ALL INDIA PRE PG REXAM - JAN.2010 RESULT (RANKWISE)

Discussion in 'NEET 2013 All india Exam' started by Guest, Feb 16, 2010.

 1. Guest

  Guest Guest

  AIPGE - JAN2010 RESULT (RANKWISE)  S.No. MD/MS/DIPLOMA COURSES *** Category *** Rank
  6 *** 1004453 Bhagya S *** UR *** 1 *** OBC-1
  1 *** 1016155 Nirgude Sanket Ramesh *** ST *** 1
  2 *** 1046911 Dhanwale Shrikant Shivajirao *** SC *** 1
  3 *** 1061387 Jyoti Raheja *** UR *** 1
  4 *** 1062096 Monika Khangwal *** SC *** 1
  5 *** 1063499 Kayon Ratan *** ST *** 1
  10 *** 1060918 Arul A L Chellappa *** UR *** 2 *** OBC-1
  7 *** 1001039 Nani Gopal Tripura *** ST *** 2
  8 *** 1009348 Awnish Kumar *** SC *** 2
  9 *** 1011572 Vinit Baliyan *** UR *** 2
  11 *** 1060162 Vikas Sarowa *** SC *** 2
  12 *** 1062622 R Deirimika Lakiang *** ST *** 2
  13 *** 1006806 Devi S Sruthi *** UR *** 3
  14 *** 1018249 Raishad Khan K K *** ST *** 3
  15 *** 1038861 Gaydhankar Sandip Mohan *** SC *** 3
  16 *** 1065956 Naziya Salimuddin gluteus *** UR *** 3
  17 *** 1066788 Genievieve D Shangdiar *** ST *** 3
  18 *** 1067749 Sunita Daiya *** SC *** 3
  19 *** 1000473 Vijaykumar Pragjibhai Kotadiya *** UR *** 4
  20 *** 1039289 Satyendra Mani Jha *** ST *** 4
  21 *** 1045875 Nikunjkumar Maheshbhai Banker *** SC *** 4
  22 *** 1060109 Radhika Babulal Chauada *** SC *** 4
  23 *** 1066205 Manjunath Mandhira Doss M R *** ST *** 4
  24 *** 1067406 Charu Gupta *** UR *** 4
  25 *** 1015134 Krishna Sarin M S *** UR *** 5
  26 *** 1033571 Guguloth Ashwitha *** ST *** 5
  27 *** 1048638 Jitendra Balesa *** SC *** 5
  28 *** 1063221 Sandeep Kumar *** UR *** 5
  29 *** 1063770 Suresh D *** SC *** 5
  30 *** 1068248 Sourabha Kg *** ST *** 5
  31 *** 1064966 Suresh Kumar S *** UR *** 6 *** OBC-2
  32 *** 1016103 Susha C *** SC *** 6
  33 *** 1017132 Kaila Arpana Mansukhlal *** UR *** 6
  34 *** 1028152 Komwad Atish Laxmanrao *** ST *** 6
  35 *** 1060062 Deepika Bodh *** ST *** 6
  36 *** 1068470 M Ramesh *** SC *** 6
  37 *** 1064994 Surendar M N *** UR *** 7 *** OBC-3
  38 *** 1005258 Suganya G *** UR *** 7
  39 *** 1024738 Londhe Pravin Vasant *** ST *** 7
  40 *** 1030836 Nidhi Singh *** SC *** 7
  41 *** 1063353 Chandrikapure Sumanti Mahadeo *** SC *** 7
  42 *** 1065765 Asha Meena *** ST *** 7
  43 *** 1011568 Rajkumar R *** SC *** 8
  44 *** 1015897 Pramila Dharmshaktu *** ST *** 8
  45 *** 1045117 Monika Bapat *** UR *** 8
  46 *** 1064305 Alice Lyngdoh *** ST *** 8
  47 *** 1065342 Sameer Vitthalbhai Savaliya *** UR *** 8
  48 *** 1068076 Laishram Bijaya Devi *** SC *** 8
  49 *** 1011707 Jinu C Soman *** ST *** 9
  50 *** 1021792 Anshul Jain *** UR *** 9
  51 *** 1026992 Divyaveer Smita Subhash *** SC *** 9
  52 *** 1063213 Sunny Panthi *** SC *** 9
  53 *** 1066081 Ruchi Juneja *** UR *** 9
  54 *** 1067486 Priyanka Tippanna Mahale *** ST *** 9
  55 *** 1013253 Kayathri K *** ST *** 10
  56 *** 1036864 R Ram Mohan *** UR *** 10
  57 *** 1051672 Arjun Kumar *** SC *** 10
  58 *** 1061190 Kadam Nilesh Suryakant *** SC *** 10
  59 *** 1062348 Pitamber Singh *** ST *** 10
  60 *** 1066245 Deepika Aggarwal *** UR *** 10
  61 *** 1019765 Sanjay Kumar Meena *** ST *** 11
  62 *** 1023088 Sandip Ray *** SC *** 11
  63 *** 1037525 Ghoniya Harsh Rameshkumar *** UR *** 11
  64 *** 1064611 Neha Singh *** SC *** 11
  65 *** 1065052 Shruti Khatana *** UR *** 11
  66 *** 1066582 Sentirenla R Jamir *** ST *** 11
  67 *** 1007263 Bindushree Kadakola *** ST *** 12
  68 *** 1026987 M V Karthik *** UR *** 12
  69 *** 1046002 Raja Raajan K *** SC *** 12
  70 *** 1060515 Renu Devi *** SC *** 12
  71 *** 1066778 Somdipto Das *** UR *** 12
  72 *** 1064439 Rajendra Kumar Meena *** ST *** 12
  73 *** 1002054 Kamble Dipak Yashavant *** SC *** 13
  74 *** 1025637 Poornima *** ST *** 13
  75 *** 1036331 Chinmay P Nagesh *** UR *** 13
  76 *** 1066532 Shaktidar P R *** UR *** 13
  77 *** 1066836 Deepak Passi *** SC *** 13
  78 *** 1061349 Manoj Meena *** ST *** 13
  79 *** 1031067 Jeedan Hemrom *** ST *** 14
  80 *** 1039836 Aarathhi Dhevi R S *** UR *** 14
  81 *** 1040420 Guru T Arun *** SC *** 14
  82 *** 1062563 Sunil Kumar *** SC *** 14
  83 *** 1066840 Shipra Arora *** UR *** 14
  84 *** 1061416 Deborah Gonmei *** ST *** 14
  85 *** 1015719 Dipin S *** UR *** 15
  86 *** 1041974 Ramya R *** SC *** 15
  87 *** 1047225 Hena D *** ST *** 15
  88 *** 1062507 Kamble Amol Hari *** SC *** 15
  89 *** 1063622 Bhure Nagesh Devidas *** UR *** 15
  90 *** 1060898 Aoyanger *** ST *** 15
  96 *** 1011867 Inpharasun S A *** UR *** 16 *** OBC-2
  91 *** 1048254 Rakhi Kumari *** SC *** 16
  92 *** 1051635 Shruthi P *** ST *** 16
  93 *** 1060561 Lokesh Patel *** SC *** 16
  94 *** 1068693 Deepak Goel *** UR *** 16
  95 *** 1063105 Tailor Suket Sureshchandra *** ST *** 16
  97 *** 1020984 Panda Ananya *** UR *** 17
  [snip] *** 1026966 Kamalasekaran D *** SC *** 17
  99 *** 1030336 Paunikar Shubhangi Nanduji *** ST *** 17
  100 *** 1064553 Mule Bipin Yashwant *** SC *** 17
  101 *** 1066736 Himanshu Gupta *** UR *** 17
  106 *** 1042309 Vijayakumar C *** UR *** 18 *** OBC-3
  102 *** 1001058 Namitha P *** ST *** 18
  103 *** 1025508 Sreenivas S *** SC *** 18
  104 *** 1061424 Patel Chirag Jivrajbhai *** UR *** 18
  105 *** 1068176 Ujagare Yashwant Tulshiram *** SC *** 18
  107 *** 1007094 Vijayakumary B *** UR *** 19
  108 *** 1011472 Gideon Lyngsyun Rynjah *** ST *** 19
  109 *** 1033706 Abhishek Kumar Sambharia *** SC *** 19
  110 *** 1060680 Vikrant Sainia *** SC *** 19
  111 *** 1065515 Nayak Sandeep Seetharama *** UR *** 19
  112 *** 1006227 Anitha G S *** ST *** 20
  113 *** 1013343 Pragya Singh *** UR *** 20
  114 *** 1021649 Rathod Vasantkumar Jethabhai *** SC *** 20
  115 *** 1063064 Abhishek Singh *** SC *** 20
  116 *** 1063272 Himanshi Aggarwal *** UR *** 20
  117 *** 1007563 Vinutha R *** UR *** 21
  118 *** 1018473 Neha Meena *** ST *** 21
  119 *** 1034722 Rohan Halder *** SC *** 21
  120 *** 1060011 S K Jagdish *** UR *** 21
  121 *** 1064910 Sanjay Kumar *** SC *** 21
  122 *** 1010105 Jagjeet Singh *** SC *** 22
  123 *** 1012620 Gangurde Yogesh Savliram *** ST *** 22
  124 *** 1016331 Siddharth Kapahtia *** UR *** 22
  125 *** 1061191 Raj Kumar Singh *** UR *** 22
  126 *** 1063423 Gajbhiye Namrata Yashwant *** SC *** 22
  127 *** 1007148 Suman Rashpa *** ST *** 23
  128 *** 1023995 R Lakshmi Narasimhan *** UR *** 23
  129 *** 1041069 Anjani Mehra *** SC *** 23
  130 *** 1060180 Narendra Kumar Arya *** UR *** 23
  131 *** 1061214 Nagrale Amol Vijay *** SC *** 23
  132 *** 1066203 Karthikeyan S *** UR *** 24 *** OBC-4
  133 *** 1015694 Prabhu Dayal Verma *** SC *** 24
  134 *** 1026419 Baijnath Soren *** ST *** 24
  135 *** 1050323 Srividhya S *** UR *** 24
  136 *** 1060398 Rupakar Pratik Vinay *** SC *** 24
  137 *** 1061894 Chandan Gupta *** UR *** 25 *** OBC-5
  141 *** 1010860 Pankaj Sarkar *** UR *** 25 *** OBC-4
  138 *** 1022832 Quadros Joel Piedade *** ST *** 25
  139 *** 1028974 Kiran N *** SC *** 25
  140 *** 1066514 Pimpale Gaurao Mallikarjunappa *** SC *** 25
  142 *** 1005502 Anamika Arya *** SC *** 26
  143 *** 1012907 Siledar Sukhvinder Gurubaksh *** UR *** 26
  144 *** 1052359 Narang Yam *** ST *** 26
  145 *** 1063566 Nipun C A *** UR *** 26
  146 *** 1065455 Parmar Mayurkumar Dinkarbhai *** SC *** 26
  151 *** 1039959 Ashitha S *** UR *** 27 *** OBC-5
  147 *** 1014639 Chuba Kumzuk Longchar *** ST *** 27
  148 *** 1015068 Deepapriya S *** SC *** 27
  149 *** 1066089 Suroopa Das *** UR *** 27
  150 *** 1066554 Deepak Pandiar *** SC *** 27
  152 *** 1004522 Meenalosini K *** SC *** 28
  153 *** 1008231 Jyoti Raghunandan *** UR *** 28
  154 *** 1010502 Ripan Debbarma *** ST *** 28
  155 *** 1068118 Kopal Goel *** UR *** 28
  156 *** 1064920 Shailendra Kumar *** SC *** 28
  157 *** 1016090 Deepam Pushpam *** UR *** 29
  158 *** 1019879 Dinesh Babu K B *** SC *** 29
  159 *** 1050470 Roto Robo *** ST *** 29
  160 *** 1064773 Aman Kathuria *** UR *** 29
  161 *** 1065771 Heeralal Chokotiya *** SC *** 29
  166 *** 1015207 Avinash V *** UR *** 30 *** OBC-6
  162 *** 1009809 Vinod Kumar *** SC *** 30
  163 *** 1028641 Rajneesh Kanwat *** ST *** 30
  164 *** 1065648 Vandana Tomar *** UR *** 30
  165 *** 1065674 Agrima Singh *** SC *** 30
  171 *** 1003058 Ashok Mithra K V *** UR *** 31 *** OBC-7
  167 *** 1030894 Shonali Chandra *** SC *** 31
  168 *** 1039036 Baisakhi Soren *** ST *** 31
  169 *** 1063824 Srividhya N *** UR *** 31
  170 *** 1060305 Divya Kashyap *** SC *** 31
  172 *** 1030869 Nisha M S *** SC *** 32
  173 *** 1038955 Anil R Patil *** UR *** 32
  174 *** 1051526 Beeku Naik Ds *** ST *** 32
  175 *** 1062175 Keswani Deepa Kanayalal *** UR *** 32
  176 *** 1066373 Richhawal Anil Prakash *** SC *** 32
  177 *** 1060450 Vijaykumar N M *** UR *** 33 *** OBC-6
  178 *** 1016143 Gajanand Pounikar *** ST *** 33
  179 *** 1035265 Anjana Gopi *** SC *** 33
  180 *** 1039038 Sanghavi Swapnil Ashwin *** UR *** 33
  181 *** 1006706 Saurabh Mittal *** UR *** 34
  182 *** 1015108 Kirankumar *** SC *** 34
  183 *** 1045443 Salunke Aarti Sudam *** ST *** 34
  184 *** 1062834 Shilpa Trivedi *** UR *** 34
  185 *** 1014910 Bondade Abhay Udaykumar *** UR *** 35
  186 *** 1034820 Madhusmita Hembram *** ST *** 35
  187 *** 1045672 Ahire Kiran Babulal *** SC *** 35
  188 *** 1062609 Shah Ankit Rajubhai *** UR *** 35
  192 *** 1036267 Neetika Gupta *** UR *** 36 *** OBC-8
  189 *** 1002186 Chidanand Chavan *** SC *** 36
  190 *** 1019435 Saibaba Madhavrao Ankushkar *** ST *** 36
  191 *** 1061313 Sumit Kumar *** UR *** 36
  193 *** 1013758 Manjunath G S *** ST *** 37
  194 *** 1019582 Arindam Mondal *** SC *** 37
  195 *** 1029804 Shriram V *** UR *** 37
  196 *** 1060584 Shilpa Kalra *** UR *** 37
  197 *** 1005986 Sutsungkokla Imchen *** ST *** 38
  198 *** 1038014 Raji R P *** UR *** 38
  199 *** 1048166 Parmar Gaurav Rajendrakumar *** SC *** 38
  200 *** 1067924 Ambadas *** UR *** 38
  204 *** 1036710 Suchana Kushavha *** UR *** 39 *** OBC-9
  201 *** 1020804 Pradeep Kumar Meena *** ST *** 39
  202 *** 1035652 Pawan Kumar Barolia *** SC *** 39
  203 *** 1061711 Radhika Lekhi *** UR *** 39
  205 *** 1006678 Deshpande Sneha Satish *** UR *** 40
  206 *** 1023020 Avik Sarkar *** SC *** 40
  207 *** 1031571 Khushbu Meena *** ST *** 40
  208 *** 1060569 Thakkar Sandip Arvindbhai *** UR *** 40
  209 *** 1003211 Swati Gupta *** UR *** 41
  210 *** 1010985 Sunita Rai *** SC *** 41
  211 *** 1038202 Kamlesh Kumar Gehlot *** ST *** 41
  212 *** 1068613 Taruna Ajitkumar Puri *** UR *** 41
  213 *** 1000131 Pabiyasree J *** SC *** 42
  214 *** 1029628 Panchami Debbarman *** ST *** 42
  215 *** 1049878 Karthikeyan R *** UR *** 42
  216 *** 1064713 Garima Brijmohan Khandelwal *** UR *** 42
  217 *** 1062211 Simranjeet Kaur *** UR *** 43 *** OBC-7
  218 *** 1017956 Pooja Agarwal *** UR *** 43
  219 *** 1023535 Ramesh Chandra Meena *** ST *** 43
  220 *** 1031249 Bhawna Hingonia *** SC *** 43
  221 *** 1013644 Deepak Kumar Tanwar *** SC *** 44
  222 *** 1032007 Praveen D *** ST *** 44
  223 *** 1040285 Tithi Chakraborty *** UR *** 44
  224 *** 1061675 Akilesh R *** UR *** 44
  225 *** 1068724 Arun V R *** UR *** 45 *** OBC-8
  226 *** 1010361 Kadam Manasi Ravindra *** SC *** 45
  227 *** 1019177 Kaushik Debbarma *** ST *** 45
  228 *** 1033854 Basavaraj N Biradar *** UR *** 45
  229 *** 1007512 Agawane Karuna Dilip *** SC *** 46
  230 *** 1042189 Rajat Bhargava *** UR *** 46
  231 *** 1051827 Patel Samirkumar Gamanbhai *** ST *** 46
  232 *** 1064574 Shaikh Mubasshir Ahmed *** UR *** 46
  233 *** 1010554 Thakur Sonal Madan *** ST *** 47
  234 *** 1026579 Sandeep Kumar Bairwa *** SC *** 47
  235 *** 1043203 Alok Kumar Udiya *** UR *** 47
  236 *** 1061457 Ganapathy Sriram S *** UR *** 47
  240 *** 1004411 Pradeep Choudhary *** UR *** 48 *** OBC-10
  237 *** 1044142 Surendra Singh Meena *** ST *** 48
  238 *** 1047656 Abhijit Ari *** SC *** 48
  239 *** 1061334 Gourav Ahuja *** UR *** 48
  241 *** 1000120 Arun Karyampudi *** UR *** 49
  242 *** 1004500 Parmar Sanjay Yogeshbhai *** SC *** 49
  243 *** 1030855 Rajni Priyanka Kujur *** ST *** 49
  244 *** 1067405 Ruby Kharkwal *** UR *** 49
  245 *** 1065895 Shalini Sinha *** UR *** 50 *** OBC-9
  246 *** 1013429 Gavhale Sandeep Vitthal *** SC *** 50
  247 *** 1034222 Amrita Guha *** UR *** 50
  248 *** 1048680 Baphiiamonlang Malngiang *** ST *** 50
  249 *** 1000059 Pritam Das *** SC *** 51
  250 *** 1000878 Jadhav Rakesh Manohar *** ST *** 51
  251 *** 1040443 Ravninder Singh Kuka *** UR *** 51
  252 *** 1066717 Govindwar Priyanka Ganesh *** UR *** 51
  253 *** 1003989 Kavita Khoiwal *** SC *** 52
  254 *** 1021781 Imkongsanen *** ST *** 52
  255 *** 1026166 Ajeesh Sankaran *** UR *** 52
  256 *** 1061340 Mandan Harshkumar Mulchand *** UR *** 52
  257 *** 1015119 Dilimpou Pamei *** ST *** 53
  258 *** 1029620 Shah Jay Harshadkumar *** UR *** 53
  259 *** 1037285 Swetaben Sevantilal Parmar *** SC *** 53
  260 *** 1062168 Mohammed Sharif *** UR *** 53
  261 *** 1062593 Kapil Jhajharia *** UR *** 54 *** OBC-10
  262 *** 1002541 Jain Sonal Ashok *** UR *** 54
  263 *** 1043598 K Lalawmpuia *** ST *** 54
  264 *** 1048627 Thiyageswaran J *** SC *** 54
  265 *** 1000117 Bandsode Rahul Khanderay *** SC *** 55
  266 *** 1001225 B S Manju Adithya Nayak *** ST *** 55
  267 *** 1037885 Nandini Prasad *** UR *** 55
  268 *** 1063066 Manudhane Himanshu Suresh *** UR *** 55
  269 *** 1028209 Varuna Vyas *** UR *** 56
  270 *** 1040526 Rashmi *** ST *** 56
  271 *** 1051057 Saraswata Das *** SC *** 56
  272 *** 1063512 Lokesh Bakshi *** UR *** 56
  273 *** 1001331 Deepa James *** UR *** 57
  274 *** 1005026 Sonakshi Pargi *** ST *** 57
  275 *** 1036818 Kavya M *** SC *** 57
  276 *** 1063380 Poonam *** UR *** 57
  277 *** 1006795 Ravi Chethan Kumar A N *** ST *** 58
  278 *** 1033181 Arul Prakash Pandian J *** SC *** 58
  279 *** 1034656 Koel Dutt *** UR *** 58
  280 *** 1061723 Kulkarni Rahul Sharad *** UR *** 58
  284 *** 1018963 Jagadeesh A *** UR *** 59 *** OBC-11
  281 *** 1020013 Moon Parag Parmeshwar *** SC *** 59
  282 *** 1031008 Harekrushna Sahu *** ST *** 59
  283 *** 1066589 Agrawal Dhiraj Bajrang *** UR *** 59
  285 *** 1014245 Chandra Sekhar Sahu *** UR *** 60
  286 *** 1019718 Naveen Kumar Cs *** SC *** 60
  287 *** 1047921 Suphala B *** ST *** 60
  288 *** 1061651 V Y Shivashankar *** UR *** 60
  289 *** 1000205 Kumar Kaushik Dash *** UR *** 61
  290 *** 1005350 Mayuri Meena *** ST *** 61
  291 *** 1033887 Sandesh S Bobade *** SC *** 61
  292 *** 1068635 Chirag V Gorasiya *** UR *** 61
  293 *** 1006489 Rakhi P Puria *** UR *** 62
  294 *** 1026347 Gavali Onkar Hiraman *** ST *** 62
  295 *** 1043409 Surendra Paliwal *** SC *** 62
  296 *** 1062298 Rizwan Ahmed *** UR *** 62
  297 *** 1000050 Madhu Meena *** ST *** 63
  298 *** 1025163 Roopa Prasad *** UR *** 63
  299 *** 1037316 Rajagembeeran V *** SC *** 63
  300 *** 1062732 Kamini Lata *** UR *** 63
  304 *** 1007443 Shabir Mohammed K R *** UR *** 64 *** OBC-12
  301 *** 1039079 Samson *** SC *** 64
  302 *** 1040355 Lalnundiki *** ST *** 64
  303 *** 1068935 Anuj Parashar *** UR *** 64
  305 *** 1063730 Amit Shivrayan *** UR *** 65 *** OBC-11
  308 *** 1009264 Shruthi Purushotham *** UR *** 65 *** OBC-13
  306 *** 1011255 Jagdish Prasad Meena *** ST *** 65
  307 *** 1027205 Sunil Samarwal *** SC *** 65
  309 *** 1004108 Arun Dohare *** SC *** 66
  310 *** 1042668 Phatak Sanat Bharat *** UR *** 66
  311 *** 1044837 Nupur Pangtey *** ST *** 66
  312 *** 1060016 Shivani *** UR *** 66
  313 *** 1003336 Sunil Malagi *** UR *** 67
  314 *** 1011600 Pc Lalawmpuia *** ST *** 67
  315 *** 1017035 Humane Dhammdeep Rahul *** SC *** 67
  316 *** 1060782 Deepti Wadhwa *** UR *** 67
  320 *** 1016057 Bakare Vishal Nandkishor *** UR *** 68 *** OBC-14
  317 *** 1006447 Vinu N *** ST *** 68
  318 *** 1036404 Tambe Anil Siddharth *** SC *** 68
  319 *** 1066805 Suvarna Singh *** UR *** 68
  321 *** 1002135 Aditya Prasad Panda *** SC *** 69
  322 *** 1031018 Bharti Soy *** ST *** 69
  323 *** 1035379 Rajalakshmi K Radhakrishnan *** UR *** 69
  324 *** 1063724 Keerthi Chand *** UR *** 69
  325 *** 1021532 Darshan S Nayak *** ST *** 70
  326 *** 1038138 Taruna Yadav *** UR *** 70
  327 *** 1050627 Soumyadeep Biswas *** SC *** 70
  328 *** 1063629 Akhilesh Kumar Singh *** UR *** 70
  329 *** 1001219 Anamika *** SC *** 71
  330 *** 1041550 Paunikar Nayankumar Ashokbhai *** ST *** 71
  331 *** 1048610 Rajat Ranjan *** UR *** 71
  332 *** 1061368 Shivani Batra *** UR *** 71
  333 *** 1061807 Jasvir Singh *** UR *** 72 *** OBC-12
  334 *** 1001270 Lokesh Meena *** ST *** 72
  335 *** 1005460 Rajib Mondal *** SC *** 72
  336 *** 1030766 Harshit Agarwal *** UR *** 72
  337 *** 1019953 Lungsumpou Gonmei *** ST *** 73
  338 *** 1020103 Shakthi K J S *** SC *** 73
  339 *** 1045737 Shailja Vajpayee *** UR *** 73
  340 *** 1067458 Rajwinder Singh *** UR *** 73
  341 *** 1007358 Damse Jagruti Ramdas *** ST *** 74
  342 *** 1008768 Charusmita Chaudhary *** SC *** 74
  343 *** 1034677 Shrinkhala Khanna *** UR *** 74
  344 *** 1064528 Sandeep Kumar *** UR *** 74
  345 *** 1005889 Deepika Uikey *** ST *** 75
  346 *** 1014052 Parmar Ankitkumar Baldevbhai *** SC *** 75
  347 *** 1018764 Deshmukh Aviraj Satish *** UR *** 75
  348 *** 1060422 Deepthi V S *** UR *** 75
  349 *** 1000582 Zothansanga Zadeng *** ST *** 76
  350 *** 1004350 Suruchi Vohra *** UR *** 76
  351 *** 1047429 Debashish Baidya *** SC *** 76
  352 *** 1066092 Vikash Kumar Jha *** UR *** 76
  353 *** 1013392 Tojum Pakam *** ST *** 77
  354 *** 1025956 M Sarasu *** UR *** 77
  355 *** 1028837 Deepamangalam M *** SC *** 77
  356 *** 1061399 Vikas Gupta *** UR *** 77
  360 *** 1043871 Lavanya M *** UR *** 78 *** OBC-15
  357 *** 1028184 Dhanagopal M *** SC *** 78
  358 *** 1046345 Ibandalin M Shangpliang *** ST *** 78
  359 *** 1067080 Faisal Idrees *** UR *** 78
  361 *** 1012067 Deore Pawan Shivaji *** SC *** 79
  362 *** 1020552 Jenna B Bhattacharya *** ST *** 79
  363 *** 1033878 Priya Karanth A R *** UR *** 79
  364 *** 1061905 Nishit Kaushikbhai Mehta *** UR *** 79
  365 *** 1062137 Amarjit Yanglem *** UR *** 80 *** OBC-13
  366 *** 1027025 Arun Chandrasekharan *** UR *** 80
  367 *** 1040384 Harita *** SC *** 80
  368 *** 1048203 Anita Meena *** ST *** 80
  372 *** 1029062 T Abiramalatha *** UR *** 81 *** OBC-16
  369 *** 1034847 Sujay Kumar E *** SC *** 81
  370 *** 1048547 Taso Beyong *** ST *** 81
  371 *** 1066311 Navneet Kamalprasad Sharma *** UR *** 81
  373 *** 1000303 Vikram V Holla *** UR *** 82
  374 *** 1039154 Jatin Sharma *** ST *** 82
  375 *** 1040292 Kamlesh Kumar *** SC *** 82
  376 *** 1062762 Aditi Mathur *** UR *** 82
  380 *** 1038404 Mansoor Ali J *** UR *** 83 *** OBC-17
  377 *** 1007350 Vivek R Nayak *** ST *** 83
  378 *** 1025613 Suman N V *** SC *** 83
  379 *** 1068245 Patil Sandeep Bhupal *** UR *** 83
  381 *** 1061571 Jeyasingh S *** UR *** 84 *** OBC-14
  382 *** 1013519 Divya Gorur K *** SC *** 84
  383 *** 1016709 Swapan Gupta *** UR *** 84
  384 *** 1026735 Priyanka V *** ST *** 84
  385 *** 1021236 Shivya Tucker *** UR *** 85
  386 *** 1022203 Gode Vaibhav Kashinath *** ST *** 85
  387 *** 1050221 Sunita Namdev *** SC *** 85
  388 *** 1064634 Gurdeep Singh Gill *** UR *** 85
  389 *** 1003019 Prathik B H *** UR *** 86
  390 *** 1028535 Divya Rani D C *** SC *** 86
  391 *** 1035309 G Shilpa *** ST *** 86
  392 *** 1061112 Simranjit Singh *** UR *** 86
  393 *** 1003694 Palave Prakash Bhagwan *** ST *** 87
  394 *** 1044392 Rifa B *** UR *** 87
  395 *** 1048675 Hema G R *** SC *** 87
  396 *** 1062044 Abhishek Pandey *** UR *** 87
  397 *** 1003592 Aglave Nisha Ranjeet *** SC *** 88
  398 *** 1007005 Manekha Elizabeth Sunny *** UR *** 88
  399 *** 1032823 Lumthing Ruivah *** ST *** 88
  400 *** 1063759 Hemlata Dwivedi *** UR *** 88
  401 *** 1065734 Rajiv Pal *** UR *** 89 *** OBC-15
  402 *** 1000143 Prashanth B *** SC *** 89
  403 *** 1042603 Rosina Ksoo *** ST *** 89
  404 *** 1043140 R Raju *** UR *** 89
  405 *** 1002152 Kulkarni Mayur Arun *** UR *** 90
  406 *** 1003065 Reuben Lamiaki Kynta *** ST *** 90
  407 *** 1018552 Somshukla Ray *** SC *** 90
  408 *** 1060215 Rathi Anand Ramchandra *** UR *** 90
  409 *** 1065887 Jadhav Varsha Sukhdeo *** UR *** 91 *** OBC-16
  412 *** 1025342 Vedika Anilkumar Bhat *** UR *** 91 *** OBC-18
  410 *** 1023141 Nejumunneesa M K *** ST *** 91
  411 *** 1045938 Kadam Maithili Dinendra *** SC *** 91
  413 *** 1001558 Suganthi T *** SC *** 92
  414 *** 1039472 Sahana Shankar *** UR *** 92
  415 *** 1052528 Dhannuram Mandavi *** ST *** 92
  416 *** 1062621 Manoj Kumar Thakur *** UR *** 92
  417 *** 1066720 Monika Kamboj *** UR *** 93 *** OBC-17
  420 *** 1051521 Balaji S *** UR *** 93 *** OBC-19
  418 *** 1035129 Maidapwad Vijay Rajeshwar *** ST *** 93
  419 *** 1050508 Satheesh Kumar M *** SC *** 93
  421 *** 1004659 Chandrasekhar J *** UR *** 94
  422 *** 1009628 Ashok Kumar Meena *** ST *** 94
  423 *** 1011031 Asit Kumar Mandal *** SC *** 94
  424 *** 1066583 Sahil Batra *** UR *** 94
  425 *** 1010384 Lokesh Cr *** UR *** 95
  426 *** 1024316 Pushkaran J *** SC *** 95
  427 *** 1051789 Somnath Mahato *** ST *** 95
  428 *** 1064771 Mohmed Riyaz R Godil *** UR *** 95
  429 *** 1029316 Maya G *** UR *** 96
  430 *** 1033998 K Lallawmzuala *** ST *** 96
  431 *** 1035870 Divya Selvaraju *** SC *** 96
  432 *** 1064850 Pallavi Vashisht *** UR *** 96
  433 *** 1025503 Vignesh A *** UR *** 97
  434 *** 1026150 Poonam Rudingwa *** ST *** 97
  435 *** 1026533 Shejal Amit Hanmant *** SC *** 97
  436 *** 1063794 Preeti Nain Dalal *** UR *** 97
  437 *** 1006069 Sujeet Marandi *** ST *** [snip]
  438 *** 1011733 Saritha M *** SC *** [snip]
  439 *** 1023641 Arun Singh Danewa *** UR *** [snip]
  440 *** 1061837 Pooja Kumari *** UR *** [snip]
  441 *** 1065123 Vengatesh Kumar J *** UR *** 99 *** OBC-18
  444 *** 1010039 Samir Rana *** UR *** 99 *** OBC-20
  442 *** 1030063 Manish Bharti *** SC *** 99
  443 *** 1038995 Nejima Kk *** ST *** 99
  445 *** 1068722 Sukhwant Singh Yadav *** UR *** 100 *** OBC-19
  446 *** 1009468 Deepika *** UR *** 100
  447 *** 1024611 Mandve Priyanka Shivkumar *** SC *** 100
  448 *** 1024910 Manharan Singh Netam *** ST *** 100
  452 *** 1000552 Shahna S Fathima *** UR *** 101 *** OBC-21
  449 *** 1005638 Sudipta Hajong *** ST *** 101
  450 *** 1028087 Shalini S R *** SC *** 101
  451 *** 1066906 Rekha P R *** UR *** 101
  453 *** 1019881 Sarfaraz R Momin *** UR *** 102
  454 *** 1028084 Somnath Tirkey *** ST *** 102
  455 *** 1042382 Bhailume Prajakta Vijay *** SC *** 102
  456 *** 1066708 Mohit Agrawal *** UR *** 102
  457 *** 1004765 Neha Gupta *** UR *** 103
  458 *** 1038233 Wanroi Dkhar *** ST *** 103
  459 *** 1041730 Sunil S *** SC *** 103
  460 *** 1060415 Juhi Gupta *** UR *** 103
  461 *** 1003232 Vivek Jaswal *** SC *** 104
  462 *** 1046035 Sunil Kumar Kothiwala *** ST *** 104
  463 *** 1050608 Shinto Francis T *** UR *** 104
  464 *** 1062052 Shah Darshan Jaydip *** UR *** 104
  465 *** 1012577 Patil Anuja Raghunath *** UR *** 105
  466 *** 1029286 Ingale Nilesh Suryakant *** SC *** 105
  467 *** 1049235 Vijay Mehtry *** ST *** 105
  468 *** 1068910 Bindiya Kumari *** UR *** 105
  469 *** 1061957 Renu Gupta *** UR *** 106 *** OBC-20
  470 *** 1012153 Shelley G L Nongpiur *** ST *** 106
  471 *** 1024178 Kamble Aniket Namdev *** SC *** 106
  472 *** 1031173 Rudra Prosad Goswami *** UR *** 106
  473 *** 1009064 Dimple Pangtey *** ST *** 107
  474 *** 1013060 Ankit Sharma *** UR *** 107
  475 *** 1049895 Krishna Pada Sardar *** SC *** 107
  476 *** 1062288 Balram Garg *** UR *** 107
  477 *** 1014664 Debarshi Bose *** UR *** 108
  478 *** 1020085 Gambhire Amit Sakharam *** ST *** 108
  479 *** 1037672 Pawar Vinay Balasaheb *** SC *** 108
  480 *** 1067950 Minal Kumari *** UR *** 108
  481 *** 1066738 Lata S Mushannavar *** UR *** 109 *** OBC-21
  484 *** 1023781 Venkateshwaran K N *** UR *** 109 *** OBC-22
  482 *** 1027731 Bijayalakshmi Jena *** SC *** 109
  483 *** 1048763 Anita Marak *** ST *** 109
  485 *** 1015645 Milind Devidas Changole *** SC *** 110
  486 *** 1016986 Subhash Chandra *** UR *** 110
  487 *** 1037849 Anusha M S R *** ST *** 110
  488 *** 1063017 Arvind Kumar Singh *** UR *** 110
  489 *** 1011334 Amalan Christudhas *** ST *** 111
  490 *** 1029969 Udit Chauhan *** UR *** 111
  491 *** 1035874 Santhosh A C *** SC *** 111
  492 *** 1066471 Anil Kumar Jain *** UR *** 111
  493 *** 1019995 Ningshen Themyaola *** ST *** 112
  494 *** 1037089 Omar Sharif Mullick *** UR *** 112
  495 *** 1050755 Suptotthitaa Naskar *** SC *** 112
  496 *** 1067718 Nitish Kalra *** UR *** 112
  500 *** 1015870 D Balaji *** UR *** 113 *** OBC-23 PH-22
  497 *** 1006958 Prabhakar M *** SC *** 113
  498 *** 1037570 Ram Singh *** ST *** 113
  499 *** 1060188 Pushpinder Sandhu *** UR *** 113
  501 *** 1063684 Tikekar Sachin Sudam *** UR *** 114 *** OBC-22
  504 *** 1028278 Sitaram Barath *** UR *** 114 *** OBC-24
  502 *** 1030586 Bastewad Gajanan Sambhaji *** ST *** 114
  503 *** 1036523 Kiran R *** SC *** 114
  508 *** 1015545 Harish K *** UR *** 115 *** OBC-25
  505 *** 1028109 Sharadha M *** ST *** 115
  506 *** 1048940 Swati Mandal *** SC *** 115
  507 *** 1064527 Shruti Beri *** UR *** 115
  512 *** 1006921 Asif N Iqbal *** UR *** 116 *** OBC-26
  509 *** 1008178 Girija Meena *** ST *** 116
  510 *** 1018365 Indumathi C *** SC *** 116
  511 *** 1062545 Gaurav Arora *** UR *** 116
  513 *** 1061812 Sabha Sheik *** UR *** 117 *** OBC-23
  514 *** 1006838 Ruchika *** SC *** 117
  515 *** 1024035 Shyam Kanupriya Ramesh *** ST *** 117
  516 *** 1033324 Pawar Pritesh Ashok *** UR *** 117
  520 *** 1002999 Thomas Xavier Paulsingh J S *** UR *** 118 *** OBC-27
  517 *** 1045777 Manoj P G *** SC *** 118
  518 *** 1052152 Durga Devendra Valvi *** ST *** 118
  519 *** 1062753 Hasan Ali Adil *** UR *** 118
  524 *** 1007843 B Karthikeyan *** UR *** 119 *** OBC-28
  521 *** 1007244 Nikalje Rajkumar Gautam *** SC *** 119
  522 *** 1038826 Rahul Deo Oraon *** ST *** 119
  523 *** 1067420 Arya A N *** UR *** 119
  525 *** 1001587 Stephen Kent *** ST *** 120
  526 *** 1011569 Anirudha Jadhav *** SC *** 120
  527 *** 1044971 Megha Jayaram *** UR *** 120
  528 *** 1068640 Parikshit Sharma *** UR *** 120
  532 *** 1038454 Saranya J *** UR *** 121 *** OBC-29
  529 *** 1003362 Priyanka Hans *** SC *** 121
  530 *** 1008204 Kaling Megu *** ST *** 121
  531 *** 1063744 Masood Hasan Khan *** UR *** 121
  533 *** 1064299 Sugirtharaj G *** UR *** 122 *** OBC-24
  534 *** 1026254 Shinde Priyanka Arun *** SC *** 122
  535 *** 1034644 Varun L *** UR *** 122
  536 *** 1040485 Satya Ranjan Mallick *** ST *** 122
  537 *** 1009052 Rathod Bhavesh Dinesh *** SC *** 123
  538 *** 1014395 Praveen Kumar *** UR *** 123
  539 *** 1031781 Arnab Deb Barma *** ST *** 123
  540 *** 1066403 Anjali *** UR *** 123
  541 *** 1018857 Munguliba *** ST *** 124
  542 *** 1028447 Chaitanya D Kulkarni *** UR *** 124
  543 *** 1030778 Sonawane Anurag Ashok *** SC *** 124
  544 *** 1061708 Mamta Raghav *** UR *** 124
  545 *** 1005214 Atul Shrivastava *** UR *** 125
  546 *** 1025042 Swarnamayee Baskey *** ST *** 125
  547 *** 1043017 Gaurav Maurya *** SC *** 125
  548 *** 1067789 Khanna Smriti Naval *** UR *** 125
  549 *** 1016664 Arun Kumar G *** SC *** 126
  550 *** 1023515 Deepak Ghogra *** ST *** 126
  551 *** 1040373 Nagarjun Rao H T *** UR *** 126
  552 *** 1064577 Husain Sabir *** UR *** 126
  555 *** 1000295 Chahal Jagdish Uttam *** UR *** 127 *** OBC-30
  553 *** 1009100 Rajkumar Ganapathi B *** ST *** 127
  554 *** 1068764 Nair Ashish Shashikant *** UR *** 127
  556 *** 1006599 Punit S Topno *** ST *** 128
  557 *** 1022260 Pol Shashikant Anil *** SC *** 128
  558 *** 1029497 Ankush Jindal *** UR *** 128
  559 *** 1062269 Suryakanti Nayak *** UR *** 128
  563 *** 1051835 Bayaskar Tushar Govardhan *** UR *** 129 *** OBC-31
  560 *** 1031630 Latha B V *** ST *** 129
  561 *** 1039190 Molugan M *** SC *** 129
  562 *** 1064063 Khushboo Singh *** UR *** 129
  564 *** 1012285 Garima Gupta *** UR *** 130
  565 *** 1039307 Priyank Maheshbhai Banker *** SC *** 130
  566 *** 1051414 Mansi Chowhan *** ST *** 130
  567 *** 1061846 Tanya Marguerite Lobo *** UR *** 130
  568 *** 1003706 Madan Lal *** SC *** 131
  569 *** 1009428 Dhanasekaraprabu T B *** UR *** 131
  570 *** 1027180 Nilesh Parashuram Mangam *** ST *** 131
  571 *** 1060401 Dinesh Kumar Chopra *** UR *** 131
  575 *** 1005628 Sunil Kumar Dhaka *** UR *** 132 *** OBC-32
  572 *** 1033689 Sarala S *** SC *** 132
  573 *** 1036062 Sachlang Debbarma *** ST *** 132
  574 *** 1068036 Preeti Singh *** UR *** 132
  576 *** 1060870 Neeraj Kumar *** UR *** 133 *** OBC-25
  577 *** 1003212 Parimita Barua *** ST *** 133
  578 *** 1038172 Santosh Kumar Verma *** SC *** 133
  579 *** 1040758 Adreesh Mukherjee *** UR *** 133
  580 *** 1019430 Naresh Kumar Meena *** ST *** 134
  581 *** 1024412 Debadatta Hajari *** SC *** 134
  582 *** 1026945 Sumanto Mukhopadhyay *** UR *** 134
  583 *** 1066910 Saakshi Gulati *** UR *** 134
  584 *** 1013928 Desai Mitali Ajaybhai *** UR *** 135
  585 *** 1039013 Lashngainlang Mercia Sohliya *** ST *** 135
  586 *** 1040290 Makwana Veeral Manoj *** SC *** 135
  587 *** 1068418 Rupali Lav *** UR *** 135
  588 *** 1008929 Pawar Shalaka Shashikant *** SC *** 136
  589 *** 1020779 Pankaj Watal *** UR *** 136
  590 *** 1024548 Dhadse Pravin Anand *** ST *** 136
  591 *** 1066066 Kavitha M *** UR *** 136
  592 *** 1004880 Rahul *** SC *** 137
  593 *** 1021404 Indu Priya K *** UR *** 137
  594 *** 1021819 Euden Bhutia *** ST *** 137
  595 *** 1061631 Anand Mohan *** UR *** 137
  596 *** 1001217 Ramteke Chaitanya Ashok *** SC *** 138
  597 *** 1002289 Mehta Vidhisha Pradip *** UR *** 138
  598 *** 1021680 Chaure Namdeo Limbaji *** ST *** 138
  599 *** 1061532 Sheetal Kutlehria *** UR *** 138
  600 *** 1026946 Chudhary Deanand Gulab *** ST *** 139
  601 *** 1041336 Ponraj M *** SC *** 139
  602 *** 1046250 Ashok Srikar Chowdhary *** UR *** 139
  603 *** 1064887 Priyanka *** UR *** 139
  604 *** 1062912 Vipul Kumar Sharma *** UR *** 140 *** OBC-26
  605 *** 1029933 Chape Pao *** ST *** 140
  606 *** 1034000 Bhambhwani Vishaal Rajesh *** UR *** 140
  607 *** 1040161 Pratheesh Rajendran *** SC *** 140
  608 *** 1006353 Santhosh P *** UR *** 141
  609 *** 1011267 Vasava Hiteshbhai Rameshbhai *** ST *** 141
  610 *** 1020128 Shefali Bawaria *** SC *** 141
  611 *** 1062485 Priyanka Gupta *** UR *** 141
  612 *** 1002462 Raj Kumar Meena *** ST *** 142
  613 *** 1011799 Renjit George Marcus *** UR *** 142
  614 *** 1038817 Vatkar Arvind Janardhan *** SC *** 142
  615 *** 1064306 Minimol K Johny *** UR *** 142
  616 *** 1027555 Pankaj Motilal Kasdekar *** ST *** 143
  617 *** 1032025 Sudeep V *** UR *** 143
  618 *** 1043657 Sameer Wooly *** SC *** 143
  619 *** 1068415 Sonali Chhabria *** UR *** 143
  623 *** 1022712 Prasad Laxman Rao *** UR *** 144 *** OBC-33
  620 *** 1024676 Preethi P V *** SC *** 144
  621 *** 1036898 Falguni Mandi *** ST *** 144
  622 *** 1062974 Madhav Mukund Gupta *** UR *** 144
  627 *** 1046452 R Arun *** UR *** 145 *** OBC-34
  624 *** 1038646 Deepashree G *** SC *** 145
  625 *** 1047834 Sita Ram Meena *** ST *** 145
  626 *** 1067571 Mudit Agarwal *** UR *** 145
  628 *** 1003569 Madhuri Parija *** UR *** 146
  629 *** 1037409 Nithya Priyadharshini S *** SC *** 146
  630 *** 1047942 Santosh Kumar Tete *** ST *** 146
  631 *** 1066435 Vishal Taneja *** UR *** 146
  635 *** 1004504 Rajnand Kumar *** UR *** 147 *** OBC-35
  632 *** 1016727 Avoto Richa *** ST *** 147
  633 *** 1049968 Chand Kishore *** SC *** 147
  634 *** 1068383 Vineetha K *** UR *** 147
  639 *** 1034343 Packia Agnes Vimalan A *** UR *** 148 *** OBC-36
  636 *** 1013902 Manju Lata Meena *** ST *** 148
  637 *** 1018136 Jaskaran Singh *** SC *** 148
  638 *** 1063339 Guneet Juneja *** UR *** 148
  643 *** 1039166 Anil V *** UR *** 149 *** OBC-37
  640 *** 1022011 Thejaswi S G *** SC *** 149
  641 *** 1045373 Thejavinuo K Keditsu *** ST *** 149
  642 *** 1068213 Hrishikesh Vijay Joshi *** UR *** 149
  644 *** 1006334 Lakdawala Jainab Ismail *** UR *** 150
  645 *** 1019916 Chinmay Halder *** SC *** 150
  646 *** 1034588 Ema Dkhar *** ST *** 150
  647 *** 1064857 Souvik Chakraborty *** UR *** 150
  648 *** 1003894 Karen Veronica Fernandes *** UR *** 151
  649 *** 1032746 Shrishailesh D Mantur *** ST *** 151
  650 *** 1039489 Nithya Priyadharsini S *** SC *** 151
  651 *** 1060762 Rahul Munjal *** UR *** 151
  654 *** 1018624 Anusha Buchade *** UR *** 152 *** OBC-38
  652 *** 1052348 Nisha Kumari Munda *** ST *** 152
  653 *** 1064098 Daswani Badal Omprakash *** UR *** 152
  655 *** 1061124 Md Iqbal Shamsi *** UR *** 153 *** OBC-27
  658 *** 1042885 Sujan Singh *** UR *** 153 *** OBC-39
  656 *** 1029196 Amrita Mandal *** SC *** 153
  657 *** 1032397 Jitendra Uttam Deshmukh *** ST *** 153
  662 *** 1014443 Ravishankar P M *** UR *** 154 *** OBC-40
  659 *** 1009380 Patel Nikunjkumar Amratbhai *** ST *** 154
  660 *** 1023191 Vikas Attar *** SC *** 154
  661 *** 1065392 P Gayathri *** UR *** 154
  663 *** 1065038 Priyanka Mall *** UR *** 155 *** OBC-28
  664 *** 1002292 Ignatius Ryntathiang *** ST *** 155
  665 *** 1013864 Prabhuswamy K M *** SC *** 155
  666 *** 1043609 Latika Gupta *** UR *** 155
  667 *** 1009119 Ananya Das *** ST *** 156
  668 *** 1018200 V P Praveen Kumar Shenoy *** UR *** 156
  669 *** 1024888 Sanghmitra Gudge *** SC *** 156
  670 *** 1061893 Nidhi Rathore *** UR *** 156
  671 *** 1005244 Amitesh Nagarwal *** SC *** 157
  672 *** 1038435 Ramraj Meena *** ST *** 157
  673 *** 1068681 Jadhav Guruprasad Vasant *** UR *** 157
  674 *** 1007952 Prattay Guha Sarkar *** UR *** 158
  675 *** 1020622 Hemant Ramesh Chaugule *** SC *** 158
  676 *** 1037526 Tanuja Pangtey *** ST *** 158
  677 *** 1067757 Sanjith George Edassery *** UR *** 158
  678 *** 1017315 Jadhav Vinayak Laxman *** SC *** 159
  679 *** 1028931 Vivek Kumar Tigga *** ST *** 159
  680 *** 1040803 Suma Elcy Varghese *** UR *** 159
  681 *** 1063290 Manjit Kaur *** UR *** 159
  682 *** 1016575 Dhara Singh *** SC *** 160
  683 *** 1037351 Puneetha V S *** ST *** 160
  684 *** 1042979 Shinde Vinil Vinayak *** UR *** 160
  685 *** 1061514 Savita Narwal *** UR *** 160
  686 *** 1037108 Aakash *** UR *** 161
  687 *** 1044403 Hemalatha G *** SC *** 161
  688 *** 1051567 Vijay Parkash *** ST *** 161
  689 *** 1065788 Sahil Agrawal *** UR *** 161
  [snip] *** 1030322 Bonde Apurva Ashok *** UR *** 162 *** OBC-42
  690 *** 1004020 Prativa Biswas *** SC *** 162
  691 *** 1027457 Kiran Kumar Negi *** ST *** 162
  692 *** 1067088 Anoop Jain *** UR *** 162
  697 *** 1004576 Gadekar Chetan Ganapatrao *** UR *** 163 *** OBC-43
  694 *** 1004257 Ramteke Balwant Tanba *** SC *** 163
  695 *** 1031001 Alpana *** ST *** 163
  696 *** 1060875 Praveen Kumar *** UR *** 163
  698 *** 1003461 Nikhil Gladson *** UR *** 164
  699 *** 1028353 Bhawani Singh Meena *** ST *** 164
  700 *** 1047989 Nandini Malleshappa Hadalagi *** SC *** 164
  701 *** 1061516 Shailja Sharma *** UR *** 164
  702 *** 1014246 Spoorthy S *** ST *** 165
  703 *** 1016550 Dhawal Arora *** UR *** 165
  704 *** 1017660 Raybhan Raju Vaman *** SC *** 165
  705 *** 1011502 Rekha Jharwal *** ST *** 166
  706 *** 1020765 Amit Aggarwal *** UR *** 166
  707 *** 1038306 Manoj Kumar P *** SC *** 166
  708 *** 1010788 Monika Meena *** ST *** 167
  709 *** 1022437 Parghane Rahul Vithalrao *** SC *** 167
  710 *** 1035655 Manu *** UR *** 167
  711 *** 1030300 Rangari Gaurav Manikrao *** SC *** 168
  712 *** 1043183 Sangeeta Meena *** ST *** 168
  713 *** 1049632 Bansal Kunal Ramesh *** UR *** 168
  716 *** 1025022 Ankit Kumar Sahu *** UR *** 169 *** OBC-44
  714 *** 1018280 Waghmare Dnyaneshwar Rohidas *** SC *** 169
  715 *** 1027197 Santosh Meena *** ST *** 169
  719 *** 1006034 Arunesh Kumar *** UR *** 170 *** OBC-45
  717 *** 1000338 Malathi V K *** SC *** 170
  718 *** 1023370 Sangeeta Deka *** ST *** 170
  720 *** 1017107 Ganvir Rohan Hemraj *** SC *** 171
  721 *** 1031490 Anturlikar Sushil Suresh *** ST *** 171
  722 *** 1048965 Abhishek Agarwal *** UR *** 171
  725 *** 1039174 Pudhiavan A *** UR *** 172 *** OBC-46
  723 *** 1043345 Pradip Biswas *** SC *** 172
  724 *** 1047683 Basant Kumar Dindor *** ST *** 172
  728 *** 1002309 Harshad Suresh Sonawane *** UR *** 173 *** OBC-47
  726 *** 1005162 Rukmini Melo *** ST *** 173
  727 *** 1039654 Shashidhara M *** SC *** 173
  731 *** 1008496 Bhagwat Mahesh Rajaram *** UR *** 174 *** OBC-48
  729 *** 1010419 Mithu Teron *** ST *** 174
  730 *** 1027871 Souvik Roy *** SC *** 174
  732 *** 1018031 Ramacharya *** UR *** 175
  733 *** 1024527 Raju Basumatary *** ST *** 175
  734 *** 1045481 Anupama M P *** SC *** 175
  735 *** 1012263 Veena *** ST *** 176
  736 *** 1035891 Divya S *** UR *** 176
  737 *** 1043503 Harsh Tak *** SC *** 176
  738 *** 1018328 Yeotiwad Ganesh Rajeshwar *** ST *** 177
  739 *** 1035647 Nisha Malik *** UR *** 177
  740 *** 1035992 Subrata Mondal *** SC *** 177
  741 *** 1001846 J Kavitha *** UR *** 178
  742 *** 1026645 Swapna R *** SC *** 178
  743 *** 1038484 Babu Lal Meena *** ST *** 178
  744 *** 1017028 Vinit Kumar *** UR *** 179
  745 *** 1035059 Dabhade Rachana Anand *** SC *** 179
  746 *** 1049816 Neiting Changsan *** ST *** 179
  747 *** 1010511 Vijay K *** SC *** 180
  748 *** 1042650 Shailender Prasad *** ST *** 180
  749 *** 1043201 Ballikar Riya Udaya *** UR *** 180
  750 *** 1011012 Swapnil Wilson *** ST *** 181
  751 *** 1027348 Aishwaryajagan *** SC *** 181
  752 *** 1049248 Subaraman Ramchandran *** UR *** 181
  753 *** 1004858 Deepa Santhosh *** SC *** 182
  754 *** 1023617 Vishwaroop Bhattacharyya *** UR *** 182
  755 *** 1051751 Bagul Dinesh Bhagvan *** ST *** 182
  756 *** 1006361 Abhishek Verma *** SC *** 183
  757 *** 1016958 Agrawal Yojit Kailash *** UR *** 183
  758 *** 1027852 Umesh N *** ST *** 183
  759 *** 1006524 Ashish Ranjan *** ST *** 184
  760 *** 1044281 Manas Kumar Saha *** SC *** 184
  761 *** 1044706 Swati Das *** UR *** 184
  762 *** 1001908 Sanjay Devidas Dakhore *** ST *** 185
  763 *** 1045463 Saranya L R *** UR *** 185
  764 *** 1051922 Bikash Chandra Mondal *** SC *** 185
  765 *** 1010790 Somanath *** ST *** 186
  766 *** 1010817 Asish Mondal *** SC *** 186
  767 *** 1037304 Vasanth Kumar S *** UR *** 186
  770 *** 1033808 Chaudhari Leena Manohar *** UR *** 187 *** OBC-49
  768 *** 1009311 Mithlesh Kumar Meena *** ST *** 187
  769 *** 1030487 Gouthama Buddha C *** SC *** 187
  771 *** 1003335 Malti Maravi *** ST *** 188
  772 *** 1025910 Kamakshi Dhamija *** UR *** 188
  773 *** 1041505 Laveena C P *** SC *** 188
  774 *** 1001567 Itish Patnaik *** UR *** 189
  775 *** 1014883 Sushovan Saha *** SC *** 189
  776 *** 1031023 Sima Sonowal *** ST *** 189
  777 *** 1021987 Amar V Naik *** SC *** 190
  778 *** 1025065 Vanlalhruaii *** ST *** 190
  779 *** 1037021 Kiran Gopichandani *** UR *** 190
  782 *** 1040439 Nalini B Wagmode *** UR *** 191 *** OBC-50
  780 *** 1004496 Aravindh T *** SC *** 191
  781 *** 1007948 Meenakshi Verma *** ST *** 191
  783 *** 1011149 Pawan Kumar Malviya *** SC *** 192
  784 *** 1027897 Madhusudhan D S *** UR *** 192
  785 *** 1052535 Maandharkar Chetan Sureshbhai *** ST *** 192
  786 *** 1002772 Vizodilhou Yhome Anthony *** ST *** 193
  787 *** 1030994 Shamkuwar Vrukshal Tukaram *** SC *** 193
  788 *** 1037058 Rashmi D *** UR *** 193
  789 *** 1009161 Raksha P S Rao *** UR *** 194
  790 *** 1015793 Shilpa A Naik *** ST *** 194
  791 *** 1029164 Pandit Sachin Sitaram *** SC *** 194
  792 *** 1025473 Vijayadevi S *** SC *** 195
  793 *** 1038213 Rajwade Nilesh Sunil *** ST *** 195
  794 *** 1049134 Radhika K *** UR *** 195
  795 *** 1001763 Swapna R Nayaka *** ST *** 196
  796 *** 1030177 Amin Tarkik Kalidas *** SC *** 196
  797 *** 1032726 Anil Kumar K H *** UR *** 196
  798 *** 1000248 Ipsit I Menon *** UR *** 197
  799 *** 1035297 Mezhuneituo Raleng *** ST *** 197
  800 *** 1039245 Jayshree P Wakpanjar *** SC *** 197
  801 *** 1026045 Dinabandhu Sahis *** SC *** 198
  802 *** 1032335 Pathrabe Rakesh Rajaram *** ST *** 198
  803 *** 1046062 Arun Iyer *** UR *** 198
  804 *** 1000157 Himansu Bhusan Palai *** ST *** 199
  805 *** 1032896 Abhinav Jain *** UR *** 199
  806 *** 1038715 Rebika *** SC *** 199
  807 *** 1011815 Ajay Kaushal *** SC *** 200
  808 *** 1012488 Ramya P *** UR *** 200
  809 *** 1043129 Lohit *** ST *** 200
  812 *** 1035117 Saranyadevi B *** UR *** 201 *** OBC-51
  810 *** 1002759 Paresh Chandra Mohanta *** ST *** 201
  811 *** 1005801 Bhitkar Harshal Narendra *** SC *** 201
  815 *** 1000974 Anand P *** UR *** 202 *** OBC-52
  813 *** 1017285 Kawarti Jitendra Nathu *** ST *** 202
  814 *** 1023944 Maruti D Pujeri *** SC *** 202
  816 *** 1013669 Kirankumar G *** SC *** 203
  817 *** 1020361 Praveen Panicker *** UR *** 203
  818 *** 1051255 Vivek Rawat *** ST *** 203
  819 *** 1019281 Bharat Bhushan *** UR *** 204
  820 *** 1028445 Rathava Rakeshkumar Mangalbhai *** ST *** 204
  821 *** 1028868 Gajendra Kumar Verma *** SC *** 204
  822 *** 1008327 Bhujade Harish Vasantrao *** ST *** 205
  823 *** 1024775 Shah Hardik Uresh *** UR *** 205
  824 *** 1032450 Eshwarappa P *** SC *** 205
  825 *** 1031396 Mahipal Singh *** UR *** 206
  826 *** 1042727 Valavi Tushar Amarsing *** ST *** 206
  827 *** 1048764 Hire Akshay Panjabrao *** SC *** 206
  828 *** 1003261 Ramjee Prasad *** ST *** 207
  829 *** 1013919 Sumit Sukaldas Kamble *** SC *** 207
  830 *** 1016097 Hinaben Dayalal Faldu *** UR *** 207
  831 *** 1008668 Anil Kumar *** SC *** 208
  832 *** 1016585 Gyani Jail Singh Birua *** ST *** 208
  833 *** 1025284 Hemant Jain *** UR *** 208
  834 *** 1000912 Rahul Roy *** UR *** 209
  835 *** 1005477 Benjamin S Sangma *** ST *** 209
  836 *** 1020121 Naganath K *** SC *** 209
  837 *** 1012497 Aradhana T R *** SC *** 210
  838 *** 1037100 Himika Chawla *** UR *** 210
  839 *** 1050186 Ritumoni Sonowal *** ST *** 210
  840 *** 1014014 Shilpy Singla *** UR *** 211
  841 *** 1016691 Diptimayee Mallik *** ST *** 211
  842 *** 1031838 Kamble Priti Bhimrao *** SC *** 211
  843 *** 1032514 Kamble Nikhil Uttamrao *** ST *** 212
  844 *** 1044625 Reeta Kanaujiya *** SC *** 212
  845 *** 1047392 Gagan Velayudhan *** UR *** 212
  846 *** 1011430 Nagaraj Pandharikar *** UR *** 213
  847 *** 1028073 Vitsizono Sakhrie *** ST *** 213
  848 *** 1043107 Debashis Das *** SC *** 213
  849 *** 1016889 Pankaj Kumar Jinpal *** UR *** 214
  850 *** 1017798 Lucybeth N Sangma *** ST *** 214
  851 *** 1044601 K Devi *** SC *** 214
  854 *** 1047478 R Senthil Murugan *** UR *** 215 *** OBC-53
  852 *** 1001918 Naitam Bhushan Namdeorao *** ST *** 215
  853 *** 1029477 Pon Senthil Kumar S *** SC *** 215
  857 *** 1017526 Ramasubramanian N S *** UR *** 216 *** OBC-54
  855 *** 1026549 Hage Gunto *** ST *** 216
  856 *** 1046839 Abarna Muthulakshmi M *** SC *** 216
  858 *** 1001832 Uttam Kumar Pandit *** SC *** 217
  859 *** 1002372 Roshan Tamang *** ST *** 217
  860 *** 1040818 Gopal Chandra Ghosh *** UR *** 217
  861 *** 1009907 G M Vidyanandhini *** SC *** 218
  862 *** 1030156 Harishchandra L S *** UR *** 218
  863 *** 1030335 Shiledar Kranti Ranjit *** ST *** 218
  866 *** 1008399 Saranya R *** UR *** 219 *** OBC-55
  864 *** 1024727 Manik Mondal *** SC *** 219
  865 *** 1052054 Anirudh Prasad Mandal *** ST *** 219
  867 *** 1027916 Joyshi Minj *** ST *** 220
  868 *** 1044254 Saumya Mittal *** UR *** 220
  869 *** 1051347 Makeshwar Snehal Rajdatta *** SC *** 220
  870 *** 1007699 Munesh Kumar Meena *** ST *** 221
  871 *** 1030765 Somkuwar Anand Suresh *** SC *** 221
  872 *** 1045820 Anasua Chattopadhyay *** UR *** 221
  873 *** 1010829 Revanta Saha *** SC *** 222
  874 *** 1026843 Shabhari Nath S *** UR *** 222
  875 *** 1032040 Jaison George *** ST *** 222
  876 *** 1006737 Arindam Bag *** SC *** 223
  877 *** 1024228 Archana Singh *** UR *** 223
  878 *** 1038820 Mohankumar S *** ST *** 223
  881 *** 1002119 Harish K *** UR *** 224 *** OBC-56
  879 *** 1028732 Ruchita Negi *** ST *** 224
  880 *** 1052065 Vilas V Honnakatti *** SC *** 224
  884 *** 1006266 Parthasarathy E A *** UR *** 225 *** OBC-57
  882 *** 1026447 Vinoth Kannan V *** SC *** 225
 2. Guest

  Guest Guest

  883 *** 1040160 Amresh Kumar Andilya *** ST *** 225
  885 *** 1004164 Manudhane Aditi Abhay *** UR *** 226
  886 *** 1024155 Baviskar Shilpa Chandrakant *** SC *** 226
  887 *** 1028734 Suchand Munda *** ST *** 226
  888 *** 1004908 Sangeeta Kumari Bharti *** SC *** 227
  889 *** 1024475 Sachin Rao T *** UR *** 227
  890 *** 1036265 Archana Chaudhari *** ST *** 227
  891 *** 1012993 M Pramod Kumar *** SC *** 228
  892 *** 1016344 Shevosa Vese *** ST *** 228
  893 *** 1033555 Surabhi Choudhary *** UR *** 228
  894 *** 1010549 Patel Jayvirkumar Bhikhubhai *** ST *** 229
  895 *** 1023531 Arora Rahul Darshan *** UR *** 229
  896 *** 1049016 Sanjana S M *** SC *** 229
  897 *** 1004053 Swathi Baliga *** UR *** 230
  898 *** 1004265 Swetha S *** SC *** 230
  899 *** 1039494 Mohammed Ishaque Shamir K K *** ST *** 230
  900 *** 1026802 Sunil S *** SC *** 231
  901 *** 1042323 Dhano Mardi *** ST *** 231
  902 *** 1043863 Kakade Girish Vitthalrao *** UR *** 231
  903 *** 1036806 Rathva Bharatkumar Chimanbhai *** ST *** 232
  904 *** 1038825 Chandra Sekhar Patro *** SC *** 232
  905 *** 1051733 Vasudeva Bhat K *** UR *** 232
  906 *** 1002065 Pratibha Meena *** ST *** 233
  907 *** 1009903 Bidhan Ch Mandal *** SC *** 233
  908 *** 1045062 Ajay Asranna I P *** UR *** 233
  909 *** 1008589 Roopa *** UR *** 234
  910 *** 1032430 Suresh Babu T V *** SC *** 234
  911 *** 1047192 Chaure Komal Devidas *** ST *** 234
  912 *** 1002253 Joshi Tanmay Mohan *** UR *** 235
  913 *** 1019647 Lipsa Priyadarshini *** SC *** 235
  914 *** 1044669 Durga Shankar Meena *** ST *** 235
  915 *** 1022408 Sonal Saran *** UR *** 236
  916 *** 1027454 Yogendra Chouhan *** ST *** 236
  917 *** 1035375 Vinarkar Sushant Sonu *** SC *** 236
  918 *** 1018263 Rasmi Ranjan Padhi *** UR *** 237
  919 *** 1024189 D Arunkumar *** ST *** 237
  920 *** 1047650 Ananthalakshmi I *** SC *** 237
  921 *** 1010703 Madavi Bhagyashree Santosh *** ST *** 238
  922 *** 1026623 Whatkar Rahul Suhas *** SC *** 238
  923 *** 1030262 P V Siddhartha *** UR *** 238
  926 *** 1044284 Ravanane R *** UR *** 239 *** OBC-58
  924 *** 1001737 Manisha M Vernekar *** ST *** 239
  925 *** 1007451 Banswal Lalit Prakash *** SC *** 239
  929 *** 1023093 Susanta Kumar Badatya *** UR *** 240 *** OBC-59
  927 *** 1025137 Satya Narayan Behera *** SC *** 240
  928 *** 1035941 Varsha Naval *** ST *** 240
  930 *** 1004048 Tshering Doma Bhutia *** ST *** 241
  931 *** 1042913 Soumya Dey *** UR *** 241
  932 *** 1047723 Vishal Shyamkumar Rathod *** SC *** 241
  933 *** 1008347 Rwishumwi Daimari *** ST *** 242
  934 *** 1021462 Ramya A *** SC *** 242
  935 *** 1031941 S Mahavir Agarwal *** UR *** 242
  936 *** 1029270 Jupirika Elangbam Purbot *** ST *** 243
  937 *** 1034302 Karthiha B *** UR *** 243
  938 *** 1044977 Samendra Kumar Karkhur *** SC *** 243
  939 *** 1004860 Ankita Mehta *** UR *** 244
  940 *** 1033814 Rahul R Kurane *** SC *** 244
  941 *** 1036075 Sarita Toppo *** ST *** 244
  942 *** 1011032 Longshithung Jami *** ST *** 245
  943 *** 1036894 Gujaria Hetal Mohanlal *** SC *** 245
  944 *** 1040005 Aditi Jain *** UR *** 245
  945 *** 1018265 Shalabh Jain *** UR *** 246
  946 *** 1026293 Priya Reshma Baxla *** ST *** 246
  947 *** 1034195 Jadav Sunilkumar Natavarlal *** SC *** 246
  950 *** 1002431 Adelene Teena Manuel *** UR *** 247 *** OBC-60
  948 *** 1027302 Jagjivan Murmu *** ST *** 247
  949 *** 1039402 Parveen Kumar *** SC *** 247
  951 *** 1002327 Shri Devi *** SC *** 248
  952 *** 1019628 Bikramaditya Padhi *** UR *** 248
  953 *** 1030892 Vimal Kumar Meena *** ST *** 248
  956 *** 1032159 Patil Aashish Shivaji *** UR *** 249 *** OBC-61
  954 *** 1008344 Manjunatha P *** SC *** 249
  955 *** 1045665 Patel Amitkumar Mohanbhai *** ST *** 249
  957 *** 1014656 Annewar Sachin Narayanrao *** ST *** 250
  958 *** 1039103 Aboli Sevakdas Dahat *** SC *** 250
  959 *** 1049703 Prolima Thacker *** UR *** 250
  960 *** 1005368 Shrikant S Wankhade *** SC *** 251
  961 *** 1034830 Patel Ketankumar Ramanikbhai *** UR *** 251
  962 *** 1045616 Shivani Meena *** ST *** 251
  963 *** 1027267 Ashesh Kumar Sarkar *** SC *** 252
  964 *** 1030015 Poonam Kumari *** ST *** 252
  965 *** 1031754 Avinash S *** UR *** 252
  966 *** 1018525 Ojing Komut *** ST *** 253
  967 *** 1029491 Khushboo Singh *** UR *** 253
  968 *** 1044155 Devikar Shyam Tulshidas *** SC *** 253
  969 *** 1034839 Divekar Sagar Kailash *** SC *** 254
  970 *** 1048128 Rajkumar Singh Raghuwanshi *** UR *** 254
  971 *** 1051791 Solanke Gopalsing Namdeosing *** ST *** 254
  974 *** 1031049 P Usha *** UR *** 255 *** OBC-62
  972 *** 1013754 Anupama Behera *** SC *** 255
  973 *** 1040262 Chaudhari Lakhoji Pandharinath *** ST *** 255
  975 *** 1017606 Sunil Kumar *** SC *** 256
  976 *** 1038162 Shah Vishal Nitinkumar *** UR *** 256
  977 *** 1040564 Shikha Hajong Roy *** ST *** 256
  978 *** 1038147 Vinita Rawat *** ST *** 257
  979 *** 1044144 Banik Mahesh Manindranath *** SC *** 257
  [snip] *** 1046175 Nitin Shrivastava *** UR *** 257
  [snip] *** 1027748 Shashidhara Naik C *** SC *** 258
  [snip] *** 1033690 Archana Meena *** ST *** 258
  [snip] *** 1040685 Rajalakshmi Harihara Iyer *** UR *** 258
  [snip] *** 1028007 Limalemla Jamir *** ST *** 259
  [snip] *** 1030485 Divya D *** SC *** 259
  [snip] *** 1031472 Sheth Miten Rajendra *** UR *** 259
  [snip] *** 1037129 Ravindrapal *** UR *** 260 *** OBC-63
  [snip] *** 1013083 Kalaivani M *** SC *** 260
  [snip] *** 1038068 Apurba Bharali *** ST *** 260
  990 *** 1012146 Aby Aurthur Michael *** ST *** 261
  991 *** 1017928 Sujoy Saha *** UR *** 261
  992 *** 1040599 Santha Lakshmi A *** SC *** 261
  993 *** 1001938 Basudev Agrawal *** UR *** 262
  994 *** 1044006 Swetha G M *** ST *** 262
  995 *** 1045605 Jitendra Kumar *** SC *** 262
  998 *** 1041741 Vijay Shekar P *** UR *** 263 *** OBC-64
  996 *** 1015748 Amit Relhan *** SC *** 263
  997 *** 1020837 Ahire Dnyaneshwar Bharat *** ST *** 263
  999 *** 1027082 Kiran Kumar J K *** ST *** 264
  1000 *** 1027927 Priyanka Gautam *** SC *** 264
  1001 *** 1046611 Thamizhselvi N *** UR *** 264
  1002 *** 1025343 Ragul B *** SC *** 265
  1003 *** 1030023 Arindam Mukherjee *** UR *** 265
  1004 *** 1044712 Patel Shivaniben Arvindbhai *** ST *** 265
  1007 *** 1000016 Madeshwaran M *** UR *** 266 *** OBC-65
  1005 *** 1027280 Priyanka Parihar *** ST *** 266
  1006 *** 1048473 Nayan Moni Biswas *** SC *** 266
  1008 *** 1005133 Shankari P *** SC *** 267
  1009 *** 1012205 Niraj Kumar *** ST *** 267
  1010 *** 1046430 Mousumi Kundu *** UR *** 267
  1011 *** 1020856 Mohammed Nizamuddeen Rm *** ST *** 268
  1012 *** 1028965 Swetha Rajan V *** SC *** 268
  1013 *** 1043425 Deepak Madhu *** UR *** 268
  1014 *** 1012025 Vimal Badole *** ST *** 269
  1015 *** 1019447 Abhinav Singhal *** UR *** 269
  1016 *** 1035014 Paramita Roy *** SC *** 269
  1017 *** 1009280 Kamble Veenita Vijay *** SC *** 270
  1018 *** 1040600 Kapil Meena *** ST *** 270
  1019 *** 1041322 Akshay B *** UR *** 270
  1020 *** 1015584 Yewalkar Swapnil Padmakar *** UR *** 271
  1021 *** 1032252 Bule Sunil Maruti *** ST *** 271
  1022 *** 1037362 Prabheesh V K *** SC *** 271
  1025 *** 1009141 Sushma Veeranna Sajjan *** UR *** 272 *** OBC-66
  1023 *** 1031669 Anuprita Ashok Bobade *** SC *** 272
  1024 *** 1039557 Pura Duri *** ST *** 272
  1026 *** 1001367 Santosh Kumar K *** UR *** 273
  1027 *** 1044162 Chaudhari Anantkumar A *** ST *** 273
  1028 *** 1047333 Karthigayeni R *** SC *** 273
  1029 *** 1006155 Sandeep B S *** UR *** 274
  1030 *** 1034748 Indrajit G Momin *** ST *** 274
  1031 *** 1041866 G Chandrashekar Naik *** SC *** 274
  1032 *** 1020072 Abdul Azeez M *** ST *** 275
  1033 *** 1039974 Sheo Shankar *** SC *** 275
  1034 *** 1051880 Roshni Gopinath *** UR *** 275
  1037 *** 1014003 Narayanaswamy Y N *** UR *** 276 *** OBC-67
  1035 *** 1040497 Yogesh Patel *** ST *** 276
  1036 *** 1041744 Priya A Vaasanthi *** SC *** 276
  1041 *** 1035339 Gauthamen R *** UR *** 277 *** OBC-736
  1038 *** 1033574 Sunita *** ST *** 277
  1039 *** 1043859 Mane Sonali Shivaji *** SC *** 277
  1040 *** 1046046 Sheth Krunal Mukeshbhai *** UR *** 277
  1044 *** 1025172 Vikas Kumar *** UR *** 278 *** OBC-68
  1042 *** 1026700 Manisha Bhagat *** ST *** 278
  1043 *** 1044532 Sireesh V *** SC *** 278
  1045 *** 1001037 Sudipta Ghosh *** UR *** 279
  1046 *** 1029596 B Menaka *** SC *** 279
  1047 *** 1029964 Patel Kinjalbahen Govindbhai *** ST *** 279
  1048 *** 1020052 Thenmozhi P *** SC *** 280
  1049 *** 1028015 Patel Jinalkumari Nanubhai *** ST *** 280
  1050 *** 1041452 Megana Nadiger *** UR *** 280
  1051 *** 1030952 Wasnik Sneha Kishor *** SC *** 281
  1052 *** 1037967 Saumya Srivastav *** UR *** 281
  1053 *** 1005747 Shashidhara P *** ST *** 281
  1054 *** 1017838 Desai Mihir Rajan *** UR *** 282
  1055 *** 1026884 Girisha C N *** SC *** 282
  1056 *** 1043361 Gaining Lulu Kamei *** ST *** 282
  1059 *** 1023534 Manupratap N *** UR *** 283 *** OBC-69
  1057 *** 1004931 Ashok Kumar *** SC *** 283
  1058 *** 1046500 Sujata Dora *** ST *** 283
  1060 *** 1027406 Prashant Agrawal *** UR *** 284
  1061 *** 1034535 Sunil Kumar *** SC *** 284
  1062 *** 1015903 Sheela Ekka *** ST *** 284
  1063 *** 1025095 Rahul Gupta *** UR *** 285
  1064 *** 1048299 Pradeep Kumar Malik *** SC *** 285
  1065 *** 1042988 T Lipoksanen Jamir *** ST *** 285
  1066 *** 1023298 Arthi V *** SC *** 286
  1067 *** 1024061 Supratip Kundu *** UR *** 286
  1068 *** 1026797 Pallewad Sandhya Gangadhar *** ST *** 286
  1069 *** 1017874 Latha Y S *** SC *** 287
  1070 *** 1050740 Abhishek Gupta *** UR *** 287
  1071 *** 1003043 Vijay Soren *** ST *** 287
  1072 *** 1021016 Hardik Harish Thakker *** UR *** 288
  1073 *** 1047588 Rathod Jyoti Kishorkumar *** SC *** 288
  1074 *** 1019614 Gamit Chintankumar Lalbhai *** ST *** 288
  1077 *** 1010347 Sowri Rajan Govindaraj R *** UR *** 289 *** OBC-70
  1075 *** 1028633 Prakash A *** SC *** 289
  1076 *** 1020996 Arvind Kumar Verma *** ST *** 289
  1080 *** 1021590 More Asmita Bhikan *** UR *** 290 *** OBC-71
  1078 *** 1041031 Jadhav Anil Babanrao *** SC *** 290
  1079 *** 1015946 Kedusato Kotso *** ST *** 290
  1081 *** 1002151 Bharathi B *** UR *** 291
  1082 *** 1008471 Girish Vasant Gaikwad *** SC *** 291
  1083 *** 1034525 Yogesh Kumar Meena *** ST *** 291
  1084 *** 1009196 Santoshkumar *** SC *** 292
  1085 *** 1026311 Nitin Kumar Gupta *** UR *** 292
  1086 *** 1035223 Jadhav Pravin Chandrasen *** ST *** 292
  1087 *** 1002649 Tamilarasi D *** SC *** 293
  1088 *** 1026318 Kum Ruchi Agrawal *** UR *** 293
  1089 *** 1029538 Shridhar *** ST *** 293
  1092 *** 1005971 Sundeep S *** UR *** 294 *** OBC-72
  1090 *** 1038352 Charan Singh Jilowa *** SC *** 294
  1091 *** 1036609 Mahesh Chand Meena *** ST *** 294
  1093 *** 1004150 Joshi Archit Girishchandra *** UR *** 295
  1094 *** 1028810 Nitin Prakashchandra Palse *** SC *** 295
  1095 *** 1051197 Kapate Gajanan Shrirang *** ST *** 295
  1096 *** 1004885 Srinivasan M *** UR *** 296
  1097 *** 1019138 Sankar Kr Roy *** SC *** 296
  1098 *** 1026865 Shamendra Kumar Meena *** ST *** 296
  1101 *** 1034049 Manoj Kumar *** UR *** 297 *** OBC-73
  1099 *** 1037806 Amar Gautam *** SC *** 297
  1100 *** 1027535 Birakta Deb Barma *** ST *** 297
  1102 *** 1019341 Kanineeka Das *** SC *** 298
  1103 *** 1025236 Ruchi Gupta *** UR *** 298
  1104 *** 1038123 M Shakti Dora *** ST *** 298
  1105 *** 1013593 Mukesh Chand Bairwa *** SC *** 299
  1106 *** 1030094 Chanchal Gupta *** UR *** 299
  1107 *** 1004470 Kripanand Singh *** ST *** 299
  1108 *** 1014592 Raina T Pillai *** UR *** 300
  1109 *** 1032001 T Parvathi *** SC *** 300
  1110 *** 1033701 Asari Hasmukhkumar Martabhai *** ST *** 300
  1113 *** 1006990 Arun Gr *** UR *** 301 *** OBC-74
  1111 *** 1002282 Rajesh Chopra *** SC *** 301
  1112 *** 1044999 Bishmita Mallick *** ST *** 301
  1114 *** 1026678 Arudhra Vishnu V *** UR *** 302
  1115 *** 1031438 Prakash Hindurao Kurane *** SC *** 302
  1116 *** 1009221 Rajat Manjari Pradhan *** ST *** 302
  1117 *** 1011829 Arjun Sreekumar *** UR *** 303
  1118 *** 1022749 Sanjib Das *** SC *** 303
  1119 *** 1025325 Dayanand Kamanakeri *** ST *** 303
  1122 *** 1013774 Rajeev Kumar P *** UR *** 304 *** OBC-75
  1120 *** 1043020 Bandi Joshiraj *** SC *** 304
  1121 *** 1044564 Rajeev Kumar Meena *** ST *** 304
  1123 *** 1027476 Rashmi Motiram Bhamare *** SC *** 305
  1124 *** 1036953 Aakanksha Sriwastwa *** UR *** 305
  1125 *** 1022567 Suhagini Murmu *** ST *** 305
  1126 *** 1008807 Vikram Samal *** UR *** 306
  1127 *** 1030157 Vimal Raj R *** SC *** 306
  1128 *** 1023313 Marie Ninu *** ST *** 306
  1129 *** 1014197 Bambole Sandip Khushal *** SC *** 307
  1130 *** 1024092 Ramarajan S *** UR *** 307
  1131 *** 1010803 Ravi Shankar Goarya *** ST *** 307
  1134 *** 1030875 Gayathri S *** UR *** 308 *** OBC-76
  1132 *** 1016293 Jadhav Jayashree Ramesh *** SC *** 308
  1133 *** 1046248 Anil Kumar Singh *** ST *** 308
  1135 *** 1025696 Ashok Kumar Rawat *** SC *** 309
  1136 *** 1041606 Kulkarni Aditya Prakash *** UR *** 309
  1137 *** 1014934 Pramod *** ST *** 309
  1138 *** 1018259 Sony Sohanee *** SC *** 310
  1139 *** 1023390 Abhinav *** UR *** 310
  1140 *** 1037534 Kasomhung Soreingam *** ST *** 310
  1141 *** 1034640 Swaroop K Raj *** SC *** 311
  1142 *** 1035735 Abhijeet Kumar *** UR *** 311
  1143 *** 1047997 Thippeswamy D N *** ST *** 311
  1144 *** 1003137 Sumit Kumar Sarkar *** SC *** 312
  1145 *** 1039820 Sherin P Mathew *** UR *** 312
  1146 *** 1029695 Thakur Kaustubh Dilip *** ST *** 312
  1149 *** 1011768 Geethanjali A *** UR *** 313 *** OBC-77
  1147 *** 1024469 Vishnuvarthan S *** SC *** 313
  1148 *** 1021561 Vijayakumar A V *** ST *** 313
  1150 *** 1012569 Khushboo Bairwa *** SC *** 314
  1151 *** 1047813 Chandra Shekhar Pratap Singh *** UR *** 314
  1152 *** 1031931 Deepti Jangpangi *** ST *** 314
  1153 *** 1028754 Somwanshi Tushar Nathu *** UR *** 315
  1154 *** 1048598 Kalyan Kumar *** SC *** 315
  1155 *** 1017437 Sanjiv Dung Dung *** ST *** 315
  1156 *** 1008195 Bhavani V K *** SC *** 316
  1157 *** 1032255 K R Seetharam Bhat *** UR *** 316
  1158 *** 1044492 Malshetwar Kalyani Venkatrao *** ST *** 316
  1159 *** 1031390 Deepika *** UR *** 317
  1160 *** 1038322 Kadam Sonali Chandrakant *** SC *** 317
  1161 *** 1040180 Ashoka Kumar K S *** ST *** 317
  1162 *** 1036474 Vanita Bhaskar *** SC *** 318
  1163 *** 1043672 Albin Jose *** UR *** 318
  1164 *** 1050039 Neetu Beetan *** ST *** 318
  1165 *** 1017751 Sumitha Arun *** UR *** 319
  1166 *** 1037877 Raghunandana S *** SC *** 319
  1167 *** 1016907 Dhruv Singh Meena *** ST *** 319
  1170 *** 1006022 Sandeep Kumar *** UR *** 320 *** OBC-78
  1168 *** 1036540 Shridevi Shirurappa Bisanalli *** SC *** 320
  1169 *** 1026949 Karishma Pingua *** ST *** 320
  1173 *** 1043376 Raghavendra N *** UR *** 321 *** OBC-79
  1171 *** 1035201 Jagadish D Nayak *** SC *** 321
  1172 *** 1044684 Thungbeni Ngullie *** ST *** 321
  1174 *** 1025062 Souvonik Mandal *** SC *** 322
  1175 *** 1046005 Vivek Shetty *** UR *** 322
  1176 *** 1045554 Redewad Nagnath Kerba *** ST *** 322
  1177 *** 1018524 Aditi Chopra *** UR *** 323
  1178 *** 1035163 Chandrika S *** SC *** 323
  1179 *** 1038545 Vinayak Vishwanath Jatale *** ST *** 323
  1180 *** 1011333 Manish Kumar *** UR *** 324
  1181 *** 1034883 Jigneshkumar B Rajvanshi *** SC *** 324
  1182 *** 1010407 Rameshwari *** ST *** 324
  1183 *** 1029997 Swati Sunil Narnaware *** SC *** 325
  1184 *** 1030088 Doshi Vipul Arinjay *** UR *** 325
  1185 *** 1023467 Kekhriezelie Sekhose *** ST *** 325
  1186 *** 1016424 Arijit Singha *** SC *** 326
  1187 *** 1043558 Patel Hiren Kirtibhai *** UR *** 326
  1188 *** 1043958 Subrat Kumar Soren *** ST *** 326
  1189 *** 1045640 Saurabh Shukla *** UR *** 327
  1190 *** 1052298 Shibananda Mallick *** SC *** 327
  1191 *** 1020705 Raj Kishore Naik *** ST *** 327
  1192 *** 1040587 Priyanka Singh *** SC *** 328
  1193 *** 1042199 Soumya P C *** UR *** 328
  1194 *** 1013325 Tshering Dorjee Sherpa *** ST *** 328
  1195 *** 1005487 Namita Bhardwaj *** SC *** 329
  1196 *** 1019771 Mandar R Railkar *** UR *** 329
  1197 *** 1032522 Purna Pangtey *** ST *** 329
  1198 *** 1024274 Tirtha Pratim Purkait *** SC *** 330
  1199 *** 1047565 Nidhi Gupta *** UR *** 330
  1200 *** 1016608 Kotak Suhas Ramakant *** ST *** 330
  1203 *** 1014654 Aswin P *** UR *** 331 *** OBC-80
  1201 *** 1019499 Sandip Bipinbhai Sonara *** SC *** 331
  1202 *** 1022248 Landi Doilang Chada *** ST *** 331
  1204 *** 1011377 Bhaban Neeraj Dinesh *** UR *** 332
  1205 *** 1052117 Sumeet Kainth *** SC *** 332
  1206 *** 1017844 Chumila Thinley Bhutia *** ST *** 332
  1209 *** 1039077 Papri Sarkar *** UR *** 333 *** OBC-81
  1207 *** 1019619 Sanjay Kumar Paswan *** SC *** 333
  1208 *** 1000696 Suneeta Meena *** ST *** 333
  1210 *** 1009690 Spoorthi Jagadish *** UR *** 334
  1211 *** 1013168 Gaikwad Ankush Vikas *** SC *** 334
  1212 *** 1003247 Kamlesh Damor *** ST *** 334
  1213 *** 1021481 Bankar Aniket Rajiv *** UR *** 335
  1214 *** 1036646 Bobade Rajesh Ramdas *** SC *** 335
  1215 *** 1043448 Aliva Patra *** ST *** 335
  1218 *** 1050418 Akhilesh Kumar *** UR *** 336 *** OBC-82
  1216 *** 1006058 Abirami P *** SC *** 336
  1217 *** 1030464 Anirudha Dewari *** ST *** 336
  1219 *** 1003470 Sonone Nitin Vinaykumar *** SC *** 337
  1220 *** 1024643 Dibyajyoti De *** UR *** 337
  1221 *** 1034951 Shyam Charan Baskey *** ST *** 337
  1224 *** 1028150 Barani Velan S *** UR *** 338 *** OBC-83
  1222 *** 1029678 Elayavendhan K *** SC *** 338
  1223 *** 1008096 Smita Kujur *** ST *** 338
  1225 *** 1015188 Rashmi G *** SC *** 339
  1226 *** 1050145 Sonaje Jayesh Chandrakant *** UR *** 339
  1227 *** 1003774 Sharanabasappa *** ST *** 339
  1229 *** 1022510 Jadhav Swapnil Narayan *** UR *** 340 *** OBC-84
  1228 *** 1001872 Amit Sehrawat *** SC *** 340
  1231 *** 1006269 Sakthivel R *** UR *** 341 *** OBC-85
  1230 *** 1022641 Motghare Priyal Krishna *** SC *** 341
  1232 *** 1004980 Shinde Sandeep Ashok *** SC *** 342
  1233 *** 1018615 Kuldeep Saharawat *** UR *** 342
  1235 *** 1025602 Akude Vishal Vilas *** UR *** 343 *** OBC-86
  1234 *** 1012343 Harini B *** SC *** 343
  1236 *** 1029797 Shah Neha Mahendra *** UR *** 344
  1237 *** 1044903 Debarati Biswas *** SC *** 344
  1238 *** 1008616 Venugopal B L *** SC *** 345
  1239 *** 1033160 Ambika Gupta *** UR *** 345
  1240 *** 1012948 Santu Mondal *** SC *** 346
  1241 *** 1036926 Bachha Kanakeya *** UR *** 346
  1242 *** 1009122 Shalini S *** SC *** 347
  1243 *** 1031836 Hridya M *** UR *** 347
  1245 *** 1045220 Sugitha D R S *** UR *** 348 *** OBC-87
  1244 *** 1014529 Dhanalakshmi M *** SC *** 348
  1247 *** 1016047 Mate Swapnil Dhondibhau *** UR *** 349 *** OBC-88
  1246 *** 1036955 Vikram Rangrao Wagh *** SC *** 349
  1248 *** 1020648 Devendra Kumar Mokhria *** SC *** 350
  1249 *** 1047514 Sumit Kumar *** UR *** 350
  1251 *** 1039481 Prasanth T S *** UR *** 351 *** OBC-89
  1250 *** 1016119 Neha Kanojia *** SC *** 351
  1253 *** 1009195 Dinesh C *** UR *** 352 *** OBC-90
  1252 *** 1050748 Uttam Kumar Mondal *** SC *** 352
  1254 *** 1012612 Subash Chandra Behera *** SC *** 353
  1255 *** 1014845 Khaire Niranjan Shiwaji *** UR *** 353
  1256 *** 1011354 Raxith S R *** SC *** 354
  1257 *** 1025937 Reeba Ann Daniel *** UR *** 354
  1258 *** 1003815 S Chitra *** SC *** 355
  1259 *** 1026806 Aher Sucheta Jagannath *** UR *** 355
  1260 *** 1045942 Harish Talreja *** UR *** 356
  1261 *** 1051224 Gangurde Pramod Karbhari *** SC *** 356
  1262 *** 1031060 Kolanchiappan V *** SC *** 357
  1263 *** 1036487 Sowrabha S *** UR *** 357
  1264 *** 1023682 Akhil Gautam *** UR *** 358
  1265 *** 1031562 Youmash V P *** SC *** 358
  1266 *** 1002780 Revathi R Chandran *** UR *** 359
  1267 *** 1030385 Pavala Kannan V *** SC *** 359
  1268 *** 1033927 Madhavi Nair *** UR *** 360
  1269 *** 1042530 Shivcharan Navriya *** SC *** 360
  1270 *** 1021576 Medha Sugara *** UR *** 361
  1271 *** 1034298 Arpita *** SC *** 361
  1272 *** 1010156 Borade Amrut Uddhavrao *** UR *** 362
  1273 *** 1029217 Akhil Mohandas *** SC *** 362
  1274 *** 1011072 Nishant Shiv *** SC *** 363
  1275 *** 1038539 Jose Mathew *** UR *** 363
  1277 *** 1032094 Sudhakar P *** UR *** 364 *** OBC-91
  1276 *** 1043341 Deepthi Mangesh G R *** SC *** 364
  1278 *** 1040583 Shah Nirali Rajesh *** UR *** 365
  1279 *** 1043592 Yashaswini K *** SC *** 365
  1281 *** 1024124 Sampat Singh Jhala *** UR *** 366 *** OBC-92
  1280 *** 1012523 Sabari Sridhar O T *** SC *** 366
  1283 *** 1036005 Radhika Nair K *** UR *** 367 *** OBC-93
  1282 *** 1046103 Sumit Kumar Kulhare *** SC *** 367
  1285 *** 1043988 Vinay Rathore *** UR *** 368 *** OBC-94
  1284 *** 1027328 Souvik Kumar Das *** SC *** 368
  1286 *** 1033051 Senthil Kumar K *** SC *** 369
  1287 *** 1038084 Kumar Saurabh *** UR *** 369
  1288 *** 1037757 Rajwant Kaur *** SC *** 370
  1289 *** 1047639 Nabaneeta Dash *** UR *** 370
  1290 *** 1007120 Ramu Das *** SC *** 371
  1291 *** 1048103 Sakshi Jain *** UR *** 371
  1292 *** 1043479 Sonone Shital Govindrao *** SC *** 372
  1293 *** 1048082 Priya Susan Mathew *** UR *** 372
  1294 *** 1001825 Sathe Swaraj Upendra *** UR *** 373
  1295 *** 1040999 Sonkar Manojkumar Dullaram *** SC *** 373
  1296 *** 1023357 Usha Kiran *** UR *** 374
  1297 *** 1042635 Kamalakannan T *** SC *** 374
  1298 *** 1025467 Malavika Panda *** UR *** 375
  1299 *** 1044779 Amrita Roy *** SC *** 375
  1300 *** 1046307 V Aruna Kumari *** SC *** 376
  1301 *** 1048819 Shobhit Goyal *** UR *** 376
  1303 *** 1002097 Nishanth J H *** UR *** 377 *** OBC-95
  1302 *** 1026961 Bhandare Priyanka Goverdhan *** SC *** 377
  1304 *** 1027445 Rajaguru P *** SC *** 378
  1305 *** 1028685 Mullanfiroze Khushnuma Parvez *** UR *** 378
  1307 *** 1032490 Anish K A *** UR *** 379 *** OBC-96
  1306 *** 1044778 Nishu Raj *** SC *** 379
  1309 *** 1020713 Tauseef Akhtar Asif Akhtar *** UR *** 380 *** OBC-97
  1308 *** 1033484 Sumir Kumar *** SC *** 380
  1310 *** 1012887 Mendadkar Rupesh Ramchandra *** UR *** 381
  1311 *** 1024192 Aravind P Raman *** SC *** 381
  1312 *** 1035168 Rajaselvam M R K *** SC *** 382
  1313 *** 1042273 Shah Dhaval Paresh *** UR *** 382
  1315 *** 1002053 Nagarajan V *** UR *** 383 *** OBC-[snip]
  1314 *** 1010358 Reshma Vasant Waghmare *** SC *** 383
  1317 *** 1008315 Vickram Vignesh R *** UR *** 384 *** OBC-99
  1316 *** 1026196 Shalini *** SC *** 384
  1318 *** 1001925 Saptarshi Bishnu *** UR *** 385
  1319 *** 1041171 Subrata Das *** SC *** 385
  1320 *** 1026723 Chandana S *** UR *** 386
  1321 *** 1035267 Dwaipayan Saha *** SC *** 386
  1322 *** 1008291 Dibya Ranjan Behera *** UR *** 387
  1323 *** 1014431 Geeta Ahirwar *** SC *** 387
  1325 *** 1021530 Shyama Choudhary *** UR *** 388 *** OBC-100
  1324 *** 1001213 Usha D *** SC *** 388
  1326 *** 1027691 Rekha Sharma *** UR *** 389
  1327 *** 1031296 Arounkumar N *** SC *** 389
  1329 *** 1040387 Lokhande Poonam Nivrutti *** UR *** 390 *** OBC-101
  1328 *** 1027554 Jyothi Rani Savla *** SC *** 390
  1331 *** 1031677 Hema Singh *** UR *** 391 *** OBC-102
  1330 *** 1048688 Hridya Bhaskar S *** SC *** 391
  1332 *** 1005354 Gaurav Sharma *** UR *** 392
  1333 *** 1045177 Kamal Preet *** SC *** 392
  1335 *** 1006457 Shivanshu Singh *** UR *** 393 *** OBC-103
  1334 *** 1030375 Gargy Mondal *** SC *** 393
  1336 *** 1001424 Sushant Verma *** UR *** 394
  1337 *** 1017834 Babita *** SC *** 394
  1338 *** 1001139 Neetha Vijayakumaran *** UR *** 395
  1339 *** 1015162 Amit Prakash *** SC *** 395
  1340 *** 1002281 Manisha *** SC *** 396
  1341 *** 1043627 Kanwarneet Singh *** UR *** 396
  1342 *** 1037981 Harsha Prakash B G *** SC *** 397
  1343 *** 1042395 Samrat Ganguly *** UR *** 397
  1344 *** 1017656 Nandish Kumar K C *** SC *** 398
  1345 *** 1029510 Sagar Badachi *** UR *** 398
  1346 *** 1010144 Kore Sonali Shirish *** SC *** 399
  1347 *** 1049873 Preithy U *** UR *** 399
  1348 *** 1002800 Patel Himanshu Arvindbhai *** UR *** 400
  1349 *** 1015413 Kamal Das *** SC *** 400
  1351 *** 1017446 Deepti Verma *** UR *** 401 *** OBC-104
  1350 *** 1040166 Mahendra Ramlal Kamble *** SC *** 401
  1352 *** 1011228 Kapil Dev Arya *** SC *** 402
  1353 *** 1039868 Mohammed Labeeb Abrar *** UR *** 402
  1354 *** 1040086 Shah Kalgi Hemendrakumar *** UR *** 403
  1355 *** 1051386 Amit Sinha *** SC *** 403
  1356 *** 1011964 Amitabh Poonia *** UR *** 404
  1357 *** 1043745 Sarvakar Chetan Nareshchandra *** SC *** 404
  1358 *** 1003298 Manoj P *** SC *** 405
  1359 *** 1039032 Danendra Sahu *** UR *** 405
  1361 *** 1001282 Anny Antony *** UR *** 406 *** OBC-105
  1360 *** 1022496 Gunasekaran M *** SC *** 406
  1362 *** 1017367 Sanchit Jain *** UR *** 407
  1363 *** 1047075 K Vinoth Kumar *** SC *** 407
  1365 *** 1017675 Prashanth Dhanraj *** UR *** 408 *** OBC-106
  1364 *** 1010858 Nagaraju A S *** SC *** 408
  1366 *** 1015642 Anant *** UR *** 409
  1367 *** 1049386 Gyan Bhushan Raman *** SC *** 409
  1368 *** 1003027 L P Nandhini *** UR *** 410
  1369 *** 1017973 Kuldeep Kumar *** SC *** 410
  1370 *** 1009984 Saraogi Mohit Rajendra *** UR *** 411
  1371 *** 1015759 Subhash Chandra *** SC *** 411
  1372 *** 1039223 Manoj Kumar Verma *** SC *** 412
  1373 *** 1041857 Amit Kumar Adhikary *** UR *** 412
  1374 *** 1014351 Vinod Arora *** UR *** 413
  1375 *** 1038134 Reshmi Das *** SC *** 413
  1377 *** 1040430 Altaf Miyasahab Shaikh *** UR *** 414 *** OBC-107
  1376 *** 1035595 Santanu Bar *** SC *** 414
  1378 *** 1031412 Rashmi Kishore *** SC *** 415
  1379 *** 1042242 Anuthara Jose *** UR *** 415
  1381 *** 1025411 Rajnesh Kumar Chakrawarty *** UR *** 416 *** OBC-108
  1380 *** 1016613 Vinod K *** SC *** 416
  1382 *** 1019109 Kumar Vikram *** UR *** 417
  1383 *** 1046032 Dibyendu Das *** SC *** 417
  1384 *** 1040795 Manamita Mandal *** SC *** 418
  1385 *** 1049218 Gunnale Anish Prabhakar *** UR *** 418
  1386 *** 1028738 Rathod Bhupendrakumar K *** SC *** 419
  1387 *** 1051439 Chheda Chintan Vinay *** UR *** 419
  1388 *** 1030170 Chandeep Singh *** UR *** 420
  1389 *** 1042890 Chanchal *** SC *** 420
  1390 *** 1004085 Shamkuwar Ambrish Tukaram *** SC *** 421
  1391 *** 1028586 Snehamayee Nayak *** UR *** 421
  1392 *** 1036449 Hingole Anand Narayan *** SC *** 422
  1393 *** 1038892 Divya Choudhry *** UR *** 422
  1394 *** 1000103 Sudeep Das *** UR *** 423
  1395 *** 1013027 Meshram Vinay Maniklal *** SC *** 423
  1397 *** 1012130 Kanimozhi P *** UR *** 424 *** OBC-109
  1396 *** 1042606 Tarak Chandra Halder *** SC *** 424
  1399 *** 1014830 Pankaj Kumar *** UR *** 425 *** OBC-110
  1398 *** 1000271 Diwan Vinod Ramanlal *** SC *** 425
  1400 *** 1029735 Ashok Kumar Anand *** SC *** 426
  1401 *** 1050089 Sunita Bishnoi *** UR *** 426
  1402 *** 1006443 Sakshi Dewan *** UR *** 427
  1403 *** 1050355 Saugato Biswas *** SC *** 427
  1404 *** 1003092 Sourav Kumar Mishra *** UR *** 428
  1405 *** 1032185 Dhiraj Barman *** SC *** 428
  1407 *** 1040831 Padmapriya B *** UR *** 429 *** OBC-111
  1406 *** 1004569 Prathiba A *** SC *** 429
  1408 *** 1017410 Madan Mohan B *** UR *** 430
  1409 *** 1036850 Mukesh Bagari *** SC *** 430
  1411 *** 1018198 Bhute Vishnu Haribhau *** UR *** 431 *** OBC-112
  1410 *** 1049480 Sunitha R *** SC *** 431
  1412 *** 1034283 Harshavardhan *** UR *** 432
  1413 *** 1038517 C Prashanth *** SC *** 432
  1414 *** 1020686 Anu Garg *** UR *** 433
  1415 *** 1031661 Ramteke Mamta Sukhdeo *** SC *** 433
  1416 *** 1008236 Christy Cathreen Thomas *** UR *** 434
  1417 *** 1009803 Dhrubajyati Saha *** SC *** 434
  1418 *** 1007068 Arun Kumar D *** SC *** 435
  1419 *** 1021618 Neha Agarwal *** UR *** 435
  1420 *** 1015012 Meghana Rao *** UR *** 436
  1421 *** 1036988 Sandeep Kumar Prajapati *** SC *** 436
  1423 *** 1025111 Mahajan Devendra Shankarrao *** UR *** 437 *** OBC-113
  1422 *** 1001633 Arthi P *** SC *** 437
  1424 *** 1011015 Chavan Babasaheb Dada *** SC *** 438
  1425 *** 1028731 Arti *** UR *** 438
  1426 *** 1023904 Gaurav T Patwardhan *** UR *** 439
  1427 *** 1036896 Gohil Darshan Maheshkumar *** SC *** 439
  1428 *** 1032621 Shifalika Saxena *** UR *** 440
  1429 *** 1040812 Harsimran Kaur *** SC *** 440
  1430 *** 1041773 Ashish Chaurasia *** UR *** 441
  1431 *** 1047543 Rajesh Kumar *** SC *** 441
  1432 *** 1002102 Nishant Kurian *** UR *** 442
  1433 *** 1046350 Ranjit P *** SC *** 442
  1435 *** 1017036 Karthikeyan C *** UR *** 443 *** OBC-114
  1434 *** 1035663 G Shyam Kumar *** SC *** 443
  1436 *** 1000984 Anuradha Singh *** UR *** 444
  1437 *** 1035439 Dhanke Prashant Shrirang *** SC *** 444
  1438 *** 1024540 Prashant Hubballi *** UR *** 445
  1439 *** 1042422 Bharath Kumar K *** SC *** 445
  1440 *** 1000980 Abhinandan Mishra *** UR *** 446
  1441 *** 1016941 Bhatkar Rohini Prakash *** SC *** 446
  1442 *** 1013133 Hiren Tulasibhai Kevadiya *** UR *** 447
  1443 *** 1042391 Abhishek Malviya *** SC *** 447
  1444 *** 1018166 S Sriram *** UR *** 448
  1445 *** 1024470 Kashide Rahul Bhimrao *** SC *** 448
  1446 *** 1016193 Jhala Prachi Darshan *** UR *** 449
  1447 *** 1051354 Manoj Tanwar *** SC *** 449
  1448 *** 1003263 Madhushree Naik *** SC *** 450
  1449 *** 1045625 Deepti Gupta *** UR *** 450
  1450 *** 1002379 Kavita Rani *** SC *** 451
  1451 *** 1033801 Manish Kumar *** UR *** 451
  1452 *** 1004390 Pradip Kumar Mondal *** UR *** 452
  1453 *** 1049757 Kaveri *** SC *** 452
  1454 *** 1013339 Anindya Basu *** UR *** 453
  1455 *** 1024120 Parmar Alpeshkumar J *** SC *** 453
  1456 *** 1014028 Shweta Arjun Jagtap *** SC *** 454
  1457 *** 1035268 Prasan Kumar Panda *** UR *** 454
  1458 *** 1016279 Naveeth Shukkur A *** UR *** 455
  1459 *** 1036604 Sanjeev R T *** SC *** 455
  1460 *** 1005412 Nishu *** UR *** 456
  1461 *** 1038387 Sandeep Y Chinnapur *** SC *** 456
  1463 *** 1038900 Jithin T K *** UR *** 457 *** OBC-115
  1462 *** 1011485 Anbu Lenin K *** SC *** 457
  1464 *** 1027430 Khedkar Kiran Babarao *** SC *** 458
  1465 *** 1037501 Vijay A Kulkarni *** UR *** 458
  1466 *** 1011946 Gaurav Mathur *** UR *** 459
  1467 *** 1042726 Prasenjit Barman *** SC *** 459
  1469 *** 1035433 Gayathri N *** UR *** 460 *** OBC-116
  1468 *** 1032648 Prasad Byrav D S *** SC *** 460
  1470 *** 1026516 Gunjan Sharma *** UR *** 461
  1471 *** 1050423 Kadam Trupti Ashok *** SC *** 461
  1472 *** 1010416 Elenjickal Elias John *** UR *** 462
  1473 *** 1020874 Harish K M *** SC *** 462
  1474 *** 1002081 Deshraj Chawla *** SC *** 463
  1475 *** 1023647 Appu Patil *** UR *** 463
  1476 *** 1009670 Vijay Kannan S *** SC *** 464
  1477 *** 1028600 Yuvaraja M *** UR *** 464
  1479 *** 1051341 Prahlad Dhakar *** UR *** 465 *** OBC-117
  1478 *** 1026154 Archana G *** SC *** 465
  1481 *** 1005522 Sunil J *** UR *** 466 *** OBC-118
  1480 *** 1045263 Dibyendu Saha *** SC *** 466
  1482 *** 1008831 Tamhankar Priti Pradip *** UR *** 467
  1483 *** 1025655 Madhushalini *** SC *** 467
  1484 *** 1020255 Rengaraj G *** UR *** 468
  1485 *** 1029882 Aabha Divya *** SC *** 468
  1486 *** 1025991 Deeksha Joshi *** UR *** 469
  1487 *** 1033845 Divya S S *** SC *** 469
  1488 *** 1016018 Ashok Kumar Sangwaiya *** SC *** 470
  1489 *** 1042754 Purvi Mittal *** UR *** 470
  1490 *** 1036157 Sawatkar Gitesh Upendra *** SC *** 471
  1491 *** 1036441 Mitali Chakravarty *** UR *** 471
  1493 *** 1040933 Vijay P *** UR *** 472 *** OBC-119
  1492 *** 1019849 Bhuvan Samhotra *** SC *** 472
  1494 *** 1006880 Ajay Jurangal *** SC *** 473
  1495 *** 1052190 Mohammed M Z *** UR *** 473
  1496 *** 1022866 Surjeet Kumar *** SC *** 474
  1497 *** 1028352 Thomas Angelo Skariah *** UR *** 474
  1498 *** 1006067 Shrikant Channadasar *** SC *** 475
  1499 *** 1029991 Vikas Kumar Panwar *** UR *** 475
 3. Guest

  Guest Guest

  1500 *** 1019398 Bhandari Kunal Vinay *** UR *** 476
  1501 *** 1050006 Pampa Roy *** SC *** 476
  1502 *** 1002775 Sakale Tejas Ulhas *** UR *** 477
  1503 *** 1008590 Mujawar Vasim Javed *** SC *** 477
  1504 *** 1000898 Divya Bajpai *** UR *** 478
  1505 *** 1049458 Prashant B *** SC *** 478
  1506 *** 1013475 Bhilare Sandeep Pratap *** UR *** 479
  1507 *** 1034651 Arnab Mondal *** SC *** 479
  1508 *** 1044134 Kaushik Chatterjee *** UR *** 480
  1509 *** 1050076 Kamal Kishore Chitara *** SC *** 480
  1510 *** 1026685 Santosh Kumar Panda *** UR *** 481
  1511 *** 1036998 Mainkar Pratiksha Chandrakant *** SC *** 481
  1512 *** 1027207 Snigdha Ottakandathil *** UR *** 482
  1513 *** 1031730 Ramesh Kumar Bharti *** SC *** 482
  1514 *** 1041378 Sourabh Agrawal *** UR *** 483
  1515 *** 1046931 Asmita *** SC *** 483
  1516 *** 1007624 Debasish Nanda *** UR *** 484
  1517 *** 1051645 Vattaparampil Divya Damodaran *** SC *** 484
  1518 *** 1001402 Abhilash James *** UR *** 485
  1519 *** 1051211 Ramteke Swati Vinayak *** SC *** 485
  1520 *** 1005960 N Sravanthi *** SC *** 486
  1521 *** 1013466 Geethalakshmi S *** UR *** 486
  1523 *** 1030514 Shanoj K C *** UR *** 487 *** OBC-120
  1522 *** 1001747 Manishkumar P Khobragade *** SC *** 487
  1524 *** 1023939 Parmar Himanshu Nathabhai *** SC *** 488
  1525 *** 1045107 Nagrecha Chetan Vinodrai *** UR *** 488
  1526 *** 1007640 Kamble Sham Prabhakar *** SC *** 489
  1527 *** 1051338 Shingare Vilas Changdev *** UR *** 489
  1529 *** 1042275 R Jhansi *** UR *** 490 *** OBC-121
  1528 *** 1037139 Kamble Tejas Arun *** SC *** 490
  1530 *** 1001689 Agarwal Rachit Sarveshkumar *** UR *** 491
  1531 *** 1030392 Vijendra Madhukarrao Jondhale *** SC *** 491
  1533 *** 1012313 Ayaz Ahmed *** UR *** 492 *** OBC-122
  1532 *** 1029452 Kadam Swati Ramchandra *** SC *** 492
  1534 *** 1012610 Shakti Pad Das *** SC *** 493
  1535 *** 1049203 Chaitanya Dev *** UR *** 493
  1537 *** 1049868 Kailash Kumar Goyal *** UR *** 494 *** OBC-123
  1536 *** 1023946 Rinky Langan *** SC *** 494
  1538 *** 1029419 Anand K C *** UR *** 495
  1539 *** 1043035 Aman Deepak *** SC *** 495
  1541 *** 1031278 Rakesh Kumar Verma *** UR *** 496 *** OBC-124
  1540 *** 1043983 Sanchita Roy *** SC *** 496
  1542 *** 1008705 Merin Paul Pittappillil *** UR *** 497
  1543 *** 1019081 Prasanta Kumar Behera *** SC *** 497
  1545 *** 1012367 Deepak Saini *** UR *** 498 *** OBC-125
  1544 *** 1050621 Bansod Ganesh Babarao *** SC *** 498
  1547 *** 1034114 Divya Babu B *** UR *** 499 *** OBC-126
  1546 *** 1017271 Sandip Swarup Mandal *** SC *** 499
  1548 *** 1013502 Kamlendra Kishor *** SC *** 500
  1549 *** 1033832 Bera Bhavin Mahendrakumar *** UR *** 500
  1550 *** 1035142 Dipesh Kumar Dhoot *** UR *** 501
  1551 *** 1045750 Bhatkar Deelip Pandit *** SC *** 501
  1552 *** 1005175 Katkar Dipak Nimbaji *** SC *** 502
  1553 *** 1032600 Shaila Sankeshwar *** UR *** 502
  1554 *** 1034528 Roshan Dikshit *** UR *** 503
  1555 *** 1038053 Sunilkumar M *** SC *** 503
  1556 *** 1014219 Mohammed Mansoor Moosa *** UR *** 504
  1557 *** 1028937 Suma D *** SC *** 504
  1558 *** 1014657 Shailendra Ranjan *** SC *** 505
  1559 *** 1032467 Venkata Vishwanath Reddy Ch *** UR *** 505
  1560 *** 1030267 Kripesh K *** UR *** 506
  1561 *** 1040800 Ankur Singh *** SC *** 506
  1562 *** 1012438 Santosh Kumar Dash *** UR *** 507
  1563 *** 1049177 Anupama V T *** SC *** 507
  1564 *** 1014252 Anand A *** SC *** 508
  1565 *** 1016508 Saumitra Goyal *** UR *** 508
  1566 *** 1003579 Ashok K *** SC *** 509
  1567 *** 1035425 Niranjanan M Raghavn *** UR *** 509
  1569 *** 1012375 Moogambigai K *** UR *** 510 *** OBC-127
  1568 *** 1026477 Amit Ranjan *** SC *** 510
  1571 *** 1032074 Neetu *** UR *** 511 *** OBC-128
  1570 *** 1047375 Deba Prasad Dhibar *** SC *** 511
  1572 *** 1005813 Ajit Prasad Mishra *** UR *** 512
  1573 *** 1042525 Kamble Trupti Sampatrao *** SC *** 512
  1574 *** 1006875 Tunisha Bhattacharya *** UR *** 513
  1575 *** 1023940 Waghmare Anand Shivaji *** SC *** 513
  1576 *** 1014961 Sukesh M S *** UR *** 514
  1577 *** 1001477 Surekha G *** SC *** 515
  1578 *** 1001686 Rajarathna T *** UR *** 515
  1580 *** 1020950 Vertika Verma *** UR *** 516 *** OBC-129
  1579 *** 1009576 Sanjay T Naik *** SC *** 516
  1581 *** 1008322 M Valliappan *** UR *** 517
  1582 *** 1049936 K N Srilakshmi *** SC *** 517
  1584 *** 1041736 Niyaz Ahmed Janvekar *** UR *** 518 *** OBC-130
  1583 *** 1051784 Paramita Pandit *** SC *** 518
  1585 *** 1010506 Shruti Jain *** UR *** 519
  1586 *** 1037005 Devendra Kumar Prajapati *** SC *** 519
  1587 *** 1005304 Tamal Kumar Mandal *** SC *** 520
  1588 *** 1038063 Santosh Kumar Dey *** UR *** 520
  1589 *** 1007884 Mohite Ninad Pradip *** UR *** 521
  1590 *** 1029794 Mandeep Tomar *** SC *** 521
  1591 *** 1006302 Shubhanti Kumari *** SC *** 522
  1592 *** 1018244 Nanavati Aditya *** UR *** 522
  1594 *** 1019926 Chhotu Singh *** UR *** 523 *** OBC-131
  1593 *** 1027166 Priyanka Kumari *** SC *** 523
  1596 *** 1002954 Rahul Tulshidas Jankar *** UR *** 524 *** OBC-132
  1595 *** 1022871 Suryawanshi Nitin Vishwanath *** SC *** 524
  1598 *** 1018472 Shamim S *** UR *** 525 *** OBC-133
  1597 *** 1031955 Surabhi K S *** SC *** 525
  1599 *** 1014056 Spoorthy S Shetty *** UR *** 526
  1600 *** 1040836 Arnav Chandel *** SC *** 526
  1601 *** 1031009 Krishnendu Biswas *** SC *** 527
  1602 *** 1044598 Bhavana Koppad *** UR *** 527
  1604 *** 1010430 Dharshan C *** UR *** 528 *** OBC-134
  1603 *** 1028579 Prasanta Kumar Roy *** SC *** 528
  1605 *** 1008525 Menander M *** SC *** 529
  1606 *** 1048883 Sreenath S Pillai *** UR *** 529
  1607 *** 1018173 Neethu Mohandas *** UR *** 530
  1608 *** 1041673 Manoj Kumar *** SC *** 530
  1609 *** 1006401 Utkarsh *** UR *** 531
  1610 *** 1019842 Shibsankar Barman *** SC *** 531
  1611 *** 1047842 Meera Haridas *** SC *** 532
  1612 *** 1051130 Poonam Kumari *** UR *** 532
  1613 *** 1002048 Renu Bala *** UR *** 533
  1614 *** 1043666 Borhade Rahul Keshav *** SC *** 533
  1615 *** 1026507 Kamble Vinay Chandrakant *** SC *** 534
  1616 *** 1051695 Kunal Prafulkumar Dholakia *** UR *** 534
  1617 *** 1005404 Inamdar Sonali Avinash *** UR *** 535
  1618 *** 1033765 Jogdand Mohini Sopanrao *** SC *** 535
  1619 *** 1009956 Natarajan P *** SC *** 536
  1620 *** 1041356 Naveen T M U *** UR *** 536
  1621 *** 1030014 Nikhil C Hiremath *** UR *** 537
  1622 *** 1031693 Chetan Singh *** SC *** 537
  1623 *** 1021164 Shah Arpita Satish *** UR *** 538
  1624 *** 1031334 Shweta Azad *** SC *** 538
  1626 *** 1027479 Sasirekha S *** UR *** 539 *** OBC-135
  1625 *** 1049689 Debabrata Kumar *** SC *** 539
  1627 *** 1005309 Kamath Pooja Prabhakar *** UR *** 540
  1628 *** 1019282 Niswade Neha Abhimanyu *** SC *** 540
  1629 *** 1004662 Patel Bhagyadhan A *** UR *** 541
  1630 *** 1046229 Kavimozhy Ilakkiya P *** SC *** 541
  1631 *** 1007388 R Ramachandran *** UR *** 542
  1632 *** 1031829 Mane Deepali Maruti *** SC *** 542
  1633 *** 1049737 Raj Prakash *** UR *** 543
  1634 *** 1050789 Pavan N Murdeshwar *** SC *** 543
  1636 *** 1021876 Gulhane Rohini Rajendra *** UR *** 544 *** OBC-136
  1635 *** 1019003 Pradeep Kumar L *** SC *** 544
  1638 *** 1050048 Periyasamy *** UR *** 545 *** OBC-137
  1637 *** 1008617 Parul Mrigpuri *** SC *** 545
  1640 *** 1036380 Patil Jayesh Bhagvat *** UR *** 546 *** OBC-138
  1639 *** 1026467 Bawankar Tushar Jayprakash *** SC *** 546
  1642 *** 1000322 Gurav Prachi Rajan *** UR *** 547 *** OBC-139
  1641 *** 1024121 Satpute Kishor Karbhari *** SC *** 547
  1643 *** 1006967 Daigavane Mayoor Madanrao *** SC *** 548
  1644 *** 1052205 S Ramya *** UR *** 548
  1645 *** 1012122 Vinod Sharma *** UR *** 549
  1646 *** 1033067 Prasanna Kumar Samal *** SC *** 549
  1648 *** 1021190 Shankar Bhoja Chopade *** UR *** 550 *** OBC-140
  1647 *** 1041008 Kamble Shripad Shivajirao *** SC *** 550
  1649 *** 1006864 Bahubali Aski *** UR *** 551
  1650 *** 1048804 Chandrashekhar Gendle *** SC *** 551
  1651 *** 1017918 Waghmare Sapna *** SC *** 552
  1652 *** 1019467 Abhinesh V *** UR *** 552
  1653 *** 1045858 Saurabh Uppal *** UR *** 553
  1654 *** 1046013 Kasirajan G *** SC *** 553
  1655 *** 1022251 Rashmi L *** SC *** 554
  1656 *** 1048774 Naveen Bhardwaj *** UR *** 554
  1657 *** 1023782 Veena *** SC *** 555
  1658 *** 1025994 Aditya G Hegde *** UR *** 555
  1659 *** 1001078 Kolpakwar Kuldip Sureshrao *** UR *** 556
  1660 *** 1029127 Praveenkumar *** SC *** 556
  1662 *** 1022737 Manju Kumari *** UR *** 557 *** OBC-141
  1661 *** 1051135 S Naveena Sri *** SC *** 557
  1663 *** 1006256 Gunjan *** SC *** 558
  1664 *** 1044502 Abhijith B R *** UR *** 558
  1665 *** 1025061 Prasanta Kumar Das *** SC *** 559
  1666 *** 1031621 Amit Bhauwala *** UR *** 559
  1667 *** 1016362 Shalini Sharma *** UR *** 560
  1668 *** 1042663 Arunima Vijay *** SC *** 560
  1669 *** 1051321 Relwani Prakash Ram *** UR *** 561
  1670 *** 1046620 Khonde Isha Prakash *** SC *** 561
  1672 *** 1024627 Snija B *** UR *** 562 *** OBC-142
  1671 *** 1029887 Vikas Mandhar *** SC *** 562
  1673 *** 1032436 Vinay Gupta *** UR *** 563
  1674 *** 1036155 Veena Ishwar Pawar *** SC *** 563
  1675 *** 1002433 Binod Kumar Chaudhary *** UR *** 564
  1676 *** 1049271 Madan Raj M *** SC *** 564
  1677 *** 1007995 Vadiraj Mathad *** UR *** 565
  1678 *** 1051093 Wahule Suhas Devidasrao *** SC *** 565
  1679 *** 1042142 Dipam Jyoti Mallick *** UR *** 566
  1680 *** 1044662 Arunan T *** SC *** 566
  1681 *** 1001574 Tanushree Sandipta Rath *** UR *** 567
  1682 *** 1032553 Sunil Kumar Mehra *** SC *** 567
  1683 *** 1043066 Makadia Gautamkumar Sureshbhai *** UR *** 568
  1684 *** 1034111 Pravin Rustumrao Borde *** SC *** 568
  1685 *** 1005515 Zanwar Saurabh Shyamsunder *** UR *** 569
  1686 *** 1037578 Bhavya K *** SC *** 569
  1687 *** 1024011 Rakesh K *** UR *** 570
  1688 *** 1001584 Waghamare Swagat Subhash *** SC *** 570
  1689 *** 1010915 Yashaswini L S *** UR *** 571
  1690 *** 1015709 Nikam Supriya Chango *** SC *** 571
  1691 *** 1050185 Kanav Kaushal *** UR *** 572
  1692 *** 1034553 Aswathy P Sivaram *** SC *** 572
  1694 *** 1026056 Vijayanand R Lokhande *** UR *** 573 *** OBC-143
  1693 *** 1016485 Sanjeev Kansotiya *** SC *** 573
  1695 *** 1047610 Sarfrazalam Akhtaralam *** UR *** 574
  1696 *** 1019539 Ajay Kumar *** SC *** 574
  1697 *** 1019840 Deepak Kumar *** UR *** 575
  1698 *** 1006565 Madhumita Mondal *** SC *** 575
  1699 *** 1003425 Mahima Jhingan *** UR *** 576
  1700 *** 1011831 Vaddi Suman Babu *** SC *** 576
  1702 *** 1027490 Susanta Meher *** UR *** 577 *** OBC-144
  1701 *** 1041559 Arvind Kumar Anand *** SC *** 577
  1704 *** 1050691 Tailor Anandkumar Sureshbhai *** UR *** 578 *** OBC-145
  1703 *** 1004862 Thorat Santosh Dashrath *** SC *** 578
  1705 *** 1003271 Vaghasiya Dharmesh Rameshbhai *** UR *** 579
  1706 *** 1030037 Biswajit Mondal *** SC *** 579
  1708 *** 1046744 Nishanth Dev *** UR *** 580 *** OBC-146
  1707 *** 1004801 Pradeepkumar *** SC *** 580
  1710 *** 1009856 Senthilrajan A *** UR *** 581 *** OBC-147
  1709 *** 1045503 G Lakshmi *** SC *** 581
  1711 *** 1030031 Nitin Kumar Agrawal *** UR *** 582
  1712 *** 1042454 Harish G Bagewadi *** SC *** 582
  1713 *** 1003405 Gulabkumar Chhajer P *** UR *** 583
  1714 *** 1011596 Sowmyashree *** SC *** 583
  1716 *** 1022937 Arockiaa Philo Aarthy J *** UR *** 584 *** OBC-148
  1715 *** 1025018 Sonawane Vaishali Kashinath *** SC *** 584
  1718 *** 1028920 Idhaya Chandran N *** UR *** 585 *** OBC-149
  1717 *** 1041249 Patil Roshni Dayal *** SC *** 585
  1719 *** 1031406 Rahul Bamal *** UR *** 586
  1720 *** 1025093 Subashini P *** SC *** 586
  1722 *** 1007979 Rajasekar N *** UR *** 587 *** OBC-150
  1721 *** 1051591 Partha Pratim Saha *** SC *** 587
  1723 *** 1013007 Nikhil Kumar Soni *** UR *** 588
  1724 *** 1007947 Tushar Kumar *** SC *** 588
  1725 *** 1020666 Philip Jogesh John *** UR *** 589
  1726 *** 1039354 Sushma Kumari *** SC *** 589
  1727 *** 1023023 Chavan Pravin Dadaso *** UR *** 590
  1728 *** 1051247 Bheda Geeta Lagarbhai *** SC *** 590
  1729 *** 1002122 Manil Muhammad *** UR *** 591
  1730 *** 1030393 Soumi Mallick *** SC *** 591
  1732 *** 1023586 Aarthi M *** UR *** 592 *** OBC-151
  1731 *** 1033219 Karuppiah Pandi A *** SC *** 592
  1733 *** 1027510 Rathod Raghuraj Jamsangbhai *** UR *** 593
  1734 *** 1012539 Mousheli Biswas *** SC *** 593
  1735 *** 1043199 Arijit Bhowmik *** UR *** 594
  1736 *** 1050612 Monoranjan Sow *** SC *** 594
  1737 *** 1027611 Rajendra A *** UR *** 595
  1738 *** 1016933 Jyotiranjan Mallick *** SC *** 595
  1740 *** 1003151 Nasirhusein Khudawant *** UR *** 596 *** OBC-152
  1739 *** 1009847 Amrish T T *** SC *** 596
  1741 *** 1019319 Jegan Murugan R *** UR *** 597
  1742 *** 1023447 Gohil Sanjay Dilip *** SC *** 597
  1743 *** 1041184 Himadri Choudhury *** UR *** 598
  1744 *** 1011265 Chirag S P *** SC *** 598
  1745 *** 1033084 Pavel Barman *** UR *** 599
  1746 *** 1041390 D Kavitha *** SC *** 599
  1747 *** 1043531 Bhawana Tiwary *** UR *** 600
  1748 *** 1048156 Satnam Singh *** SC *** 600
  1749 *** 1018712 Madivalaswami A Dhavalagimath *** UR *** 601
  1750 *** 1042759 Bharat Chandra Barma *** SC *** 601
  1751 *** 1005227 Ambukeshwar Singh *** UR *** 602
  1752 *** 1009426 Sachin Gadpal *** SC *** 602
  1753 *** 1046138 Pradeep B *** UR *** 603
  1754 *** 1002050 Rajasekaran G *** SC *** 603
  1755 *** 1027201 Dilip M R *** UR *** 604
  1756 *** 1040049 Nivenitha D *** SC *** 604
  1757 *** 1046709 Anju George *** UR *** 605
  1758 *** 1033114 Rajesh S *** SC *** 605
  1760 *** 1015786 Priyanka Bhadana *** UR *** 606 *** OBC-153
  1759 *** 1034936 Vijaya Kumar *** SC *** 606
  1761 *** 1002460 Sourabh Dutta *** UR *** 607
  1762 *** 1022234 Paramesh S *** SC *** 607
  1764 *** 1007838 Musna P J *** UR *** 608 *** OBC-154
  1763 *** 1034467 Sunil Kumar Raskaran *** SC *** 608
  1765 *** 1004110 Rajeev Khandelwal *** UR *** 609
  1766 *** 1029896 Sandip Kumar Mondal *** SC *** 609
  1768 *** 1043069 Sreeram B *** UR *** 610 *** OBC-155
  1767 *** 1010375 Sarbani Satvia *** SC *** 610
  1769 *** 1030656 Anuvati Nag *** UR *** 611
  1770 *** 1019207 Priyadharisini J *** SC *** 611
  1771 *** 1050579 Bichkar Vrushali Vilas *** UR *** 612
  1772 *** 1050576 Sankalp C Aavarti *** SC *** 612
  1773 *** 1030414 Badjate Priyanka Mahavir *** UR *** 613
  1774 *** 1030308 Bhuvneshwar Kumar *** SC *** 613
  1775 *** 1005756 Nivedita Mishra *** UR *** 614
  1776 *** 1001357 Sonawane Hemant Ramesh *** SC *** 614
  1777 *** 1022482 Shylaja M N *** UR *** 615
  1778 *** 1040135 Chandrashekara B G *** SC *** 615
  1779 *** 1039935 Dheeraj Dubay *** UR *** 616
  1780 *** 1018532 Ratnaprabha Maji *** SC *** 616
  1781 *** 1039999 Arnab Karmakar *** UR *** 617
  1782 *** 1040014 R Ramya *** SC *** 617
  1783 *** 1020542 Chandrakanta Nayak *** UR *** 618
  1784 *** 1045046 Shinde Ganesh Jalinder *** SC *** 618
  1786 *** 1051361 Prashantha Y N *** UR *** 619 *** OBC-156
  1785 *** 1044666 Sneha Kakoty *** SC *** 619
  1787 *** 1015194 Bharmal Vahid Shabbirhussain *** UR *** 620
  1788 *** 1031382 Shendge Haresh Balu *** SC *** 620
  1789 *** 1021690 Swati Jain *** UR *** 621
  1790 *** 1019478 Anita Rani *** SC *** 621
  1791 *** 1043715 Anirudh S *** UR *** 622
  1792 *** 1021701 Ramesh Kumar *** SC *** 622
  1793 *** 1017040 Rachna *** UR *** 623
  1794 *** 1044516 Jadhav Shamsundar Annasaheb *** SC *** 623
  1795 *** 1025500 Ratnaparkhi Gaurav Trimbak *** UR *** 624
  1796 *** 1046951 Garima Kajla *** SC *** 624
  1797 *** 1014869 Argha Chatterjee *** UR *** 625
  1798 *** 1052360 Kalaranjani S *** SC *** 625
  1800 *** 1028117 Chaitra A *** UR *** 626 *** OBC-157
  1799 *** 1008702 Arup Kumar Basu *** SC *** 626
  1801 *** 1029844 Sudipta Roy *** UR *** 627
  1802 *** 1019325 Aher Poornima Janardhan *** SC *** 627
  1803 *** 1004697 Ashwini Mohan *** UR *** 628
  1804 *** 1014733 Arun Viswanath *** SC *** 628
  1805 *** 1044150 Ansarsha M *** UR *** 629
  1806 *** 1041180 Arun Kanti Muhury *** SC *** 629
  1808 *** 1039887 Sisira M *** UR *** 630 *** OBC-158
  1807 *** 1002485 Gaurav Sanjay *** SC *** 630
  1809 *** 1018647 Charandeep Singh *** UR *** 631
  1810 *** 1029617 Nandedkar Kiran Uttamrao *** SC *** 631
  1811 *** 1019511 Prabhat Agrawal *** UR *** 632
  1812 *** 1034358 Asmita Das *** SC *** 632
  1813 *** 1001571 Ishad Aggarwal *** UR *** 633
  1814 *** 1037177 Shanmuganathan K *** SC *** 633
  1816 *** 1036482 Neha Pansari *** UR *** 634 *** OBC-159
  1815 *** 1049433 Mandeep Kaur *** SC *** 634
  1818 *** 1034667 Korade Milind Bhausaheb *** UR *** 635 *** OBC-160
  1817 *** 1030513 Praveen Kumar Nelavala *** SC *** 635
  1819 *** 1040152 Dhyan Chandra *** UR *** 636
  1820 *** 1050978 Vanitha V *** SC *** 636
  1822 *** 1011898 Aditya Patel *** UR *** 637 *** OBC-161
  1821 *** 1004481 Prashant Nirmal *** SC *** 637
  1823 *** 1040604 Bhagwat Shraddha Vijay *** UR *** 638
  1824 *** 1036255 Manish Chinia *** SC *** 638
  1825 *** 1008288 Meenal Gupta *** UR *** 639
  1826 *** 1047191 Jitupam Baishya *** SC *** 639
  1827 *** 1020423 Bhana Indu Ghanshyam *** UR *** 640
  1828 *** 1011657 Neha Kumari *** SC *** 640
  1829 *** 1032684 Md Asghar Ali *** UR *** 641
  1830 *** 1009888 Vinothan J S *** SC *** 641
  1832 *** 1027598 Avinash C K *** UR *** 642 *** OBC-162
  1831 *** 1017325 Umesh Rajak *** SC *** 642
  1833 *** 1000887 Anisha Garg *** UR *** 643
  1834 *** 1047913 Manish Chaudhry *** SC *** 643
  1836 *** 1014847 Dipu T S *** UR *** 644 *** OBC-163
  1835 *** 1028706 Jithin Lal M *** SC *** 644
  1838 *** 1014055 Mounesh *** UR *** 645 *** OBC-164
  1837 *** 1045962 Subhas Barai *** SC *** 645
  1840 *** 1016743 Subburaj D *** UR *** 646 *** OBC-165
  1839 *** 1026708 Saumyaranjan Mallick *** SC *** 646
  1841 *** 1047761 Kunal Mahajan *** UR *** 647
  1842 *** 1032365 Maya *** SC *** 647
  1843 *** 1002850 Meenakshi V *** UR *** 648
  1844 *** 1016583 Shobana B *** SC *** 648
  1845 *** 1014421 Suyash Tripathi *** UR *** 649
  1846 *** 1049843 Sathish A *** SC *** 649
  1848 *** 1033170 Vinay Prabhat *** UR *** 650 *** OBC-166
  1847 *** 1006784 Nagare Pooja Sudhakar *** SC *** 650
  1849 *** 1029067 Raksha S K *** UR *** 651
  1850 *** 1031462 Raghavendra *** SC *** 651
  1851 *** 1009943 Kiran Bharath V *** UR *** 652
  1852 *** 1041097 Parinita Ranjit *** SC *** 652
  1854 *** 1015976 Malokar Dipak Damodar *** UR *** 653 *** OBC-167
  1853 *** 1005957 Naveen Tanwar *** SC *** 653
  1855 *** 1027870 Limeshkumar R Vyas *** UR *** 654
  1856 *** 1019867 Vairavasundaram *** SC *** 654
  1858 *** 1044992 Chaudhari Rohini Pramodrao *** UR *** 655 *** OBC-168
  1857 *** 1032184 Sushil G *** SC *** 655
  1859 *** 1006822 Nidhi Chansauria *** UR *** 656
  1860 *** 1004416 Shabnam A P *** SC *** 656
  1861 *** 1050044 Makhija Kunal Radhakishan *** UR *** 657
  1862 *** 1046119 Sanjaya Kumar Behera *** SC *** 657
  1863 *** 1023131 Vandana Balgi *** UR *** 658
  1864 *** 1020123 Shilpabai N *** SC *** 658
  1865 *** 1037117 Manjunath Goroshi *** UR *** 659
  1866 *** 1027379 Gaikwad Priyanka Hemant *** SC *** 659
  1867 *** 1006985 Bafna Akshay Ashok *** UR *** 660
  1868 *** 1019000 Vimaladithan R *** SC *** 660
  1870 *** 1021522 Sanjay Kumar H R *** UR *** 661 *** OBC-169
  1869 *** 1035176 Shalini Jaluthria *** SC *** 661
  1871 *** 1015020 Madhulata Agarwal *** UR *** 662
  1872 *** 1000915 Bansod Priyanka Naresh *** SC *** 662
  1873 *** 1036367 Kajal Manchanda *** UR *** 663
  1874 *** 1018999 Khade Archana Laxman *** SC *** 663
  1875 *** 1017339 Rakesh B *** UR *** 664
  1876 *** 1042331 Annaraj K *** SC *** 664
  1877 *** 1042444 Ritu Tripathi *** UR *** 665
  1878 *** 1007945 Shital Shankarrao Kharat *** SC *** 665
  1879 *** 1045622 Richa Chaudhary *** UR *** 666
  1880 *** 1010598 Lopamudra Majhi *** SC *** 666
  1881 *** 1047821 Mahabal Gauri Dinesh *** UR *** 667
  1882 *** 1006847 Poonam Rani *** SC *** 667
  1883 *** 1024778 Merlin Moni *** UR *** 668
  1884 *** 1014636 Rathod Mukesh Nathabhai *** SC *** 668
  1885 *** 1010960 Chanda *** UR *** 669
  1886 *** 1008135 Anil Kumar Malik *** SC *** 669
  1887 *** 1002346 Prabhat Narain Sharma *** UR *** 670
  1888 *** 1039662 Bhavna *** SC *** 670
  1890 *** 1030150 Mamta *** UR *** 671 *** OBC-170
  1889 *** 1035977 Daya Shanker *** SC *** 671
  1891 *** 1006982 Bindu Ameya Rajan *** UR *** 672
  1892 *** 1024623 Vinodh Kumar J *** SC *** 672
  1893 *** 1019525 Ashwani Kumar Sachdeva *** UR *** 673
  1894 *** 1051812 Sonale Rocky Rameshrao *** SC *** 673
  1895 *** 1018401 Bedmutha Kshitij Ramesh *** UR *** 674
  1896 *** 1023017 Ashok Kumar Pannu *** SC *** 674
  1897 *** 1050161 G Shubha *** UR *** 675
  1898 *** 1045261 Ashis Mazumdar *** SC *** 675
  1900 *** 1016849 Ravi B *** UR *** 676 *** OBC-171
  1899 *** 1015886 Sandeep Pradhan *** SC *** 676
  1901 *** 1023850 Bhave Amruta Atul *** UR *** 677
  1902 *** 1043304 Priyanka Rahariya *** SC *** 677
  1903 *** 1004803 Deepika Agrawal *** UR *** 678
  1904 *** 1024197 Neeraj Kumar *** SC *** 678
  1906 *** 1036234 Jaganathan A P *** UR *** 679 *** OBC-172
  1905 *** 1004733 Chayan Paik *** SC *** 679
  1907 *** 1045022 Shefali Agarwal *** UR *** 680
  1908 *** 1020270 Ashish Nigam *** SC *** 680
  1910 *** 1014468 Bharath K *** UR *** 681 *** OBC-173
  1909 *** 1043416 Sandipak Ray *** SC *** 681
  1911 *** 1045723 Sura Jafferhusein Salim *** UR *** 682
  1912 *** 1029537 Shilpa S Naik *** SC *** 682
  1913 *** 1034955 Arvind Sahadev Singh *** UR *** 683
  1914 *** 1012732 Kamla Kant *** SC *** 683
  1915 *** 1030654 Neeraj Arora *** UR *** 684
  1916 *** 1017236 Prashanth Talikoti *** SC *** 684
  1918 *** 1028331 Sudha Gangwar *** UR *** 685 *** OBC-174
  1917 *** 1033048 Mohan *** SC *** 685
  1920 *** 1042629 G Parthasarathy *** UR *** 686 *** OBC-175
  1919 *** 1027468 Satkar Anand Parmeshwar *** SC *** 686
  1922 *** 1025319 Sunil Kishore *** UR *** 687 *** OBC-176
  1921 *** 1007908 Wakchaure Santosh Uttam *** SC *** 687
  1923 *** 1029378 Sureka Shraddha Pawan *** UR *** 688
  1924 *** 1023656 Sonawane Alpa Suresh *** SC *** 688
  1925 *** 1027473 Bhargavi K *** UR *** 689
  1926 *** 1048472 Ambadipudi Lohith *** SC *** 689
  1927 *** 1051565 Kaneria Killolkumar Vallabhabh *** UR *** 690
  1928 *** 1003849 Ramavatar Bairwa *** SC *** 690
  1929 *** 1022293 Pragathi A Kamath *** UR *** 691
  1930 *** 1051171 Dinesh Naik *** SC *** 691
  1932 *** 1011788 Richa Choudhary *** UR *** 692 *** OBC-177
  1931 *** 1043697 Anusheel P A *** SC *** 692
  1933 *** 1021122 Preetam Kumar *** UR *** [snip]
  1934 *** 1026177 Sunita *** SC *** [snip]
  1935 *** 1004669 Parinaaz Parhar *** UR *** 694
  1936 *** 1031746 Robin Bohat *** SC *** 694
  1937 *** 1042820 Limbachiya Rimple Jayant *** UR *** 695
  1938 *** 1008786 Bhaktishree Raha *** SC *** 695
  1940 *** 1037397 Robasowndary *** UR *** 696 *** OBC-178
  1939 *** 1031041 Premalatha V *** SC *** 696
  1941 *** 1013115 Pradipprava Paria *** UR *** 697
  1942 *** 1049686 Satya Prakash Regar *** SC *** 697
  1944 *** 1033600 Sunish Mohan *** UR *** 698 *** OBC-179
  1943 *** 1030030 Sarat Chandra Nag *** SC *** 698
  1945 *** 1020671 Mishra Vishal Rameshchandra *** UR *** 699
  1946 *** 1030629 Jitendra Singh *** SC *** 699
  1947 *** 1001929 Desai Vanashree Shrawan *** UR *** 700
  1948 *** 1012682 Priyanka Wankar *** SC *** 700
  1950 *** 1045730 Avinash Kumar *** UR *** 701 *** OBC-180
  1949 *** 1014698 Shubhada Yadavrao Bansode *** SC *** 701
  1951 *** 1048174 Richa Sharma *** UR *** 702
  1952 *** 1019764 Om Parkash *** SC *** 702
  1954 *** 1010841 Dhananjaya M S *** UR *** 703 *** OBC-181
  1953 *** 1041248 Parminder Virdi *** SC *** 703
  1955 *** 1030273 Shivi Saxena *** UR *** 704
  1956 *** 1035904 Punith M *** SC *** 704
  1957 *** 1035494 Nishant Jain *** UR *** 705
  1958 *** 1051380 Ghodake Nishant Bapu *** SC *** 705
  1959 *** 1011618 Ankit Garg *** UR *** 706
  1960 *** 1042487 Amit Kumar Bhardwaj *** SC *** 706
  1961 *** 1021934 Ashwathy Susan Mathew *** UR *** 707
  1962 *** 1003791 Komaldeep Kaur *** SC *** 707
  1964 *** 1029149 Mohammad Abdul Waheed *** UR *** 708 *** OBC-182
  1963 *** 1002470 Sarkate Ankur Yeduba *** SC *** 708
  1965 *** 1023290 Vipin Kaverappa P T *** UR *** 709
  1966 *** 1000792 Manjunath T *** SC *** 709
  1967 *** 1032257 Athish Shetty *** UR *** 710
  1968 *** 1003159 Resmi Chandra A P *** SC *** 710
  1970 *** 1007921 Amit Kumar *** UR *** 711 *** OBC-183
  1969 *** 1011432 Prakash Kumar Nath *** SC *** 711
  1971 *** 1023509 Barada Prasanna Samal *** UR *** 712
  1972 *** 1020640 Wankhedkar Harshad Ravindra *** SC *** 712
  1973 *** 1018171 Sunny Garg *** UR *** 713
  1974 *** 1009961 Deepthi K Prabhakaran *** SC *** 713
  1975 *** 1012203 Reena Mary Abraham *** UR *** 714
  1976 *** 1044981 Navneet Chaudhary *** SC *** 714
  1977 *** 1028399 Remya E *** UR *** 715
  1978 *** 1038188 Champa Kumari *** SC *** 715
  1979 *** 1021259 Anupam Singh Baghel *** UR *** 716
  1980 *** 1022345 Sikandar Singh *** SC *** 716
  1981 *** 1032884 Deepika Makkar *** UR *** 717
  1982 *** 1013641 Raghavendra A Honnakamble *** SC *** 717
  1984 *** 1044153 Parvathavardhini E *** UR *** 718 *** OBC-184
  1983 *** 1012369 Virendra Roop Solanki *** SC *** 718
  1986 *** 1037299 Pratibha B Patil *** UR *** 719 *** OBC-185
  1985 *** 1046942 Kalpa Jyoti Das *** SC *** 719
  1988 *** 1010770 Nazih Ahamed C L *** UR *** 720 *** OBC-186
  1987 *** 1042363 Sameer Samar *** SC *** 720
  1989 *** 1044749 Shirali Agarwal *** UR *** 721
  1990 *** 1044754 Hem Anand N *** SC *** 721
  1992 *** 1049976 Belekar Neelam Rewaramji *** UR *** 722 *** OBC-187
  1991 *** 1019883 Walke Shweta Vishnu *** SC *** 722
  1993 *** 1037118 Priyanka Pavithran *** UR *** 723
  1994 *** 1012261 Praveen Kumar K M *** SC *** 723
  1995 *** 1015369 Lakhwinder Singh *** UR *** 724
  1996 *** 1046281 Leuva Masum Babulal *** SC *** 724
  1997 *** 1041314 Upama G *** UR *** 725
  1998 *** 1051809 Aneelraj *** SC *** 725
  1999 *** 1009887 Srikanth Kulkarni *** UR *** 726
  2000 *** 1016726 Parmar Hardik Ramanbhai *** SC *** 726
 4. Guest

  Guest Guest

  2001 *** 1011545 Manish Gupta *** UR *** 727
  2002 *** 1001843 Chaity Maji *** SC *** 727
  2003 *** 1003458 Dhanesh Vijayan *** UR *** 728
  2004 *** 1010483 Raghava A *** SC *** 728
  2006 *** 1001498 Arun Prakash R *** UR *** 729 *** OBC-188
  2005 *** 1031666 Dharmaraj B *** SC *** 729
  2007 *** 1019528 Ankit Gupta *** UR *** 730
  2008 *** 1014977 Rashmi Soni *** SC *** 730
  2009 *** 1031546 Kumar Gaurav *** UR *** 731
  2010 *** 1028495 Avijit Basak *** SC *** 731
  2011 *** 1000524 Saswata Chatterjee *** UR *** 732
  2012 *** 1019271 Raut Smita Chandrakumar *** SC *** 732
  2013 *** 1049658 Sandeep Rawat *** UR *** 733
  2014 *** 1016922 Lalita Jeenger *** SC *** 733
  2015 *** 1021882 Avtar Singh Clair *** UR *** 734
  2016 *** 1000389 Kirti Kaim *** SC *** 734
  2017 *** 1025478 Soundar Rajan D *** UR *** 735
  2018 *** 1028818 Prashant Kami *** SC *** 735
  2020 *** 1002720 Saju S V *** UR *** 736 *** OBC-189
  2019 *** 1031867 Jayanta Kumar Das *** SC *** 736
  2021 *** 1005602 Kulkarni Manjeet Siddheshwar *** UR *** 737
  2022 *** 1020346 Nandini M *** SC *** 737
  2023 *** 1015372 Mehta Dhruv Pankaj *** UR *** 738
  2024 *** 1004612 Sowmya K *** SC *** 738
  2025 *** 1032498 Shenai Prasen Prakash *** UR *** 739
  2026 *** 1005019 Sahana C Vishlavath *** SC *** 739
  2027 *** 1051261 Bharath Kumar Shetty K *** UR *** 740
  2028 *** 1039163 Vinita Kumari Verma *** SC *** 740
  2029 *** 1041792 Nivedita Sharma *** UR *** 741
  2030 *** 1015529 Sanjay Kumar *** SC *** 741
  2031 *** 1008019 Rahul Singh *** UR *** 742
  2032 *** 1040987 Satya Prakash *** SC *** 742
  2033 *** 1017954 Jyotsana Gupta *** UR *** 743
  2034 *** 1019670 Rakesh Kumar Paswan *** SC *** 743
  2036 *** 1016234 Arkesh M *** UR *** 744 *** OBC-190
  2035 *** 1002218 Mate Pooja Uttam *** SC *** 744
  2037 *** 1042966 Wahatule Rahul Raosaheb *** UR *** 745
  2038 *** 1022940 Leve Sharad Tularam *** SC *** 745
  2039 *** 1036457 Suraj Sankar *** UR *** 746
  2040 *** 1031582 Priyanka Deepak Moon *** SC *** 746
  2041 *** 1033269 Samik Sinha *** UR *** 747
  2042 *** 1012820 Kanakdhar Shubhada Hemant *** SC *** 747
  2043 *** 1003504 Munish Sharma *** UR *** 748
  2044 *** 1014918 Supriya S Jamkhandi *** SC *** 748
  2045 *** 1039718 Keshavarajan G *** UR *** 749
  2046 *** 1006656 Richa *** SC *** 749
  2047 *** 1034550 Dhruv Sharma *** UR *** 750
  2048 *** 1006078 G Naveen Bharat *** SC *** 750
  2049 *** 1019927 Sreenath R *** UR *** 751
  2050 *** 1011577 Dawalwar Swati Ramchandra *** SC *** 751
  2052 *** 1005355 S T Sakthi Suganya *** UR *** 752 *** OBC-191
  2051 *** 1017679 Sabari Priya E *** SC *** 752
  2053 *** 1048572 Kaveri Gupta *** UR *** 753
  2054 *** 1019010 Nitesh Samriya *** SC *** 753
  2056 *** 1003732 Padmapriya M *** UR *** 754 *** OBC-192
  2055 *** 1022486 Gaikwad Poonam Vishwasrao *** SC *** 754
  2057 *** 1038459 Ashutosh Kumar Karn *** UR *** 755
  2058 *** 1051973 Ramesh R *** SC *** 755
  2059 *** 1036980 Sandhya S *** UR *** 756
  2060 *** 1000047 Sapneswar Behera *** SC *** 756
  2061 *** 1037696 Akhilesh A *** UR *** 757
  2062 *** 1012147 Khude Shubhangi Rajendra *** SC *** 757
  2063 *** 1034373 Priyamvada Yadav *** UR *** 758
  2064 *** 1031552 Maheshwari Viren N *** SC *** 758
  2065 *** 1010204 Bhratri Bhushan Yadav *** UR *** 759
  2066 *** 1044080 Rajeev Kumar *** SC *** 759
  2067 *** 1005822 Shah Mansi Mukesh *** UR *** 760
  2068 *** 1003366 Parmar Anjanaben Vinodbhai *** SC *** 760
  2070 *** 1051488 Juhi Kumari *** UR *** 761 *** OBC-193
  2069 *** 1021842 Sarjare Deoyani Shantilal *** SC *** 761
  2072 *** 1042649 Gajanand Yadav *** UR *** 762 *** OBC-194
  2071 *** 1049779 Kajal Sarkar *** SC *** 762
  2073 *** 1016877 Satya Deo Pandey *** UR *** 763
  2074 *** 1023153 Khushbu Katarya *** SC *** 763
  2075 *** 1005679 Prasenjit Datta *** UR *** 764
  2076 *** 1037444 Jadhav Nilam Shantaram *** SC *** 764
  2077 *** 1037720 M Jagatjit *** UR *** 765
  2078 *** 1037462 Ananth K *** SC *** 765
  2079 *** 1013663 Ashik Hassan U C *** UR *** 766
  2080 *** 1026014 Ashu Kayal *** SC *** 766
  2082 *** 1051619 Abdul Majeed *** UR *** 767 *** OBC-195
  2081 *** 1031422 Kavita Chandrel *** SC *** 767
  2084 *** 1050172 Priyanka Soni *** UR *** 768 *** OBC-196
  2083 *** 1027757 Hemalatha P *** SC *** 768
  2085 *** 1017116 Deepali Garg *** UR *** 769
  2086 *** 1032572 Dangia Dimple Jairam *** SC *** 769
  2087 *** 1025885 Prateek Behera *** UR *** 770
  2088 *** 1035933 Saneesh V Suku *** SC *** 770
  2089 *** 1036020 Arun Mathai Mani *** UR *** 771
  2090 *** 1025496 Ajesh P P *** SC *** 771
  2091 *** 1007135 Shruthi A H *** UR *** 772
  2092 *** 1012167 Rajesh Kumar *** SC *** 772
  2094 *** 1038546 Aendole Deepali Bhagwan *** UR *** 773 *** OBC-197
  2093 *** 1038769 Sabuj Baran Biswas *** SC *** 773
  2095 *** 1023616 Vignesh Nayak H *** UR *** 774
  2096 *** 1017650 Arun Kumar G *** SC *** 774
  2097 *** 1009384 Sawant Ashwin Shrikant *** UR *** 775
  2098 *** 1042698 Kanhu Charan Digal *** SC *** 775
  2099 *** 1034310 Babalala Kadegaon *** UR *** 776
  2100 *** 1046930 Pallabika Mandal *** SC *** 776
  2102 *** 1050422 Jagveer Singh *** UR *** 777 *** OBC-198
  2101 *** 1013072 Hariharan M *** SC *** 777
  2103 *** 1048579 Shinu Singla *** UR *** 778
  2104 *** 1041813 Raghunath Barupal *** SC *** 778
  2106 *** 1043279 Simanchala Dakua *** UR *** 779 *** OBC-199
  2105 *** 1029998 Samyuktha R *** SC *** 779
  2107 *** 1000517 Aniruddha Rudra *** UR *** 780
  2108 *** 1019099 Sathish R *** SC *** 780
  2109 *** 1052338 Suchika Gupta *** UR *** 781
  2110 *** 1041620 Sumana M H *** SC *** 781
  2111 *** 1042757 Patel Pinakin Sureshbhai *** UR *** 782
  2112 *** 1005594 Parmar Hareshkumar Prabhatbhai *** SC *** 782
  2113 *** 1025654 Shiju T K *** UR *** 783
  2114 *** 1046278 Das Bankim Basanta *** SC *** 783
  2115 *** 1039083 Pingat Amit Yellojirao *** UR *** 784
  2116 *** 1031837 Paramita Patra *** SC *** 784
  2117 *** 1020041 Ravindra Kumar Jangir *** UR *** 785 *** OBC-200
  2118 *** 1022014 Badhe Shridhar Kishor *** UR *** 786 *** OBC-201
  2119 *** 1000173 Rekha Bansal *** UR *** 787
  2120 *** 1020203 Eldy Pereira *** UR *** 788 *** OBC-202
  2121 *** 1021763 S Sanjitha *** UR *** 789
  2122 *** 1016238 Surbhi Gupta *** UR *** 790
  2123 *** 1035307 Nasar Abdali *** UR *** 791
  2124 *** 1035173 Mudita Dhingra *** UR *** 792
  2125 *** 1050826 Rahul Kumar *** UR *** 793
  2126 *** 1023097 Swagat Mahapatra *** UR *** 794
  2127 *** 1031480 Shivakumar Varakanahalli *** UR *** 795
  2128 *** 1018972 Deshpande Pooja Rajeev *** UR *** 796
  2129 *** 1000765 Dilip Pandey *** UR *** 797
  2130 *** 1050362 Azeem Ahamed *** UR *** 798 *** OBC-203
  2131 *** 1027315 Breethaa Janani S *** UR *** 799 *** OBC-204
  2132 *** 1019314 Pandit Gargee Milind *** UR *** 800
  2133 *** 1001804 Akber Ali Bohra *** UR *** 801
  2134 *** 1010654 Navile Aditya Murali *** UR *** 802
  2135 *** 1006758 Niharika Aggarwal *** UR *** 803
  2136 *** 1025177 Mohamed Hashim M *** UR *** 804 *** OBC-205
  2137 *** 1017664 Jane George P *** UR *** 805
  2138 *** 1006348 Shruti Kate *** UR *** 806
  2139 *** 1032163 Rohit Bhowmick *** UR *** 807
  2140 *** 1031859 Harsh Karan Gupta *** UR *** 808
  2141 *** 1012394 Bitoti Chattopadhyay *** UR *** 809
  2142 *** 1037494 Gada Jugal Velji *** UR *** 810
  2143 *** 1000648 Dayanand Gupta *** UR *** 811 *** OBC-206
  2144 *** 1028338 Anup Paliwal *** UR *** 812
  2145 *** 1021201 Mori Kuldeepsinh Dansangbhai *** UR *** 813
  2146 *** 1017811 Manu R *** UR *** 815 *** OBC-207
  2147 *** 1021823 Kataria Pritam Sureshchandra *** UR *** 816
  2148 *** 1008918 Parekh Sonali Sunil *** UR *** 817
  2149 *** 1011731 Deshpande Apurv Ashokrao *** UR *** 818
  2150 *** 1015289 Sujith Thampy *** UR *** 819
  2151 *** 1025385 Narendra N S *** UR *** 820
  2152 *** 1044864 Veerendra *** UR *** 821
  2153 *** 1047314 Angshumitra Bandyopadhyay *** UR *** 822
  2155 *** 1029117 Geethanjali E *** UR *** 823 *** OBC-208
  2154 *** 1052365 Anand Shukla *** UR *** 823
  2156 *** 1013907 Delhiwala Kushal Shaunakbhai *** UR *** 824
  2157 *** 1040821 Suresh Kumar S *** UR *** 825 *** OBC-209
  2158 *** 1040230 Suryakant Purohit *** UR *** 826
  2159 *** 1005297 Nitin Kumar Singh *** UR *** 827
  2160 *** 1031935 Ravindra Kumar Gupta *** UR *** 828
  2162 *** 1025191 Ravinder Kumar *** SC *** 829 *** PH-1
  2161 *** 1043744 Daivesh Pankaj Shah *** UR *** 829
  2163 *** 1039258 Raghav Shrotriya *** UR *** 830
  2164 *** 1008816 Dhanya T S *** UR *** 831 *** OBC-210
  2165 *** 1006222 T R Sajit *** UR *** 832 *** OBC-211
  2166 *** 1024416 Atri Chatterjee *** UR *** 833
  2167 *** 1002357 Vairakkani R *** UR *** 834 *** OBC-212
  2168 *** 1012589 Priti Khemka *** UR *** 835
  2169 *** 1001859 Bhagabat Nayak *** UR *** 836
  2170 *** 1065580 Pramod Sahu *** UR *** 837 *** OBC-176
  2171 *** 1039035 Sijith Radhakrishnan *** UR *** 837
  2172 *** 1039049 Mallanagoud Patil *** UR *** 838
  2173 *** 1049332 Praveen Prabhakar Wali *** UR *** 839
  2174 *** 1042481 Priya B *** UR *** 840
  2175 *** 1007934 Ujjwal Maheshwari *** UR *** 841
  2176 *** 1031639 Shikha Madan *** UR *** 842
  2177 *** 1020577 Wakhare Pavan Shripati *** UR *** 843
  2178 *** 1027971 Parvathy Deth *** UR *** 844 *** OBC-213
  2179 *** 1001541 Mohul Dutta *** UR *** 845
  2180 *** 1023601 Bijaya Kumar Sahoo *** UR *** 846 *** OBC-214
  2181 *** 1039129 Karthikeyan G *** UR *** 847
  2182 *** 1006646 T Sivabalan *** UR *** 848 *** OBC-215
  2183 *** 1010809 Sandheep Janardhanan *** UR *** 849
  2184 *** 1031856 Lomte Nilesh Keshavrao *** UR *** 850
  2185 *** 1033599 Adarsh A D *** UR *** 851
  2186 *** 1012199 Vijayant Kumar *** UR *** 852
  2187 *** 1043540 Sweta Kumari Jain *** UR *** 853
  2188 *** 1043870 Lokesh N K *** UR *** 854 *** OBC-216
  2189 *** 1024572 Ramkumar V *** UR *** 855
  2190 *** 1051929 Sudhan N *** UR *** 856 *** OBC-217
  2191 *** 1039116 Ravi Kumar G *** UR *** 857 *** OBC-218
  2192 *** 1009298 Shiv Akshat *** UR *** 858
  2193 *** 1015839 Harsh Dhar *** UR *** 859
  2194 *** 1044869 Shalini Chauhan *** UR *** 860
  2195 *** 1012933 Sankalp Mohan *** UR *** 861
  2196 *** 1046886 Danish Hasan Kazmi *** UR *** 862 *** OBC-219
  2197 *** 1027096 Pritish Chandra Patra *** UR *** 863
  2198 *** 1049901 Tarkeswar Aich *** UR *** 864
  2199 *** 1002979 Aswathy G Nath *** UR *** 865 *** OBC-220
  2200 *** 1032290 Ankita Maheswari *** UR *** 866
  2201 *** 1035513 Ramandeep Kaur *** UR *** 867
  2202 *** 1008673 Kulkarni Rahul Suhas *** UR *** 868
  2203 *** 1048785 Richa Singh *** UR *** 869
  2204 *** 1044640 Jenu Santhosh J *** UR *** 870 *** OBC-221
  2205 *** 1004779 Mahendra Singh *** UR *** 871 *** OBC-222
  2206 *** 1027144 Subhransu Sekhar Pattnaik *** UR *** 872
  2207 *** 1000373 Gopalakrishnan K *** UR *** 873 *** OBC-223
  2208 *** 1010868 Mahesh Kulkarni *** UR *** 874
  2209 *** 1004989 Kikani Alpeshkumar Jayantilal *** UR *** 875
  2210 *** 1042638 Aishwarya Krishnamurthy *** UR *** 876
  2211 *** 1012206 Anshu Kumar Agrawal *** UR *** 877
  2212 *** 1041420 Gokula Priya K *** UR *** 878
  2213 *** 1023150 Muralidhara N *** UR *** 879 *** OBC-224
  2214 *** 1034761 Pragati Sisodia *** UR *** 880
  2215 *** 1038371 Babar Yashavant Ganpatrao *** UR *** 881
  2216 *** 1031013 Ajay Kumar Vashishtha *** UR *** 882
  2217 *** 1043873 Kokila J *** UR *** 883
  2218 *** 1005399 Raghavendra Bhat *** UR *** 884
  2219 *** 1037740 Ramakrishna *** UR *** 885
  2220 *** 1026001 Supriya Goyal *** UR *** 886
  2221 *** 1051464 Sananda Pati *** UR *** 887
  2222 *** 1015121 Vadi Chintan Gokalbhai *** UR *** 888
  2223 *** 1041343 Shikha Jain *** UR *** 889
  2224 *** 1023373 Dayashankar Parauha *** UR *** 890
  2225 *** 1014540 Sukhjeet Singh *** UR *** 891
  2226 *** 1044982 Abhishek Arya *** UR *** 892
  2227 *** 1004072 Gurkirat Kaur Gill *** UR *** 893
  2228 *** 1002232 Lobo Aneesha Kenneth *** UR *** 894
  2229 *** 1043003 Zanwar Shankar Shyam *** UR *** 895
  2230 *** 1049020 Kush Kumar Bhagat *** UR *** 896
  2231 *** 1003642 Gunjan Verma *** UR *** 897 *** OBC-225
  2232 *** 1009955 Jare Mahesh Annasaheb *** UR *** 898
  2233 *** 1036200 Suhas M K *** UR *** 899
  2234 *** 1028693 Prashanth G *** UR *** 900
  2235 *** 1013281 Patel Nihar Anilkumar *** UR *** 901
  2236 *** 1039936 Siddharth Turkar *** UR *** 902 *** OBC-226
  2237 *** 1027311 Monika Singla *** UR *** 903
  2238 *** 1008205 Sridutt B S *** UR *** 904
  2239 *** 1045830 Dudhat Asthaben Vinubhai *** UR *** 905
  2240 *** 1014644 Priyanka Jain *** UR *** 906
  2241 *** 1025699 Nidhi Jain *** UR *** 907
  2242 *** 1012096 Nitish *** UR *** 908
  2243 *** 1022191 Akshay Kumar Jangir *** UR *** 909 *** OBC-227
  2244 *** 1012086 Shah Mohd Faisal *** UR *** 910 *** OBC-228
  2245 *** 1039230 Savita K *** UR *** 911
  2246 *** 1029733 Mrinal Chandra Bhattacharyya *** UR *** 912
  2247 *** 1024140 Mishal Bhushan Ravindra *** UR *** 913
  2248 *** 1014504 Sandesh Madi S *** UR *** 914
  2249 *** 1041558 Suresh M *** UR *** 915 *** OBC-229
  2250 *** 1016009 Rajeev Kant Pandey *** UR *** 916
  2251 *** 1042852 Sridev M B *** UR *** 917 *** OBC-230
  2252 *** 1022470 Shashank Jindal *** UR *** 918
  2253 *** 1051557 Deshpande Rahul Bharat *** UR *** 919
  2254 *** 1020075 Chetan M *** UR *** 920
  2255 *** 1037112 Ankit Gupta *** UR *** 921
  2256 *** 1019712 Karthikeyan R *** UR *** 922 *** OBC-231
  2257 *** 1023835 Amruth K H *** UR *** 923 *** OBC-232
  2258 *** 1049962 Nagarjun B R *** UR *** 924
  2259 *** 1040958 Patel Hardik Baldevbhai *** UR *** 925
  2260 *** 1011449 Aishwarya Krishnan Unni *** UR *** 926
  2261 *** 1011571 Monika Kumari *** UR *** 927
  2262 *** 1016493 Savita Chahal *** UR *** 928
  2263 *** 1014203 Jeesemon Jose *** UR *** 929
  2264 *** 1017788 Bubun Kumar Patel *** UR *** 930 *** OBC-233
  2265 *** 1040283 Kutbuddin Akbary *** UR *** 931
  2266 *** 1013386 Shah Ahtisham *** UR *** 932
  2267 *** 1016560 Subhrajit Lahiri *** UR *** 933
  2268 *** 1020664 Amit Jain *** UR *** 934
  2269 *** 1011495 Hema R *** UR *** 935 *** OBC-234
  2270 *** 1009182 Imteyaz Ahmad *** UR *** 936
  2271 *** 1020299 Nalanda K *** UR *** 937 *** OBC-235
  2272 *** 1049462 Vijay Kumar Sharma *** UR *** 938
  2273 *** 1000501 P Naveen *** UR *** 939
  2274 *** 1038691 Jayaraj S P *** UR *** 940
  2275 *** 1009364 Durgesh Kumar *** UR *** 941
  2276 *** 1049813 Megha Sharma *** UR *** 942
  2277 *** 1003835 Purohit Mandar Deepak *** UR *** 943
  2278 *** 1043644 R Vaasanthi *** UR *** 944
  2279 *** 1016114 Jangale Kunal Ramesh *** UR *** 945 *** OBC-236
  2280 *** 1047803 Rajnish Kumar *** UR *** 946
  2281 *** 1030761 Gaurav Tripathi *** UR *** 947
  2282 *** 1020623 Chandan Kumar Bisoyi *** UR *** 948
  2283 *** 1025874 Surya Prakash Gora *** UR *** 949 *** OBC-237
  2284 *** 1035836 Guru Police Patel *** UR *** 950
  2285 *** 1008299 Amrutha Bindu B N *** UR *** 951
  2286 *** 1004674 Soni Vishal Champak *** UR *** 952
  2287 *** 1011412 Jhulana Kumar Jena *** UR *** 953
  2288 *** 1020683 Rakesh *** UR *** 954 *** OBC-238
  2289 *** 1030648 Guneet Awal *** UR *** 955
  2290 *** 1023915 Karthik S M *** UR *** 956
  2291 *** 1045236 Partha Bhattacharyya *** UR *** 957
  2292 *** 1020470 Jithesh B *** UR *** 958 *** OBC-239
  2293 *** 1014235 Varun Bhardwaj *** UR *** 959
  2294 *** 1001777 Tapas Kumar Singh *** UR *** 960
  2295 *** 1024500 Aditi Agrawal *** UR *** 961
  2296 *** 1027164 Smriti Bansal *** UR *** 962
  2297 *** 1035522 Sredharan M *** UR *** 963
  2298 *** 1043455 Manish Sharma *** UR *** 964
  2299 *** 1012649 Nitin Narayan Sonune *** UR *** 965 *** OBC-240
  2300 *** 1017092 Tarun Raina Ramman *** UR *** 966
  2301 *** 1035218 Potdar Saurabh Arvind *** UR *** 967
  2302 *** 1046756 Surya Nandan Prasad *** UR *** 968 *** OBC-241
  2303 *** 1011516 Rituparna Chetia *** UR *** 969 *** OBC-242
  2304 *** 1045051 Praveen Jhanwar *** UR *** 970
  2305 *** 1031338 Kharche Kishor Dnyandeo *** UR *** 971 *** OBC-243
  2306 *** 1020094 Deepak Singh *** UR *** 972
  2307 *** 1027075 Balasubramanian M *** UR *** 973 *** OBC-244
  2308 *** 1022231 Deepak Agrawal *** UR *** 974
  2309 *** 1038345 Anjali Madan *** UR *** 975
  2310 *** 1018834 Sandhya Sundararajan *** UR *** 976
  2311 *** 1031223 Bharat Sukhija *** UR *** 977
  2312 *** 1037497 Kardile Mayur Prakash *** UR *** 978 *** OBC-245
  2313 *** 1028657 Gyan Ranjan Kumar *** UR *** 979
  2314 *** 1027251 Rakesh Jindal *** UR *** [snip]
  2315 *** 1033094 Shouvik Bag *** UR *** [snip]
  2316 *** 1030620 Siva Prabu K *** UR *** [snip] *** OBC-246
  2317 *** 1010360 Sreevidhya K R *** UR *** [snip] *** OBC-247
  2318 *** 1041541 Jaideep Khare *** UR *** [snip]
  2319 *** 1051716 Sangeetha K *** UR *** [snip] *** OBC-248
  2320 *** 1049973 Samynathan G *** UR *** [snip] *** OBC-249
  2321 *** 1050552 Sushant Wattal *** UR *** [snip]
  2322 *** 1045513 Kushagra Gaurav *** UR *** [snip]
  2323 *** 1026825 Kalaskar Preetam Baban *** UR *** [snip]
  2324 *** 1014113 Sabyasachi Das *** UR *** 990
  2325 *** 1005705 Mahesh Goyal *** UR *** 991
  2326 *** 1013376 Sanat Ramchandra Bhatkar *** UR *** 992
  2327 *** 1019392 Sandipan Chakraborty *** UR *** 993
  2328 *** 1007717 Patwardhan Ketaki Pradeep *** UR *** 994
  2329 *** 1011142 Desai Hardik Deepak *** UR *** 995
  2330 *** 1049401 Shalini Butola *** UR *** 996
  2331 *** 1032242 Anant Dinesh *** UR *** 997
  2332 *** 1000051 Chaudhari Amit Lumdas *** UR *** 998
  2333 *** 1022289 Hemal Grover *** UR *** 999
  2334 *** 1004178 Manish Kumar Bhaskar *** UR *** 1000 *** OBC-250
  2335 *** 1004582 Rakesh Kumar G *** UR *** 1001
  2336 *** 1021356 Ulhas Sonar *** UR *** 1002 *** OBC-251
  2337 *** 1022091 Lins Paul *** UR *** 1003
  2338 *** 1007742 Kulkarni Prathamesh Deepak *** UR *** 1004
  2339 *** 1005439 Vikash Singh *** UR *** 1005 *** OBC-252
  2340 *** 1016297 Vimal M *** UR *** 1006 *** OBC-253
  2341 *** 1009307 Vinay M Dipali *** UR *** 1007
  2342 *** 1046863 Mukesh Kumar Agrawal *** UR *** 1008
  2343 *** 1022050 Jimmy Narayan *** UR *** 1009
  2344 *** 1007683 Geeti Khullar *** UR *** 1010
  2345 *** 1009689 Anjani *** UR *** 1011
  2346 *** 1032681 Aparna Tiwari *** UR *** 1012
  2347 *** 1033515 Nisha Menon V B *** UR *** 1013
  2348 *** 1031326 Shagufta Anjum *** UR *** 1014
  2349 *** 1032337 Amrut P Savadkar *** UR *** 1015 *** OBC-254
  2350 *** 1052189 Kawale Sagar Sanjayrao *** UR *** 1016
  2351 *** 1035662 Vanya Chugh *** UR *** 1017
  2352 *** 1013726 Manjari Dwivedi *** UR *** 1018
  2353 *** 1049067 Moses Arunsingh S *** UR *** 1019
  2354 *** 1044692 Shuchi Lakhanpal *** UR *** 1020
  2355 *** 1018439 Desai Saumil Ashvinkumar *** UR *** 1021
  2356 *** 1032109 Puneet Kumar Sharma *** UR *** 1022
  2357 *** 1030318 S Devi *** UR *** 1023 *** OBC-255
  2358 *** 1021466 Praveen Nayak K *** UR *** 1024
  2359 *** 1030678 Aarati Ravindra Kulkarni *** UR *** 1025
  2360 *** 1015264 Karthik N *** UR *** 1026 *** OBC-256
  2361 *** 1018039 Kadam Nikhil Dhananjay *** UR *** 1027
  2362 *** 1002617 Viraj V Nevrekar *** UR *** 1028
  2363 *** 1040393 Ranvir Kumar Ravi *** UR *** 1029 *** OBC-257
  2364 *** 1015135 Reetesh Bansal *** UR *** 1030
  2365 *** 1023894 Kumari Namita *** UR *** 1031
  2366 *** 1043610 Harini R *** UR *** 1032 *** OBC-258
  2367 *** 1015995 Sushma V *** UR *** 1033
  2368 *** 1009458 Khushboo Gupta *** UR *** 1034
  2369 *** 1046045 Bala Murali V K *** UR *** 1035
  2370 *** 1025549 K Bharadhwaj *** UR *** 1036
  2371 *** 1016381 Sivaranchani L *** UR *** 1037
  2372 *** 1008406 Ashwini Kumar Sahu *** UR *** 1038
  2373 *** 1007467 Sumit Bhatnagar *** UR *** 1039
  2374 *** 1048241 Shravan Singh *** UR *** 1040
  2375 *** 1049217 Chetan Kumar H B *** UR *** 1041
  2376 *** 1017078 Taher H Chharchhodawala *** UR *** 1042
  2377 *** 1008458 P Guruprasad *** UR *** 1043
  2378 *** 1030838 Lachuriya Gaurav Bharatlal *** UR *** 1044 *** OBC-259
  2379 *** 1014136 Shubhratha S Hegde *** UR *** 1045
  2380 *** 1024688 Vipin V *** UR *** 1046
  2381 *** 1010439 Srishti *** UR *** 1047
  2382 *** 1025184 B E Yathish *** UR *** 1048 *** OBC-260
  2383 *** 1007782 Manju Kedarnath *** UR *** 1049
  2384 *** 1015084 N Ganesh *** UR *** 1050
  2385 *** 1030442 Shannon Francesca Fernandes *** UR *** 1051
  2386 *** 1048743 Samar Rahman *** UR *** 1053
  2387 *** 1047265 Rahul Choudhary *** UR *** 1054 *** OBC-262
  2388 *** 1049090 Anoop John *** UR *** 1055
  2389 *** 1029423 Shreshtha Ghosh *** UR *** 1056
  2390 *** 1040246 Aurobinda Das *** UR *** 1057
  2391 *** 1033027 Srinivas M *** UR *** 1058 *** OBC-263
  2392 *** 1044783 Saniya Goel *** UR *** 1059
  2393 *** 1019461 Dinesh L *** UR *** 1060 *** OBC-264
  2394 *** 1018387 Shridhar P *** UR *** 1061 *** OBC-265
  2395 *** 1027238 Mallar Mukherjee *** UR *** 1062
  2396 *** 1033938 Renu Mishra *** UR *** 1063
  2397 *** 1048505 Neeraj Kumar Teotia *** UR *** 1064
  2398 *** 1027747 Shah Rachana Rajnikant *** UR *** 1065
  2399 *** 1011269 Sushil Kumar Jindal *** UR *** 1066
  2400 *** 1004334 Shanker Deep Sondhi *** UR *** 1067
  2401 *** 1043159 S Tharageswari *** UR *** 1068 *** OBC-266
  2402 *** 1040306 Mohammed Niaz A A *** UR *** 1069 *** OBC-267
  2403 *** 1018301 Manjri Garg *** UR *** 1070
  2404 *** 1018517 Akshat Sharma *** UR *** 1071
  2405 *** 1001063 Surya B Pillai *** UR *** 1072
  2406 *** 1026952 Harshal Shah *** UR *** 1073
  2407 *** 1000107 Dodiya Himanshu Maheshbhai *** UR *** 1074 *** OBC-268
  2408 *** 1011373 Prabhat Kumar *** UR *** 1075 *** OBC-269
  2409 *** 1004543 Vijith Pillai V G *** UR *** 1076
  2410 *** 1021283 Navneet Kumar Nagar *** UR *** 1077 *** OBC-270
  2411 *** 1044716 Parul Singh *** UR *** 1078
  2412 *** 1024762 Hardik Rameshbhai Mistry *** UR *** 1079 *** OBC-271
  2413 *** 1018779 Shambhawi *** UR *** 1080
  2414 *** 1019276 Gharat Amol Gorakhnath *** UR *** 1081 *** OBC-272
  2415 *** 1009058 Arunkumar Ullegaddi *** UR *** 1082
  2416 *** 1037742 Parthasarathy M Pandian *** UR *** 1083 *** OBC-273
  2417 *** 1049145 Ayyar Pallavi Venkitachalam *** UR *** 1084
  2418 *** 1031550 Ranjith Kumar M *** UR *** 1085 *** OBC-274
  2419 *** 1019735 Rajesh Reddu *** UR *** 1086
  2420 *** 1014619 Vishnu Kurpad *** UR *** 1087
  2421 *** 1010925 Anand Ebin Thomas *** UR *** 1088
  2422 *** 1048308 Gaurav Tripathi *** UR *** 1089
  2423 *** 1004489 Preethi S *** UR *** 1090
  2424 *** 1006699 Aravinda K N *** UR *** 1091
  2425 *** 1027985 Paruthikunnan M Samir *** UR *** 1092
  2426 *** 1050017 Bavya R *** UR *** 1093
  2427 *** 1049506 Nishant Sagar *** UR *** 1094 *** OBC-275
  2428 *** 1045356 Abhinav Sharma *** UR *** 1095
  2429 *** 1051312 Sivakumar M *** UR *** 1096 *** OBC-276
  2430 *** 1050844 Ashwini Camath *** UR *** 1097
  2431 *** 1046010 Joshi Akash Madhusudan *** UR *** 1098
  2432 *** 1009758 Kshitij Agarwal *** UR *** 1099
  2433 *** 1047900 Bhavuk Garg *** UR *** 1100
  2434 *** 1029325 Shankaragouda B H *** UR *** 1101
  2435 *** 1050149 Sahil Batra *** UR *** 1102
  2436 *** 1032308 Sharath P Sanganagoudar *** UR *** 1103
  2437 *** 1039488 Manish Kumar *** UR *** 1104
  2438 *** 1028222 V Sujaritha *** UR *** 1105 *** OBC-277
  2439 *** 1004112 Sumit Kapoor *** UR *** 1106
  2440 *** 1001959 Aparna Ravi *** UR *** 1107
  2441 *** 1033119 Neel Kamal *** UR *** 1108 *** OBC-278
  2442 *** 1051833 Aakhil Ravoof *** UR *** 1109
  2443 *** 1041453 Soumitra Das *** UR *** 1110
  2444 *** 1032717 Parishwanath Patil *** UR *** 1111
  2445 *** 1021287 Satheesh Balakrishnan *** UR *** 1112 *** OBC-279
  2446 *** 1030992 Deepika C *** UR *** 1113
  2447 *** 1016640 Teny Kurian *** UR *** 1114
  2448 *** 1005709 Poornakala S *** UR *** 1115
  2449 *** 1040007 Indira Banerjee *** UR *** 1116
  2450 *** 1037637 Borse Sandip Tarachand *** UR *** 1117 *** OBC-280
  2451 *** 1017736 Faeez Mohamad Ali *** UR *** 1118
  2452 *** 1030468 Abhinandan H B *** UR *** 1119
  2453 *** 1033172 Daga Sudarshan Omprakash *** UR *** 1120
  2454 *** 1050580 Tamhankar Ashwin Sunil *** UR *** 1121
  2455 *** 1009107 Anu Rajee Krishnan *** UR *** 1122
  2456 *** 1032694 Jadhav Varsha Vishnu *** UR *** 1123
  2457 *** 1018754 Meena Suthar *** UR *** 1124 *** OBC-281
  2458 *** 1027742 Aruljothi V *** UR *** 1125 *** OBC-282
  2459 *** 1008763 Jayanti Kashyap *** UR *** 1126
  2460 *** 1051618 Nehate Rahul Anil *** UR *** 1127 *** OBC-283
  2461 *** 1036575 Jenu Rose Jose E *** UR *** 1128
  2462 *** 1008486 Muthu Kani S *** UR *** 1129 *** OBC-284
  2463 *** 1010840 Parijat Ram Tripathi *** UR *** 1130
  2464 *** 1042364 Poornima M *** UR *** 1131
  2465 *** 1022033 Khushboo Bagdi *** UR *** 1132
  2466 *** 1037715 Renu Vinayak Savant *** UR *** 1133
  2467 *** 1007783 Deepak B S *** UR *** 1134 *** OBC-285
  2468 *** 1049473 Shobhit Shakya *** UR *** 1135 *** OBC-286
  2469 *** 1009045 Kurkure Rahul Liladhar *** UR *** 1136 *** OBC-287
  2470 *** 1033120 Anbazhagan P *** UR *** 1137 *** OBC-288
  2471 *** 1007968 Shoeb Kaiser *** UR *** 1138
  2472 *** 1049575 Anshu Sharma *** UR *** 1139
  2473 *** 1025846 Arjun Srinivas Nayak Manel *** UR *** 1140
  2474 *** 1025592 Kaushik Sarma *** UR *** 1141
  2475 *** 1009761 Sarathkala P *** UR *** 1142 *** OBC-289
  2476 *** 1000680 Lokendra Kumar Yadav *** UR *** 1143 *** OBC-290
  2477 *** 1043877 Ghuge Manish Vijay *** UR *** 1144
  2478 *** 1005012 Anirban De *** UR *** 1145
  2479 *** 1047482 Ashish Gupta *** UR *** 1146
  2480 *** 1010303 Lalith Narayan *** UR *** 1147
  2481 *** 1027106 Latika *** UR *** 1148
  2482 *** 1002391 Binoy Shankar *** UR *** 1149 *** OBC-291
  2483 *** 1008431 Devan R *** UR *** 1150 *** OBC-292
  2484 *** 1002734 Chakurkar Vipul Vasantrao *** UR *** 1151
  2485 *** 1029368 Parikh Shruti Hitesh *** UR *** 1152
  2486 *** 1048516 Bhowmick Suvorit Subhas *** UR *** 1153
  2487 *** 1012557 Sharath Kumar K L *** UR *** 1154 *** OBC-293
  2488 *** 1044911 Chavan Santosh Maruti *** UR *** 1155
  2489 *** 1043163 Ritesh Kumar Sinha *** UR *** 1156
  2490 *** 1035460 Rathod Rajesh Budhaji *** UR *** 1157 *** OBC-294
  2491 *** 1068784 Md Waseem Ahmed *** UR *** 1158 *** PH-2
  2492 *** 1039688 Irfan Hussain Khan *** UR *** 1158
  2493 *** 1035110 Atul Yadav *** UR *** 1159 *** OBC-295
  2494 *** 1029616 Dharurkar Pralhad Govind *** UR *** 1160 *** OBC-296
  2495 *** 1029654 Vikesh Kumar *** UR *** 1161
  2496 *** 1039253 Varun K *** UR *** 1162
  2497 *** 1045651 Saurabh Kumar *** UR *** 1163
  2498 *** 1009647 Nitish Kumar Ranjan *** UR *** 1164
  2499 *** 1050633 Raju Ram *** UR *** 1165 *** OBC-297
 5. Guest

  Guest Guest

  2500 *** 1000475 Rakesh A Navale *** UR *** 1166 *** OBC-298
  2501 *** 1034673 Supriya Batta *** UR *** 1167
  2502 *** 1004404 Aarti Kumar *** UR *** 1168
  2503 *** 1052170 Charu Paruthi *** UR *** 1169
  2504 *** 1022821 Selvakumar B *** UR *** 1170
  2505 *** 1040311 Lipsa Mishra *** UR *** 1171
  2506 *** 1045192 Devendra Ajmera *** UR *** 1172 *** OBC-299
  2507 *** 1031275 Vikas Purohit *** UR *** 1173
  2508 *** 1024104 Prasant Dev Aravind *** UR *** 1174
  2509 *** 1010212 Baljeet Kaur *** UR *** 1175
  2510 *** 1021051 Ivy Sandhu *** UR *** 1176
  2511 *** 1006446 Satyam Rajvanshi *** UR *** 1177
  2512 *** 1007573 Ravindra Singh Pawar *** UR *** 1178
  2513 *** 1038458 Vaghela Milap Kaushikbhai *** UR *** 1179 *** OBC-300
  2514 *** 1040967 Katkade Kavita Namdeo *** UR *** 1180 *** OBC-301
  2515 *** 1011758 Divya Verma *** UR *** 1181 *** OBC-302
  2516 *** 1000122 Manish Kumar Mishra *** UR *** 1182
  2517 *** 1024887 Sanjeev Kumar *** UR *** 1183 *** OBC-303
  2518 *** 1006538 Naman Gupta *** UR *** 1184
  2519 *** 1025407 Ramkumar S *** UR *** 1185 *** OBC-304
  2520 *** 1022653 Sumanta Kumar Bera *** UR *** 1186
  2521 *** 1007844 Barkha Maheshwari *** UR *** 1187
  2522 *** 1011557 Kumar Parminder Singh J Singh *** UR *** 1188
  2523 *** 1010602 Rajesh M *** UR *** 1189 *** OBC-305
  2524 *** 1007414 Shwetha K M *** UR *** 1190
  2525 *** 1014904 Swati Mehta *** UR *** 1191
  2526 *** 1015658 Nidhi Sharma *** UR *** 1192
  2527 *** 1042997 Deevish Nooji Dinakar *** UR *** 1193 *** OBC-306
  2528 *** 1008354 Sampat Dash *** UR *** 1194
  2529 *** 1031253 Naveen Sagar H M *** UR *** 1195 *** OBC-307
  2530 *** 1031057 Gandhi Giriraj Nitin *** UR *** 1196
  2531 *** 1050150 Shah Ankitkumar Sanatkumar *** UR *** 1197
  2532 *** 1006116 Bhende Amruta Dilip *** UR *** 1198
  2533 *** 1012793 Rekha Thomas *** UR *** 1199
  2534 *** 1040366 Kadambari Nayak *** UR *** 1200 *** OBC-308
  2535 *** 1022548 Manu Prasad A *** UR *** 1201
  2536 *** 1027076 Jain Akshita Jitendra *** UR *** 1202
  2537 *** 1050836 Neha Goyal *** UR *** 1203
  2538 *** 1018161 Piyush Ojha *** UR *** 1204
  2539 *** 1025292 Prem Narayanan *** UR *** 1205
  2540 *** 1026729 Navin David Palayoor *** UR *** 1206
  2541 *** 1045025 Tanu Gera *** UR *** 1207
  2542 *** 1044664 Tailor Himanshu Harshadbhai *** UR *** 1208 *** OBC-309
  2543 *** 1018290 Nishchitha N *** UR *** 1209
  2544 *** 1038324 Ghodke Bhushan Ravindra *** UR *** 1210 *** OBC-310
  2545 *** 1047063 Debmalya Bhattacharyya *** UR *** 1211
  2546 *** 1017074 Anurodh Dadarwal *** UR *** 1212 *** OBC-311
  2547 *** 1024689 Phuritshabam Iboyaima Singh *** UR *** 1213 *** OBC-312
  2548 *** 1029306 Tushar Ranjan Dalei *** UR *** 1214
  2549 *** 1030704 Nishu Agarwal *** UR *** 1215
  2550 *** 1043295 Baranitharan M *** UR *** 1216
  2551 *** 1049211 Animesh Jain *** UR *** 1217
  2552 *** 1049684 Dhanani Gautam Pravinbhai *** UR *** 1218
  2553 *** 1031749 Birendra Pradhan *** UR *** 1219 *** OBC-313
  2554 *** 1000692 Naveen R *** UR *** 1220 *** OBC-314
  2555 *** 1041728 Saleena N *** UR *** 1221 *** OBC-315
  2556 *** 1051636 Vijaykumar Bhavi *** UR *** 1222
  2557 *** 1052340 Chaudhari Harshal Subhash *** UR *** 1223 *** OBC-316
  2558 *** 1045668 Chaudhari Sachin Ramesh *** UR *** 1224 *** OBC-317
  2559 *** 1020636 Subhadeep Bose *** UR *** 1225
  2560 *** 1026016 Kanika Goel *** UR *** 1226
  2561 *** 1032153 Sheena Sivanandan *** UR *** 1227 *** OBC-318
  2562 *** 1008134 Sushil Kumar Choudhary *** UR *** 1228 *** OBC-319
  2563 *** 1001504 Raj Kumar R *** UR *** 1229 *** OBC-320
  2564 *** 1035821 Shilpi Agarwal *** UR *** 1230
  2565 *** 1003932 Soumya Kanti Dutta *** UR *** 1231
  2566 *** 1036440 Kalpana R *** UR *** 1232 *** OBC-321
  2567 *** 1011710 Anant Maheshkumar Agrawal *** UR *** 1233
  2568 *** 1022867 Ambuj Tripathi *** UR *** 1234
  2569 *** 1013340 Nistane Pruthviraj Prabhakar *** UR *** 1235 *** OBC-322
  2570 *** 1047846 Bhawan Deep Garg *** UR *** 1236
  2571 *** 1011595 Abhishek Kumar Verma *** UR *** 1237
  2572 *** 1011779 Bharani Bellam *** UR *** 1238
  2573 *** 1042688 Mudit Kumar Agarwal *** UR *** 1239
  2574 *** 1047405 Jyothipriya Jyothindrakumar *** UR *** 1240
  2575 *** 1011273 Mankul Goyal *** UR *** 1241
  2576 *** 1020190 Vandita *** UR *** 1242
  2577 *** 1043413 Prabakaran P *** UR *** 1243 *** OBC-323
  2578 *** 1039973 Shashwat Saxena *** UR *** 1244
  2579 *** 1004901 Aravind R M *** UR *** 1245
  2580 *** 1048510 Deepak Kumar *** UR *** 1246 *** OBC-324
  2581 *** 1017461 Verma Ankur *** UR *** 1247 *** OBC-325
  2582 *** 1008044 Deepa Talreja *** UR *** 1248
  2583 *** 1020882 Pawar Manoj Dinkar *** UR *** 1249
  2584 *** 1014278 Jawalkar Sapana Prabhakar *** UR *** 1250 *** OBC-326
  2585 *** 1034598 Santhiya G *** UR *** 1251 *** OBC-327
  2586 *** 1024982 Chinchawade Vijaya Balasaheb *** UR *** 1252
  2587 *** 1017913 Parekh Harsh Yogeshkumar *** UR *** 1253
  2588 *** 1013911 Veeraraja B Sathenahalli *** UR *** 1254
  2589 *** 1030372 Aakanksha Rathore *** UR *** 1255
  2590 *** 1041985 Goel Nupur Ashok *** UR *** 1256
  2591 *** 1003167 Ritu Agarwal *** UR *** 1257
  2592 *** 1049293 Yasha Upendra *** UR *** 1258
  2593 *** 1003641 Sumit Sharma *** UR *** 1259
  2594 *** 1023022 Chetna Sinha *** UR *** 1260
  2595 *** 1001916 Charusmita Agrawal *** UR *** 1261
  2596 *** 1006429 Pooja Sharma *** UR *** 1262
  2597 *** 1004484 Ravish Ranjan *** UR *** 1263 *** OBC-328
  2598 *** 1013893 S Arun *** UR *** 1264 *** OBC-329
  2599 *** 1006550 Mariraj I *** UR *** 1265 *** OBC-330
  2600 *** 1019019 Pragateshnu Das *** UR *** 1266
  2601 *** 1022451 Amit D Joshi *** UR *** 1267
  2602 *** 1029489 Oza Pranav Ashvinkumar *** UR *** 1268
  2603 *** 1026585 Murali Krishnan M *** UR *** 1269
  2604 *** 1040118 Gayathri G *** UR *** 1270
  2605 *** 1010862 Sudharsan S B *** UR *** 1271
  2606 *** 1013518 Gomathy M *** UR *** 1272 *** OBC-331
  2607 *** 1039023 Suchi Rani Gupta *** UR *** 1273
  2608 *** 1042818 Manasa Acharya *** UR *** 1274
  2609 *** 1049095 Yeshwanth R *** UR *** 1275
  2610 *** 1000674 Nishi Kant Verma *** UR *** 1276
  2611 *** 1041738 Manojkumar K *** UR *** 1277 *** OBC-332
  2612 *** 1046076 Sonal Singh *** UR *** 1278
  2613 *** 1029181 Shweta Goyal *** UR *** 1279
  2614 *** 1011262 Charu Pratap *** UR *** 1280
  2615 *** 1046221 Sujata S Alawani *** UR *** 1281
  2616 *** 1013579 Sakshi Agarwal *** UR *** 1282
  2617 *** 1038536 Sourabh Sharma *** UR *** 1283
  2618 *** 1001910 Ashwin Kulkarni *** UR *** 1284
  2619 *** 1010905 Gourab Ranjan Tripathy *** UR *** 1285
  2620 *** 1046763 Kiran P K *** UR *** 1286 *** OBC-333
  2621 *** 1043659 Sherin Mary John *** UR *** 1287
  2622 *** 1011903 Prabhakar Kumar Thakur *** UR *** 1288
  2623 *** 1019246 Neetu Bhari *** UR *** 1289 *** OBC-334
  2624 *** 1032423 Dhawan Sumeet Rajendra *** UR *** 1290
  2625 *** 1024376 Sanjeev Kumar *** UR *** 1291
  2626 *** 1006811 Kumar Jayant *** UR *** 1292
  2627 *** 1011717 Shyamal Kumar *** UR *** 1293
  2628 *** 1025997 Valbhani Amit Bhishamlal *** UR *** 1294
  2629 *** 1028242 Teena C Bannihatti *** UR *** 1295
  2630 *** 1032207 Sonal Kalia *** UR *** 1296
  2631 *** 1002469 Sharath Babu N M *** UR *** 1297
  2632 *** 1038617 Patil Abhijit Pradeep *** UR *** 1298 *** OBC-335
  2633 *** 1007023 Priyanka Verma *** UR *** 1299 *** OBC-336
  2634 *** 1050512 Sunil Kumar Singh *** UR *** 1300 *** OBC-337
  2635 *** 1060534 Amitandra Kumar Tripathi *** UR *** 1301 *** PH-3
  2636 *** 1014124 Mahesh Kumar Gupta *** UR *** 1301
  2637 *** 1002004 Tapas Ranjan Behera *** UR *** 1302 *** OBC-338
  2638 *** 1022212 Shailendra Sompura *** UR *** 1303
  2639 *** 1004643 Sayyed Mohammad Kumail *** UR *** 1304
  2640 *** 1036929 Natesh Prabu R *** UR *** 1305
  2641 *** 1026697 Seetha Lakshmy S *** UR *** 1306
  2642 *** 1047863 Srikant Sharma *** UR *** 1307
  2643 *** 1050916 Jain Joy *** UR *** 1308
  2644 *** 1049914 Vinay A V *** UR *** 1309 *** OBC-339
  2645 *** 1034246 Sivakumaran *** UR *** 1310
  2646 *** 1029743 Shanmuganathan B *** UR *** 1311 *** OBC-340
  2647 *** 1039949 Vikas Sharma *** UR *** 1312
  2648 *** 1015015 Devyani Misra *** UR *** 1313
  2649 *** 1030754 Damani Pooja Pankajkumar *** UR *** 1314
  2650 *** 1048908 Pinanky Vasant Jadhav *** UR *** 1315
  2651 *** 1013967 V Govardhini *** UR *** 1316 *** OBC-341
  2652 *** 1022696 Wavare Prasad Sambhaji *** UR *** 1317 *** OBC-342
  2653 *** 1021027 Aditi Mittal *** UR *** 1318
  2654 *** 1012663 Sujal Kumar Shetty *** UR *** 1319
  2655 *** 1002112 Bohra Hussain Jakiyuddin *** UR *** 1320
  2656 *** 1037028 Santosh Kumar *** UR *** 1321
  2657 *** 1017075 Shashikant Gupta *** UR *** 1322
  2658 *** 1031305 Kadam Ranjit Chandrasen *** UR *** 1323
  2659 *** 1027410 Bandita Dash *** UR *** 1324
  2660 *** 1046185 Subhashini K R *** UR *** 1325
  2661 *** 1022480 Mahajan Sameer Ashok *** UR *** 1326
  2662 *** 1029700 Abhishek Aggarwal *** UR *** 1327
  2663 *** 1004972 Ashish Kumar Jangir *** UR *** 1328 *** OBC-343
  2664 *** 1006734 Aditi Arora *** UR *** 1329
  2665 *** 1036700 Ravichandra Karkal *** UR *** 1330
  2666 *** 1022709 Sandeep Sharma *** UR *** 1331
  2667 *** 1067919 Nitin Kalinath Gorawade *** UR *** 1332 *** PH-4
  2668 *** 1028002 Karthik N Sasalu *** UR *** 1332
  2669 *** 1030203 Santosh Kumar Agrawal *** UR *** 1333
  2670 *** 1010041 Srinivasa Kumaran R *** UR *** 1334 *** OBC-344
  2671 *** 1017387 Sanjay Vyas *** UR *** 1335
  2672 *** 1027751 Nazma N R *** UR *** 1336 *** OBC-345
  2673 *** 1047476 Gaurav Saha *** UR *** 1337
  2674 *** 1016164 Neha Agarwal *** UR *** 1338
  2675 *** 1006544 Mukesh Kumar Yadav *** UR *** 1339 *** OBC-346
  2676 *** 1035430 Malu Naveen Gopikishan *** UR *** 1340
  2677 *** 1036353 Amitabh Suthar *** UR *** 1341 *** OBC-347
  2678 *** 1026122 Tity P *** UR *** 1342
  2679 *** 1033677 Pankhuri Gautam *** UR *** 1343
  2680 *** 1038251 Vijayant Govinda *** UR *** 1344
  2681 *** 1035242 Devi Prasad Dash *** UR *** 1345
  2682 *** 1027303 Sanna Adappa *** UR *** 1346
  2683 *** 1041778 Awanish Kumar *** UR *** 1347
  2684 *** 1011536 Page Nivedita Dilip *** UR *** 1348
  2685 *** 1001549 Karnavat Chandresh Omprakash *** UR *** 1349
  2686 *** 1023347 Shankargouda Patil *** UR *** 1350 *** OBC-348
  2687 *** 1045230 Mitesh Bedi *** UR *** 1351
  2688 *** 1015967 Priyanka Sharma *** UR *** 1352
  2689 *** 1029308 Kartik Sridhar *** UR *** 1353
  2690 *** 1032111 Anant Kumar Singh *** UR *** 1354
  2691 *** 1037311 Yatish B *** UR *** 1355
  2692 *** 1032564 Mujeeb Rahman P C *** UR *** 1356 *** OBC-349
  2693 *** 1049157 Lawrence A J *** UR *** 1357 *** OBC-350
  2694 *** 1029992 Dinesh K M *** UR *** 1358 *** OBC-351
  2695 *** 1041617 Maheshkumar *** UR *** 1359 *** OBC-352
  2696 *** 1015698 Nirjhar Raj Rakesh *** UR *** 1360
  2697 *** 1025455 Shubham Joshi *** UR *** 1361
  2698 *** 1001252 Pawan Kumar Sharma *** UR *** 1362
  2699 *** 1018731 Vetri Nallathambi R *** UR *** 1363
  2700 *** 1022943 Kapil Goel *** UR *** 1364
  2701 *** 1005517 Faran Naim *** UR *** 1365
  2702 *** 1016571 Sudheer Kumar Darji *** UR *** 1366 *** OBC-353
  2703 *** 1047274 Varun Rajan *** UR *** 1367
  2704 *** 1020884 Jayesh Sharma *** UR *** 1368
  2705 *** 1020540 Pragya Surolia *** UR *** 1369
  2706 *** 1025223 Rani Yogidas *** UR *** 1370
  2707 *** 1042241 Krishnakumar K *** UR *** 1371
  2708 *** 1047479 Sankalecha Tushar Hiralal *** UR *** 1372
  2709 *** 1035906 Seema Yelburga *** UR *** 1373 *** OBC-354
  2710 *** 1035145 Sumiti Bansal *** UR *** 1374
  2711 *** 1016678 Swati Agrawal *** UR *** 1375
  2712 *** 1016586 Kusum S *** UR *** 1376
  2713 *** 1015750 Deepak Kumar *** UR *** 1377
  2714 *** 1008858 Sarath Menon R *** UR *** 1378
  2715 *** 1023182 Somnath Choudhury *** UR *** 1379
  2716 *** 1005639 Mehul Kiritkumar Nayak *** UR *** 1380 *** OBC-355
  2717 *** 1019425 Vasanth Karthik R *** UR *** 1381
  2718 *** 1032754 Isha Bansal *** UR *** 1382
  2719 *** 1034746 Nizamuddin Parvez *** UR *** 1383 *** OBC-356
  2720 *** 1023631 Kataria Khushboo Jayanti *** UR *** 1384
  2721 *** 1045799 Diya P Albert *** UR *** 1385 *** OBC-357
  2722 *** 1047766 Agrawal Saurabh Ramesh *** UR *** 1386
  2723 *** 1008390 Suvrat Arya *** UR *** 1387
  2724 *** 1035066 Chaugule Sonal Sudhir *** UR *** 1388
  2725 *** 1015368 Vishnu R S *** UR *** 1389
  2726 *** 1023331 Shalini Saini *** UR *** 1390 *** OBC-358
  2727 *** 1040881 Samir Ranjan Khanra *** UR *** 1391
  2728 *** 1006640 Shah Pushkar Pradip *** UR *** 1392
  2729 *** 1025638 Jamal Akhtar Shahabuddin Azmi *** UR *** 1393
  2730 *** 1024119 Gupta Sachin Sharadchand *** UR *** 1394
  2731 *** 1024968 Bikas Kumar Sahoo *** UR *** 1395
  2732 *** 1029837 Rashmi Vohra *** UR *** 1396
  2733 *** 1015600 Amrita Samal *** UR *** 1397
  2734 *** 1031255 Nithya R *** UR *** 1398
  2735 *** 1037373 Nidhi Agarwal *** UR *** 1399
  2736 *** 1027933 Manish Tiwari *** UR *** 1400
  2737 *** 1036012 Anjula Singh *** UR *** 1401 *** OBC-359
  2738 *** 1016237 Rashmi Sriram *** UR *** 1402
  2739 *** 1016738 Neha Berry *** UR *** 1403
  2740 *** 1005158 Raval Pratik Kamleshbhai *** UR *** 1404
  2741 *** 1034077 Naushin Aara *** UR *** 1405 *** OBC-360
  2742 *** 1007721 Chitra S *** UR *** 1406
  2743 *** 1040253 Vijay Deep *** UR *** 1407 *** OBC-361
  2744 *** 1028065 Anusree Gangopadhyay *** UR *** 1408
  2745 *** 1024181 Rajeshkannan S *** UR *** 1409 *** OBC-362
  2746 *** 1031200 Pratiksha Singh *** UR *** 1410
  2747 *** 1043261 Nithyananda J *** UR *** 1411
  2748 *** 1017295 Subhankar Mukherjee *** UR *** 1412
  2749 *** 1025123 Mohit Jindal *** UR *** 1413
  2750 *** 1043400 Annie Sheeba J *** UR *** 1414
  2751 *** 1016884 Bheemsain Tekkalaki *** UR *** 1415
  2752 *** 1032667 Thube Yogesh Sadashiv *** UR *** 1416 *** OBC-363
  2753 *** 1005554 Tarang Jain *** UR *** 1417
  2754 *** 1051450 V Bharath *** UR *** 1418
  2755 *** 1023108 Sangle Murlidhar Anantrao *** UR *** 1419 *** OBC-364
  2756 *** 1037783 Rajnish Hariprasad Tiwari *** UR *** 1420
  2757 *** 1025829 Mohd Yunus Khilji *** UR *** 1421 *** OBC-365
  2758 *** 1027415 Senthil Kumar S *** UR *** 1422
  2759 *** 1013696 Prachi Benara *** UR *** 1423
  2760 *** 1015790 Kamal Kant Sahu *** UR *** 1424 *** OBC-366
  2761 *** 1029275 Saswat Kumar Dandpat *** UR *** 1425
  2762 *** 1029295 Abinaya R C *** UR *** 1426 *** OBC-367
  2763 *** 1034133 Anusha S *** UR *** 1427
  2764 *** 1040864 Mohit Kumar Arora *** UR *** 1428
  2765 *** 1041072 Praveen Shukla *** UR *** 1429
  2766 *** 1007709 Rashmi Patil *** UR *** 1430
  2767 *** 1004183 Yogambal M *** UR *** 1431
  2768 *** 1044351 Manish Sharma *** UR *** 1432
  2769 *** 1020824 Rohit Kumar C *** UR *** 1433
  2770 *** 1037051 Garg Manasi Dhananjay *** UR *** 1434
  2771 *** 1051055 Kandarp Nath Saxena *** UR *** 1435
  2772 *** 1038114 Rajendra Kumar Choudhary *** UR *** 1436 *** OBC-368
  2773 *** 1024384 Anuja Elisa George *** UR *** 1437
  2774 *** 1024331 Rohit <-snip-> *** UR *** 1438
  2775 *** 1000967 Indu K *** UR *** 1439
  2776 *** 1047876 Kamana R Bhandari *** UR *** 1440
  2777 *** 1033468 Sahil Arora *** UR *** 1441
  2778 *** 1007815 Suketu Pradeepbhai Dave *** UR *** 1442
  2779 *** 1031662 Mayank Tripathi *** UR *** 1443
  2780 *** 1042646 Vibha Mehta *** UR *** 1444
  2781 *** 1039960 Aekta Shah *** UR *** 1445
  2782 *** 1005991 Mansi Arora *** UR *** 1446
  2783 *** 1034143 Hemalatha V S *** UR *** 1447 *** OBC-369
  2784 *** 1024967 Arundathi N *** UR *** 1448
  2785 *** 1045508 Vandana Thawani *** UR *** 1449
  2786 *** 1043443 Tulika Rai *** UR *** 1450
  2787 *** 1019698 Piyush Agarwala *** UR *** 1451
  2788 *** 1009568 Vijay Ganapathy S *** UR *** 1452 *** OBC-370
  2789 *** 1034702 Subhendu Datta *** UR *** 1453
  2790 *** 1004599 Arghya Kusum Pal *** UR *** 1454 *** OBC-371
  2791 *** 1023337 Neeti Kumari *** UR *** 1455
  2792 *** 1048874 Nirupama Parwanda *** UR *** 1456
  2793 *** 1006972 Jagdish K *** UR *** 1457
  2794 *** 1050613 Vignesh S *** UR *** 1458
  2795 *** 1030006 Ashutosh Sharma *** UR *** 1459 *** OBC-372
  2796 *** 1024882 Jikku V Chandran *** UR *** 1460 *** OBC-373
  2797 *** 1041155 Thenmozhi N *** UR *** 1461 *** OBC-374
  2798 *** 1031698 Jaiprakash Kewlani *** UR *** 1462
  2799 *** 1013151 Tejaswini Gudibande *** UR *** 1464
  2800 *** 1027623 Sweety Sinha *** UR *** 1465
  2801 *** 1036089 Jasmin Kaur *** UR *** 1466
  2802 *** 1011084 Kanje Abhijeet Basveshwar *** UR *** 1467
  2803 *** 1052064 Madhuri Jaitley *** UR *** 1468
  2804 *** 1016528 Ashutosh Shankhdhar *** UR *** 1469
  2805 *** 1050457 Yeole Ujwal Vitthal *** UR *** 1470
  2806 *** 1031292 Kirti *** UR *** 1471
  2807 *** 1000485 Pawar Prashant Suresh *** UR *** 1472
  2808 *** 1031493 Rohann A Bokdawala *** UR *** 1473
  2809 *** 1020010 Mohammed Javed Qureshi *** UR *** 1474 *** OBC-376
  2810 *** 1026638 Shyam Gupta *** UR *** 1475
  2811 *** 1028454 Chandrashekar B Huded *** UR *** 1476
  2812 *** 1003256 Mudiganty S P Srikanth *** UR *** 1477
  2813 *** 1017409 Jenam Pankaj Mehta *** UR *** 1478
  2814 *** 1031418 Rajeev Kumar Jha *** UR *** 1479
  2815 *** 1052269 Sadul Sapun *** UR *** 1480 *** OBC-377
  2816 *** 1007632 Sachin Bansal *** UR *** 1481
  2817 *** 1031962 Anoop K R *** UR *** 1482
  2818 *** 1041441 Kanchi Khurana *** UR *** 1483
  2819 *** 1011859 George K John *** UR *** 1484
  2820 *** 1049573 Nibedita Moharana *** UR *** 1485
  2821 *** 1034517 Puja Prakash Mehkarkar *** UR *** 1486 *** OBC-378
  2822 *** 1019703 Faiz Ahmed Khan *** UR *** 1487
  2823 *** 1027992 Meenakshee Goyal *** UR *** 1488
  2824 *** 1024539 Sangeeta Kakoti *** UR *** 1489
  2825 *** 1011394 Thakur Vishal Vishnu *** UR *** 1490
  2826 *** 1023913 Rajesh *** UR *** 1491 *** OBC-379
  2827 *** 1010257 Dhakate Tushar Arun *** UR *** 1492 *** OBC-380
  2828 *** 1027342 Annie Sandhya Kurian *** UR *** 1493
  2829 *** 1022139 Dhanya Hariharan *** UR *** 1494
  2830 *** 1024263 Ghawate Shashank Sudamrao *** UR *** 1495
  2831 *** 1019310 Pallawkar Seema Muzaffar *** UR *** 1496
  2832 *** 1022120 Shamni K M *** UR *** 1497 *** OBC-381
  2833 *** 1034293 Mehta Khyati Nitin *** UR *** 1498
  2834 *** 1005206 Asit Kumar Pati *** UR *** 1499
  2835 *** 1048730 Aparna Namboothiri *** UR *** 1500
  2836 *** 1022879 Nidhi Yadav *** UR *** 1501 *** OBC-382
  2837 *** 1046833 Shaon Mitra *** UR *** 1502
  2838 *** 1027482 Charu Pathak *** UR *** 1503
  2839 *** 1045013 Divya Shukla *** UR *** 1504
  2840 *** 1012532 Sandip Sudhakar Sonawane *** UR *** 1505 *** OBC-383
  2841 *** 1028669 Setu Rathod *** UR *** 1506
  2842 *** 1008259 Pawar Sheshrao Balwantrao *** UR *** 1507
  2843 *** 1024186 Varsha C R *** UR *** 1508
  2844 *** 1014958 Trivedi Surbhi Chetan *** UR *** 1509
  2845 *** 1008808 Ekatpure Harshal Rajan *** UR *** 1510 *** OBC-384
  2846 *** 1039967 Neha Jinsiwale *** UR *** 1511
  2847 *** 1029365 Asheesh Sinha *** UR *** 1512
  2848 *** 1049747 Ashutosh Pancholi *** UR *** 1513
  2849 *** 1044535 Sumariya Brijesh Jayantilal *** UR *** 1514
  2850 *** 1050839 Arun Kumar G C *** UR *** 1515 *** OBC-385
  2851 *** 1014673 Muhammad Uwais Ashraf *** UR *** 1516
  2852 *** 1015421 Nagawade Ashwini Keshavrao *** UR *** 1517
  2853 *** 1015477 Chitrangada *** UR *** 1518
  2854 *** 1040710 Vikas Singhal *** UR *** 1519
  2855 *** 1031587 Julpikar Sarkavas *** UR *** 1520 *** OBC-386
  2856 *** 1001187 Pankaj Kumar Sharma *** UR *** 1521
  2857 *** 1011365 Sarabarni Biswas *** UR *** 1522
  2858 *** 1016814 Subhraprakash Pramanik *** UR *** 1523
  2859 *** 1032451 Saad Abdul Rahman T Ahmad *** UR *** 1524
  2860 *** 1015541 Divya Sharma *** UR *** 1525
  2861 *** 1025080 Veerappa Patil *** UR *** 1526
  2862 *** 1044660 Madanagopalan V G *** UR *** 1527 *** OBC-387
  2863 *** 1018879 Sarbesh Tiwari *** UR *** 1528
  2864 *** 1001116 Sayantani Mukherjee *** UR *** 1529
  2865 *** 1028506 Sunil Pawar *** UR *** 1530
  2866 *** 1051111 Manisha Desai *** UR *** 1532
  2867 *** 1033152 Patel Riteshkumar Baldevbhai *** UR *** 1533
  2868 *** 1045342 Shalini Virani *** UR *** 1534
  2869 *** 1002402 Santosh Kumar Maurya *** UR *** 1535 *** OBC-388
  2870 *** 1015727 Dahale Ganesh Shankar *** UR *** 1536 *** OBC-389
  2871 *** 1019733 Amrendra Kumar *** UR *** 1537 *** OBC-390
  2872 *** 1008028 Donna Mirium Vinodh *** UR *** 1538
  2873 *** 1006715 Shweta Narayan *** UR *** 1539 *** OBC-391
  2874 *** 1034774 Chandarana Uttam Hasmukhbhai *** UR *** 1540
  2875 *** 1023710 Rakesh Sarkar *** UR *** 1541
  2876 *** 1030821 Gawde Suchita Rajanikant *** UR *** 1542
  2877 *** 1008462 Nisha Saral J *** UR *** 1543 *** OBC-392
  2878 *** 1002579 Bhavir Nayneshbhai Pandya *** UR *** 1544
  2879 *** 1017201 Sunil Kumar Samal *** UR *** 1545
  2880 *** 1043184 Soumya Dash *** UR *** 1546
  2881 *** 1009249 Dhananjay Kumar *** UR *** 1547
  2882 *** 1043749 Arun Prabhu C *** UR *** 1548 *** OBC-393
  2883 *** 1005413 Yadav Amol Manchak *** UR *** 1549
  2884 *** 1015677 Mohamed Rafi K *** UR *** 1550 *** OBC-394
  2885 *** 1023489 Khodani Mitali Jawahar *** UR *** 1551
  2886 *** 1004285 Patel Parulben Babubhai *** UR *** 1552
  2887 *** 1017000 C K Ramya *** UR *** 1553
  2888 *** 1048056 Naveen *** UR *** 1554
  2889 *** 1045270 Satish Kumar Jyoti *** UR *** 1555 *** OBC-395
  2890 *** 1051066 Vijayanandh S *** UR *** 1556 *** OBC-396
  2891 *** 1026733 Vanani Vishal Ghanshyambhai *** UR *** 1557
  2892 *** 1005770 Chalwade Rahul Subhashrao *** UR *** 1558
  2893 *** 1034278 Mona Choudhary *** UR *** 1559
  2894 *** 1012014 Correia Sabina Sebastian *** UR *** 1560
  2895 *** 1022395 Anshu Shekhar *** UR *** 1561
  2896 *** 1013682 Nisar K K *** UR *** 1562 *** OBC-397
  2897 *** 1014524 Bhavya S Rao *** UR *** 1563
  2898 *** 1002674 Ashima Sarkhel *** UR *** 1564
  2899 *** 1046976 Gautam Lahiri *** UR *** 1565
  2900 *** 1009717 Dashatwar Parag Digambar *** UR *** 1566
  2901 *** 1018676 Patil Aditya Dattakumar *** UR *** 1567
  2902 *** 1012617 Sendhil Rajan *** UR *** 1568
  2903 *** 1044082 Karthikeyan Y R *** UR *** 1569
  2904 *** 1044222 Sebastian Marylyne V *** UR *** 1570
  2905 *** 1019484 Saurabh Jain *** UR *** 1571
  2906 *** 1020911 Aasma Umrani *** UR *** 1572
  2907 *** 1051913 Ranjit Devidas Rangnekar *** UR *** 1573
  2908 *** 1033406 Yadav Makaresh Mahendra *** UR *** 1574 *** OBC-398
  2909 *** 1051265 Priyanka Sharma *** UR *** 1575
  2910 *** 1019888 Patel Nikunj V *** UR *** 1576
  2911 *** 1013385 Golhar Ankush Kalyan *** UR *** 1577 *** OBC-399
  2912 *** 1035808 Shilapi Gupta *** UR *** 1578
  2913 *** 1022791 Bijesh S *** UR *** 1579 *** OBC-400
  2914 *** 1005967 Himanshu Gupta *** UR *** 1580
  2915 *** 1002555 Ajay Kumar Singh *** UR *** 1581 *** OBC-401
  2916 *** 1022198 Pradeep L *** UR *** 1582 *** OBC-402
  2917 *** 1016244 Vivek Singhal *** UR *** 1583
  2918 *** 1009536 Tamilmani V *** UR *** 1584 *** OBC-403
  2919 *** 1029288 Nancy Manodoss A *** UR *** 1585 *** OBC-404
  2920 *** 1017054 Nimboor Vikram *** UR *** 1586
  2921 *** 1013834 Thiriloga Sundary M *** UR *** 1587
  2922 *** 1044626 Smitha H V *** UR *** 1588 *** OBC-405
  2923 *** 1016649 Muley Sushant Dilip *** UR *** 1589
  2924 *** 1009926 Lakhani Siddharth Vinod *** UR *** 1590
  2925 *** 1008129 Amit Shankar Singh *** UR *** 1591 *** OBC-406
  2926 *** 1018035 Shilpa N *** UR *** 1592
  2927 *** 1007086 Sikha Jajodia *** UR *** 1593
  2928 *** 1039039 Tejaswini Basavannaya Hiremath *** UR *** 1594
  2929 *** 1016406 Jeff Redleene S *** UR *** 1595
  2930 *** 1004465 Rashmi *** UR *** 1596
  2931 *** 1024876 Pande Nikhil Sanjeev *** UR *** 1597
  2932 *** 1014406 Niloy Banerjee *** UR *** 1598
  2933 *** 1050007 Senthil V *** UR *** 1599 *** OBC-407
  2934 *** 1035932 Tanima Shukla *** UR *** 1600
  2935 *** 1045747 Kalamkar Shailesh Nilkanth *** UR *** 1601
  2936 *** 1035318 Shilpi Chauhan *** UR *** 1602
  2937 *** 1019783 Gokhale Rahul Vivek *** UR *** 1603
  2938 *** 1011379 Ghag Suraj Atmaram *** UR *** 1604
  2939 *** 1029524 Rajsantan K *** UR *** 1605 *** OBC-408
  2940 *** 1029982 Paresh Kulkarni *** UR *** 1606
  2941 *** 1033848 Shiwali Ojha *** UR *** 1608
  2942 *** 1002968 Anurag Baghel *** UR *** 1609 *** OBC-409
  2943 *** 1005930 Anil Kumari *** UR *** 1610 *** OBC-410
  2944 *** 1008154 Arvind G *** UR *** 1611
  2945 *** 1019154 Barath Raj Kumar S *** UR *** 1612 *** OBC-411
  2946 *** 1044115 Rahul Sharma *** UR *** 1613
  2947 *** 1007129 G Zakir Hussain *** UR *** 1614
  2948 *** 1002503 Neha Bhadauria *** UR *** 1615
  2949 *** 1037078 Selin Abraham *** UR *** 1616
  2950 *** 1035170 Chinju Viswanathan T *** UR *** 1617 *** OBC-412
  2951 *** 1024485 Pranjal Pandey *** UR *** 1618
  2952 *** 1015094 Rakesh Sharma *** UR *** 1619 *** OBC-413
  2953 *** 1036569 Dalton Jebaraj K *** UR *** 1620
  2954 *** 1038611 Vishnuvardhan B R *** UR *** 1621
  2955 *** 1044959 Gopal Singh Rajpurohit *** UR *** 1622
  2956 *** 1018989 Kapadia Disha Gaurang *** UR *** 1623
  2957 *** 1024997 Abhishek Jaysukhbhai Savalia *** UR *** 1624
  2958 *** 1029926 Amrendra Kumar *** UR *** 1625 *** OBC-414
  2959 *** 1021081 Sridevi Beriwal *** UR *** 1626
  2960 *** 1047205 Pranay R Kapur *** UR *** 1627
  2961 *** 1013418 Aniketh Venkataram *** UR *** 1628
  2962 *** 1007349 Someshubhra Dattaroy *** UR *** 1629
  2963 *** 1016101 Zafar Kamal Anjum *** UR *** 1630
  2964 *** 1006659 Saranya N *** UR *** 1631 *** OBC-415
  2965 *** 1046050 Gohel Swati Yashvantbhai *** UR *** 1632
  2966 *** 1041011 Patel Maulinkumar Anilbhai *** UR *** 1633
  2967 *** 1022498 Amilthan K *** UR *** 1634 *** OBC-416
  2968 *** 1026850 Patel Rishi Vasantbhai *** UR *** 1635
  2969 *** 1047920 Prasy S *** UR *** 1636 *** OBC-417
  2970 *** 1043032 Sulthana Dhilras J *** UR *** 1637 *** OBC-418
  2971 *** 1051620 M Swetha *** UR *** 1638
  2972 *** 1047746 Priyadarshini C *** UR *** 1639
  2973 *** 1030039 Preethi S Shetty *** UR *** 1640
  2974 *** 1036583 Suryalakshmi S *** UR *** 1641 *** OBC-419
  2975 *** 1012773 Shachi Srivastava *** UR *** 1642
  2976 *** 1001296 Deepak Srivastav *** UR *** 1643
  2977 *** 1043167 Nischay R *** UR *** 1644 *** OBC-420
  2978 *** 1000085 Kante Katha Amol *** UR *** 1645
  2979 *** 1008064 Murthy S *** UR *** 1646
  2980 *** 1000759 Sibin K S *** UR *** 1647 *** OBC-421
  2981 *** 1041663 Vishal Vohra *** UR *** 1648
  2982 *** 1031565 Yukteshwar Mishra *** UR *** 1649
  2983 *** 1017414 Subhasmita Mohanty *** UR *** 1650
  2984 *** 1003934 Venkata Subramanian A *** UR *** 1651 *** OBC-422
  2985 *** 1018402 Bhagya Ranjan Jena *** UR *** 1652
  2986 *** 1037541 Himanshu Gupta *** UR *** 1653
  2987 *** 1044317 Sunayana K *** UR *** 1654 *** OBC-423
  2988 *** 1032329 P L Kashyap *** UR *** 1655
  2989 *** 1009505 Praveen P *** UR *** 1656
  2990 *** 1028799 Aritra Mukherji *** UR *** 1657
  2991 *** 1031244 Navneet *** UR *** 1658
  2992 *** 1008453 Irshad Ali H *** UR *** 1659
  2993 *** 1042564 Priyanka Chaudhary *** UR *** 1660 *** OBC-424
  2994 *** 1046078 Surabhi Roy *** UR *** 1661 *** OBC-425
  2995 *** 1002842 Ritu Vyas *** UR *** 1662
  2996 *** 1042560 Satyaprakash Ray Choudhury *** UR *** 1663
  2997 *** 1040960 Singh Aparna Rajnath *** UR *** 1664
  2998 *** 1030338 Gokul R *** UR *** 1665 *** OBC-426
  2999 *** 1011899 Sumer Singh *** UR *** 1666 *** OBC-427
 6. Guest

  Guest Guest

  3000 *** 1035251 Rajeev Kumar Ranjan *** UR *** 1667 *** OBC-428
  3001 *** 1032731 Ashish Rai *** UR *** 1668
  3002 *** 1027792 Jadhav Nitin Manik *** UR *** 1669 *** OBC-429
  3003 *** 1005605 Billa Gauri Vinod *** UR *** 1670
  3004 *** 1051029 Shalini A *** UR *** 1671
  3005 *** 1011147 Ansari Kinaz Salim *** UR *** 1672 *** OBC-430
  3006 *** 1011539 Aditya Bhaskar *** UR *** 1673
  3007 *** 1012587 Vishal Batra *** UR *** 1674
  3008 *** 1043175 Ketaki Harit *** UR *** 1675
  3009 *** 1008632 Saurabh Kataria *** UR *** 1676
  3010 *** 1006253 Prashant Kumar Choudhary *** UR *** 1677 *** OBC-431
  3011 *** 1045176 Shanthi V *** UR *** 1678
  3012 *** 1050245 Amrita *** UR *** 1679
  3013 *** 1026087 Geena Susan George *** UR *** 1680
  3014 *** 1046919 K Felix Jebasingh *** UR *** 1681
  3015 *** 1041900 Anand Kumar *** UR *** 1682
  3016 *** 1036195 Sayantan Banerjee *** UR *** 1683
  3017 *** 1031904 Pavan Yadav M V *** UR *** 1684 *** OBC-432
  3018 *** 1000447 Ram Madhavan *** UR *** 1685
  3019 *** 1042478 Wadibhasme Vishakha Ashok *** UR *** 1686 *** OBC-433
  3020 *** 1037440 Prem Singh Jat *** UR *** 1687 *** OBC-434
  3021 *** 1047779 Prasanth V R *** UR *** 1688
  3022 *** 1049741 Lakshmi Narasimman P *** UR *** 1689 *** OBC-435
  3023 *** 1013980 Deepu C C *** UR *** 1690 *** OBC-436
  3024 *** 1049824 Nishint Gupta *** UR *** 1691
  3025 *** 1035028 Neeraj Kumar *** UR *** 1692
  3026 *** 1024296 Ayan Mukhopadhyay *** UR *** 1693
  3027 *** 1041027 Tirmale Rakesh Shivaji *** UR *** 1694 *** OBC-437
  3028 *** 1011455 Shrish Nalin *** UR *** 1695
  3029 *** 1046027 Dileep P *** UR *** 1696 *** OBC-438
  3030 *** 1021187 Samiran Samui *** UR *** 1697
  3031 *** 1016758 Sreeganesh K *** UR *** 1698
  3032 *** 1047026 Bansod Aniket Girish *** UR *** 1699
  3033 *** 1012287 Ajay Kumar *** UR *** 1700
  3034 *** 1007550 Patil Ashwini Sudhakar *** UR *** 1701 *** OBC-439
  3035 *** 1031140 Sumit Saini *** UR *** 1702 *** OBC-440
  3036 *** 1039204 Arya Chandran S *** UR *** 1703
  3037 *** 1027672 B Uma *** UR *** 1704
  3038 *** 1038175 Priyadharshini S *** UR *** 1705 *** OBC-441
  3039 *** 1017950 Bhalsing Shweta Asaram *** UR *** 1706
  3040 *** 1041539 Ravi Sankar P *** UR *** 1707 *** OBC-442
  3041 *** 1004589 Ghule Shubhangi Kashinath *** UR *** 1708 *** OBC-443
  3042 *** 1046447 Sanjai P V *** UR *** 1709 *** OBC-444
  3043 *** 1018940 Adarsh G *** UR *** 1710
  3044 *** 1013240 Junaid Ahmad *** UR *** 1711 *** OBC-445
  3045 *** 1023291 Paithankar Sheetal Sham *** UR *** 1712
  3046 *** 1011245 Arjun S *** UR *** 1713
  3047 *** 1029564 Anuradha Mishra *** UR *** 1714
  3048 *** 1028525 Kotwal Nupura Keshav *** UR *** 1715
  3049 *** 1049109 Manu Varma M K *** UR *** 1716
  3050 *** 1018157 Madhu D *** UR *** 1717
  3051 *** 1014775 Anirban Dasgupta *** UR *** 1718
  3052 *** 1007949 Shalini Gajanan Hegde *** UR *** 1719
  3053 *** 1014542 Anshuman Raheja *** UR *** 1720
  3054 *** 1033111 Sujatha R *** UR *** 1721 *** OBC-446
  3055 *** 1003895 Kankrej Priti Dattatraya *** UR *** 1722
  3056 *** 1037753 Selvaraj M *** UR *** 1723 *** OBC-447
  3057 *** 1027350 Desai Akshay Uttam *** UR *** 1724
  3058 *** 1011698 Sarv Priya *** UR *** 1725
  3059 *** 1028698 Mayank Gupta *** UR *** 1726
  3060 *** 1030400 Amjad Farook Z A *** UR *** 1727 *** OBC-448
  3061 *** 1005958 Sawant Ambreen Bashirahmed *** UR *** 1728
  3062 *** 1014020 Vandana Godara *** UR *** 1729 *** OBC-449
  3063 *** 1031196 Rajesh *** UR *** 1731 *** OBC-450
  3064 *** 1051705 Anup Paul Varkey *** UR *** 1732
  3065 *** 1010919 Anisha *** UR *** 1733
  3066 *** 1047924 Saumya Gupta *** UR *** 1734 *** OBC-451
  3067 *** 1032355 Surya Malik *** UR *** 1735
  3068 *** 1027367 Sandeep B V *** UR *** 1736 *** OBC-452
  3069 *** 1043326 Prachi Jain *** UR *** 1737
  3070 *** 1024520 Nisarg D Dharaiya *** UR *** 1738
  3071 *** 1022787 Somnath S Raghuvanshi *** UR *** 1739
  3072 *** 1021092 Pathak Rahul Padmakar *** UR *** 1740
  3073 *** 1007234 Sundeep V K *** UR *** 1741
  3074 *** 1024494 Sathya Priya S *** UR *** 1742 *** OBC-453
  3075 *** 1036768 Shivi Jain *** UR *** 1743
  3076 *** 1044241 Sana Afroz *** UR *** 1744
  3077 *** 1046964 Vipul Kant Keshari *** UR *** 1746
  3078 *** 1007155 Nandini Goswami *** UR *** 1747
  3079 *** 1012809 Kuldeep Shetty *** UR *** 1748
  3080 *** 1025134 Kalpana Singh Beniwal *** UR *** 1749 *** OBC-454
  3081 *** 1007889 Bindu K Venugopal *** UR *** 1750
  3082 *** 1044786 Sangeetha B *** UR *** 1751 *** OBC-455
  3083 *** 1025604 Kathiravan T *** UR *** 1752 *** OBC-456
  3084 *** 1049999 Vijayeta Gupta *** UR *** 1753
  3085 *** 1039010 Runu Sharma *** UR *** 1754
  3086 *** 1035927 Ferdinant J *** UR *** 1755
  3087 *** 1036052 Kajave Aditya Shankarrao *** UR *** 1756 *** OBC-457
  3088 *** 1037683 Om Prakash Atal *** UR *** 1757
  3089 *** 1016708 Mulavekar Ashish Avinash *** UR *** 1758
  3090 *** 1024464 Neetika Virender Sahai *** UR *** 1759
  3091 *** 1044375 Saif Zil Kibriya *** UR *** 1760
  3092 *** 1046724 Harinder Yant *** UR *** 1761
  3093 *** 1037006 Rushikesh R Deshpande *** UR *** 1762
  3094 *** 1028313 Niyati Jain *** UR *** 1763
  3095 *** 1008687 Dharanya M *** UR *** 1764
  3096 *** 1004846 Amit Jagtiani *** UR *** 1765
  3097 *** 1041588 Nitika Goel *** UR *** 1766
  3098 *** 1013706 Gautam Dutta *** UR *** 1767
  3099 *** 1034386 B Subha *** UR *** 1768 *** OBC-458
  3100 *** 1006420 Sheuli Pal *** UR *** 1769
  3101 *** 1017083 Harisha N S *** UR *** 1770 *** OBC-459
  3102 *** 1008843 Suryarao Prashant Dwarkanath *** UR *** 1771
  3103 *** 1001028 Grandhi Mythri *** UR *** 1772
  3104 *** 1035970 Patil Jaideep Kishore *** UR *** 1773
  3105 *** 1044799 Satyajit Rath *** UR *** 1774
  3106 *** 1036000 Pragnashree Mukhopadhyay *** UR *** 1775
  3107 *** 1031369 Aashith S *** UR *** 1776
  3108 *** 1028055 Hunny Narula *** UR *** 1777
  3109 *** 1034393 Vivek Agarwal *** UR *** 1778
  3110 *** 1007219 Sonia Chawla *** UR *** 1779
  3111 *** 1006535 Ambreen Liyakat *** UR *** 1780
  3112 *** 1019626 Divya Kishan *** UR *** 1781 *** OBC-460
  3113 *** 1040164 Tushar Rambhau Sontakke *** UR *** 1782 *** OBC-461
  3114 *** 1022444 Nivedhyaa S *** UR *** 1783
  3115 *** 1012961 Jolene Alokkan *** UR *** 1784
  3116 *** 1045826 Singh Shishir Shekhar *** UR *** 1785
  3117 *** 1025203 Bindu George *** UR *** 1786
  3118 *** 1000187 Kamal Sunder Yadav *** UR *** 1787 *** OBC-462
  3119 *** 1035314 Gopi Nath Dubey *** UR *** 1788
  3120 *** 1030528 Pritam Das *** UR *** 1789
  3121 *** 1035351 Tagad Prasad Kisanrao *** UR *** 1790 *** OBC-463
  3122 *** 1043529 Porkkodi P *** UR *** 1791 *** OBC-464
  3123 *** 1005075 Pankaj Kumar Porwal *** UR *** 1792 *** OBC-465
  3124 *** 1041385 Zambre Sourabh Mukund *** UR *** 1793
  3125 *** 1000733 Patel Sandipkumar Narayanbhai *** UR *** 1794
  3126 *** 1045783 Nitin Kumar *** UR *** 1795 *** OBC-466
  3127 *** 1036769 Om Prakash Narayan Arya *** UR *** 1796 *** OBC-467
  3128 *** 1004135 Shubhangi F Deshmukh *** UR *** 1797
  3129 *** 1048724 Sunitha H B *** UR *** 1798
  3130 *** 1049844 Rahul Bajaj *** UR *** 1799
  3131 *** 1012697 Lakshmeesh Dev *** UR *** 1800
  3132 *** 1025959 Patil Shilpa Arun *** UR *** 1801 *** OBC-468
  3133 *** 1021080 Ajay N *** UR *** 1802
  3134 *** 1003372 Jaya Rai *** UR *** 1803
  3135 *** 1006004 Shravan Kumar *** UR *** 1804 *** OBC-469
  3136 *** 1039357 Kapil Khandelwal *** UR *** 1805
  3137 *** 1018548 Ramesh H *** UR *** 1806 *** OBC-470
  3138 *** 1009705 Subhadarsini Choudhury *** UR *** 1807
  3139 *** 1010288 Rajul Abhishek *** UR *** 1808
  3140 *** 1024639 Manish Garg *** UR *** 1809
  3141 *** 1039304 Potdar Nilesh Vishnu *** UR *** 1810 *** OBC-471
  3142 *** 1008523 Sharmeela S *** UR *** 1811 *** OBC-472
  3143 *** 1029268 Neha *** UR *** 1812 *** OBC-473
  3144 *** 1001893 Sonali Gupta *** UR *** 1813
  3145 *** 1000287 Vaibhav Jain *** UR *** 1814
  3146 *** 1031183 Kalpesh D Hansora *** UR *** 1815 *** OBC-474
  3147 *** 1026272 Bhumika Bansal *** UR *** 1816
  3148 *** 1046274 Shah Nirzari Mahesh *** UR *** 1817
  3149 *** 1023726 Ravinandana Gowda H V *** UR *** 1818
  3150 *** 1050220 Vikrant Sharma *** UR *** 1819 *** OBC-475
  3151 *** 1001383 Sivasai Krishnaprasad K *** UR *** 1820
  3152 *** 1052147 Lourembam Sunil Singh *** UR *** 1821 *** OBC-476
  3153 *** 1023871 Souvik Paul *** UR *** 1822
  3154 *** 1036451 Shweta Jindal *** UR *** 1823
  3155 *** 1028636 Jadhavar Suraj Trimbakrao *** UR *** 1824 *** OBC-477
  3156 *** 1033322 Ranveer Singh Choudhary *** UR *** 1825 *** OBC-478
  3157 *** 1029249 Neelam Rajput *** UR *** 1826 *** OBC-479
  3158 *** 1022188 Shagun Gupta *** UR *** 1827
  3159 *** 1037256 Asifa Majeed *** UR *** 1828
  3160 *** 1015038 Naveen Kumar D *** UR *** 1829 *** OBC-480
  3161 *** 1025999 Amit Kishor *** UR *** 1830 *** OBC-481
  3162 *** 1033098 Devasthali Gayatri Ganesh *** UR *** 1831
  3163 *** 1050453 Divya Raj R *** UR *** 1832 *** OBC-482
  3164 *** 1025511 Saurabh Nagar *** UR *** 1833
  3165 *** 1000941 Alvin Jose P *** UR *** 1834
  3166 *** 1007954 Harikrishnan B *** UR *** 1835
  3167 *** 1051817 Anandalakshmi R *** UR *** 1836 *** OBC-483
  3168 *** 1034670 Deepak T H *** UR *** 1837 *** OBC-484
  3169 *** 1046088 Mahalakshmi K *** UR *** 1838 *** OBC-485
  3170 *** 1050516 Anbarasan D *** UR *** 1839 *** OBC-486
  3171 *** 1020802 Shiv Ram Krishna Dubey *** UR *** 1840
  3172 *** 1051462 Olympia Rudra *** UR *** 1841
  3173 *** 1034216 Deepak Nathu Nawkhare *** UR *** 1842 *** OBC-487
  3174 *** 1013226 Lalit Kumar *** UR *** 1843
  3175 *** 1018681 Blessy Jacob *** UR *** 1844
  3176 *** 1031063 Swati Chaudhary *** UR *** 1845
  3177 *** 1039074 Nitin Sharma *** UR *** 1846
  3178 *** 1035532 Smrithy Sadanandan *** UR *** 1847 *** OBC-488
  3179 *** 1031070 Sriharsha K *** UR *** 1848
  3180 *** 1049098 Ankur Bansal *** UR *** 1849
  3181 *** 1012075 Dhivya B *** UR *** 1850
  3182 *** 1043656 Pratibha Lambodari *** UR *** 1851
  3183 *** 1000424 Sujit Kumar Tripathy *** UR *** 1852
  3184 *** 1012658 Thakker Vishal Dhirenbhai *** UR *** 1853
  3185 *** 1020359 Manjunath B Govindagoudar *** UR *** 1854
  3186 *** 1000374 Narang Devendra Kumar Raja U *** UR *** 1855
  3187 *** 1049302 Mohhamad Wasik Pathan *** UR *** 1856
  3188 *** 1045822 Kshama K K *** UR *** 1857 *** OBC-489
  3189 *** 1007008 Basavaraj S Padara *** UR *** 1858 *** OBC-490
  3190 *** 1015080 Gaurav Nayak *** UR *** 1859
  3191 *** 1017091 Kumar Abhishek *** UR *** 1860 *** OBC-491
  3192 *** 1018547 Njanappilly Winny Vijayan *** UR *** 1861
  3193 *** 1028530 Jitendra Rohilla *** UR *** 1862 *** OBC-492
  3194 *** 1033399 Anchal Thakur *** UR *** 1863
  3195 *** 1017015 Agarwal Sandeep Shribhagwan *** UR *** 1864
  3196 *** 1007760 Ishan Yadav *** UR *** 1865 *** OBC-493
  3197 *** 1025096 Shikha Shabnam *** UR *** 1866 *** OBC-494
  3198 *** 1046168 Gopinath P *** UR *** 1867 *** OBC-495
  3199 *** 1043103 Astha Jain *** UR *** 1868
  3200 *** 1052146 Pranshu Agrawal *** UR *** 1869
  3201 *** 1010390 Nishit Ranjan *** UR *** 1870 *** OBC-496
  3202 *** 1024233 Rahematullah Abdul Qaiyyum *** UR *** 1871 *** OBC-497
  3203 *** 1017707 Deepshikha Palit *** UR *** 1872
  3204 *** 1009352 Vinod Kumar *** UR *** 1873
  3205 *** 1036500 C Anandhi *** UR *** 1874 *** OBC-498
  3206 *** 1050475 Chethan Dev K *** UR *** 1875 *** OBC-499
  3207 *** 1050518 Gajera Dhara Amrutlal *** UR *** 1876
  3208 *** 1039670 Babita Devi *** UR *** 1877 *** OBC-500
  3209 *** 1033271 Navneet Kumar Srivastva *** UR *** 1878
  3210 *** 1013262 Hitesh Kumar Mangal *** UR *** 1879
  3211 *** 1010177 Deepak Prasad Agrahari *** UR *** 1880
  3212 *** 1052585 Amisha Jain *** UR *** 1881
  3213 *** 1040499 Sushma B *** UR *** 1882
  3214 *** 1042637 Dev Prashant Vinayak *** UR *** 1883
  3215 *** 1012166 Anand Tiwari *** UR *** 1884
  3216 *** 1002412 Rajendra Bansal *** UR *** 1885
  3217 *** 1038602 Singh Shuchi *** UR *** 1886
  3218 *** 1012326 Sarita Chaudhary *** UR *** 1887 *** OBC-501
  3219 *** 1032893 Lakshmi M *** UR *** 1888 *** OBC-502
  3220 *** 1048034 Soujanya K *** UR *** 1889
  3221 *** 1045438 Shamsh Tabrez Alam *** UR *** 1890
  3222 *** 1007245 Nadaf Swaleha Nurulla *** UR *** 1891 *** OBC-503
  3223 *** 1014207 J Stanley Michael *** UR *** 1892 *** OBC-504
  3224 *** 1013100 Alok Kumar Mantri *** UR *** 1893
  3225 *** 1063430 Ashwini S Biradar *** UR *** 1894 *** PH-5
  3226 *** 1044321 Saurabh Agrawal *** UR *** 1894
  3227 *** 1038198 Janaki Krithika C *** UR *** 1895
  3228 *** 1031615 Ritwika Kaushik *** UR *** 1896
  3229 *** 1028179 Deepthi N S *** UR *** 1897
  3230 *** 1033155 Himanshu Jain *** UR *** 1898
  3231 *** 1040859 Saravanakumar G *** UR *** 1899 *** OBC-505
  3232 *** 1048846 Saravanan M *** UR *** 1900 *** OBC-506
  3233 *** 1042600 Swapnendu Misra *** UR *** 1901
  3234 *** 1041247 Bhusan Chaki *** UR *** 1902
  3235 *** 1047667 Anoop U *** UR *** 1903 *** OBC-507
  3236 *** 1049701 Deokar Kunal Khanderao *** UR *** 1904
  3237 *** 1048315 Balajee Yadav *** UR *** 1905 *** OBC-508
  3238 *** 1001906 Anjana Menon *** UR *** 1906
  3239 *** 1026863 Ekawali Gupta *** UR *** 1907
  3240 *** 1001354 Kamaldeep Kaur *** UR *** 1908
  3241 *** 1027177 Pranita Kondibarao Solanke *** UR *** 1909
  3242 *** 1017710 Navale Pooja Prakash *** UR *** 1910
  3243 *** 1011300 Jyoti Gupta *** UR *** 1911
  3244 *** 1008526 Debabrata Nandi *** UR *** 1912
  3245 *** 1025907 Snober Yousuf *** UR *** 1913
  3246 *** 1011582 Gaurav Goyal *** UR *** 1914
  3247 *** 1031348 Sushil Kumar Singhal *** UR *** 1915
  3248 *** 1030628 Arihant Jain *** UR *** 1916
  3249 *** 1015236 Shinde Saiprasad Gangadhar *** UR *** 1917 *** OBC-509
  3250 *** 1029442 Belnekar Rahul Eknath *** UR *** 1918
  3251 *** 1047628 Athavale Vrushali Deepak *** UR *** 1919
  3252 *** 1048904 Abhinav Thakral *** UR *** 1920
  3253 *** 1032735 Ranjitha C S *** UR *** 1921 *** OBC-510
  3254 *** 1006054 Prashant Kumbhaj *** UR *** 1922
  3255 *** 1025830 Priyanka Gupta *** UR *** 1923
  3256 *** 1004804 Mehak Garg *** UR *** 1924
  3257 *** 1019356 Ankit Bhargava *** UR *** 1926
  3258 *** 1045522 Amit Prakash Chandra *** UR *** 1927 *** OBC-511
  3259 *** 1025641 Gnanendra D M *** UR *** 1928 *** OBC-512
  3260 *** 1000259 Sagarbhai Atulkumar Gandhi *** UR *** 1929
  3261 *** 1001467 Suman Bhooker *** UR *** 1930 *** OBC-513
  3262 *** 1019656 Ganeshbabu N *** UR *** 1931
  3263 *** 1047140 Sarode Sachin Ravindra *** UR *** 1932 *** OBC-514
  3264 *** 1049292 Bhoopendra Singh *** UR *** 1933
  3265 *** 1038113 Shashikiran K B *** UR *** 1934
  3266 *** 1015924 Samik Pramanik *** UR *** 1935
  3267 *** 1022507 Krishna Bhardwaj *** UR *** 1936
  3268 *** 1026395 Swatishree Nayak *** UR *** 1937
  3269 *** 1027955 Pratik Anilbhai Topiwala *** UR *** 1938 *** OBC-515
  3270 *** 1046028 Ujwal Kumar *** UR *** 1939
  3271 *** 1052049 Akanksha Rawat *** UR *** 1940
  3272 *** 1041816 Mona Vijayaran *** UR *** 1941
  3273 *** 1023838 S Shane Meraj *** UR *** 1942
  3274 *** 1030947 Khanvilkar Akshata Atmaram *** UR *** 1943
  3275 *** 1004286 Pallavi Kamath P *** UR *** 1944
  3276 *** 1031771 Anu Priya *** UR *** 1945
  3277 *** 1042517 Anu Ramesh *** UR *** 1946
  3278 *** 1023364 Surbhi Chanana *** UR *** 1947
  3279 *** 1011187 Daljeet Singh Ranawat *** UR *** 1948
  3280 *** 1035202 Praveen A *** UR *** 1949
  3281 *** 1019292 Ingole Advait Diwakar *** UR *** 1950 *** OBC-516
  3282 *** 1007397 Ridhi Gulati *** UR *** 1951
  3283 *** 1050558 Vikas Illur *** UR *** 1952
  3284 *** 1033753 S Ashwini *** UR *** 1953
  3285 *** 1039752 Laljee Karamshibhai Makwana *** UR *** 1954 *** OBC-517
  3286 *** 1047800 Sindhu Sapru *** UR *** 1955
  3287 *** 1002001 Naveen Kumar *** UR *** 1956
  3288 *** 1017541 Tarush *** UR *** 1957
  3289 *** 1028777 Anju Sussanna Thomas *** UR *** 1958
  3290 *** 1021657 Subha T V *** UR *** 1959 *** OBC-518
  3291 *** 1048707 Shalini Grace J *** UR *** 1960
  3292 *** 1039713 Suchi Gupta *** UR *** 1961
  3293 *** 1036410 Vikash Lakhotia *** UR *** 1962
  3294 *** 1045947 Bobby Varghese *** UR *** 1963
  3295 *** 1033425 Nikunj Pravinkumar Vaidhya *** UR *** 1964 *** OBC-519
  3296 *** 1048451 Thusharendhu N *** UR *** 1965 *** OBC-520
  3297 *** 1002998 Shweta Goyal *** UR *** 1966
  3298 *** 1025764 Saurabh Gaur *** UR *** 1967
  3299 *** 1008176 Shivaraj Budihal *** UR *** 1968
  3300 *** 1045093 Bhavneet Kaur *** UR *** 1969
  3301 *** 1048125 Sourabh Aggarwal *** UR *** 1970
  3302 *** 1037887 Shreyas Ramamurthy *** UR *** 1971
  3303 *** 1029875 Ambika Mundhara *** UR *** 1972
  3304 *** 1033993 Amit Kumar Gupta *** UR *** 1973
  3305 *** 1043210 Sana Zaheer *** UR *** 1974 *** OBC-521
  3306 *** 1049189 Atul Kumar Shukla *** UR *** 1975
  3307 *** 1043265 Ratnesh Ranjan *** UR *** 1976
  3308 *** 1043560 Suraj Yeshwant Rane *** UR *** 1977
  3309 *** 1034680 Tamil Muthu M *** UR *** 1978 *** OBC-522
  3310 *** 1049143 Swati Srivastava *** UR *** 1979
  3311 *** 1014880 Ashok Kumar T *** UR *** 1980 *** OBC-523
  3312 *** 1026273 Priyanka Sinha *** UR *** 1981
  3313 *** 1013679 Chiranjit Ghosh *** UR *** 1982 *** OBC-524
  3314 *** 1051856 Ranjana S Ranade *** UR *** 1983
  3315 *** 1049436 Ridhi Arya *** UR *** 1984
  3316 *** 1013763 Bappaditya Sarkar *** UR *** 1985
  3317 *** 1015827 Abhijit Kundu *** UR *** 1986
  3318 *** 1020687 Ranjeet Kumar *** UR *** 1987 *** OBC-525
  3319 *** 1049898 Ashwani Kumar *** UR *** 1988 *** OBC-526
  3320 *** 1026070 Dnyanada Shivaji Rao Shinde *** UR *** 1989
  3321 *** 1016430 Kokila N *** UR *** 1990
  3322 *** 1015680 Anindya Anuradha *** UR *** 1991
  3323 *** 1001867 Nilotpal Deka *** UR *** 1992
  3324 *** 1046206 Vidhate Vaishali Babanrao *** UR *** 1993 *** OBC-527
  3325 *** 1046265 Ashok Kumar Sokhal *** UR *** 1994 *** OBC-528
  3326 *** 1007300 Vishukumara B *** UR *** 1995
  3327 *** 1022485 Sachin Bansal *** UR *** 1996
  3328 *** 1022850 Menaka Devi M *** UR *** 1997 *** OBC-529
  3329 *** 1023552 Karthikeyan A *** UR *** 1998 *** OBC-530
  3330 *** 1012250 Santosh N H *** UR *** 1999
  3331 *** 1011622 Devdutta Nayak *** UR *** 2000
  3332 *** 1028808 Mayilan C *** UR *** 2001 *** OBC-531
  3333 *** 1041754 Debabrata Saha *** UR *** 2002
  3334 *** 1045583 Namit Nitharwal *** UR *** 2003 *** OBC-532
  3335 *** 1020265 Shirley Christabel Lewis *** UR *** 2004
  3336 *** 1003927 Shruti Ghate *** UR *** 2005
  3337 *** 1022777 Singh Rakeshranjan *** UR *** 2006
  3338 *** 1040868 Shalini Agrawal *** UR *** 2007
  3339 *** 1018678 Bhushan Chittawadagi *** UR *** 2008 *** OBC-533
  3340 *** 1047825 Nayan Gupta *** UR *** 2009
  3341 *** 1010651 Garge Shaileshkumar S *** UR *** 2010 *** OBC-534
  3342 *** 1044485 Jeedigunta Rajesh *** UR *** 2011
  3343 *** 1014929 Laxmiprasad Dash *** UR *** 2012
  3344 *** 1021029 Ashwani Bansal *** UR *** 2013
  3345 *** 1047658 K Aruna Ramani *** UR *** 2014
  3346 *** 1014382 Banya Das *** UR *** 2015
  3347 *** 1007190 Nikhil S V *** UR *** 2016
  3348 *** 1012382 Rao Mridula Venkatesh *** UR *** 2017
  3349 *** 1035605 Jomon Joy *** UR *** 2018
  3350 *** 1028665 Aditya Mantry *** UR *** 2019
  3351 *** 1031435 Ved Bhaskar *** UR *** 2020
  3352 *** 1001478 Kiran Kumar J *** UR *** 2021 *** OBC-535
  3353 *** 1033921 Manikandan P *** UR *** 2022 *** OBC-536
  3354 *** 1024776 Anusha L Jalaludeen *** UR *** 2023 *** OBC-537
  3355 *** 1010467 Krishan Kant Agarwal *** UR *** 2024
  3356 *** 1033109 Charu Lata Bansal *** UR *** 2025
  3357 *** 1000530 Gandhoke Charandeep Singh *** UR *** 2026
  3358 *** 1022990 Anurag Satpathy *** UR *** 2027
  3359 *** 1038124 Sai Lakshmi P *** UR *** 2028 *** OBC-538
  3360 *** 1018921 Patel Alapkumar Kanubhai *** UR *** 2029
  3361 *** 1000628 Gokhale Vinayak Shrikrishna *** UR *** 2030
  3362 *** 1019829 Lalit Kumar Kejriwal *** UR *** 2031
  3363 *** 1035908 Tuteja Sanesh Vijay *** UR *** 2032
  3364 *** 1036304 Akash Vilas Dhuru *** UR *** 2033
  3365 *** 1023520 Neha Kapoor *** UR *** 2034
  3366 *** 1051723 Patel Jignesh Labhubhai *** UR *** 2035
  3367 *** 1018600 Deepak Kumar *** UR *** 2036 *** OBC-539
  3368 *** 1037752 Rakesh Kumar B *** UR *** 2037
  3369 *** 1021731 Faizal A *** UR *** 2038 *** OBC-540
  3370 *** 1025854 Sharmistha Chakravarty *** UR *** 2039
  3371 *** 1047081 Devawrat Ramdas Buche *** UR *** 2040
  3372 *** 1047132 Varshney Gaurav Chandrapal *** UR *** 2041
  3373 *** 1031466 Manisha Rasheed *** UR *** 2042
  3374 *** 1041529 Shiwani Gupta *** UR *** 2043 *** OBC-541
  3375 *** 1037386 Sanjiv L *** UR *** 2044
  3376 *** 1026382 Savitri V *** UR *** 2045
  3377 *** 1004693 Esha Pai *** UR *** 2046
  3378 *** 1044820 Rohan Gopikishan Jaju *** UR *** 2047
  3379 *** 1047501 Manoj Agrawal *** UR *** 2048
  3380 *** 1031714 Shikha Bansal *** UR *** 2049
  3381 *** 1048431 Ekhande Arvind Gulabrao *** UR *** 2050 *** OBC-542
  3382 *** 1035327 Amit Singla *** UR *** 2051
  3383 *** 1048866 Saurabh Singh *** UR *** 2052
  3384 *** 1013607 Vijayakumar R *** UR *** 2053 *** OBC-543
  3385 *** 1006586 Mohanraj S N *** UR *** 2054
  3386 *** 1043949 Pratik Jayant Kumar Lakhtaria *** UR *** 2055
  3387 *** 1042059 Dhananjaya Panda *** UR *** 2056
  3388 *** 1040237 Patil Salil Sudheer *** UR *** 2058
  3389 *** 1004203 Patel Nayan Arvindbhai *** UR *** 2059
  3390 *** 1002364 Priyanka Sharma *** UR *** 2060
  3391 *** 1009944 Shubhra Jain *** UR *** 2061
  3392 *** 1028241 Aneesha Thomas *** UR *** 2062
  3393 *** 1029646 Umesh Kumar Mittal *** UR *** 2063
  3394 *** 1052105 Rabindra Nath Dey *** UR *** 2064
  3395 *** 1034261 Hameed Arafath A *** UR *** 2065 *** OBC-544
  3396 *** 1031243 Vijayakumara *** UR *** 2066
  3397 *** 1041933 Madhu Yadav *** UR *** 2067 *** OBC-545
  3398 *** 1007619 Shelke Yogini Pratap *** UR *** 2068 *** OBC-546
  3399 *** 1023993 Sreeram P *** UR *** 2069
  3400 *** 1041931 Krittika Palchoudhury *** UR *** 2070
  3401 *** 1012953 Marbate Tushar Tarachand *** UR *** 2071 *** OBC-547
  3402 *** 1005450 Arijit Pal *** UR *** 2072
  3403 *** 1003586 Godhani Nikunj Ramnikbhai *** UR *** 2073
  3404 *** 1029279 Chandra Prakash Sharma *** UR *** 2074
  3405 *** 1003072 Rasmi Ranjan Sahoo *** UR *** 2075 *** OBC-548
  3406 *** 1042155 Debajyoti Chatterjee *** UR *** 2076
  3407 *** 1013597 Patil Uttam Gopal *** UR *** 2077
  3408 *** 1043978 Kavitha Lakshman *** UR *** 2078 *** OBC-549
  3409 *** 1021817 Thakare Sayali Bhalchandra *** UR *** 2079
  3410 *** 1007872 Jeetendar Paryani *** UR *** 2080
  3411 *** 1030370 Soumya V *** UR *** 2081 *** OBC-550
  3412 *** 1002111 Rashmi Raginee *** UR *** 2082
  3413 *** 1010694 Indranil Biswas *** UR *** 2083
  3414 *** 1024299 Abhyuday Kumar *** UR *** 2084 *** OBC-551
  3415 *** 1025619 Jayalakshmi Jayaprakash *** UR *** 2085
  3416 *** 1036051 Abhinav Gupta *** UR *** 2086
  3417 *** 1027558 Chetan B Bhat *** UR *** 2087
  3418 *** 1046755 Maksane Nitin Tarachand *** UR *** 2088
  3419 *** 1032063 Rupesh Gupta *** UR *** 2089
  3420 *** 1007542 K Vidhya Sagar *** UR *** 2090
  3421 *** 1040726 Thangapprakasam P *** UR *** 2091 *** OBC-552
  3422 *** 1012679 Alok Mohan Uppar *** UR *** 2092 *** OBC-553
  3423 *** 1024154 Nithya S *** UR *** 2093 *** OBC-554
  3424 *** 1052120 Karthika S *** UR *** 2094
  3425 *** 1052614 Mahadar Nikhil Ajit *** UR *** 2095
  3426 *** 1008022 Priyank Yadav *** UR *** 2096
  3427 *** 1044752 Jainy Joseph Emmatty *** UR *** 2097
  3428 *** 1026750 Saurabh Agarwal *** UR *** 2098
  3429 *** 1025596 Rajesh Agarwal *** UR *** 2099
  3430 *** 1000191 Ekta Maheshchandra Patel *** UR *** 2100
  3431 *** 1033448 Sweety V Patel *** UR *** 2101
  3432 *** 1027189 Jadav Monaben Jayeshkumar *** UR *** 2102 *** OBC-555
  3433 *** 1032715 Chetan Dsa *** UR *** 2103
  3434 *** 1012449 Sneha Hemantkumar Thakur *** UR *** 2104
  3435 *** 1044405 Nitu Mishra *** UR *** 2105
  3436 *** 1011114 Sharma Hitesh Ramavtar *** UR *** 2106
  3437 *** 1029521 Philip K Thomas *** UR *** 2107
  3438 *** 1051976 Parikh Jay Ajaybhai *** UR *** 2108
  3439 *** 1004105 Mustafa Singapurwala *** UR *** 2109
  3440 *** 1003893 Vikas Singh *** UR *** 2110
  3441 *** 1024940 Ranjan Raj Pandey *** UR *** 2111
  3442 *** 1052191 Jyoti Ojha *** UR *** 2112
  3443 *** 1051847 Jyothish George *** UR *** 2113
  3444 *** 1018892 Nilesh Guru *** UR *** 2114
  3445 *** 1027321 Arindam Mukherjee *** UR *** 2115
  3446 *** 1002727 Shinde Ashokkumar Manohar *** UR *** 2116
  3447 *** 1005391 Prakriti Goswami *** UR *** 2117
  3448 *** 1022393 Pradeep R *** UR *** 2118
  3449 *** 1022424 Prabhat Kumar *** UR *** 2119 *** OBC-556
  3450 *** 1011803 Saurabh Mittal *** UR *** 2120
  3451 *** 1041986 Amitava Layek *** UR *** 2121
  3452 *** 1037748 Nashikkar Piyush Suresh *** UR *** 2122 *** OBC-557
  3453 *** 1020775 Hari Krishna R *** UR *** 2123 *** OBC-558
  3454 *** 1031394 Rama Rani K *** UR *** 2124
  3455 *** 1035646 Santani Ravi Vijay *** UR *** 2125
  3456 *** 1028975 Divyanshu Goyal *** UR *** 2126
  3457 *** 1003118 Dhritiman Chakrabarti *** UR *** 2127
  3458 *** 1050003 Monica Gupta *** UR *** 2128
  3459 *** 1040116 Amit Kumar Airun *** UR *** 2129
  3460 *** 1051281 Gopal Das C M *** UR *** 2130
  3461 *** 1022514 Satarupa Mukherjee *** UR *** 2131
  3462 *** 1037170 Nittala Rigved *** UR *** 2132
  3463 *** 1050498 Deepak Goni *** UR *** 2133
  3464 *** 1018204 Muhammad Najih L *** UR *** 2134 *** OBC-559
  3465 *** 1010499 Aditi Chandrashekhar Acharya *** UR *** 2135
  3466 *** 1027089 Garala Vishalkumar Jivanlal *** UR *** 2136
  3467 *** 1018648 Anup Ahmed P K *** UR *** 2137 *** OBC-560
  3468 *** 1020294 Nikam Sujit Shamkant *** UR *** 2138 *** OBC-561
  3469 *** 1010538 Tamojit Chaudhuri *** UR *** 2139
  3470 *** 1017548 Sumedha Gargy *** UR *** 2140
  3471 *** 1011593 Kamala G R *** UR *** 2141 *** OBC-562
  3472 *** 1048995 L Bhuvaneshwari *** UR *** 2142 *** OBC-563
  3473 *** 1027048 Arora Siddarth Shravankumar *** UR *** 2143
  3474 *** 1036586 Prasoon Kumar *** UR *** 2144 *** OBC-564
  3475 *** 1034201 Rashmi Ranjan Dash *** UR *** 2145
  3476 *** 1032763 Umasankar P *** UR *** 2146
  3477 *** 1048361 Preethika Shetty *** UR *** 2147
  3478 *** 1031990 Neelesh Chandra Pandey *** UR *** 2148
  3479 *** 1001374 Manju Sharma *** UR *** 2149
  3480 *** 1043162 Swati Gupta *** UR *** 2150
  3481 *** 1001319 Lavanya N R *** UR *** 2151
  3482 *** 1039335 Neha Singh *** UR *** 2152
  3483 *** 1021100 John George T *** UR *** 2153
  3484 *** 1015901 Rajesh Kumar Gupta *** UR *** 2154 *** OBC-565
  3485 *** 1009349 Ankita Pant *** UR *** 2155
  3486 *** 1002055 Suja A *** UR *** 2156
  3487 *** 1003381 Sonawane Bhushan Shivaji *** UR *** 2157 *** OBC-566
  3488 *** 1047008 Deepika Gupta *** UR *** 2158
  3489 *** 1027093 Deepak Agarwal *** UR *** 2159
  3490 *** 1001417 Jeya Shambavi J *** UR *** 2160 *** OBC-567
  3491 *** 1038335 Deepti P *** UR *** 2161
  3492 *** 1031568 Vanjari Vinayak Sandeep *** UR *** 2162
  3493 *** 1038865 Manu Shankar Sharma *** UR *** 2163
  3494 *** 1018452 Arindam Sadhukhan *** UR *** 2164
  3495 *** 1036434 Abhimanyu Bhattacharya *** UR *** 2165
  3496 *** 1001309 Aayush Mittal *** UR *** 2166
  3497 *** 1022215 Venugopal J *** UR *** 2167 *** OBC-568
  3498 *** 1041154 Kanishka Chowdhury *** UR *** 2168
  3499 *** 1041719 Ritesh Garg *** UR *** 2169
  3500 *** 1038337 Suman Kumari *** UR *** 2170 *** OBC-569
  3501 *** 1040284 Piyush Anand *** UR *** 2171 *** OBC-570
  3502 *** 1019607 M Lopamudra *** UR *** 2172
  3503 *** 1023053 Mrinmoy Mitra *** UR *** 2173
  3504 *** 1041699 Sachin S Shabadi *** UR *** 2174 *** OBC-571
  3505 *** 1033680 Thiyagarajan S *** UR *** 2175 *** OBC-572
  3506 *** 1044819 Amith Sreedharan *** UR *** 2176 *** OBC-573
  3507 *** 1001180 Deepti B S *** UR *** 2177
  3508 *** 1048267 Jasodhara Chaudhuri *** UR *** 2178
  3509 *** 1031909 Aparna M J *** UR *** 2179
  3510 *** 1027496 Santosh Kumar Gupta *** UR *** 2180 *** OBC-574
  3511 *** 1028074 Kiran A Honnannavar *** UR *** 2181
  3512 *** 1008378 Srinidhi Ms *** UR *** 2182
  3513 *** 1016327 Anshu Agarwal *** UR *** 2183
  3514 *** 1051807 Juliana Rositta Stephen *** UR *** 2184 *** OBC-575
  3515 *** 1025595 Vakta Rohan Kiritbhai *** UR *** 2185
  3516 *** 1035504 Manas Kumar Goswami *** UR *** 2186
  3517 *** 1026981 Mayank Sharma *** UR *** 2187
  3518 *** 1049752 Yuvarajan S *** UR *** 2188 *** OBC-576
  3519 *** 1014923 Bhosale Anant Tanajirao *** UR *** 2189
  3520 *** 1005172 Vinay Kumar Badri *** UR *** 2190
  3521 *** 1029770 Noopur Jaiswal *** UR *** 2191 *** OBC-577
  3522 *** 1008167 Nikhil S Bhamare *** UR *** 2192 *** OBC-578
  3523 *** 1004604 Saraf Gayatri Pradeep *** UR *** 2193
  3524 *** 1012990 Raut Sambhaji Shivaji *** UR *** 2194 *** OBC-579
  3525 *** 1042134 Ashwini Gaddikeri *** UR *** 2195
  3526 *** 1009139 Anusua Banerjee *** UR *** 2196
  3527 *** 1026523 Patkar Salil Vijay *** UR *** 2197
  3528 *** 1050153 Thakkar Karan Bharat *** UR *** 2198
  3529 *** 1005124 Narkhede Rajvilas Anil *** UR *** 2199 *** OBC-580
  3530 *** 1013613 Senthil Vel Rajan R *** UR *** 2200
  3531 *** 1039150 Raghunadhan P V *** UR *** 2201 *** OBC-581
  3532 *** 1017354 Naveen S *** UR *** 2202
  3533 *** 1025856 Nand Kishore Gora *** UR *** 2203 *** OBC-582
  3534 *** 1027224 Senthil Kumar B *** UR *** 2204 *** OBC-583
  3535 *** 1019700 Abhay Kumar Singh *** UR *** 2205
  3536 *** 1035835 Mahaveer Prasad Jat *** UR *** 2206 *** OBC-584
  3537 *** 1020348 Jagtap Rukmaji Prakash *** UR *** 2207
  3538 *** 1050788 Saurabh Kumar Jain *** UR *** 2208
  3539 *** 1027588 Seshaderi Sekhar Chaterjee *** UR *** 2209
  3540 *** 1006632 Avradip Santra *** UR *** 2210
  3541 *** 1001708 Purvi Mathur *** UR *** 2211
  3542 *** 1021907 Prakash C Bharamagoudar *** UR *** 2212
  3543 *** 1033761 Tamboli Mohammad Areef S *** UR *** 2213 *** OBC-585
  3544 *** 1042290 Shivraj Goyal *** UR *** 2214
  3545 *** 1048634 Jithin V T *** UR *** 2215 *** OBC-586
  3546 *** 1013715 Arnab Kumar Koley *** UR *** 2216
  3547 *** 1041652 Udayamoorthy *** UR *** 2217 *** OBC-587
  3548 *** 1020952 Shivali Sehgal *** UR *** 2218
  3549 *** 1052343 Satyajeet Kumar Singh *** UR *** 2219
  3550 *** 1021332 Singh Rahul Laxmishankar *** UR *** 2220
  3551 *** 1048565 Mohammad F Rahman Shoeb *** UR *** 2221
  3552 *** 1027837 Akanksha Gupta *** UR *** 2222
  3553 *** 1034081 Agarwal Aniruddha Kishandutt *** UR *** 2223
  3554 *** 1035810 Naveen Kumar Singh *** UR *** 2224
  3555 *** 1028098 Swarup Paul *** UR *** 2225
  3556 *** 1024468 Gulnaz Nadri *** UR *** 2226
  3557 *** 1000017 Biji Joseph *** UR *** 2227
  3558 *** 1046960 Sankar Srinivasan P *** UR *** 2228 *** OBC-588
  3559 *** 1046971 Jyoti Sharma *** UR *** 2229
  3560 *** 1019713 Singh Nitu Narendra *** UR *** 2230
  3561 *** 1026744 Lalitha S *** UR *** 2231 *** OBC-589
  3562 *** 1015654 Abhishek A Zanwar *** UR *** 2232
  3563 *** 1017290 Payal Garg *** UR *** 2233
  3564 *** 1011800 Nirupama Kumari *** UR *** 2234
  3565 *** 1003800 Lipsa Ray *** UR *** 2235
  3566 *** 1044480 Arunima Mahanta *** UR *** 2236
  3567 *** 1000541 Chamaraja T *** UR *** 2237 *** OBC-590
  3568 *** 1032186 Bedarkar Ashish Chimnaji *** UR *** 2238 *** OBC-591
  3569 *** 1018882 Aditya Sharma *** UR *** 2239
  3570 *** 1004994 Vivek Rayadurg *** UR *** 2240
  3571 *** 1000658 Vrushali R Khedkar *** UR *** 2241 *** OBC-592
  3572 *** 1041386 Kapil Dev *** UR *** 2242 *** OBC-593
  3573 *** 1043191 Mitesh Behari *** UR *** 2243 *** OBC-594
  3574 *** 1016771 Rajarshi Guha Thakurta *** UR *** 2244
  3575 *** 1024338 Anilkumar Ourasang *** UR *** 2245 *** OBC-595
  3576 *** 1041302 Vishal Gupta *** UR *** 2246
  3577 *** 1011138 Somnath Mukherjee *** UR *** 2247
  3578 *** 1005891 Prerana Agarwal *** UR *** 2248
  3579 *** 1006168 Gazala Yasmin Mozahir Hussain *** UR *** 2249
  3580 *** 1025628 Vinita Ujjwal *** UR *** 2250
  3581 *** 1040075 Pawar Surekha Laxmanrao *** UR *** 2251
  3582 *** 1002651 Sheena Kalia *** UR *** 2252
  3583 *** 1048824 Jaswant Singh *** UR *** 2253 *** OBC-596
  3584 *** 1046997 Mala Anna John *** UR *** 2254
  3585 *** 1001640 Gaurav Pandey *** UR *** 2255
  3586 *** 1020058 Debajyoti Sur *** UR *** 2256
  3587 *** 1011889 Harsh Nimaiyar *** UR *** 2257
  3588 *** 1051630 Nevin Jose *** UR *** 2258 *** OBC-597
  3589 *** 1019844 Gautham Pai P *** UR *** 2259
  3590 *** 1010811 Divya Srivastava *** UR *** 2260
  3591 *** 1009868 Hem Chandra Pandey *** UR *** 2261
  3592 *** 1011001 Ashwarya Nupur *** UR *** 2262
  3593 *** 1046290 J Denny Clarin *** UR *** 2263
  3594 *** 1017574 Nitin Pandey *** UR *** 2264
  3595 *** 1048678 Hajekul Alam *** UR *** 2265
  3596 *** 1013403 Haria Viral Navnit *** UR *** 2266
  3597 *** 1020130 Merin Jose *** UR *** 2267
  3598 *** 1020864 Jadhav Sandip Dadasaheb *** UR *** 2268
  3599 *** 1000621 Bandhul Tiwari *** UR *** 2269
  3600 *** 1047960 Kaushik Nisha Nandkishoresingh *** UR *** 2270
  3601 *** 1032086 Nimish Jain *** UR *** 2271
  3602 *** 1016129 Ankit Soni *** UR *** 2272 *** OBC-598
  3603 *** 1043124 Keshar Mal *** UR *** 2273 *** OBC-599
  3604 *** 1033708 Kalpana Sharma *** UR *** 2274
  3605 *** 1011977 Sundar G *** UR *** 2275 *** OBC-600
  3606 *** 1027578 Saurabh Bansal *** UR *** 2276
  3607 *** 1029745 Prasanth S R *** UR *** 2277
  3608 *** 1038667 Joshi Renuka Shrikant *** UR *** 2278
  3609 *** 1004519 Neha Bijlani *** UR *** 2279
  3610 *** 1014675 Kaushik Hazra *** UR *** 2280
  3611 *** 1038304 Ravikant Kumar *** UR *** 2281 *** OBC-601
  3612 *** 1043825 Meenal Aggarwal *** UR *** 2282
  3613 *** 1050378 Revathi P *** UR *** 2283 *** OBC-602
  3614 *** 1027295 Prashanth M *** UR *** 2284 *** OBC-603
  3615 *** 1034728 Nitu Mallik *** UR *** 2285
  3616 *** 1017207 Pathan Abdul Irshad Bashir *** UR *** 2286 *** OBC-604
  3617 *** 1034118 Sumit Gahlawat *** UR *** 2287
  3618 *** 1044563 Suraj Kumar Jain *** UR *** 2288
  3619 *** 1031004 Sumit Mukherjee *** UR *** 2289
  3620 *** 1047602 Renu Joy *** UR *** 2290 *** OBC-605
  3621 *** 1017163 Charu Agarwal *** UR *** 2291
  3622 *** 1005363 Pande Prasad Mukund *** UR *** 2292
  3623 *** 1008011 Rajesh Rawal *** UR *** 2293
  3624 *** 1041590 Bambharoliya Praful Ramnikbhai *** UR *** 2294
  3625 *** 1032102 Manish Kumar *** UR *** 2295
  3626 *** 1043597 Subbaiah Rm *** UR *** 2296
  3627 *** 1004309 K Karthik Prasad *** UR *** 2297
  3628 *** 1005349 Manish Jakhar *** UR *** 2298
  3629 *** 1017144 Udayan Das *** UR *** 2299
  3630 *** 1000550 Bhoop Kishor Pathak *** UR *** 2300
  3631 *** 1042672 Bharti Sharma *** UR *** 2301
  3632 *** 1046067 Priyanka Harisinghani *** UR *** 2302
  3633 *** 1012485 Jadhav Bhushanrao Bhagawan *** UR *** 2303 *** OBC-606
  3634 *** 1044282 Govindraj B *** UR *** 2304
  3635 *** 1045479 Ashwini C *** UR *** 2305
  3636 *** 1013209 Vigneswara Srinivasan S V *** UR *** 2306
  3637 *** 1031751 Samarth S Chittargi *** UR *** 2307
  3638 *** 1018315 Deepak Kumar Singla *** UR *** 2308
  3639 *** 1037741 Patel Mehulkumar Kantilal *** UR *** 2309
  3640 *** 1048784 Shipra Singh *** UR *** 2310
  3641 *** 1012101 Biswamit Bhattacharya *** UR *** 2311
  3642 *** 1002879 Vinod Babu E *** UR *** 2312 *** OBC-607
  3643 *** 1047149 Swasti Shubham *** UR *** 2313
  3644 *** 1031138 Anandi Pachaury *** UR *** 2314
  3645 *** 1044389 Rahul Mittal *** UR *** 2315
  3646 *** 1035377 Rajeev Ranjan *** UR *** 2316
  3647 *** 1012708 Richa Bhardwaj *** UR *** 2317
  3648 *** 1013976 Nutan N M *** UR *** 2318 *** OBC-608
  3649 *** 1032636 Anandh S M *** UR *** 2319 *** OBC-609
  3650 *** 1041126 Balan M P *** UR *** 2320 *** OBC-610
  3651 *** 1019903 Annie Jain *** UR *** 2321
  3652 *** 1038317 Eesha Maiodna *** UR *** 2322
  3653 *** 1027182 Neha Suman *** UR *** 2323 *** OBC-611
  3654 *** 1012729 Rahul Arora *** UR *** 2324
  3655 *** 1042917 Praveen Babu R *** UR *** 2325
  3656 *** 1037469 Patel Chirag Mangaldas *** UR *** 2326
  3657 *** 1008505 Sougato Kumar Sarkar *** UR *** 2327
  3658 *** 1049849 Rashmi Das *** UR *** 2328
  3659 *** 1035239 Manpreet Singh Banga *** UR *** 2329
  3660 *** 1043679 Surekha S M *** UR *** 2330 *** OBC-612
  3661 *** 1016286 Chaitali *** UR *** 2331
  3662 *** 1040578 Dipti Rout *** UR *** 2332
  3663 *** 1005243 Pawan Kumar Jain *** UR *** 2333
  3664 *** 1037155 Puja Kumari *** UR *** 2334
  3665 *** 1015454 Sarvesh Gupta *** UR *** 2335
  3666 *** 1048892 Mary Varghese *** UR *** 2336
  3667 *** 1012578 Vikram Vinayak Koundanya *** UR *** 2337
  3668 *** 1014106 Punjabi Mayur Pramod *** UR *** 2338
  3669 *** 1007151 Jyoti Ranjan Swain *** UR *** 2339
  3670 *** 1011594 Babu Lal Kumawat *** UR *** 2340 *** OBC-613
  3671 *** 1046465 Unnati Asthana *** UR *** 2341
  3672 *** 1001582 Sudivya Sharma *** UR *** 2342
  3673 *** 1037566 Anirban Ghoshal *** UR *** 2343
  3674 *** 1033408 Arul Jayendra Pradeep V *** UR *** 2344 *** OBC-614
  3675 *** 1030190 Aniketa Sharma *** UR *** 2345
  3676 *** 1013046 Vinodhkumar K *** UR *** 2346 *** OBC-615
  3677 *** 1049220 Mahalingeshwara Bhat K P *** UR *** 2347
  3678 *** 1050140 Roshin Reeba Joseph *** UR *** 2348
  3679 *** 1015330 Lokesh Goyal *** UR *** 2349
  3680 *** 1034898 Priyanka K Vora *** UR *** 2350
  3681 *** 1031604 Sunita Lamba *** UR *** 2351 *** OBC-616
  3682 *** 1049056 Shantha Meena G *** UR *** 2352 *** OBC-617
  3683 *** 1009416 Debashree Priyadarshini *** UR *** 2353
  3684 *** 1011338 Devendra Soni *** UR *** 2354 *** OBC-618
  3685 *** 1047872 Minu S *** UR *** 2355
  3686 *** 1028088 Ritu Nagpal *** UR *** 2356
  3687 *** 1021770 Rajiv E N *** UR *** 2357
  3688 *** 1012670 Dibya Lochan Praharaj *** UR *** 2358
  3689 *** 1030889 Shephali Jain *** UR *** 2359
  3690 *** 1003797 Vivekanand Sharma *** UR *** 2360
  3691 *** 1038243 Khairnar Anjali Sunil *** UR *** 2361 *** OBC-619
  3692 *** 1013285 Gourav Balana *** UR *** 2362
  3693 *** 1027310 Manish Kumar Garg *** UR *** 2363
  3694 *** 1042642 Chaitanya Sharad Deshmukh *** UR *** 2364
  3695 *** 1016797 Santosh Kumar Jena *** UR *** 2365
  3696 *** 1011162 Pradeep Kulal R *** UR *** 2366 *** OBC-620
  3697 *** 1003740 Manish Kumar Gupta *** UR *** 2367
  3698 *** 1022559 Abhinav Yeshwant Deshpande *** UR *** 2368
  3699 *** 1049396 Ghude Swati Raghunath *** UR *** 2369 *** OBC-621
  3700 *** 1036415 Bhavsar Kaushal Mahendra *** UR *** 2370
  3701 *** 1022699 Santhosh R *** UR *** 2371 *** OBC-622
  3702 *** 1017644 Jameela Shujauddin *** UR *** 2372
  3703 *** 1047915 Mahesh Carpenter *** UR *** 2373 *** OBC-623
  3704 *** 1016028 Syamsundar M *** UR *** 2374
  3705 *** 1009539 Rajarajeswari K *** UR *** 2375 *** OBC-624
  3706 *** 1034242 Maru Sneha Raghavji *** UR *** 2376
  3707 *** 1004193 Monica Roy *** UR *** 2377
  3708 *** 1006406 Dhanya Sukumaran *** UR *** 2378 *** OBC-625
  3709 *** 1017041 Dhavalkumar Natvarlal Modi *** UR *** 2379
  3710 *** 1033951 Rohita Kumari *** UR *** 2380 *** OBC-626
  3711 *** 1049089 Anjan Kumar Sahoo *** UR *** 2381 *** OBC-627
  3712 *** 1037831 Sabuj Pal *** UR *** 2382
  3713 *** 1046802 Vinay Kumar Mahala *** UR *** 2383 *** OBC-628
  3714 *** 1047513 Tak Gopal Ramdas *** UR *** 2385 *** OBC-630
  3715 *** 1052237 Ranjan Kumar Tiwari *** UR *** 2386
  3716 *** 1037644 Prabhash Kulhari *** UR *** 2387 *** OBC-631
  3717 *** 1037943 Smiti Jain *** UR *** 2388
  3718 *** 1046968 Ankita Bhateja *** UR *** 2389
  3719 *** 1037268 Sudhakar Pandey *** UR *** 2390
  3720 *** 1024947 Chandra Bhushan Pandey *** UR *** 2391
  3721 *** 1023324 Alok Ranjan Sahoo *** UR *** 2392 *** OBC-632
  3722 *** 1019159 Saajan Ignatius Pius *** UR *** 2393
  3723 *** 1030997 Tahir Ali Khan *** UR *** 2394
  3724 *** 1019410 Karthiga A *** UR *** 2395 *** OBC-633
  3725 *** 1034270 Savitha V *** UR *** 2396 *** OBC-634
  3726 *** 1001371 Ayusman Satapathy *** UR *** 2397
  3727 *** 1039833 Shiteez Agrawal *** UR *** 2398
  3728 *** 1001636 Bharathi Bm *** UR *** 2399 *** OBC-635
  3729 *** 1005501 Veeraraghavan K *** UR *** 2400
  3730 *** 1024915 Suraj B *** UR *** 2401 *** OBC-636
  3731 *** 1021376 Aastha Chauhan *** UR *** 2402
  3732 *** 1005378 Sudha *** UR *** 2403
  3733 *** 1045454 Shailesh Kumar Verma *** UR *** 2404 *** OBC-637
  3734 *** 1038397 Prashant Kumar Mishra *** UR *** 2405
  3735 *** 1021613 Fouziya Parveen J *** UR *** 2406
  3736 *** 1050410 Prashant Kumar Sharma *** UR *** 2407 *** OBC-638
  3737 *** 1044753 Sreekant A *** UR *** 2408
  3738 *** 1020394 Leelakrishnakumar M *** UR *** 2409
  3739 *** 1002085 Priyadharshini P *** UR *** 2410
  3740 *** 1040978 Suresh *** UR *** 2411
  3741 *** 1023731 Sanjeev Kumar *** UR *** 2413
  3742 *** 1041999 Iyer Nithya Ramaswamy *** UR *** 2414
  3743 *** 1033839 Suraj Narasimhan A *** UR *** 2415
  3744 *** 1010086 Ranjan Kumar *** UR *** 2416 *** OBC-639
  3745 *** 1028694 Vikas Kumar Mishra *** UR *** 2417
  3746 *** 1047394 Rakesh Kumar Sihag *** UR *** 2418 *** OBC-640
  3747 *** 1006434 Amit Kumar Sharma *** UR *** 2419
  3748 *** 1004405 Mayank Kumar *** UR *** 2420
  3749 *** 1019960 Patil Amol Vasantrao *** UR *** 2421 *** OBC-641
  3750 *** 1022517 Gayana S *** UR *** 2422 *** OBC-642
  3751 *** 1033112 Manav Acarwal *** UR *** 2423
  3752 *** 1007274 Varsha Kiron *** UR *** 2424
  3753 *** 1001914 Mistry Kunal Arvindbhai *** UR *** 2425
  3754 *** 1050770 Rakesh Sharma *** UR *** 2426
  3755 *** 1025310 Monika Gupta *** UR *** 2427
  3756 *** 1038248 Gayathiri G *** UR *** 2428 *** OBC-643
  3757 *** 1025908 Abhinav Sengar *** UR *** 2429
  3758 *** 1000133 Srinidhi Ravi *** UR *** 2430
  3759 *** 1016219 Susmita Debnath *** UR *** 2431 *** OBC-644
  3760 *** 1001131 Lokender Yadav *** UR *** 2432 *** OBC-645
  3761 *** 1027908 Tapan Sarma *** UR *** 2433 *** OBC-646
  3762 *** 1043072 Puja Prativa Samantaray *** UR *** 2434
  3763 *** 1045480 Jyothi Merin Johnson *** UR *** 2435
  3764 *** 1000942 Mohd Iqbal *** UR *** 2436
  3765 *** 1042024 Saqib Ahmad Khan *** UR *** 2437
  3766 *** 1000843 Goudar Manjunath V *** UR *** 2438
  3767 *** 1045526 Gandhi Rutul Ramesh *** UR *** 2439
  3768 *** 1018738 Meenakshi Choubey *** UR *** 2440
  3769 *** 1026924 Sangeeta Bawankure *** UR *** 2441
  3770 *** 1028426 Vikas Sharma *** UR *** 2442
  3771 *** 1045343 Mayank Poddar *** UR *** 2443
  3772 *** 1003786 Band Rahul Mohanrao *** UR *** 2444
  3773 *** 1031584 Manoj Kumar Khandelwal *** UR *** 2445
  3774 *** 1042237 Zuber Khan *** UR *** 2446 *** OBC-647
  3775 *** 1020398 Kunj domiciled Saraswat *** UR *** 2447
  3776 *** 1031512 Vivek Pahuja *** UR *** 2448
  3777 *** 1030774 Mhetre Bhushan Bhagwan *** UR *** 2449
  3778 *** 1012761 Vikas Chaudhary *** UR *** 2450
  3779 *** 1023753 Deepak T *** UR *** 2451 *** OBC-648
  3780 *** 1026456 Parshuram Kumar *** UR *** 2452 *** OBC-649
  3781 *** 1014156 Pavankumar V Koliwad *** UR *** 2453 *** OBC-650
  3782 *** 1013064 Archana Jagdish Lokhande *** UR *** 2454 *** OBC-651
  3783 *** 1018710 Praveen Shambhu *** UR *** 2455
  3784 *** 1049493 Supriya P S *** UR *** 2456
  3785 *** 1033903 Davra Dharmeshkumar Bhimjibhai *** UR *** 2457
  3786 *** 1020904 Jitendra Saran *** UR *** 2458 *** OBC-652
  3787 *** 1029251 Arpan Choudhary *** UR *** 2459
  3788 *** 1001140 Bagrecha Mahavir Satishchand *** UR *** 2460
  3789 *** 1034087 Sharmila D *** UR *** 2461 *** OBC-653 PH - 1
  3790 *** 1006768 Tirthajit Maitra *** UR *** 2462
  3791 *** 1030051 Dhanya K S *** UR *** 2463 *** OBC-654
  3792 *** 1019997 Prabhakar V *** UR *** 2464 *** OBC-655
  3793 *** 1042640 Pradeepkrishna R V *** UR *** 2465 *** OBC-656
  3794 *** 1050993 Patel Rutul Pravinbhai *** UR *** 2466
  3795 *** 1042128 Neha Jain *** UR *** 2467
  3796 *** 1047130 Amit Kumar *** UR *** 2468
  3797 *** 1040243 Chaitanya Prabhu K *** UR *** 2469
  3798 *** 1002722 Siddhartha Bhattacharya *** UR *** 2470
  3799 *** 1030775 Nabanita Ghosh *** UR *** 2471
  3800 *** 1052356 Abhilash B *** UR *** 2472
  3801 *** 1013796 Anirban Ghosh *** UR *** 2473
  3802 *** 1022754 Jayachandran Pk *** UR *** 2474 *** OBC-657
  3803 *** 1012360 Basantani Ashish Satish *** UR *** 2475
  3804 *** 1032218 Vandana Kumari *** UR *** 2476 *** OBC-658
  3805 *** 1007359 Kaushik Saha *** UR *** 2477
  3806 *** 1034658 Anurag Kumar Tiwari *** UR *** 2478
 7. Guest

  Guest Guest

  3807 *** 1019943 Sarita Bishnoi *** UR *** 2479
  3808 *** 1022073 Varadharajan N *** UR *** 2480 *** OBC-659
  3809 *** 1048993 Tiwarai Dinesh K Hiramani *** UR *** 2481
  3810 *** 1043119 Chaudhari Sachin Aujenath *** UR *** 2482 *** OBC-660
  3811 *** 1041507 Prabhu M S *** UR *** 2483 *** OBC-661
  3812 *** 1030003 Sibasish Patro *** UR *** 2484
  3813 *** 1004809 Nabil F *** UR *** 2485 *** OBC-662
  3814 *** 1031476 Anjana C Pillai *** UR *** 2486
  3815 *** 1029016 Tibrewal Abhishek Omprakash *** UR *** 2487
  3816 *** 1022989 Ullas V A *** UR *** 2488
  3817 *** 1048097 Swati Agrawal *** UR *** 2489
  3818 *** 1039329 Upendra Bhardwaj *** UR *** 2490
  3819 *** 1005526 Abhishek Onkar *** UR *** 2491
  3820 *** 1014261 Kausik Bhar *** UR *** 2492
  3821 *** 1001934 Sharath Mallikarjuna Patel *** UR *** 2493
  3822 *** 1044690 Meenal Kapoor *** UR *** 2494
  3823 *** 1020407 Jaikumar G R *** UR *** 2495 *** OBC-663
  3824 *** 1049877 Harsha Hs *** UR *** 2496
  3825 *** 1050562 Deepa B V *** UR *** 2497
  3826 *** 1024439 Donna Mathew *** UR *** 2498
  3827 *** 1004145 Vishal Gupta *** UR *** 2499
  3828 *** 1017439 Shetty Sujeet Manmatha *** UR *** 2500
  3829 *** 1014166 Manisha Jain *** UR *** 2501
  3830 *** 1051962 Shridevi Metgud *** UR *** 2502
  3831 *** 1007532 Keerthika B *** UR *** 2503 *** OBC-664
  3832 *** 1022651 Joshi Anup Jagdish *** UR *** 2504
  3833 *** 1005314 Sujata Priyadarshini *** UR *** 2505
  3834 *** 1021919 Anshita Arora *** UR *** 2506
  3835 *** 1032993 Gunjal Rajendra Sudamrao *** UR *** 2507 *** OBC-665
  3836 *** 1017335 Shruti Jain *** UR *** 2508
  3837 *** 1032346 Md Quamar Zubair *** UR *** 2509
  3838 *** 1023556 Patil Shital Vishnu *** UR *** 2510
  3839 *** 1041215 Nishant Bansal *** UR *** 2511
  3840 *** 1014571 Ketki Jog *** UR *** 2512
  3841 *** 1032512 Arnab Bhattacharya *** UR *** 2513
  3842 *** 1000770 Kripa Elizabeth Cherian *** UR *** 2514
  3843 *** 1047000 Pinki Tak *** UR *** 2515 *** OBC-666
  3844 *** 1008153 Shweta Khandelwal *** UR *** 2516
  3845 *** 1032151 Arsh Gupta *** UR *** 2517
  3846 *** 1009783 Mamta *** UR *** 2518
  3847 *** 1003962 Aditya Bhat *** UR *** 2519
  3848 *** 1036531 Sudhakaran R *** UR *** 2520 *** OBC-667
  3849 *** 1051726 Afroz Shahana Mehboob Khan *** UR *** 2521
  3850 *** 1015902 Gur Aziz Singh Sidhu *** UR *** 2522
  3851 *** 1006313 Priyanka Gupta *** UR *** 2523
  3852 *** 1046793 Anantha Krishna M A *** UR *** 2524
  3853 *** 1045623 Ankur Singhal *** UR *** 2525
  3854 *** 1008714 Mayank Yadav *** UR *** 2526
  3855 *** 1005908 Gori Jayesh Jayantilal *** UR *** 2527
  3856 *** 1046788 Sayak Roy *** UR *** 2528
  3857 *** 1006983 Manish Pandey *** UR *** 2529
  3858 *** 1004705 Anasua Ganguly *** UR *** 2530
  3859 *** 1047672 Lagnajita Paria *** UR *** 2531
  3860 *** 1021543 Kamayani Shukla *** UR *** 2532
  3861 *** 1044518 Arnab Maity *** UR *** 2533
  3862 *** 1037150 Sabuj Ghana Mukhopadhyay *** UR *** 2534
  3863 *** 1038119 Afroz Khan F Airani *** UR *** 2535 *** OBC-668
  3864 *** 1032471 Shalini Singh *** UR *** 2536
  3865 *** 1036518 Prerana Kumari *** UR *** 2537
  3866 *** 1008213 Lekshmy R Kurup *** UR *** 2538
  3867 *** 1027450 Anu Sindhu *** UR *** 2539
  3868 *** 1029107 Fadl H Veerankutty *** UR *** 2540 *** OBC-669
  3869 *** 1036107 Athira Sekhar J *** UR *** 2541
  3870 *** 1004329 Manoh S *** UR *** 2542 *** OBC-670
  3871 *** 1012277 Anoop Krishnan K K *** UR *** 2543 *** OBC-671
  3872 *** 1009039 Nabhajit Mallik *** UR *** 2544
  3873 *** 1031655 Begum Barkha *** UR *** 2545
  3874 *** 1052217 Sai Kulkarni *** UR *** 2546
  3875 *** 1043352 Manoj Kumar Arya *** UR *** 2547 *** OBC-672
  3876 *** 1040375 Nandini *** UR *** 2548
  3877 *** 1017274 Kirthi Koka *** UR *** 2549
  3878 *** 1021142 Krishnan A *** UR *** 2550 *** OBC-673
  3879 *** 1015859 Sumit Sharma *** UR *** 2551
  3880 *** 1041138 Vishal Kirti Jain *** UR *** 2552
  3881 *** 1030673 Girish B K *** UR *** 2553
  3882 *** 1002088 Meenakshi Tyagi *** UR *** 2554
  3883 *** 1030585 Hemendra Singh *** UR *** 2555
  3884 *** 1029833 Nitesh Arora *** UR *** 2556
  3885 *** 1019588 Ritendra Bhansali *** UR *** 2557
  3886 *** 1052299 Ranjan Bhattnagar *** UR *** 2558 *** OBC-674
  3887 *** 1015223 Sojitra Ashishkumar Popatbhai *** UR *** 2559
  3888 *** 1022397 Mohd Faizan *** UR *** 2560
  3889 *** 1010514 Itishree Verma *** UR *** 2561 *** OBC-675
  3890 *** 1034790 Ankit Kaushik *** UR *** 2562
  3891 *** 1004115 Ankit Gupta *** UR *** 2563
  3892 *** 1018334 Ravi Sureshbhai Patel *** UR *** 2564
  3893 *** 1002261 Jagtiani Sagar Suresh *** UR *** 2565
  3894 *** 1012566 Hari Prasad *** UR *** 2566 *** OBC-676
  3895 *** 1022902 Kallol Bhadra *** UR *** 2567
  3896 *** 1026261 Arun Varghese *** UR *** 2568
  3897 *** 1023855 Prithviraj Singh *** UR *** 2569
  3898 *** 1043709 Raghu Prakash *** UR *** 2570
  3899 *** 1027732 Ankit Syal *** UR *** 2571
  3900 *** 1042836 Kadrekar Swapneel Prakashrao *** UR *** 2572 *** OBC-677
  3901 *** 1004184 Hitesh Kumar *** UR *** 2573
  3902 *** 1017642 Rashmi Bala *** UR *** 2574 *** OBC-678
  3903 *** 1020212 Vikash Kumar *** UR *** 2575 *** OBC-679
  3904 *** 1007067 Smita Anand *** UR *** 2576
  3905 *** 1042054 Ninith P N *** UR *** 2577
  3906 *** 1012847 Chaudhari Harish K *** UR *** 2578
  3907 *** 1027735 Ranganatha Praveen C S *** UR *** 2579
  3908 *** 1021556 Shalini Sharma *** UR *** 2580
  3909 *** 1006694 Ashoka Priyadarsi Jena *** UR *** 2581
  3910 *** 1014305 Raghavendra Beshaj N *** UR *** 2582
  3911 *** 1019231 Nutan Raj *** UR *** 2583
  3912 *** 1045178 Ali M B *** UR *** 2584 *** OBC-680
  3913 *** 1001395 Amit Kumar *** UR *** 2585
  3914 *** 1015865 Gurcharan Singh *** UR *** 2586
  3915 *** 1030724 Sunil Jaiswal *** UR *** 2587 *** OBC-681
  3916 *** 1023675 Sonali Susmita Nayak *** UR *** 2588
  3917 *** 1049425 Ganpule Sushrut Mohan *** UR *** 2589
  3918 *** 1022947 Soumya Paik *** UR *** 2590
  3919 *** 1049588 Lokendra Gupta *** UR *** 2591
  3920 *** 1028465 Kothari Umang Bhupendra *** UR *** 2592
  3921 *** 1021564 Pallavi Bansal *** UR *** 2593
  3922 *** 1025078 Sandeep Arora *** UR *** 2594
  3923 *** 1029135 Akash Kumar Singh *** UR *** 2595
  3924 *** 1034991 Harish Kumar M P *** UR *** 2596 *** OBC-682
  3925 *** 1021430 Chethan S *** UR *** 2597 *** OBC-683
  3926 *** 1023896 Godbole Chaitanya Achyut *** UR *** 2598
  3927 *** 1024799 Mahadevappa *** UR *** 2599 *** OBC-684
  3928 *** 1046230 Arjun Singh Shekhawat *** UR *** 2600
  3929 *** 1015057 Rachita Pravalina *** UR *** 2601
  3930 *** 1016847 Arun Jacob W *** UR *** 2602
  3931 *** 1036660 Deepak Goyal *** UR *** 2603
  3932 *** 1033096 Amit Kumar Deb *** UR *** 2604 *** OBC-685
  3933 *** 1048185 Inbaraj B *** UR *** 2605 *** OBC-686
  3934 *** 1032706 Shah Yash Kishore *** UR *** 2606
  3935 *** 1014401 Pavankumar P Rasalkar *** UR *** 2607 *** OBC-687
  3936 *** 1026779 Prashant Kumar *** UR *** 2608
  3937 *** 1032274 Rahul Raveendran *** UR *** 2609
  3938 *** 1047380 Bhanwar Singh Dhandhu *** UR *** 2610 *** OBC-688
  3939 *** 1050767 Mayank Saxena *** UR *** 2611
  3940 *** 1006273 Suneesh K *** UR *** 2612
  3941 *** 1013604 Sapna Yadav *** UR *** 2613
  3942 *** 1038835 Rashmi H D *** UR *** 2614 *** OBC-689
  3943 *** 1023741 Sorathiya Prashant Chhaganbhai *** UR *** 2615
  3944 *** 1038252 Patil Sumeru Bhimrao *** UR *** 2616
  3945 *** 1025369 Nidhimol T Rajan *** UR *** 2617 *** OBC-690
  3946 *** 1028653 Matheen Jaffer Farman R *** UR *** 2618
  3947 *** 1008620 Baldeep Kaur Mann *** UR *** 2619
  3948 *** 1000741 Chandana Kumari *** UR *** 2620
  3949 *** 1035080 Jain Abhishek Prakashbhai *** UR *** 2621
  3950 *** 1012490 Shenoy Apeksha Ashok *** UR *** 2622
  3951 *** 1050260 Shrutee Ladha *** UR *** 2623
  3952 *** 1012399 Heena Goyal *** UR *** 2624
  3953 *** 1046640 Shilpa Sood *** UR *** 2625
  3954 *** 1020429 Narendra Kumar R *** UR *** 2626 *** OBC-691
  3955 *** 1043202 Mahadevan Vaidyanathan *** UR *** 2627
  3956 *** 1027102 Manju N *** UR *** 2628
  3957 *** 1049023 Prajeesh John *** UR *** 2629
  3958 *** 1046700 Dheeraj Vaishnav *** UR *** 2630
  3959 *** 1017793 Ashok Kumar Kumawat *** UR *** 2631 *** OBC-692
  3960 *** 1011292 Tushar Jain *** UR *** 2632
  3961 *** 1045601 Rajani Anil Kanaiyalal *** UR *** 2633
  3962 *** 1046161 Aashim Ahuja *** UR *** 2634
  3963 *** 1044892 Leuvenya G *** UR *** 2635
  3964 *** 1017161 Desale Niranjan Ashok *** UR *** 2636 *** OBC-[snip]
  3965 *** 1046080 Vijay Krishnan V *** UR *** 2637
  3966 *** 1052574 Babita Singh *** UR *** 2638
  3967 *** 1037031 Kausik Mandal *** UR *** 2639
  3968 *** 1043753 Ruchi Priya *** UR *** 2640
  3969 *** 1001156 Vinin N V *** UR *** 2641
  3970 *** 1037341 Deepti Yadav *** UR *** 2642
  3971 *** 1025565 Jagtap Namdeo Sakharam *** UR *** 2643
  3972 *** 1004125 Sairem Mangolnganbi Chanu *** UR *** 2644 *** OBC-694
  3973 *** 1003376 Santhosh V *** UR *** 2645
  3974 *** 1011193 Kalaiarasi Raja *** UR *** 2646 *** OBC-695
  3975 *** 1020670 Anand K *** UR *** 2647 *** OBC-696
  3976 *** 1022971 Sumathi R *** UR *** 2648 *** OBC-697
  3977 *** 1044668 Pankaj Mangal *** UR *** 2649
  3978 *** 1026732 Sneha Sunil Dhariwal *** UR *** 2650
  3979 *** 1041911 Maske Anil Baburao *** UR *** 2651
  3980 *** 1032413 Bankar Sanket Subhash *** UR *** 2652
  3981 *** 1025777 Shruti Kandoi *** UR *** 2653
  3982 *** 1010161 Robin Gupta *** UR *** 2654
  3983 *** 1052516 Jasani Namrata Dhananjay *** UR *** 2655
  3984 *** 1002030 Santhosh G *** UR *** 2656
  3985 *** 1018459 Sujaritha T *** UR *** 2657 *** OBC-698
  3986 *** 1009546 Mukul Agarwal *** UR *** 2658
  3987 *** 1035654 Umesh Kumar Singh *** UR *** 2659
  3988 *** 1051011 Ajay Singh *** UR *** 2660 *** OBC-699
  3989 *** 1024523 V Nivas *** UR *** 2661 *** OBC-700
  3990 *** 1007790 Shahida K R *** UR *** 2662 *** OBC-701
  3991 *** 1028985 Preeti Pansari *** UR *** 2663
  3992 *** 1008689 Palkar Ranjeet Sahebrao *** UR *** 2664
  3993 *** 1026550 Shilpa Singal *** UR *** 2665
  3994 *** 1043331 Rabindra Nath Chatterjee *** UR *** 2666
  3995 *** 1035838 Manjari *** UR *** 2667
  3996 *** 1000300 Prabhat Kumar *** UR *** 2668 *** OBC-702
  3997 *** 1009358 Pallav Narayan Singh *** UR *** 2669 *** OBC-703
  3998 *** 1001526 Basavaraja C *** UR *** 2670 *** OBC-704
  3999 *** 1011088 Kunal Choudhary *** UR *** 2671
  4000 *** 1002660 Dembla Mallika Kamlesh *** UR *** 2672
  4001 *** 1032789 Mahim Saran *** UR *** 2673
  4002 *** 1013812 Loghraj N *** UR *** 2674 *** OBC-705
  4003 *** 1037099 Suresh J *** UR *** 2675 *** OBC-706
  4004 *** 1038829 Mallya Mrinal Kishor *** UR *** 2676
  4005 *** 1002749 Abadhesh Kumar Sharma *** UR *** 2677
  4006 *** 1017671 Abhinav Aggarwal *** UR *** 2678
  4007 *** 1019880 Divya Gupta *** UR *** 2679
  4008 *** 1031782 Sakshi Yadav *** UR *** 2680 *** OBC-707
  4009 *** 1043535 Nitesh Manoharao Gonnade *** UR *** 2681 *** OBC-708
  4010 *** 1017640 Agarkar Sandip Mahadevrao *** UR *** 2682 *** OBC-709
  4011 *** 1005742 Sulagna Bhattacharjee *** UR *** 2683
  4012 *** 1019782 Ajit Singh Baghela *** UR *** 2684 *** OBC-710
  4013 *** 1005213 Dharm Singh *** UR *** 2685
  4014 *** 1029462 Pallavi Mishra *** UR *** 2686
  4015 *** 1040037 Pooja Jain *** UR *** 2687
  4016 *** 1002297 Priyanka Kumari *** UR *** 2688
  4017 *** 1045417 Vertika Gupta *** UR *** 2689 *** OBC-711
  4018 *** 1047776 Uma Rathi *** UR *** 2690
  4019 *** 1014710 Tariq Jameel *** UR *** 2691
  4020 *** 1016075 Abdulla Aboobacker T T *** UR *** 2692 *** OBC-712
  4021 *** 1007452 Anbazhagan S *** UR *** 2693 *** OBC-713
  4022 *** 1051168 Daisy Karan *** UR *** 2694
  4023 *** 1029648 Shah Ankitbhai Atulbhai *** UR *** 2695
  4024 *** 1032916 Rajeeva Ranjan *** UR *** 2696
  4025 *** 1006977 Manoj Goyal *** UR *** 2697
  4026 *** 1020287 Chinmaya Kumar Panda *** UR *** 2698
  4027 *** 1033137 Subhro Mitra *** UR *** 2699
  4028 *** 1046994 Salma Shazia *** UR *** 2700 *** OBC-714
  4029 *** 1027828 Nikita Nair *** UR *** 2701
  4030 *** 1006515 Vivek Sukumar *** UR *** 2702
  4031 *** 1045200 Parmar Riteshkumar Rajendra *** UR *** 2703 *** OBC-715
  4032 *** 1038186 Shahzad Alam *** UR *** 2704
  4033 *** 1005327 Laxmi Kant Sharma *** UR *** 2705
  4034 *** 1039805 Neha Godara *** UR *** 2706
  4035 *** 1043349 Safeeba Burveen H *** UR *** 2707 *** OBC-716
  4036 *** 1020273 Pawan Khandelwal *** UR *** 2708
  4037 *** 1028357 Durga Prasad *** UR *** 2709 *** OBC-717
  4038 *** 1013061 Varghese Thomas *** UR *** 2710
  4039 *** 1025453 Manish Pandey *** UR *** 2711
  4040 *** 1021301 Agrawal Shaileshkumar R *** UR *** 2712
  4041 *** 1041099 Mita Eunice Sarkar *** UR *** 2713
  4042 *** 1033922 Lokare Pramod Nagorao *** UR *** 2714 *** OBC-718
  4043 *** 1052129 Sagar Desai *** UR *** 2715 *** OBC-719
  4044 *** 1045687 Radhika D *** UR *** 2716
  4045 *** 1022858 Ankita Pandey *** UR *** 2717
  4046 *** 1039919 J Ritchie Sharon Solomon *** UR *** 2718
  4047 *** 1008883 Bimal Kumar Sahu *** UR *** 2719 *** OBC-720
  4048 *** 1029358 Abhishek Kulkarni *** UR *** 2720
  4049 *** 1048359 Patikl Abhinandan Chandrakant *** UR *** 2721
  4050 *** 1032501 Aruna Das *** UR *** 2722
  4051 *** 1014131 Esha Jafa *** UR *** 2723
  4052 *** 1031474 Sunil Balkrishna Deshmukh *** UR *** 2724 *** OBC-721
  4053 *** 1041912 Syed Tausif Ahmed *** UR *** 2725
  4054 *** 1031415 Siddartha C R *** UR *** 2726
  4055 *** 1009317 Vijay Ananda Raj A *** UR *** 2727 *** OBC-722
  4056 *** 1050712 Hirapara Pushpendra Harilal *** UR *** 2728
  4057 *** 1042358 Alankrita Aishwarya *** UR *** 2729
  4058 *** 1008846 Chitra S *** UR *** 2730 *** OBC-723
  4059 *** 1027862 Thorve Dipak Bhagwanrao *** UR *** 2731 *** OBC-724
  4060 *** 1008156 Arpit Agrawal *** UR *** 2732
  4061 *** 1024057 Jayesh G Kamat *** UR *** 2733
  4062 *** 1014749 Selvakumar P *** UR *** 2734 *** OBC-725
  4063 *** 1009415 Rahul Chaurasia *** UR *** 2735 *** OBC-726
  4064 *** 1022734 Vivek Sharma *** UR *** 2736
  4065 *** 1037929 Rukhshad M Mehta *** UR *** 2737
  4066 *** 1034267 Shiva *** UR *** 2738 *** OBC-727
  4067 *** 1037471 Nathalia Elizabeth Chacko *** UR *** 2739
  4068 *** 1003089 Anowar Ali Mallick *** UR *** 2740
  4069 *** 1040606 Arunkumar S *** UR *** 2741 *** OBC-728
  4070 *** 1002118 Sumit Mehta *** UR *** 2742
  4071 *** 1001712 Kushal Gupta *** UR *** 2743
  4072 *** 1016329 Karthikeyan B *** UR *** 2744 *** OBC-729
  4073 *** 1000685 Sneh Kumar *** UR *** 2745
  4074 *** 1003473 Thaker Rohit Anilbhai *** UR *** 2746
  4075 *** 1001610 Siddharth Yadav *** UR *** 2747
  4076 *** 1017496 Sugaparaneetharan A *** UR *** 2748 *** OBC-730
  4077 *** 1049120 Prabhat Kumar *** UR *** 2749
  4078 *** 1030036 Supriya Dhar *** UR *** 2750
  4079 *** 1028389 Lakshmi L *** UR *** 2751 *** OBC-731
  4080 *** 1042832 Kriti Pandey *** UR *** 2752
  4081 *** 1009673 Rajendra Kumar Kasana *** UR *** 2753 *** OBC-732
  4082 *** 1007989 Abhilipsa Acharya *** UR *** 2754
  4083 *** 1020205 Pokharna Ankit Ashok *** UR *** 2755
  4084 *** 1012631 Satyapal Satiya *** UR *** 2756
  4085 *** 1020189 Vijayanand A *** UR *** 2757 *** OBC-733
  4086 *** 1023236 Krishna Varadraj Agarkhed *** UR *** 2758
  4087 *** 1013069 Md Murshed Alam *** UR *** 2759
  4088 *** 1025808 Sudhesna Mohapatra *** UR *** 2760
  4089 *** 1000632 Suruchi *** UR *** 2761
  4090 *** 1049256 Naresh Kumar Rajpurohit *** UR *** 2762
  4091 *** 1024513 Kumari Reena Singh *** UR *** 2763
  4092 *** 1041224 Bodhisattva Bose *** UR *** 2764
  4093 *** 1002545 Vidya Muraleedharan *** UR *** 2765
  4094 *** 1031643 Prajeesh M Nambiar *** UR *** 2766
  4095 *** 1020994 Karthikeyan V A *** UR *** 2767 *** OBC-734
  4096 *** 1016287 Sonika Holani *** UR *** 2768
  4097 *** 1023356 Soumyendu Ghosh *** UR *** 2769
  4098 *** 1042021 Dibyajyoti Karmakar *** UR *** 2770
  4099 *** 1034250 Raut Nandkishor Ramrao *** UR *** 2771 *** OBC-735
  4100 *** 1046598 Meenakshi Sundaram A *** UR *** 2772
  4101 *** 1016729 Mukkirwar Yashashri Omprakash *** UR *** 2774
  4102 *** 1022552 Tamewar Avinash Ramrao *** UR *** 2775
  4103 *** 1006922 Arepallu Dinesh Kanbarao *** UR *** 2776 *** OBC-737
  4104 *** 1043706 Santosha Ram Choudhary *** UR *** 2777 *** OBC-738
  4105 *** 1021145 Sanjul Dandona *** UR *** 2778
  4106 *** 1044674 Debasis Mishra *** UR *** 2779
  4107 *** 1047487 Mubarkunnisa M Abbas Tonse *** UR *** 2780
  4108 *** 1008715 Ramandeep Kaur *** UR *** 2781
  4109 *** 1047340 Ingole Sarang Manoharrao *** UR *** 2782 *** OBC-739
  4110 *** 1026199 Gnanapriya V *** UR *** 2783 *** OBC-740
  4111 *** 1045088 Vishant Deo *** UR *** 2784 *** OBC-741
  4112 *** 1009138 Subhojit Das *** UR *** 2785
  4113 *** 1048306 Taruna Singh *** UR *** 2786
  4114 *** 1015090 Alok Kumar Pandey *** UR *** 2787
  4115 *** 1025465 Devi Singh Dhankhar *** UR *** 2788
  4116 *** 1011748 Bhojani Jatin Amrutlal *** UR *** 2789
  4117 *** 1037024 Vikash Gupta *** UR *** 2790
  4118 *** 1016138 Pooja *** UR *** 2791
  4119 *** 1014887 Karthik Surendran *** UR *** 2792
  4120 *** 1020991 Yogeswari Viswanathan *** UR *** 2793 *** OBC-742
  4121 *** 1005416 Manveen Kaur Bhussar *** UR *** 2794
  4122 *** 1010063 Ritika Singh *** UR *** 2795
  4123 *** 1024362 Ravi S *** UR *** 2796 *** OBC-743
  4124 *** 1022313 Uthaya Kumaran K *** UR *** 2797 *** OBC-744
  4125 *** 1014914 Alok Tripathi *** UR *** 2798
  4126 *** 1002927 Kapasi Sabera Shabbir *** UR *** 2799
  4127 *** 1004560 Jain Anjali Naresh *** UR *** 2800
  4128 *** 1044201 Niladri Roy *** UR *** 2801
  4129 *** 1040151 Shekhar Babu *** UR *** 2802
  4130 *** 1040723 Amit Agrawal *** UR *** 2803
  4131 *** 1036238 Sandeep P K *** UR *** 2804
  4132 *** 1046808 Nitin Ahuja *** UR *** 2805
  4133 *** 1019856 Jayaprakash K *** UR *** 2806
  4134 *** 1030075 Deeksha Bindal *** UR *** 2807
  4135 *** 1031820 Manish Joseph Mathew *** UR *** 2808
  4136 *** 1016711 Qazi Kavsar Hadiya Abdul Aleem *** UR *** 2809
  4137 *** 1003869 Gautham Shetty *** UR *** 2810
  4138 *** 1022761 Nikhil Nair *** UR *** 2811
  4139 *** 1017343 Ashish Saxena *** UR *** 2812
  4140 *** 1024541 V Rama *** UR *** 2813
  4141 *** 1020349 Harnoor Bajwa *** UR *** 2814
  4142 *** 1006528 Dhabalia Nimit Bharat *** UR *** 2815
  4143 *** 1008711 Sulekha Saxena *** UR *** 2816
  4144 *** 1015474 Rashmi Ravindra Shalagar *** UR *** 2817
  4145 *** 1047270 Pratik Suresh Tibdewal *** UR *** 2818
  4146 *** 1032431 Swati Kapoor *** UR *** 2819
  4147 *** 1018848 Jamaluddin *** UR *** 2820
  4148 *** 1041240 Dipti Nandakumar Kale *** UR *** 2821 *** OBC-745
  4149 *** 1015580 Dushyant Upadhyay *** UR *** 2822
  4150 *** 1036890 Shilpa *** UR *** 2823
  4151 *** 1027017 Sanjay Pankaj Deshpande *** UR *** 2824
  4152 *** 1031657 Ramamoorthi P *** UR *** 2825 *** OBC-746
  4153 *** 1001136 Tapdiya Rita Balaprasad *** UR *** 2826
  4154 *** 1029829 Md Hasan Iqbal *** UR *** 2827
  4155 *** 1036433 Anu Alex *** UR *** 2828
  4156 *** 1025231 Pooja Srivastava *** UR *** 2829
  4157 *** 1000072 Patil Gaurav Anil *** UR *** 2830 *** OBC-747
  4158 *** 1022908 Mukhilesh R *** UR *** 2832
  4159 *** 1050583 Tarun Sharma *** UR *** 2833
  4160 *** 1014578 Savita Saini *** UR *** 2834 *** OBC-748
  4161 *** 1043845 Ashish Kumar *** UR *** 2835
  4162 *** 1030433 Shivani Gajpal *** UR *** 2836 *** OBC-749
  4163 *** 1041227 Monika Saini *** UR *** 2837
  4164 *** 1038381 Seema Kumari *** UR *** 2838
  4165 *** 1000566 Latika Phogat *** UR *** 2839
  4166 *** 1032836 Bansal Ashank Rajkumar *** UR *** 2840
  4167 *** 1021677 Mundada Ashishkumar B *** UR *** 2841
  4168 *** 1019218 Vivekanandan S *** UR *** 2842 *** OBC-750
  4169 *** 1022157 Swarnima Gupta *** UR *** 2843
  4170 *** 1033230 Amit Mandal *** UR *** 2844 *** OBC-751
  4171 *** 1015131 Maya Mathur *** UR *** 2845
  4172 *** 1019139 Mahesh Chandra Tripathi *** UR *** 2846
  4173 *** 1011086 Imran Pathan *** UR *** 2847
  4174 *** 1021062 Gomase Sharad Nivrutti *** UR *** 2848 *** OBC-752
  4175 *** 1031892 Prashob Mohan *** UR *** 2849
  4176 *** 1012972 Rohit Bharti *** UR *** 2850
  4177 *** 1042031 Sunil Kumar Vishwakarma *** UR *** 2851 *** OBC-753
  4178 *** 1037391 Shailesh Suresh Chhajed *** UR *** 2852
  4179 *** 1007517 Chaudhari Chetan Bhagwat *** UR *** 2853 *** OBC-754
  4180 *** 1000555 Sahil Goel *** UR *** 2854
  4181 *** 1012252 Patel Rushik Bhupendrabhai *** UR *** 2855
  4182 *** 1026789 Arul Murugan P *** UR *** 2856 *** OBC-755
  4183 *** 1042763 Aarthy R *** UR *** 2857 *** OBC-756
  4184 *** 1012576 Mallika Jain *** UR *** 2858
  4185 *** 1035378 Laishram Somenkumar Singh *** UR *** 2859 *** OBC-757
  4186 *** 1035895 Ismailkhan M *** UR *** 2860
  4187 *** 1012448 Gupta Prasheelkumar P *** UR *** 2861
  4188 *** 1049805 Srinidhi M *** UR *** 2862
  4189 *** 1044286 Deependar Verma *** UR *** 2863 *** OBC-758
  4190 *** 1013259 Kaustuv Das Biswas *** UR *** 2864
  4191 *** 1007249 Rony Louis *** UR *** 2865 *** OBC-759
  4192 *** 1046725 Sachin Kumar Jain *** UR *** 2866
  4193 *** 1051813 Jagdeep Jain *** UR *** 2867
  4194 *** 1034192 Arathi Choudhary *** UR *** 2868
  4195 *** 1037516 Sankar Viswanath *** UR *** 2869 *** OBC-760
  4196 *** 1030048 Roopa M *** UR *** 2870 *** OBC-761
  4197 *** 1025024 Lathiya Rameshkumar T *** UR *** 2871
  4198 *** 1047350 Adithya Udupa K *** UR *** 2872
  4199 *** 1007998 Nandish B *** UR *** 2873
  4200 *** 1039768 Bhangale Chetan Suresh *** UR *** 2874 *** OBC-762
  4201 *** 1009084 Varun Kumar Aggarwal *** UR *** 2875
  4202 *** 1029392 Subodh Kumar Singh *** UR *** 2876 *** OBC-763
  4203 *** 1046280 Manisha Dadhich *** UR *** 2877
  4204 *** 1020715 Govind Singh Rajawat *** UR *** 2878
  4205 *** 1028914 Pednekar Greesha Suresh *** UR *** 2879
  4206 *** 1045318 B Arvind *** UR *** 2880 *** OBC-764
  4207 *** 1032944 Nirmal Chandrasekhar *** UR *** 2881 *** OBC-765
  4208 *** 1017670 Jogdand Anuradha Kalyan *** UR *** 2882
  4209 *** 1033386 Akriti Khare *** UR *** 2883
  4210 *** 1003748 Abhishek Gupta *** UR *** 2884
  4211 *** 1029487 Priyanker Mondal *** UR *** 2885
  4212 *** 1019717 Bhavsar Suketu Rajnikant *** UR *** 2886
  4213 *** 1043982 Aditya Pratap Singh Sengar *** UR *** 2887
  4214 *** 1041503 Kulkarni Advait Prakash *** UR *** 2888
  4215 *** 1026594 Ravikumar Bellubbi *** UR *** 2889
  4216 *** 1009347 Hima Mathews P *** UR *** 2890
  4217 *** 1010671 Leenath T V *** UR *** 2891 *** OBC-766
  4218 *** 1019739 Nisha Krishna *** UR *** 2892 *** OBC-767
  4219 *** 1043213 Milind M Salgar *** UR *** 2893 *** OBC-768
  4220 *** 1032528 Sachin Patil *** UR *** 2894 *** OBC-769
  4221 *** 1037382 Neha Gupta *** UR *** 2895
  4222 *** 1036690 S Murugesh Anand *** UR *** 2896 *** OBC-770
  4223 *** 1010573 Pratima Kumari *** UR *** 2897
  4224 *** 1049728 Chandra Shekhar Pandey *** UR *** 2898
  4225 *** 1027370 Gunjan Varshney *** UR *** 2899
  4226 *** 1014827 Supriya Kumari *** UR *** 2900 *** OBC-771
  4227 *** 1012037 Soubhagya Ranjan Tripathy *** UR *** 2901
  4228 *** 1046004 Krishanu Banik *** UR *** 2902
  4229 *** 1015160 Rajan Palui *** UR *** 2903
  4230 *** 1008441 Ajay Kumar Singh *** UR *** 2904 *** OBC-772
  4231 *** 1008593 Ritesh Nathuji Nawkhare *** UR *** 2905 *** OBC-773
  4232 *** 1004236 Rohit Prasad *** UR *** 2906
  4233 *** 1030897 Durgesh Kumar Tripathi *** UR *** 2907
  4234 *** 1039288 Shweta Choudhary *** UR *** 2908 *** OBC-774
  4235 *** 1044466 Naveen Kumar Ailawadi *** UR *** 2909
  4236 *** 1002222 Vaibhav Jaiswal *** UR *** 2910 *** OBC-775
  4237 *** 1014641 Mohit Goyal *** UR *** 2911
  4238 *** 1048298 Deepti *** UR *** 2912
  4239 *** 1026064 Sukhtej Sahni *** UR *** 2913
  4240 *** 1031186 Vineeth Dineshan *** UR *** 2914
  4241 *** 1040023 Idhate Tushar Balmukund *** UR *** 2915 *** OBC-776
  4242 *** 1009153 Parmekar Mahadev A Suviraj V *** UR *** 2916
  4243 *** 1024571 Mody Priyank Umesh *** UR *** 2917 *** OBC-777
  4244 *** 1002342 Rahevar Aniruddhsinh P *** UR *** 2918
  4245 *** 1036895 Manish Kumar Gupta *** UR *** 2919 *** OBC-778
  4246 *** 1040968 Saptarshi Mukherjee *** UR *** 2920
  4247 *** 1001352 Balagopal Kurup S *** UR *** 2921
  4248 *** 1040258 Debasish Ghosh *** UR *** 2922
  4249 *** 1001864 Raghavendra L *** UR *** 2923
  4250 *** 1016628 Hari Krishnan K N *** UR *** 2924
  4251 *** 1031323 Sandip Kumar Barik *** UR *** 2925
  4252 *** 1038974 Pitale Prachi Laxman *** UR *** 2926 *** OBC-779
  4253 *** 1044272 Souvik Barman *** UR *** 2927
  4254 *** 1007491 Brahmacharimayum Sarita Devi *** UR *** 2928 *** OBC-780
  4255 *** 1016833 Nisanth Rajan *** UR *** 2929
  4256 *** 1041725 Sunil N *** UR *** 2930
  4257 *** 1005046 Mohammad Kashif *** UR *** 2931
  4258 *** 1038729 Mandavia Divyesh Rasiklal *** UR *** 2932
  4259 *** 1006813 Diptirekha Satapathy *** UR *** 2933
  4260 *** 1034600 John Varghese Thoppil *** UR *** 2934
  4261 *** 1034122 Vidhya Annapoorni C S *** UR *** 2935
  4262 *** 1049759 Maya K *** UR *** 2936 *** OBC-781
  4263 *** 1035685 Shomes Mozumder *** UR *** 2937
  4264 *** 1046245 Konsam Jina Devi *** UR *** 2938 *** OBC-782
  4265 *** 1037032 Ganesh Kini K *** UR *** 2939
  4266 *** 1010035 Benake Dinesh Devram *** UR *** 2940 *** OBC-783
  4267 *** 1034932 Asif Siddiqui *** UR *** 2941
  4268 *** 1042101 Nimish Danial *** UR *** 2942
  4269 *** 1039182 Akhlak Hussain *** UR *** 2943 *** OBC-784
  4270 *** 1025560 Sandeep Pradhan *** UR *** 2944
  4271 *** 1014864 Razvi Rasi *** UR *** 2945 *** OBC-785
  4272 *** 1048247 Sandesh Pacha *** UR *** 2946 *** OBC-786
  4273 *** 1049127 Ayesha Sultana *** UR *** 2947 *** OBC-787
  4274 *** 1000978 Nithin Raj S D *** UR *** 2948 *** OBC-788
  4275 *** 1018652 Vijender Kumar *** UR *** 2949 *** OBC-789
  4276 *** 1003355 Shirale Satyajeet Pandurang *** UR *** 2950
  4277 *** 1032839 Mane Shashikant Raghunath *** UR *** 2951 *** OBC-790
  4278 *** 1017113 Dipankar Pal *** UR *** 2952
  4279 *** 1024049 Ritesh Kumar *** UR *** 2953 *** OBC-791
  4280 *** 1037649 Pitamber Behuria *** UR *** 2954
  4281 *** 1036740 Suchitra B *** UR *** 2955 *** OBC-792
  4282 *** 1023837 Dipanjan Majumder *** UR *** 2956
  4283 *** 1030676 Subrata Kumar Sahu *** UR *** 2957
  4284 *** 1025598 Navdeep Singh *** UR *** 2958
  4285 *** 1009853 Zanwar Gajanan Jaiprakash *** UR *** 2959
  4286 *** 1004398 Apoorv Goel *** UR *** 2960
  4287 *** 1051709 Jaiganesh D *** UR *** 2961 *** OBC-793
  4288 *** 1011501 Wagh Pooja Arun *** UR *** 2962
  4289 *** 1049346 Arpan Kumar Dey *** UR *** 2963
  4290 *** 1032403 Sabale Umesh Suresh *** UR *** 2964
  4291 *** 1029787 Vachan S Hukkeri *** UR *** 2965
  4292 *** 1030047 Malappurath Suresh Shruthi *** UR *** 2966 *** OBC-794
  4293 *** 1012465 Senthil Kumar R *** UR *** 2967 *** OBC-795
  4294 *** 1049502 Ravi Garg *** UR *** 2968
  4295 *** 1051915 Kumar Rohit *** UR *** 2969
  4296 *** 1050394 Avishek Bagchi *** UR *** 2970
  4297 *** 1025505 Siddhapura Pratik Vallabhbhai *** UR *** 2971 *** OBC-796
  4298 *** 1002394 Vineet Mishra *** UR *** 2972
  4299 *** 1003040 Savita Kumari *** UR *** 2973 *** OBC-797
  4300 *** 1039160 Seema Kumari K *** UR *** 2974
  4301 *** 1004069 Sushil Kumar Singh *** UR *** 2975 *** OBC-798
  4302 *** 1047337 Deshmukh Chaitali Venkatrao *** UR *** 2976
  4303 *** 1027617 Aroosh T P *** UR *** 2977
  4304 *** 1033497 Ravi Kerur *** UR *** 2978
  4305 *** 1028514 Joneetha Jones *** UR *** 2979
  4306 *** 1003770 Anand Kumar R *** UR *** 2980 *** OBC-799
  4307 *** 1025783 Shriram Vaidya *** UR *** 2981
  4308 *** 1027633 Shalu Priyanka Sunil *** UR *** 2982
  4309 *** 1022476 Akhil Pratap Singh *** UR *** 2983
  4310 *** 1001448 Tripti Kaur *** UR *** 2984
  4311 *** 1048720 Arora Himanshu Rajendrakumar *** UR *** 2985
  4312 *** 1052615 Vargheseanu Thomas *** UR *** 2986
  4313 *** 1051324 Mundhe Sanjay Arunrao *** UR *** 2987 *** OBC-800
  4314 *** 1045377 Shikha *** UR *** 2988 *** OBC-801
  4315 *** 1046668 Arun Pandey *** UR *** 2989
  4316 *** 1016247 Deepika Mishra *** UR *** 2990
  4317 *** 1007966 Shaikh Mohd Ilyas Mohd Mustafa *** UR *** 2991
  4318 *** 1027726 Shynu R *** UR *** 2992
  4319 *** 1003368 Abhimanyu Kumar *** UR *** 2993 *** OBC-802
  4320 *** 1037722 Pangam Harshada Vijay *** UR *** 2994
  4321 *** 1044352 Agrawal Gaurav Nandkishore *** UR *** 2995
  4322 *** 1009365 Vijay Kumar Agarwal *** UR *** 2996
  4323 *** 1000580 Megha Sharma *** UR *** 2997
  4324 *** 1035901 Jitenkumar Kishorbhai Rathod *** UR *** 2998 *** OBC-803
  4325 *** 1047770 Ankita Srivastava *** UR *** 2999
  4326 *** 1006987 Arjunsa H Satapute *** UR *** 3000 *** OBC-804
  4327 *** 1025664 Pooja Tiwari *** UR *** 3001
  4328 *** 1010603 Rakesh Kumar Gupta *** UR *** 3002
  4329 *** 1044565 Elavazhagan B *** UR *** 3003 *** OBC-805
  4330 *** 1047938 Ananta Gupta *** UR *** 3004
  4331 *** 1006591 Pooja Aneja *** UR *** 3005
  4332 *** 1012640 Rakesh Kumar *** UR *** 3006 *** OBC-806
  4333 *** 1008106 Nimmy Jose *** UR *** 3007
  4334 *** 1000886 Abdul Majid Jaffar Sathiq *** UR *** 3008 *** OBC-807
  4335 *** 1035679 Dileep Kumar Singh Rathor *** UR *** 3009
  4336 *** 1017545 Maheshwari Dheeraj Arun *** UR *** 3010
  4337 *** 1000433 Supriya Ulhas Patil *** UR *** 3011
  4338 *** 1037035 Desai Alpesh Rameshbhai *** UR *** 3012
  4339 *** 1018250 Joshi Dhaiirya Dilip *** UR *** 3013
  4340 *** 1033905 Govind Singh *** UR *** 3014
  4341 *** 1039042 Dalave Kalyan Tulshiram *** UR *** 3015
  4342 *** 1028629 Rajesh M G *** UR *** 3016
  4343 *** 1001566 Sonia Hasija *** UR *** 3017
  4344 *** 1031347 Anupam Patra *** UR *** 3018
  4345 *** 1027822 Mane Akhil Sarjerao *** UR *** 3019
  4346 *** 1026356 Kamlesh Kumar *** UR *** 3020
  4347 *** 1022520 Shikha Garg *** UR *** 3021
  4348 *** 1015626 Neha Rani *** UR *** 3022
  4349 *** 1038148 Surjyaprakash S Choudhaury *** UR *** 3023
  4350 *** 1029444 Himanshu Shekhar *** UR *** 3024 *** OBC-808
  4351 *** 1044743 Nasir Equbal Nizami *** UR *** 3025
  4352 *** 1007775 Amit Sharma *** UR *** 3026
  4353 *** 1015008 Shereena P A *** UR *** 3027 *** OBC-809
  4354 *** 1017514 Yatendra Kumar Gupta *** UR *** 3028
  4355 *** 1009143 Zandz Bously *** UR *** 3029
  4356 *** 1046660 M Anilkumar *** UR *** 3030
  4357 *** 1008328 Deepak Kumar Garg *** UR *** 3031
  4358 *** 1040642 Merina Mandal *** UR *** 3032
  4359 *** 1008168 Rohit Kumar *** UR *** 3033
  4360 *** 1011606 Kadhao Avishkar Vishnuji *** UR *** 3034
  4361 *** 1009062 Raghu C *** UR *** 3035
  4362 *** 1023274 Debasish Chatterjee *** UR *** 3036
  4363 *** 1002982 Koushik Pramanik *** UR *** 3037
  4364 *** 1001745 Bhawna Arora *** UR *** 3038
  4365 *** 1013086 Pralay Shankar Ghosh *** UR *** 3039
  4366 *** 1009862 Sowmya Raja *** UR *** 3040
  4367 *** 1039746 Patil Gaurav Dilip *** UR *** 3041 *** OBC-810
  4368 *** 1008722 Mohamed Nishad M *** UR *** 3042 *** OBC-811
  4369 *** 1047979 Poulomi Biswas *** UR *** 3043
  4370 *** 1029989 Mahavir Kumar Tadaiya *** UR *** 3044
  4371 *** 1037725 Goldendeep Singh *** UR *** 3045
  4372 *** 1039857 Shah Bhavin Pradipbhai *** UR *** 3046
  4373 *** 1008470 Mahalangikar Raman Ashok *** UR *** 3047
  4374 *** 1006896 Ravish Kumar Chhabra *** UR *** 3048
  4375 *** 1042682 Vineeth Cv *** UR *** 3049 *** OBC-812
  4376 *** 1040456 Prasadini Guru *** UR *** 3050
  4377 *** 1025013 Safikul Haque *** UR *** 3051
  4378 *** 1004970 Arindam Basu *** UR *** 3052
  4379 *** 1011194 Sajjad Ahsan *** UR *** 3053 *** OBC-813
  4380 *** 1012219 Amit Kumar *** UR *** 3054
  4381 *** 1040815 John K Thomas *** UR *** 3055
  4382 *** 1051401 Tamilarasi V *** UR *** 3056 *** OBC-814
  4383 *** 1030378 Sumantra Sarathi Banerjee *** UR *** 3057
  4384 *** 1049289 Deepti *** UR *** 3059
  4385 *** 1033129 Dinesh D *** UR *** 3060 *** OBC-815
  4386 *** 1007242 Sachin Yadav *** UR *** 3061 *** OBC-816
  4387 *** 1018855 Sweta Sheth *** UR *** 3062
  4388 *** 1026722 Khare Shweta S *** UR *** 3063
  4389 *** 1007446 Karthikeyan G *** UR *** 3064 *** OBC-817
  4390 *** 1004940 Suryaprakash Mishra *** UR *** 3065
  4391 *** 1005609 Leenu Gupta *** UR *** 3066
  4392 *** 1028448 Tejas N Kulkarni *** UR *** 3067
  4393 *** 1047612 Chandni Kansal *** UR *** 3068
  4394 *** 1025577 Rachana Narayan Bagrodia *** UR *** 3069
  4395 *** 1015083 Bagdia Sukhant Suresh *** UR *** 3070
  4396 *** 1009097 Somjit Chatterjee *** UR *** 3071
  4397 *** 1039483 Nafisa Parveen *** UR *** 3072
  4398 *** 1014741 Manjari Bhuwan *** UR *** 3073
  4399 *** 1033792 Archana Jha *** UR *** 3074
  4400 *** 1004668 Pankaj Shivhare *** UR *** 3075
  4401 *** 1048914 Shanti Vijay Mishra *** UR *** 3076
  4402 *** 1035032 Arpit Porwal *** UR *** 3077
  4403 *** 1034245 Chithra Revi *** UR *** 3078
  4404 *** 1009767 Uma Maheswari R *** UR *** 3079 *** OBC-818
  4405 *** 1033231 Saranyadevi K *** UR *** 3080 *** OBC-819
  4406 *** 1048917 Suja Ann Ranji *** UR *** 3081
  4407 *** 1046300 Jain Amit Bhurmal *** UR *** 3082
  4408 *** 1045309 Sumit Kumar *** UR *** 3083
  4409 *** 1021154 Manjunatha L *** UR *** 3084
  4410 *** 1020165 Mohanraja P *** UR *** 3085 *** OBC-820
  4411 *** 1037999 Panchal Chirag Vishnuprasad *** UR *** 3086 *** OBC-821
  4412 *** 1047620 Vikas Kumar *** UR *** 3087
  4413 *** 1015151 Aswini L *** UR *** 3088
  4414 *** 1013478 Ram Prasad Saha *** UR *** 3089
  4415 *** 1012945 Firoz P A *** UR *** 3090
  4416 *** 1025350 Priyanka Sehgal *** UR *** 3091
  4417 *** 1031855 Iyer Aparna Sundaresan *** UR *** 3092
  4418 *** 1030911 Surabhi *** UR *** 3093 *** OBC-822
  4419 *** 1040248 Amandeep Kaur *** UR *** 3094
  4420 *** 1049773 Sangam Singh *** UR *** 3095
  4421 *** 1007863 Pooja Tyagi *** UR *** 3096
  4422 *** 1017189 Vignesh Kumar S *** UR *** 3097
  4423 *** 1033357 Jain Sachin Ramesh *** UR *** 3098
  4424 *** 1031436 Md Hedayatullah *** UR *** 3099
  4425 *** 1017518 Kalesh Divakar *** UR *** 3100 *** OBC-823
  4426 *** 1012550 Sumeet Pathania *** UR *** 3101
  4427 *** 1006953 Kaushik Manna *** UR *** 3102
  4428 *** 1008558 Parvesh Batra *** UR *** 3103
  4429 *** 1033086 Archana Lakshman *** UR *** 3104
  4430 *** 1018757 D Souza Enrica Christine *** UR *** 3105
  4431 *** 1025436 Monika Shukla *** UR *** 3106
  4432 *** 1037451 Ashish Tyagi *** UR *** 3107
  4433 *** 1015214 Mohammed Naseer R *** UR *** 3108 *** OBC-824
  4434 *** 1010951 Namrata S Urs *** UR *** 3109
  4435 *** 1035877 Suvarna P Reddy *** UR *** 3110
  4436 *** 1028227 Sheenam Sharma *** UR *** 3111
  4437 *** 1032475 Ratan Sarkar *** UR *** 3112
  4438 *** 1029053 Shreosee Roy *** UR *** 3113
  4439 *** 1002339 Suraj Kumar *** UR *** 3114 *** OBC-825
  4440 *** 1000213 Rajesh C *** UR *** 3115 *** OBC-826
  4441 *** 1001018 Vignesh Ap *** UR *** 3116 *** OBC-827
  4442 *** 1031437 Gaurav Agrawal *** UR *** 3117
  4443 *** 1011939 Nikhil Govil *** UR *** 3118
  4444 *** 1009895 Umang Agarwal *** UR *** 3119
  4445 *** 1019029 Vidit Gupta *** UR *** 3120
  4446 *** 1029515 Rajeev Ranjan Lal *** UR *** 3121 *** OBC-828
  4447 *** 1034152 Garima Gupta *** UR *** 3122 *** OBC-829
  4448 *** 1037182 Kumar Prashant *** UR *** 3123
  4449 *** 1041626 Sanap Ganesh Vasantrao *** UR *** 3124 *** OBC-830
  4450 *** 1020851 Mathurkar Swapneel Shrirang *** UR *** 3125 *** OBC-831
  4451 *** 1034592 Govind Narayan Sharma *** UR *** 3126
  4452 *** 1052579 Shikha Soni *** UR *** 3127
  4453 *** 1013148 Shah Dhaval Maheshbhai *** UR *** 3128
  4454 *** 1047317 Pipalia Harshad Kalyanji *** UR *** 3129
  4455 *** 1005433 Bindumadhav Yendigeri *** UR *** 3130
  4456 *** 1018437 Ved Prakash Pandey *** UR *** 3131
  4457 *** 1014145 Khot Balaso Hanama *** UR *** 3132
  4458 *** 1009533 Divakar S R *** UR *** 3133 *** OBC-832
  4459 *** 1051543 Arihant Jain *** UR *** 3134
  4460 *** 1003562 Padmavathy V *** UR *** 3135
  4461 *** 1051052 Jadeja Neville Mahendra *** UR *** 3136
  4462 *** 1018376 Madhu S *** UR *** 3137 *** OBC-833
  4463 *** 1015453 Surya Kumar Bera *** UR *** 3138
  4464 *** 1038055 Sudipta Ghosh *** UR *** 3139
  4465 *** 1021308 Rohit Keshari *** UR *** 3140
  4466 *** 1038722 Kunal Kumar Singh *** UR *** 3141
  4467 *** 1040324 Thangadurai S R *** UR *** 3142 *** OBC-834
  4468 *** 1016062 Pavithra P Rao *** UR *** 3143
  4469 *** 1017678 Adarsh C *** UR *** 3144
  4470 *** 1002736 Ankur Setia *** UR *** 3145
  4471 *** 1000178 Bajrang Tak *** UR *** 3146 *** OBC-835
  4472 *** 1004450 Kannan K *** UR *** 3147 *** OBC-836
  4473 *** 1009472 Deepika Agarwal *** UR *** 3148
  4474 *** 1047730 Neelkamal *** UR *** 3149
  4475 *** 1004607 Roopa Agrawal *** UR *** 3150
  4476 *** 1015358 Rafeeque P A *** UR *** 3151 *** OBC-837
  4477 *** 1021716 Angelin Sharmila R *** UR *** 3152 *** OBC-838
  4478 *** 1005985 Chowksey Sanjeev Rajendra *** UR *** 3153 *** OBC-839
  4479 *** 1007576 Neetu Shree *** UR *** 3154
  4480 *** 1023572 Nizam Ali *** UR *** 3155 *** OBC-840
  4481 *** 1043808 Chandra Shekar M *** UR *** 3156
  4482 *** 1012300 Nimisha Sharma *** UR *** 3157 *** OBC-841
  4483 *** 1019285 Saurabh Bhandge *** UR *** 3158
  4484 *** 1045324 Sourav Das *** UR *** 3159
  4485 *** 1046379 Ritwik Ganguli *** UR *** 3160
  4486 *** 1008988 Ashish Tomar *** UR *** 3161
  4487 *** 1028154 Narendra C Sagar *** UR *** 3162 *** OBC-842
  4488 *** 1017711 Azra Begum *** UR *** 3164 *** OBC-844
  4489 *** 1049939 Rashi *** UR *** 3165 *** OBC-845
  4490 *** 1016461 Manoj Kumar *** UR *** 3166 *** OBC-846
  4491 *** 1051490 Kulkarni Sridhar Rameshbabu *** UR *** 3167
  4492 *** 1015351 Shilpa Prabhu *** UR *** 3168
  4493 *** 1038297 Nachankar Ankita Anil *** UR *** 3169
  4494 *** 1051545 Priyanka Bagai *** UR *** 3170
  4495 *** 1038090 Debasish Panda *** UR *** 3171
  4496 *** 1052069 Rajesh R *** UR *** 3172 *** OBC-847
  4497 *** 1030921 Shaikh Arif Ansar *** UR *** 3173 *** OBC-848
  4498 *** 1043297 Dhananjay Saxena *** UR *** 3174
  4499 *** 1015315 Suman S *** UR *** 3175
  4500 *** 1000715 Pamnani Dirgha Harilal *** UR *** 3176
  4501 *** 1048799 Kulkarni Swapnil Satish *** UR *** 3177
  4502 *** 1020482 Ghafran Nahid *** UR *** 3178 *** OBC-849
  4503 *** 1007038 Lini Ann Jose *** UR *** 3179
  4504 *** 1033620 Indranil Das *** UR *** 3180
  4505 *** 1035564 Arun M G *** UR *** 3181
  4506 *** 1033441 Manish Patnecha *** UR *** 3182 *** OBC-850
  4507 *** 1042501 Desh Dipak Sinha *** UR *** 3183 *** OBC-851
  4508 *** 1035395 Nidhi Prasad *** UR *** 3184 *** OBC-852
  4509 *** 1020308 Gopesh Panwar *** UR *** 3185
  4510 *** 1040887 Khade Rajendra Nana *** UR *** 3186 *** OBC-853
  4511 *** 1041878 Thripthi Rai K *** UR *** 3187
  4512 *** 1031858 Manjari Mittal *** UR *** 3188
  4513 *** 1047302 Jain Kalpesh Prakashchandra *** UR *** 3189
  4514 *** 1034496 Patil Priyanka Gayabhu *** UR *** 3190 *** OBC-854
  4515 *** 1014701 Goswami Pratibha Ramesh *** UR *** 3191
  4516 *** 1015291 Urvi A Shah *** UR *** 3192
  4517 *** 1047387 Rajarshi Bhadra *** UR *** 3193
  4518 *** 1017750 Sandhya S *** UR *** 3194
  4519 *** 1011441 Balasubramanian S *** UR *** 3195
  4520 *** 1039929 Charde Vivek Ravi *** UR *** 3196 *** OBC-855
  4521 *** 1043451 Manali Sinharay *** UR *** 3197
  4522 *** 1010819 Hedgire Snehal Suresh *** UR *** 3198 *** OBC-856
  4523 *** 1036813 Rabindranath E *** UR *** 3199 *** OBC-857
  4524 *** 1026911 Chaitanya Namdeo *** UR *** 3200
  4525 *** 1037605 Late Mahesh Babasaheb *** UR *** 3201 *** OBC-858
  4526 *** 1005138 Dhope Sheetal Janardan *** UR *** 3202
  4527 *** 1040713 Shanu Agrawal *** UR *** 3203
  4528 *** 1012194 Praneet Kahlon *** UR *** 3204
  4529 *** 1012156 Sen Bhavika Madan Mohan *** UR *** 3205
  4530 *** 1011914 Warke Deepak Bhagwat *** UR *** 3206 *** OBC-859
  4531 *** 1036726 Bure Dinesh Gangadharrao *** UR *** 3207 *** OBC-860
  4532 *** 1002332 Nidhi Rani Gupta *** UR *** 3208
  4533 *** 1036798 Saiyyad Riyaz Anwar *** UR *** 3209
  4534 *** 1021800 Ramsunder Sharma *** UR *** 3210
  4535 *** 1031884 Shaikh Minhaj Sadique *** UR *** 3211
  4536 *** 1010717 Pawar Ankush Rambhau *** UR *** 3212 *** OBC-861
  4537 *** 1009510 Mohit Vashisth *** UR *** 3213
  4538 *** 1026543 Ashima Jain *** UR *** 3214
  4539 *** 1026546 Vijeta Khandelwal *** UR *** 3215
  4540 *** 1006248 Sharad Kumar Mishra *** UR *** 3216
  4541 *** 1038770 Anand Rawat *** UR *** 3217 *** OBC-862
  4542 *** 1024348 Swaminathan V *** UR *** 3218
  4543 *** 1030135 Pulkit Rastogi *** UR *** 3219 *** OBC-863
  4544 *** 1017704 Dilip Kumar Rajhore *** UR *** 3220 *** OBC-864
  4545 *** 1001053 Kathirvel B *** UR *** 3221 *** OBC-865
  4546 *** 1044725 Thute Sandeep Rama *** UR *** 3222 *** OBC-866
  4547 *** 1040553 Santhana Krishnan K *** UR *** 3223 *** OBC-867
  4548 *** 1013286 Kundap Rohit Sanatkumar *** UR *** 3224 *** OBC-868
  4549 *** 1015535 Pallavi Ravindra Baliga *** UR *** 3225
  4550 *** 1017744 M S Saravana Babu *** UR *** 3226 *** OBC-869
  4551 *** 1029626 Paul J Alapatt *** UR *** 3227
  4552 *** 1006238 Deshmukh Vikrant Vaijanath *** UR *** 3228
  4553 *** 1036408 Gupta Adit Ajay *** UR *** 3229
  4554 *** 1032575 Dhoran Amol Prakash *** UR *** 3230 *** OBC-870
  4555 *** 1047835 Neha Agarwal *** UR *** 3231
  4556 *** 1011945 Gourishankar Reddy M *** UR *** 3232
  4557 *** 1050117 Chandra Prakash Tanwar *** UR *** 3233 *** OBC-871
  4558 *** 1051537 Girish Kumar Tanwar *** UR *** 3234 *** OBC-872
  4559 *** 1033510 Shah Dipam Janak *** UR *** 3235
  4560 *** 1033460 Shweta Anand *** UR *** 3236
  4561 *** 1032268 Seema Surana *** UR *** 3237
  4562 *** 1036729 Soniya G Tambe *** UR *** 3238 *** OBC-873
  4563 *** 1024696 Poonam Gupta *** UR *** 3239
  4564 *** 1025281 Venu Gopal *** UR *** 3240 *** OBC-874
  4565 *** 1011169 Tirthankar Gayen *** UR *** 3241
  4566 *** 1039076 Devi D *** UR *** 3242 *** OBC-875
  4567 *** 1031289 Aravind Kumar *** UR *** 3243
  4568 *** 1048811 Sumit Pal Singh Chawla *** UR *** 3244
  4569 *** 1019121 Ashish Kumar Khetan *** UR *** 3245
  4570 *** 1029999 Sidhant Singh *** UR *** 3246
  4571 *** 1051201 Singh Rohini Vivekanand *** UR *** 3247
  4572 *** 1040592 Parimal Sharma *** UR *** 3248 *** OBC-876
  4573 *** 1005180 Supari Divya *** UR *** 3249
  4574 *** 1012151 Anto George *** UR *** 3250
  4575 *** 1006860 Sara Elizebeth Thomas *** UR *** 3251
  4576 *** 1008314 Nagendra Kumar B K *** UR *** 3252 *** OBC-877
  4577 *** 1045680 Kislaya Rakesh *** UR *** 3253
  4578 *** 1052174 Binny Dua *** UR *** 3254
  4579 *** 1015686 Shivanagouda *** UR *** 3255
  4580 *** 1051586 Sambhu Prasad *** UR *** 3256 *** OBC-878
  4581 *** 1020145 Kunal Krishna *** UR *** 3257
  4582 *** 1026374 Pooja Prapanna *** UR *** 3258 *** OBC-879
  4583 *** 1032304 Harish Prasad Br *** UR *** 3259
  4584 *** 1038021 Sougata Mahanty *** UR *** 3260
  4585 *** 1012868 Chandrashekhar Channappanavar *** UR *** 3261
  4586 *** 1003190 Kirtane Nilesh Narayan *** UR *** 3262 *** OBC-880
  4587 *** 1000623 Ashok Choudhary *** UR *** 3263 *** OBC-881
  4588 *** 1021827 Chaudhari Prachi Sanjay *** UR *** 3264
  4589 *** 1015446 Arvind Thakuriya *** UR *** 3265
  4590 *** 1017722 Sumit Soni *** UR *** 3266 *** OBC-882
  4591 *** 1024221 Suhas P *** UR *** 3267
  4592 *** 1002562 Harisuthan T *** UR *** 3268
  4593 *** 1049430 V M Baskaran *** UR *** 3269 *** OBC-883
  4594 *** 1042903 Arul Prakash N *** UR *** 3270 *** OBC-884
  4595 *** 1010693 Charu Jora *** UR *** 3271
  4596 *** 1035136 Vipin Gupta *** UR *** 3272
  4597 *** 1006793 Reena Kumari Sharma *** UR *** 3273
  4598 *** 1007756 Biswaranjan Nayak *** UR *** 3274
  4599 *** 1025512 Arun Kumar Kedia *** UR *** 3275
  4600 *** 1031333 Subhash Chandra Jha *** UR *** 3276
  4601 *** 1000884 Nisha J Haridas *** UR *** 3277 *** OBC-885
  4602 *** 1001114 Sunil Kumar *** UR *** 3278 *** OBC-886
  4603 *** 1042546 Nagendra A V *** UR *** 3279
  4604 *** 1010937 Badarkhe Pankaj Asaram *** UR *** 3280 *** OBC-887
  4605 *** 1041980 Revathi Shree R *** UR *** 3281 *** OBC-888
  4606 *** 1045360 Vaseem Ali Jafarali Mulla *** UR *** 3282 *** OBC-889
  4607 *** 1025457 Sowmiya S *** UR *** 3283 *** OBC-890
  4608 *** 1034929 Sananda Koley *** UR *** 3284
  4609 *** 1011097 Ankit Bansal *** UR *** 3285
  4610 *** 1051032 Asha Ranjan *** UR *** 3286
  4611 *** 1045530 Shagun Sachdeva *** UR *** 3287
  4612 *** 1050939 Amit Goyal *** UR *** 3288
  4613 *** 1006459 Ranjan Kumar Patel *** UR *** 3289 *** OBC-891
  4614 *** 1013021 Muhammed Shafi P S *** UR *** 3290 *** OBC-892
  4615 *** 1042776 Vidya Narayan *** UR *** 3291
  4616 *** 1017957 Gaurav Sharma *** UR *** 3292
  4617 *** 1034855 Varun Kumar *** UR *** 3293
  4618 *** 1042306 Kirti Ranjan Mohanty *** UR *** 3294
  4619 *** 1018245 Divya H M *** UR *** 3295 *** OBC-893
  4620 *** 1024555 Mahantesh S Mudakanagoudar *** UR *** 3296
  4621 *** 1011417 Deepti Vishwanathan *** UR *** 3297
  4622 *** 1018273 Dipak Gupta *** UR *** 3298
 8. Guest

  Guest Guest

  4627 *** 1025085 Farah Shirin Khan *** UR *** 3303
  4628 *** 1047139 Lavanya Bt *** UR *** 3304
  4629 *** 1028616 Nimmi A Jose *** UR *** 3305
  4630 *** 1045228 Sanyam Chaurasia *** UR *** 3306 *** OBC-897
  4631 *** 1050365 Ambresh A *** UR *** 3307 *** OBC-898
  4632 *** 1004872 Sujita Achyutanand Panickar *** UR *** 3308
  4633 *** 1050543 Meenakshi Lallar *** UR *** 3309
  4634 *** 1027274 Aditya Kumar Pathak *** UR *** 3310
  4635 *** 1045869 Srinivasa R *** UR *** 3311 *** OBC-899
  4636 *** 1023071 K Ravi Rao *** UR *** 3312
  4637 *** 1005203 Sumanta Chatterjee *** UR *** 3313
  4638 *** 1005456 Kakade Vikram Shivaji *** UR *** 3314
  4639 *** 1011521 Pukhraj Sadh *** UR *** 3315 *** OBC-900
  4640 *** 1043485 Rashmi Chourasia *** UR *** 3316 *** OBC-901
  4641 *** 1042596 Anjul Agarwal *** UR *** 3317
  4642 *** 1007299 Pawan Kumar Pal *** UR *** 3318 *** OBC-902
  4643 *** 1043177 Rashmi Prasannan *** UR *** 3319
  4644 *** 1006427 Nripesh Sadasukhi *** UR *** 3320
  4645 *** 1040946 Bharath Kumar Bhat *** UR *** 3321
  4646 *** 1039775 Shah Pathik Kirtikumar *** UR *** 3322
  4647 *** 1011891 Sandesh Kumar K J *** UR *** 3323 *** OBC-903
  4648 *** 1040610 Arvind Kumar Misra *** UR *** 3324
  4649 *** 1024538 Nandini Thakur *** UR *** 3325
  4650 *** 1020881 Souraw Singh Parmar *** UR *** 3326
  4651 *** 1047883 Saumya Singh *** UR *** 3327
  4652 *** 1042613 Subhadeep Mondal *** UR *** 3328
  4653 *** 1018753 Jayaprakash J *** UR *** 3329
  4654 *** 1029134 Amit Kumar Jayswal *** UR *** 3330 *** OBC-904
  4655 *** 1005323 Sunil Kumar Math *** UR *** 3331 *** OBC-905
  4656 *** 1051149 Gauri Arun Shingate *** UR *** 3332
  4657 *** 1001203 S Arun *** UR *** 3333 *** OBC-906
  4658 *** 1002522 Jaykumar C Mistry *** UR *** 3334 *** OBC-907
  4659 *** 1038983 Swetabh Purohit *** UR *** 3335
  4660 *** 1022605 Dsouza Kevin Geoffrey *** UR *** 3336
  4661 *** 1004958 N N Veenaa *** UR *** 3337 *** OBC-908
  4662 *** 1041306 Shivaraj T N *** UR *** 3338
  4663 *** 1038607 Dembla Tina Shivkumar *** UR *** 3339
  4664 *** 1046973 Amit Singla *** UR *** 3340
  4665 *** 1022452 Nida Mustufa Siddiquee *** UR *** 3342
  4666 *** 1028797 Pabitra Roy *** UR *** 3343
  4667 *** 1023762 Divya Srivastava *** UR *** 3344
  4668 *** 1009672 Karthik N *** UR *** 3345 *** OBC-909
  4669 *** 1050689 Naik Kiran Vasantrao *** UR *** 3346 *** OBC-910
  4670 *** 1023851 Kumari Mitu *** UR *** 3347
  4671 *** 1040870 Ravi Kant *** UR *** 3348
  4672 *** 1032939 Jyotiranjan Sahoo *** UR *** 3349 *** OBC-911
  4673 *** 1023779 Krishnendu Halder *** UR *** 3350
  4674 *** 1033756 Satish Dinkar Chaudhary *** UR *** 3351 *** OBC-912
  4675 *** 1001975 Jillawar Nikhil Jayprakash *** UR *** 3352
  4676 *** 1050819 Kailas Mirche *** UR *** 3353
  4677 *** 1017346 Om Prakash Purbey *** UR *** 3354 *** OBC-913
  4678 *** 1048898 Gerald Johnson *** UR *** 3355
  4679 *** 1008527 Priya Verma *** UR *** 3356 *** OBC-914
  4680 *** 1019079 Silambarasan P *** UR *** 3357 *** OBC-915
  4681 *** 1003314 Vishal Bhandari *** UR *** 3358
  4682 *** 1027718 Shah Viral Subhashchandra *** UR *** 3359
  4683 *** 1000756 Prabhpreet Kaur *** UR *** 3360
  4684 *** 1017761 Asma Bibi *** UR *** 3361 *** OBC-916
  4685 *** 1030755 Naveen Kumar K R *** UR *** 3362 *** OBC-917
  4686 *** 1032532 Mundhe Ramrao Madhukarrao *** UR *** 3363 *** OBC-918
  4687 *** 1013953 Roumi Ghosh *** UR *** 3364
  4688 *** 1015441 Ron Johny *** UR *** 3365
  4689 *** 1016078 Bharati Sandesh Madhukar *** UR *** 3366 *** OBC-919
  4690 *** 1012000 Vandana Agrawal *** UR *** 3367
  4691 *** 1031379 Rakesh S Nair *** UR *** 3368
  4692 *** 1039912 Ranjith Kumar S *** UR *** 3369 *** OBC-920
  4693 *** 1013621 Rajesh Gantayat *** UR *** 3370
  4694 *** 1015111 Gajanan *** UR *** 3371
  4695 *** 1009326 Nirmal Kumar *** UR *** 3372 *** OBC-921
  4696 *** 1000341 Kulsoom Siddiqui *** UR *** 3373 *** OBC-922
  4697 *** 1027377 Tarun Kumar Jain *** UR *** 3374
  4698 *** 1009629 Roshan *** UR *** 3375
  4699 *** 1032356 Rode Supriya Ramchandra *** UR *** 3376
  4700 *** 1021093 Tanawade Prasad Kashinath *** UR *** 3377
  4701 *** 1028306 Aditi Dewan *** UR *** 3378
  4702 *** 1049715 Prakash Kumar Swain *** UR *** 3379 *** OBC-923
  4703 *** 1034124 Karthick V *** UR *** 3380
  4704 *** 1034975 Sushil Ojha *** UR *** 3381
  4705 *** 1044242 Vidhya S *** UR *** 3382
  4706 *** 1040882 Siddharth L *** UR *** 3383
  4707 *** 1034071 Rajeev Kumar Nishad *** UR *** 3384
  4708 *** 1022571 Sathiyanarayanan P *** UR *** 3385 *** OBC-924
  4709 *** 1018854 Neetu Paliwal *** UR *** 3386
  4710 *** 1048402 Kapil *** UR *** 3387
  4711 *** 1044836 Ramesh Patil *** UR *** 3388
  4712 *** 1047758 Rohit Kumar Yogi *** UR *** 3389 *** OBC-925
  4713 *** 1034110 Dinesh Kumar Yadav *** UR *** 3390 *** OBC-926
  4714 *** 1049646 Shaikh Saif Ul Islam *** UR *** 3391 *** OBC-927
  4715 *** 1001409 Nirbhaibir Singh *** UR *** 3392
  4716 *** 1012901 Satasia Nirav Bhikhalal *** UR *** 3394
  4717 *** 1015823 Dalasaniya Vimalkumar Babulal *** UR *** 3395
  4718 *** 1010400 Reema Jain *** UR *** 3396
  4719 *** 1031272 Sahana S *** UR *** 3397
  4720 *** 1016035 Patil Bhushan Subhash *** UR *** 3398
  4721 *** 1004748 Lavkush *** UR *** 3399
  4722 *** 1016858 Gaurav Gambhir *** UR *** 3400
  4723 *** 1033621 Somnath Roy *** UR *** 3401
  4724 *** 1041691 Gauravgoel *** UR *** 3402
  4725 *** 1036861 Pathade Sharad Balu *** UR *** 3403
  4726 *** 1026989 Praveen Kumar Thakur *** UR *** 3404
  4727 *** 1032193 Vaidya Yashkumar Vijaybhai *** UR *** 3405
  4728 *** 1020923 Prema S *** UR *** 3406 *** OBC-929
  4729 *** 1036395 Deeksha Elwadhi *** UR *** 3407
  4730 *** 1046534 Namita Pandey *** UR *** 3408
  4731 *** 1024573 Revathy V *** UR *** 3409
  4732 *** 1041130 Khariwale Harshal Liladhar *** UR *** 3410 *** OBC-930
  4733 *** 1015563 Rabade Nikhil Rajendra *** UR *** 3411
  4734 *** 1036211 Modi Malav Anand *** UR *** 3412
  4735 *** 1043369 Kumari Sweta *** UR *** 3413
  4736 *** 1052199 Chamle Vijay Shriram *** UR *** 3414 *** OBC-931
  4737 *** 1017374 Monika Jain *** UR *** 3415
  4738 *** 1039914 Dhivya R *** UR *** 3416 *** OBC-932
  4739 *** 1049729 Lalit Kiran Saini *** UR *** 3417
  4740 *** 1050904 Aswini P *** UR *** 3418 *** OBC-933
  4741 *** 1037260 Ashwini Rani M *** UR *** 3419
  4742 *** 1018997 Arjun Bijali *** UR *** 3420
  4743 *** 1022164 M Jailani *** UR *** 3421 *** OBC-934
  4744 *** 1002137 Dilip V *** UR *** 3422 *** OBC-935
  4745 *** 1034650 K Padmavathi *** UR *** 3423
  4746 *** 1009515 Alagesan S *** UR *** 3424 *** OBC-936
  4747 *** 1041404 Adarsha K N *** UR *** 3425 *** OBC-937
  4748 *** 1001380 Mahesh V Kattimani *** UR *** 3426
  4749 *** 1014077 Suresh M *** UR *** 3427 *** OBC-938
  4750 *** 1014899 Debasis Pradhan *** UR *** 3428
  4751 *** 1002150 Patil Amruta Ashok *** UR *** 3429
  4752 *** 1003977 Shruthi H S *** UR *** 3430
  4753 *** 1049643 Bapat Aarati Anil *** UR *** 3431
  4754 *** 1018733 Maneesh Kumar Singh *** UR *** 3432
  4755 *** 1032316 Amasa Viswanatha Reddy *** UR *** 3433 *** OBC-939
  4756 *** 1025546 Sanjay Chugh *** UR *** 3434
  4757 *** 1032632 Urmi Sanyal *** UR *** 3435
  4758 *** 1027060 Swati Sharma *** UR *** 3436
  4759 *** 1005480 Rajakumari N *** UR *** 3438 *** OBC-941
  4760 *** 1019565 Angshuman Jana *** UR *** 3439
  4761 *** 1023544 Barai Manojkumar Keshaorao *** UR *** 3440 *** OBC-942
  4762 *** 1003267 Saurabh Gupta *** UR *** 3441 *** OBC-943
  4763 *** 1045884 Salunkhe Rajakiran Arjun *** UR *** 3442
  4764 *** 1007917 Anitha Raj M *** UR *** 3443 *** OBC-944
  4765 *** 1013671 Siddharth Vashistha *** UR *** 3444
  4766 *** 1035809 Sonal Mundra *** UR *** 3445
  4767 *** 1002615 Chindhalore Prajakta Ganesh *** UR *** 3446 *** OBC-945
  4768 *** 1031805 Rohit Raj *** UR *** 3447 *** OBC-946
  4769 *** 1023321 Parekh Shivam Bipin *** UR *** 3448
  4770 *** 1002492 Rathod Pradip Bhimrao *** UR *** 3449 *** OBC-947
  4771 *** 1045736 Sathe Anuja Anand *** UR *** 3450
  4772 *** 1049704 Pradeep Kumar Thapa *** UR *** 3451
  4773 *** 1014854 Prasenjit Baliarsingh *** UR *** 3452
  4774 *** 1033787 Santosh Kumar Dhaked *** UR *** 3453 *** OBC-948
  4775 *** 1014343 Swati Gupta *** UR *** 3454
  4776 *** 1048029 Rahul J *** UR *** 3455 *** OBC-949
  4777 *** 1000997 Shivanand Pujar *** UR *** 3456
  4778 *** 1034618 Nithya R *** UR *** 3457 *** OBC-950
  4779 *** 1046940 Shamantha D *** UR *** 3458 *** OBC-951
  4780 *** 1003526 Trivedi Chinmay Kiritkumar *** UR *** 3459
  4781 *** 1013098 Gouri Mukherjee Mukhopadhyay *** UR *** 3460
  4782 *** 1023121 Anoop C *** UR *** 3461 *** OBC-952
  4783 *** 1018209 Sarah Grace Priyadarshini *** UR *** 3462
  4784 *** 1041510 Divya A I *** UR *** 3463 *** OBC-953
  4785 *** 1038143 Arghya Dutta *** UR *** 3464
  4786 *** 1025509 Krishnan V *** UR *** 3465
  4787 *** 1004585 Neethu Jacob *** UR *** 3466
  4788 *** 1024741 Aradhana Gupta *** UR *** 3467
  4789 *** 1001036 Raman Piplani *** UR *** 3468
  4790 *** 1037336 Dipankar Bera *** UR *** 3469
  4791 *** 1011563 K Anupama *** UR *** 3470
  4792 *** 1022661 Navneet Agarwal *** UR *** 3471
  4793 *** 1041055 Priyabrata Das *** UR *** 3472
  4794 *** 1023118 Monika Vijayvargiya *** UR *** 3473
  4795 *** 1030881 Sonam Karan *** UR *** 3474
  4796 *** 1031191 Krishnadas Somasekharan Nair *** UR *** 3475
  4797 *** 1030682 Abhijeet *** UR *** 3476
  4798 *** 1037009 Mohita Singal *** UR *** 3477
  4799 *** 1017178 Bijith E V *** UR *** 3478
  4800 *** 1051943 Gandhi Ankurkumar D *** UR *** 3479 *** OBC-954
  4801 *** 1050667 Amruta Anil Pandit *** UR *** 3480
  4802 *** 1048058 Anupam Das *** UR *** 3481
  4803 *** 1020693 Jimmy Pathak *** UR *** 3482
  4804 *** 1012997 Anju Baranwal *** UR *** 3483
  4805 *** 1026630 Patil Vishal Ganpati *** UR *** 3484
  4806 *** 1007327 Chitaranjan Mishra *** UR *** 3485
  4807 *** 1001361 Anamika Tiwari *** UR *** 3486
  4808 *** 1029710 Teesta Banerjee *** UR *** 3487
  4809 *** 1039484 Pankaj Kanwar *** UR *** 3488
  4810 *** 1044456 Noorulla A M *** UR *** 3489 *** OBC-955
  4811 *** 1040954 Rane Hemant Ramchandra *** UR *** 3490 *** OBC-956
  4812 *** 1035817 Joshi Nisarg Dipakbhai *** UR *** 3491
  4813 *** 1007735 Priya K *** UR *** 3492 *** OBC-957
  4814 *** 1014242 Tanuja *** UR *** 3493
  4815 *** 1019847 Aroonima Misra *** UR *** 3494
  4816 *** 1000732 Divya Bhagchandani *** UR *** 3495
  4817 *** 1034175 Soudamini Narayan Nayak *** UR *** 3496
  4818 *** 1049613 Mumtaz Ali Khan *** UR *** 3497
  4819 *** 1012888 Wadhwani Manish Rajkumar *** UR *** 3498
  4820 *** 1050943 Naveen Goyal *** UR *** 3499
  4821 *** 1047555 Mohammed Noufal B *** UR *** 3500 *** OBC-958
  4822 *** 1000427 Amit Srivastava *** UR *** 3501
  4823 *** 1037888 Charles Bronson S *** UR *** 3502
  4824 *** 1013212 Ramesh Gobarbhai Padariya *** UR *** 3503
  4825 *** 1052265 Sandeep S Donagaon *** UR *** 3504
  4826 *** 1051164 Md Izhar Ali *** UR *** 3505
  4827 *** 1011065 Patil Dnyanesh Dhanraj *** UR *** 3506 *** OBC-959
  4828 *** 1025704 Anshu Kumar *** UR *** 3507 *** OBC-960
  4829 *** 1027516 Animesh Kumar *** UR *** 3508 *** OBC-961
  4830 *** 1045675 Laxmi Narayan Rundla *** UR *** 3509 *** OBC-962
  4831 *** 1035484 Saroj Choudhary *** UR *** 3510
  4832 *** 1043106 Nitin Balkrishna Raut *** UR *** 3511 *** OBC-963
  4833 *** 1036814 Bhavar Tushar Dattatraya *** UR *** 3512
  4834 *** 1014547 Mukesh Chawla *** UR *** 3513
  4835 *** 1026259 Bahekar Anurag Deepak *** UR *** 3514
  4836 *** 1030518 Dharmendra Kumar *** UR *** 3515 *** OBC-964
  4837 *** 1018566 Atul Kumar Singh *** UR *** 3516
  4838 *** 1021675 Wadile Santosh Rohidas *** UR *** 3517 *** OBC-965
  4839 *** 1046769 Sujash Chakraborty *** UR *** 3518
  4840 *** 1049474 Rabiul Alam *** UR *** 3519
  4841 *** 1038097 Lubaina Bahar *** UR *** 3520
  4842 *** 1048474 Mohan Kumar M *** UR *** 3521 *** OBC-966
  4843 *** 1020108 Shajmeer R M *** UR *** 3522 *** OBC-967
  4844 *** 1044888 Vispute Chetan Dilip *** UR *** 3523 *** OBC-968
  4845 *** 1007670 Girisha K Nadumane *** UR *** 3524
  4846 *** 1047635 Soma *** UR *** 3525 *** OBC-969
  4847 *** 1036401 Vinod Kumari *** UR *** 3526 *** OBC-970
  4848 *** 1039183 Jag Mohan *** UR *** 3527
  4849 *** 1035875 Ayandip Nandi *** UR *** 3528
  4850 *** 1051005 Swarna *** UR *** 3529 *** OBC-971
  4851 *** 1030991 Abhilash R *** UR *** 3530 *** OBC-972
  4852 *** 1014353 Amitesh Kumar Pandey *** UR *** 3531
  4853 *** 1022299 Vidhya Manohar *** UR *** 3532
  4854 *** 1014957 Shashank Ds *** UR *** 3533 *** OBC-973
  4855 *** 1019313 Mona Lisa *** UR *** 3534
  4856 *** 1044729 Shah Priyanka Ashok *** UR *** 3535
  4857 *** 1041861 Barange Deviram Munna *** UR *** 3536
  4858 *** 1007378 Tinku *** UR *** 3537 *** OBC-974
  4859 *** 1034463 Shweta Agarwal *** UR *** 3538
  4860 *** 1019180 Bibilash B S *** UR *** 3539 *** OBC-975
  4861 *** 1049075 Saravanan R *** UR *** 3540 *** OBC-976
  4862 *** 1034718 Yogesh Kumar B *** UR *** 3541 *** OBC-977
  4863 *** 1028508 Kunal Raj *** UR *** 3542
  4864 *** 1000387 S Lakshmi *** UR *** 3543
  4865 *** 1004478 Dogiwal Mahendra Bhagwanram *** UR *** 3544
  4866 *** 1007854 Shambuk *** UR *** 3545 *** OBC-978
  4867 *** 1041388 Sudarshan *** UR *** 3546
  4868 *** 1037964 Pradeepa R *** UR *** 3547
  4869 *** 1000525 Mahendra Singh *** UR *** 3548 *** OBC-979
  4870 *** 1007904 Ekta Tyagi *** UR *** 3549
  4871 *** 1038071 Pawan Kumar Sharma *** UR *** 3550
  4872 *** 1041877 Shilpa N *** UR *** 3551
  4873 *** 1038763 Prateek Upadhyay *** UR *** 3552
  4874 *** 1004895 Anu Prasad G *** UR *** 3553
  4875 *** 1040351 Kulkarni Shraddha Shripad *** UR *** 3554
  4876 *** 1050805 Jeevraj Singh Rajawat *** UR *** 3555
  4877 *** 1009592 Solanki Krunal Chandrakant *** UR *** 3556
  4878 *** 1049341 Deepak Gupta *** UR *** 3557
  4879 *** 1008460 Sivaprasath J *** UR *** 3558 *** OBC-[snip]
  4880 *** 1002857 Adhithyan R *** UR *** 3559
  4881 *** 1015732 Shah Yash Bharat *** UR *** 3560
  4882 *** 1013584 Ramya K *** UR *** 3561 *** OBC-[snip]
  4883 *** 1014257 Shah Shreya Bharat *** UR *** 3562
  4884 *** 1037754 Gupta Shweta Om Prakash *** UR *** 3563
  4885 *** 1026759 Kayal Vizhi N *** UR *** 3564
  4886 *** 1008569 Md Mazhar Alam *** UR *** 3565
  4887 *** 1036361 Ramya S *** UR *** 3566
  4888 *** 1028017 Navakumar M *** UR *** 3567 *** OBC-[snip]
  4889 *** 1026234 Munde Kalpana Sangram *** UR *** 3568 *** OBC-[snip]
  4890 *** 1049328 Ganesh Vishnudas Ingale *** UR *** 3569
  4891 *** 1044994 Erole Sonal Ashok *** UR *** 3570 *** OBC-[snip]
  4892 *** 1004937 Sridhar S *** UR *** 3571 *** OBC-[snip]
  4893 *** 1043639 Abrar Ali *** UR *** 3572 *** OBC-[snip]
  4894 *** 1034483 Mohd Shoaib Khan *** UR *** 3573
  4895 *** 1043816 Ranade Rahul Subhash *** UR *** 3574
  4896 *** 1008030 Shah Kinjal Rajesh *** UR *** 3575
  4897 *** 1006146 S Madhu *** UR *** 3576
  4898 *** 1036372 Vikram Singh Rathore *** UR *** 3577
  4899 *** 1026181 Kapil Sankar M *** UR *** 3578
  4900 *** 1034705 Ankit Gaba *** UR *** 3579
  4901 *** 1038942 Vanya Jaitly *** UR *** 3580
  4902 *** 1050992 Anchal Gupta *** UR *** 3581
  4903 *** 1039648 Mamta Setia *** UR *** 3582
  4904 *** 1040315 Ramani Narendra Rameshbhai *** UR *** 3583
  4905 *** 1025759 Vinayak Koparde *** UR *** 3584 *** OBC-[snip]
  4906 *** 1009713 Hema Chaudhary *** UR *** 3585
  4907 *** 1002103 Nikhil Gupta *** UR *** 3586
  4908 *** 1015136 Kharche Bhushan Barsu *** UR *** 3587 *** OBC-[snip]
  4909 *** 1028874 Vijay Jagadishbhai Jethava *** UR *** 3588
  4910 *** 1018528 Shubhra Singh *** UR *** 3589
  4911 *** 1001231 Rajaganesh R *** UR *** 3590 *** OBC-[snip]
  4912 *** 1045467 B Nirmal *** UR *** 3591 *** OBC-990
  4913 *** 1000478 Ruchi Nagpal *** UR *** 3592
  4914 *** 1040096 Vikas Joshi *** UR *** 3593
  4915 *** 1026660 Arun Babu Joseph *** UR *** 3594
  4916 *** 1041373 Devdeep Mukherjee *** UR *** 3595
  4917 *** 1039732 Tejas Chandrakant Thakkar *** UR *** 3596
  4918 *** 1011592 Pooja Shashidharan *** UR *** 3597
  4919 *** 1029219 Hire Sumeet Ramdas *** UR *** 3598 *** OBC-991
  4920 *** 1009719 Deepshikha Kriplani *** UR *** 3599
  4921 *** 1024806 Oves Siddiqui *** UR *** 3600 *** OBC-992
  4922 *** 1028918 Nithya T *** UR *** 3601
  4923 *** 1014964 Thakkar Mayur Deepak *** UR *** 3602
  4924 *** 1011940 Sashank Saini *** UR *** 3603 *** OBC-993
  4925 *** 1018455 Bhatnagar Abhinav Sudhirkumar *** UR *** 3604
  4926 *** 1000639 Aditi Gupta *** UR *** 3605
  4927 *** 1052361 Garima Sharma *** UR *** 3606
  4928 *** 1035132 Anshu Singh *** UR *** 3607
  4929 *** 1035934 Muhammad Rashid O *** UR *** 3608 *** OBC-994
  4930 *** 1031263 Gunjan Agrawal *** UR *** 3609
  4931 *** 1005625 Shah Kunal Chandrakant *** UR *** 3610
  4932 *** 1044816 Kundalia Kaushal Nareshkumar *** UR *** 3611
  4933 *** 1048271 S G Shyam Lakshman *** UR *** 3612
  4934 *** 1035476 Rohini *** UR *** 3613
  4935 *** 1001963 Debajyoti Mandal *** UR *** 3614
  4936 *** 1036535 Ashok Kumar Bishnoi *** UR *** 3615
  4937 *** 1029441 Rajesh Kumar Rajnish *** UR *** 3616 *** OBC-995
  4938 *** 1017326 Dipesh Kumar Batra *** UR *** 3617
  4939 *** 1049029 Minu Meenakshi Devi K R *** UR *** 3618 *** OBC-996
  4940 *** 1046257 Ganesh Prasad Kamath K *** UR *** 3619
  4941 *** 1048232 Annamalai O *** UR *** 3620
  4942 *** 1031120 Sheth Vishal Pankajkumar *** UR *** 3621
  4943 *** 1040531 Medha Das *** UR *** 3622
  4944 *** 1029818 Shakun Chaudhary *** UR *** 3623
  4945 *** 1032157 S Thusleema *** UR *** 3624 *** OBC-997
  4946 *** 1041400 Banreet Bagri *** UR *** 3625
  4947 *** 1037668 Luna Mishra *** UR *** 3626
  4948 *** 1022948 Rangasamy S *** UR *** 3627 *** OBC-998
  4949 *** 1008318 Satish T S *** UR *** 3628 *** OBC-999
  4950 *** 1014280 Abhishek Banerjee *** UR *** 3629
  4951 *** 1006188 Nagesha Ck *** UR *** 3630 *** OBC-1000
  4952 *** 1010468 Lourembam Radhapyari *** UR *** 3631 *** OBC-1001
  4953 *** 1010154 Pranshuta Sharma *** UR *** 3632
  4954 *** 1013568 Narwade Sayalee Suryabhan *** UR *** 3633
  4955 *** 1011274 Sushama Saroj *** UR *** 3634
  4956 *** 1039501 Poonam Kumari *** UR *** 3635
  4957 *** 1048414 Gujar Neeraj Vilas *** UR *** 3636
  4958 *** 1015285 Arputham A *** UR *** 3637 *** OBC-1002
  4959 *** 1041632 Laxman Kumar Senapati *** UR *** 3638 *** OBC-1003
  4960 *** 1021866 Shikha Bansal *** UR *** 3639
  4961 *** 1044498 Rakesh Kumar Thakur *** UR *** 3640 *** OBC-1004
  4962 *** 1030347 Ashish Sharma *** UR *** 3641
  4963 *** 1028408 Kamtalwar Nagendra Vishwanth *** UR *** 3642
  4964 *** 1037737 Solanki Amitkumar Bhikhubhai *** UR *** 3643 *** OBC-1005
  4965 *** 1044211 Ashish Ranjan *** UR *** 3644 *** OBC-1006
  4966 *** 1021435 K Suman *** UR *** 3645
  4967 *** 1005112 Martina V *** UR *** 3646 *** OBC-1007
  4968 *** 1045260 Gandhi Niraj Bharat *** UR *** 3647
  4969 *** 1050104 Manu Kumar *** UR *** 3648 *** OBC-1008
  4970 *** 1012768 Vidya Sagar V *** UR *** 3649
  4971 *** 1022856 Vivek Kumar *** UR *** 3650
  4972 *** 1010794 Rakesh Kumar *** UR *** 3651 *** OBC-1009
  4973 *** 1033863 Swapna Helen John *** UR *** 3652
  4974 *** 1034622 R C Prathap Mohan *** UR *** 3653
  4975 *** 1024505 Ambresh *** UR *** 3654
  4976 *** 1013270 Nikam Ulhas Kisanrao *** UR *** 3655 *** OBC-1010
  4977 *** 1010149 Patel Jayesh Amrutlal *** UR *** 3656
  4978 *** 1034958 Shailendra Kumar Gupta *** UR *** 3657
  4979 *** 1007853 Gaurav Dhaka *** UR *** 3658 *** OBC-1011
  4980 *** 1036669 Shuchismita *** UR *** 3659
  4981 *** 1012144 Neelesh Nema *** UR *** 3660
  4982 *** 1025271 Sandhya Kumari *** UR *** 3661 *** OBC-1012
  4983 *** 1018104 Sangeetha K *** UR *** 3662 *** OBC-1013
  4984 *** 1000415 Chandrika R Doddihal *** UR *** 3663
  4985 *** 1006704 Dhiraj Daga *** UR *** 3664
  4986 *** 1050725 Amit Bhambri *** UR *** 3665
  4987 *** 1025278 Sudhakar Jena *** UR *** 3666
  4988 *** 1030548 Patel Shaileshkumar *** UR *** 3667
  4989 *** 1019338 Khushboo Jain *** UR *** 3668
  4990 *** 1043120 Nitin Sethi *** UR *** 3669
  4991 *** 1027324 Pradip Sarkar *** UR *** 3670
  4992 *** 1013095 Veda Senthil Velan *** UR *** 3671
  4993 *** 1038212 Muley Kapil Dilip *** UR *** 3672
  4994 *** 1045095 Adarsh Kumar Shetty A B *** UR *** 3673
  4995 *** 1038674 Lakhpat Yadav *** UR *** 3674 *** OBC-1014
  4996 *** 1027171 Vineet Goel *** UR *** 3675
  4997 *** 1008465 Khushbu Jindal *** UR *** 3676
  4998 *** 1019176 Atish Kumar *** UR *** 3677 *** OBC-1015
  4999 *** 1019171 Anuradha Patil *** UR *** 3678
  5000 *** 1040728 Parul Kansal *** UR *** 3679
  5001 *** 1025922 Khatuja Jeetendra Ashok *** UR *** 3680
  5002 *** 1045809 Chandan Kumar Mishra *** UR *** 3681
  5003 *** 1006571 Suman Agrawal *** UR *** 3682
  5004 *** 1010854 Patel Ravi Bhikhabhai *** UR *** 3683
  5005 *** 1028197 Makwana Rinkuben Dhirubhai *** UR *** 3684
  5006 *** 1004215 Syed Iftikhar Ali *** UR *** 3685
  5007 *** 1011106 Diveenia D *** UR *** 3686
  5008 *** 1006343 Jose Thomas *** UR *** 3687
  5009 *** 1039595 Niruba M *** UR *** 3688 *** OBC-1016
  5010 *** 1024522 Vennila S *** UR *** 3689 *** OBC-1017
  5011 *** 1034937 Pandey Snehavardhan R *** UR *** 3691
  5012 *** 1026086 Sanket Anand *** UR *** 3692 *** OBC-1018
  5013 *** 1007910 Omveer Singh Chouhan *** UR *** 3693
  5014 *** 1010539 Kadam Prasad Kalyanrao *** UR *** 3694
  5015 *** 1001612 Raju Thakur *** UR *** 3695
  5016 *** 1035640 Abhinav Verma *** UR *** 3696
  5017 *** 1012646 Saurabh Jain *** UR *** 3697
  5018 *** 1008596 Kishore Kumar *** UR *** 3698
  5019 *** 1038908 Remya A *** UR *** 3699
  5020 *** 1024351 Manish Pandey *** UR *** 3700
  5021 *** 1039375 Zanak Sunil Dattatray *** UR *** 3701 *** OBC-1019
  5022 *** 1009749 Shetty Namrata Yajendra *** UR *** 3702
  5023 *** 1035761 Jobanputra Neha Arvind *** UR *** 3703
  5024 *** 1019396 Surendra Kumar Saini *** UR *** 3704 *** OBC-1020
  5025 *** 1050697 Ramkishan Jat *** UR *** 3705 *** OBC-1021
  5026 *** 1031119 Syed Naiyer Ali *** UR *** 3706
  5027 *** 1021764 Sourabha Kumar Patro *** UR *** 3707
  5028 *** 1034475 Rahul Yadav *** UR *** 3708
  5029 *** 1013920 Jawale Pallavi Dinkar *** UR *** 3709 *** OBC-1022
  5030 *** 1011990 Suhani Vrajlalbhai Patel *** UR *** 3710
  5031 *** 1046422 Manika Saluja *** UR *** 3711
  5032 *** 1035617 Sudarshan Khaskil *** UR *** 3712 *** OBC-1023
  5033 *** 1046784 Jaydeep Nandi *** UR *** 3713
  5034 *** 1004127 Surabhi *** UR *** 3714
  5035 *** 1003202 Mahendra Kumar Sharma *** UR *** 3715
  5036 *** 1021102 Manjul Mishra *** UR *** 3716
  5037 *** 1026679 Santosh Kumar Singh *** UR *** 3717 *** OBC-1024
  5038 *** 1031803 Patil Sachin Nilkanth *** UR *** 3718 *** OBC-1025
  5039 *** 1048327 Saroj Dinesh Rameshkumar *** UR *** 3719
  5040 *** 1009192 Amita Sekhar Padhy *** UR *** 3720
  5041 *** 1044168 Sharad Kumar Mishra *** UR *** 3721
  5042 *** 1027453 Ragadeepthi R *** UR *** 3722 *** OBC-1026
  5043 *** 1014018 Zachariah T Zachariah *** UR *** 3723
  5044 *** 1027494 S Naveen *** UR *** 3724
  5045 *** 1011680 Abhishek Rathore *** UR *** 3725 *** OBC-1027
  5046 *** 1000729 Syed Kaleemur Rahman *** UR *** 3726
  5047 *** 1009512 Asha Krishnan *** UR *** 3727 *** OBC-1028
  5048 *** 1033432 Sidharth Singh Chandel *** UR *** 3728 *** OBC-1029
  5049 *** 1005490 Divyang Mukeshkumar Shah *** UR *** 3729
  5050 *** 1035712 Chinchilu R V *** UR *** 3730 *** OBC-1030
  5051 *** 1025242 Deshpande Rinku Vishram *** UR *** 3731
  5052 *** 1011754 Nisha Pariyarath *** UR *** 3732
  5053 *** 1020840 Diana Elizabeth James *** UR *** 3733
  5054 *** 1052231 Sanjay Kumar *** UR *** 3734
  5055 *** 1034753 Reeti Singh Thakur *** UR *** 3735 *** OBC-1031
  5056 *** 1039890 Rajeev Lohokare *** UR *** 3736
  5057 *** 1027331 Narmadha S *** UR *** 3737
  5058 *** 1045771 Durdana Parveen J *** UR *** 3738 *** OBC-1032
  5059 *** 1049828 Amitava Addy *** UR *** 3739
  5060 *** 1017089 Amit Narang *** UR *** 3740
  5061 *** 1029450 Nadeem Ahmad *** UR *** 3741 *** OBC-1033
  5062 *** 1041526 Amresh Kumar Sahu *** UR *** 3742 *** OBC-1034
  5063 *** 1038431 Kuldeep Srivastava *** UR *** 3743
  5064 *** 1014528 Shveta Dhadwal *** UR *** 3744
  5065 *** 1040858 S Sathish *** UR *** 3745
  5066 *** 1046494 Debasish Patro *** UR *** 3746
  5067 *** 1015644 D R Sivakumar *** UR *** 3747
  5068 *** 1030937 Nalinikanta Panda *** UR *** 3748
  5069 *** 1014285 Vijay Kumar Bhargava *** UR *** 3749
  5070 *** 1008757 Akhilesh Pahade *** UR *** 3750
  5071 *** 1030613 Nilavu J *** UR *** 3751 *** OBC-1035
  5072 *** 1016936 Jain Raina Subhash *** UR *** 3752
  5073 *** 1030931 Tarun Shrikrishna Khandednath *** UR *** 3753 *** OBC-1036
  5074 *** 1011260 Surendra Kumar *** UR *** 3754 *** OBC-1037
  5075 *** 1042234 Anoop Sharma *** UR *** 3755
  5076 *** 1042437 Swati Kalra *** UR *** 3756
  5077 *** 1038018 Deepika G *** UR *** 3757 *** OBC-1038
  5078 *** 1034823 Purna Chandra Kar *** UR *** 3758
  5079 *** 1033417 Habib Md Reazaul Karim *** UR *** 3759
  5080 *** 1028597 Sujit Kumar Jena *** UR *** 3760
  5081 *** 1000367 Gourahari Pradhan *** UR *** 3761 *** OBC-1039
  5082 *** 1026185 Sharon Koorse *** UR *** 3762
  5083 *** 1049243 Deshmane Nilesh Vitthal Rao *** UR *** 3763 *** OBC-1040
  5084 *** 1051689 S R Srinivas Murthy *** UR *** 3764 *** OBC-1041
  5085 *** 1028274 Pund Poonam Bhanudas *** UR *** 3765 *** OBC-1042
  5086 *** 1032141 Ashish Kumar *** UR *** 3766 *** OBC-1043
  5087 *** 1041915 Varun Singh Dhull *** UR *** 3767
  5088 *** 1032865 Urvi Kapoor *** UR *** 3768
  5089 *** 1023107 Rajiv Mukherjee *** UR *** 3769
  5090 *** 1050507 Kulshrestha Kartik *** UR *** 3770
  5091 *** 1014747 Shailza *** UR *** 3771
  5092 *** 1038979 Pawar Anand Vilas *** UR *** 3772
  5093 *** 1032876 Ashfaq Ahmed *** UR *** 3773 *** OBC-1044
  5094 *** 1034239 Vandana Goyal *** UR *** 3774
  5095 *** 1024359 Nidhi Agarwal *** UR *** 3775
  5096 *** 1004708 Pradeep Yadav *** UR *** 3776 *** OBC-1045
  5097 *** 1038092 Abhishek Kumar Aman *** UR *** 3777 *** OBC-1046
  5098 *** 1031281 Pawar Arjun Apparao *** UR *** 3778
  5099 *** 1020810 Patil Ajay Vishwamberrao *** UR *** 3779
  5100 *** 1045912 J Madhumitha *** UR *** 3780
  5101 *** 1007901 Kalyan Sarma *** UR *** 3781
  5102 *** 1020974 Sanjay *** UR *** 3782
  5103 *** 1049011 Akkatai S Teli *** UR *** 3783 *** OBC-1047
  5104 *** 1042225 Fegade Mayuresh Vinayak *** UR *** 3784 *** OBC-1048
  5105 *** 1007693 Vijay Vishnu Prasad N *** UR *** 3785
  5106 *** 1000691 Sankalia Dushyant Mansukhlal *** UR *** 3786
  5107 *** 1039613 Anju Viswanath *** UR *** 3787
  5108 *** 1036031 Tanvi Raj *** UR *** 3788
  5109 *** 1035856 Seema Yadav *** UR *** 3789 *** OBC-1049
  5110 *** 1042795 Ankit Soni *** UR *** 3790
  5111 *** 1020878 Shrikant Prasad *** UR *** 3791 *** OBC-1050
  5112 *** 1023429 Vivek Mathew *** UR *** 3792
  5113 *** 1005794 Meha Pareek *** UR *** 3793
  5114 *** 1025787 Swetha Mary *** UR *** 3794
  5115 *** 1013048 Waghela Rajendra Mohanlal *** UR *** 3795
  5116 *** 1015997 Arun Kumar R *** UR *** 3796 *** OBC-1051
  5117 *** 1047185 Ramya A *** UR *** 3797 *** OBC-1052
  5118 *** 1003278 Vinod U *** UR *** 3798
  5119 *** 1039099 Anusha Priyanka *** UR *** 3799
  5120 *** 1019454 Prachi Agrawal *** UR *** 3800
  5121 *** 1020403 Sreeja Hariharan *** UR *** 3801 *** OBC-1053
  5122 *** 1007273 Ritu Agarwal *** UR *** 3802
  5123 *** 1003002 Khan Mohd Aizaz Abdul Azim *** UR *** 3803
  5124 *** 1031895 G Saranya *** UR *** 3804 *** OBC-1054
  5125 *** 1033490 Sk Enayet Ali *** UR *** 3805 *** OBC-1055
  5126 *** 1018786 Tanmoy Majhi *** UR *** 3806 *** OBC-1056
  5127 *** 1034095 Joshi Shreyas Sanjay *** UR *** 3807
  5128 *** 1003502 Nrushing Charan Dash *** UR *** 3808
  5129 *** 1001461 Ankita *** UR *** 3809
  5130 *** 1022639 Aman Goyal *** UR *** 3810
  5131 *** 1034125 Reshma Sugathan *** UR *** 3811 *** OBC-1057
  5132 *** 1001590 Suraiya Khanam Ansari *** UR *** 3812 *** OBC-1058
  5133 *** 1038652 Kirankumar Meti *** UR *** 3813
  5134 *** 1038737 Chanchlani Karan Kartar *** UR *** 3814
  5135 *** 1036597 Purohit Gajanan Radheshyam *** UR *** 3815
  5136 *** 1035672 Manjoosha *** UR *** 3816
  5137 *** 1007063 Md Salim Mallick *** UR *** 3817
  5138 *** 1023607 Manu Mathew *** UR *** 3818
  5139 *** 1040277 Sidhartha Kalra *** UR *** 3819
  5140 *** 1036054 Tavishi Srivastava *** UR *** 3820
  5141 *** 1049390 Arpita Dash *** UR *** 3821
  5142 *** 1001034 Rohit Kumar Gupta *** UR *** 3822
  5143 *** 1010397 Mohan P *** UR *** 3823 *** OBC-1059
  5144 *** 1026242 Avani Vivekanand Deosthale *** UR *** 3824
  5145 *** 1000124 Jom Jacob Nellissery *** UR *** 3825
  5146 *** 1015603 Ann Mary *** UR *** 3826
  5147 *** 1037921 Gurleen Sikka *** UR *** 3827
  5148 *** 1015558 Anant Kumar Rathi *** UR *** 3828
  5149 *** 1002390 Arun Kumar V *** UR *** 3829 *** OBC-1060
  5150 *** 1014680 Raajul Jain *** UR *** 3830
  5151 *** 1038959 Prabhat Kumar *** UR *** 3831
  5152 *** 1042939 Rajasekhar N *** UR *** 3832
  5153 *** 1048332 Jayant Vishal *** UR *** 3833 *** OBC-1061
  5154 *** 1021194 Surendra Singh Bhakal *** UR *** 3834 *** OBC-1062
  5155 *** 1008606 Monika Thakur *** UR *** 3835
  5156 *** 1005556 Chandana A *** UR *** 3836
  5157 *** 1035765 Madhuvan H S *** UR *** 3837
  5158 *** 1027682 Paida Sanjaykumar Shantilal *** UR *** 3838
  5159 *** 1051196 Ashutosh Kapoor *** UR *** 3839
  5160 *** 1048264 Noor Fatima *** UR *** 3840
  5161 *** 1032889 Jai Janani R *** UR *** 3841 *** OBC-1063
  5162 *** 1049258 Ashwin Rao *** UR *** 3842
  5163 *** 1026469 Darvin Vamadevan Das *** UR *** 3843 *** OBC-1064
  5164 *** 1029473 Balan Louis G *** UR *** 3844 *** OBC-1065
  5165 *** 1051429 Dharani S *** UR *** 3845 *** OBC-1066
  5166 *** 1011437 Deepti Rander *** UR *** 3846
  5167 *** 1037167 Ganesh Seth *** UR *** 3847 *** OBC-1067
  5168 *** 1018821 Ankit Agarwal *** UR *** 3848
  5169 *** 1046612 Sunipa Ghosh *** UR *** 3849
  5170 *** 1031919 Ravi Prakash Bharadwaj *** UR *** 3850
  5171 *** 1047841 Avijit Debnath *** UR *** 3851
  5172 *** 1023238 Rajavardhan R *** UR *** 3852 *** OBC-1068
  5173 *** 1029688 Deepak Srichand Mulchandani *** UR *** 3853
  5174 *** 1021444 Ruhi Srivastava *** UR *** 3854
  5175 *** 1027918 Vasanth G *** UR *** 3855 *** OBC-1069
  5176 *** 1023327 Shubhi Dubey *** UR *** 3856
  5177 *** 1041255 Sofia Ali Kazmi *** UR *** 3857
  5178 *** 1001342 Sabin B *** UR *** 3858 *** OBC-1070
  5179 *** 1039939 Sumit Kumar *** UR *** 3859 *** OBC-1071
  5180 *** 1042039 Gorde Vaibhao Narayan *** UR *** 3860
  5181 *** 1003472 Patil Madhu *** UR *** 3861 *** OBC-1072
  5182 *** 1017430 Om Prakash Gupta *** UR *** 3862 *** OBC-1073
  5183 *** 1014021 Vandana Mohapatra *** UR *** 3863
  5184 *** 1037761 Marattil Kathie Cyriac *** UR *** 3864
  5185 *** 1045967 Jibak Bhattacharya *** UR *** 3865
  5186 *** 1020569 Ayaz Ahmad *** UR *** 3866
  5187 *** 1011101 Mukesh Shukla *** UR *** 3867
  5188 *** 1029685 Khushbu Loharuka *** UR *** 3868
  5189 *** 1023297 Sheejith K P *** UR *** 3869
  5190 *** 1005912 Naveen Khubchandani *** UR *** 3870
  5191 *** 1017358 Ashwani Grover *** UR *** 3871
  5192 *** 1041084 Kriti Arora *** UR *** 3872
  5193 *** 1000742 Dhumure Kapil Sangappa *** UR *** 3873
  5194 *** 1036221 Ganesh Kumar V *** UR *** 3874 *** OBC-1074
  5195 *** 1018952 Mohammed Zuber *** UR *** 3875 *** OBC-1075
  5196 *** 1011266 Mukesh Kumar Agrawal *** UR *** 3876
  5197 *** 1043568 Arpita Saha *** UR *** 3877
  5198 *** 1044825 Rakesh Nongthombam *** UR *** 3878 *** OBC-1076
  5199 *** 1004548 Varad Vardhan Bisen *** UR *** 3879
  5200 *** 1045697 Gupta Priyanka Omprakash *** UR *** 3880
  5201 *** 1000767 Baghadia Samir Shauketali *** UR *** 3881
  5202 *** 1028142 Manish Kumar *** UR *** 3882 *** OBC-1077
  5203 *** 1043053 Vivek Kumar Mishra *** UR *** 3883
  5204 *** 1011718 Niraj Shenoy K *** UR *** 3884
  5205 *** 1008780 Ajith Kumar Pillai *** UR *** 3885
  5206 *** 1034067 Deepti Agarwal *** UR *** 3886
  5207 *** 1016810 Sunny Uttamani *** UR *** 3887
  5208 *** 1033805 Deepak Soni *** UR *** 3888 *** OBC-1078
  5209 *** 1023446 Roopesh K *** UR *** 3889 *** OBC-1079
  5210 *** 1051688 Nithya S *** UR *** 3890 *** OBC-1080
  5211 *** 1015333 Narkhede Amit Madhukar *** UR *** 3891 *** OBC-1081
  5212 *** 1011930 Heena Dobhal *** UR *** 3892
  5213 *** 1002490 Malaviya Punitkumar M *** UR *** 3893 *** OBC-1082
  5214 *** 1000311 Gaurav Muktesh *** UR *** 3894
  5215 *** 1005917 Shashank Singh *** UR *** 3895
  5216 *** 1036264 Arun Antony *** UR *** 3896
  5217 *** 1015630 Himanab Jyoti Das *** UR *** 3897
  5218 *** 1023240 Abhishek Pareek *** UR *** 3898
  5219 *** 1011608 Saurabh Samdariya *** UR *** 3899
  5220 *** 1019687 Nilesh Janardan Keche *** UR *** 3900 *** OBC-1083
  5221 *** 1042378 Bhagwat Abhishek Arun *** UR *** 3901
  5222 *** 1037066 Padmani Shaileshkumar Ukabhai *** UR *** 3902
  5223 *** 1041035 Ravi Ranjan *** UR *** 3903
  5224 *** 1037768 Simi Kurian *** UR *** 3904
  5225 *** 1050988 Vinod Bishnoi *** UR *** 3905
  5226 *** 1037498 Mulla Abdul Majeed *** UR *** 3906 *** OBC-1084
  5227 *** 1051697 H S Shankar Ram *** UR *** 3907
  5228 *** 1026213 Prasanta Kumar Dash *** UR *** 3908
  5229 *** 1012191 Rohit Kumar *** UR *** 3909
  5230 *** 1028991 Bhimani Divyangkumar Keshavlal *** UR *** 3910
  5231 *** 1031852 Suraj *** UR *** 3911
  5232 *** 1022980 Roopika Berry *** UR *** 3912
  5233 *** 1049501 Shree Mishra *** UR *** 3913
  5234 *** 1050358 Mahajan Piyush Govardhan *** UR *** 3914 *** OBC-1085
  5235 *** 1023735 Ajay Sharma *** UR *** 3915
  5236 *** 1001962 K Vindhiya *** UR *** 3916
  5237 *** 1002547 Swati Goel *** UR *** 3917
  5238 *** 1011118 Bidisha Biswas *** UR *** 3918
  5239 *** 1051030 Sumona Bose *** UR *** 3919
  5240 *** 1039338 Sunil Kumar Singh *** UR *** 3920 *** OBC-1086
  5241 *** 1013353 Varsha Sharma *** UR *** 3921
  5242 *** 1023145 Pargaonkar Raghav Pramod *** UR *** 3922
  5243 *** 1022596 Purnendu Dutta *** UR *** 3923
  5244 *** 1034649 Tejaswi M *** UR *** 3924
  5245 *** 1010343 Varsha Bharti *** UR *** 3925
  5246 *** 1036704 Deshmukh Varun Prashantbhai *** UR *** 3926
  5247 *** 1029040 Caroline Sheryl Kuruvilla *** UR *** 3927
  5248 *** 1002976 Md Nishat Akhtar *** UR *** 3928 *** OBC-1087
  5249 *** 1046882 Sujeesh R *** UR *** 3929 *** OBC-1088
  5250 *** 1042617 Ashish Pareek *** UR *** 3930
  5251 *** 1015146 Ruma Kumari *** UR *** 3931 *** OBC-1089
  5252 *** 1047103 Ravi V *** UR *** 3932 *** OBC-1090
  5253 *** 1041483 Debasmita Majhi *** UR *** 3933
  5254 *** 1002406 Silky Kothiwal *** UR *** 3934 *** OBC-1091
  5255 *** 1026043 Yogesh S *** UR *** 3935 *** OBC-1092
  5256 *** 1039127 Makwana Sohil Pravinchandra *** UR *** 3936 *** OBC-1093
  5257 *** 1045379 Menka Verma *** UR *** 3937
  5258 *** 1004167 Preeti Singh *** UR *** 3938 *** OBC-1094
  5259 *** 1042235 Archana Sharma *** UR *** 3939
  5260 *** 1041203 Gujaran Rashmi Dayanand *** UR *** 3940
  5261 *** 1046738 Dadhe Kshitij Ramesh *** UR *** 3941 *** OBC-1095
  5262 *** 1045724 Vinoth Gnana Chellaiyan D *** UR *** 3942 *** OBC-1096
  5263 *** 1031217 Jadhav Archana Pandharinath *** UR *** 3943 *** OBC-1097
  5264 *** 1021598 Shraddha Dilip Rastogi *** UR *** 3944
  5265 *** 1006518 Soni Ravi Mukundkumar *** UR *** 3945
  5266 *** 1007479 Subhadip Maiti *** UR *** 3946
  5267 *** 1049624 Satyavarat Verma *** UR *** 3947
  5268 *** 1037864 Bebincy D S *** UR *** 3948
  5269 *** 1029264 Poonam Patel *** UR *** 3949 *** OBC-1098
  5270 *** 1044918 Rajiv Kumar *** UR *** 3950 *** OBC-1099
  5271 *** 1045478 Pragyat Thakur *** UR *** 3951
  5272 *** 1029201 Suresh Yadav *** UR *** 3952 *** OBC-1100
  5273 *** 1002167 Tejaswini K *** UR *** 3953
  5274 *** 1051027 Shweta Gupta *** UR *** 3954
  5275 *** 1014024 Mageswari R *** UR *** 3955 *** OBC-1101
  5276 *** 1009497 Avadhesh Tiwary *** UR *** 3956
  5277 *** 1010618 Pankaj Awasthi *** UR *** 3957
  5278 *** 1012102 Chand Prakash *** UR *** 3958 *** OBC-1102
  5279 *** 1008319 Rekha Rani *** UR *** 3959
  5280 *** 1041509 Sagarika Mahapatro *** UR *** 3960
  5281 *** 1027262 Makawana Kaushikkumar K *** UR *** 3961
  5282 *** 1032358 Reetadyuti Mukhopadhyay *** UR *** 3962
  5283 *** 1040133 Prakash Kumar Mishra *** UR *** 3963
  5284 *** 1045602 Dhananjay Kumar *** UR *** 3964 *** OBC-1103
  5285 *** 1050257 Alok Ranjan *** UR *** 3965 *** OBC-1104
  5286 *** 1050892 Jyoti Sahu *** UR *** 3966 *** OBC-1105
  5287 *** 1051305 Saurav Dey *** UR *** 3967
  5288 *** 1021686 Karthik K S *** UR *** 3968 *** OBC-1106
  5289 *** 1038265 Naval Asija *** UR *** 3969
  5290 *** 1004635 Swapnil Puranik *** UR *** 3970
  5291 *** 1040225 Ihare Nikhil Haribhau *** UR *** 3971 *** OBC-1107
  5292 *** 1022587 Sushma Dhulkhed *** UR *** 3972
  5293 *** 1039173 Deeksha Kapoor *** UR *** 3973
  5294 *** 1038415 Udayakumar C *** UR *** 3974 *** OBC-1108
  5295 *** 1039865 Somya Saxena *** UR *** 3975
  5296 *** 1016081 Changani Mohit Vallabhbhai *** UR *** 3976
  5297 *** 1034047 Jain Tarunkumar Prakash *** UR *** 3977
  5298 *** 1030033 Shweta Pal *** UR *** 3978
  5299 *** 1032692 Abhinav Jain *** UR *** 3979
  5300 *** 1018285 Sudeep Khera *** UR *** 3980
  5301 *** 1013388 Ambar Bhatnagar *** UR *** 3981
  5302 *** 1008724 Saroj Ola *** UR *** 3982 *** OBC-1109
  5303 *** 1036207 Manoj *** UR *** 3983
  5304 *** 1050600 Prakash Choudhary *** UR *** 3984 *** OBC-1110
  5305 *** 1048760 Ravindra Kumar *** UR *** 3985
  5306 *** 1000326 Mansi Sharma *** UR *** 3986
  5307 *** 1040656 Sangeetha Surendran G *** UR *** 3987 *** OBC-1111
  5308 *** 1001044 Manish Diwakar *** UR *** 3988 *** OBC-1112
  5309 *** 1049232 Nikhil C S *** UR *** 3989
  5310 *** 1043667 Himanshu Jain *** UR *** 3990
  5311 *** 1049758 Jaiveer Singh *** UR *** 3991 *** OBC-1113 PH-3
  5312 *** 1033455 Sonal Verma *** UR *** 3992
  5313 *** 1040508 Deepak Kumar Sharma *** UR *** 3993
  5314 *** 1033178 Gunjan Kumari *** UR *** 3994 *** OBC-1114
  5315 *** 1031898 Praveen Kumar N S *** UR *** 3995
  5316 *** 1004005 Abdul Naim Ostagar *** UR *** 3996
  5317 *** 1032561 Ladke Amruta Babarao *** UR *** 3997 *** OBC-1115
  5318 *** 1017776 Patil Prashant Prakash *** UR *** 3998 *** OBC-1116
  5319 *** 1000343 Mohit Agrawal *** UR *** 3999
  5320 *** 1019563 Shibaji Basu *** UR *** 4000
  5321 *** 1030954 Sreeja C S *** UR *** 4001 *** OBC-1117
  5322 *** 1020454 Shakya Majumder *** UR *** 4002
  5323 *** 1046876 Anumoy Mukherjee *** UR *** 4003
  5324 *** 1002106 Rashmi Vaid *** UR *** 4004
  5325 *** 1040304 Kulkarni Kavita Ravindra *** UR *** 4005
  5326 *** 1013442 Manish Kumar *** UR *** 4006 *** OBC-1118
  5327 *** 1006830 Susanta Kumar Pujahari *** UR *** 4007
  5328 *** 1018102 Kannadkar Manasi Dileep *** UR *** 4008
  5329 *** 1037198 Virwar Kumar Jha *** UR *** 4009
  5330 *** 1005711 Ghanate Vinayak Dattatray *** UR *** 4010 *** OBC-1119
  5331 *** 1015359 Sharanayya *** UR *** 4011
  5332 *** 1043168 Kumudha Valli K S *** UR *** 4012 *** OBC-1120
  5333 *** 1038868 Poojary Sushma Sadashiva *** UR *** 4013
  5334 *** 1001304 Kaustubh Ajit Sawant *** UR *** 4014
  5335 *** 1045302 Priyanka *** UR *** 4015
  5336 *** 1031339 Sanmath Shetty K *** UR *** 4016
  5337 *** 1050168 Binita Kumari *** UR *** 4017
  5338 *** 1041771 Sarika Pandey *** UR *** 4018
  5339 *** 1044364 Jai Prakash *** UR *** 4019 *** OBC-1121
  5340 *** 1041826 Ashwini S *** UR *** 4020
  5341 *** 1008437 Anshul Agarwal *** UR *** 4021
  5342 *** 1033275 Asma Arif Hussain *** UR *** 4022
  5343 *** 1051054 Abhishek Ghosh *** UR *** 4023
  5344 *** 1002914 Prajapati Jaydipkumar S *** UR *** 4025 *** OBC-1122
  5345 *** 1041625 Ankita Kumari *** UR *** 4026 *** OBC-1123
  5346 *** 1044159 Ashwini *** UR *** 4027
  5347 *** 1037730 Avinash Kumar *** UR *** 4028 *** OBC-1124
  5348 *** 1006848 Mohammed Yunus Khan Hukkeri *** UR *** 4029 *** OBC-1125
  5349 *** 1034795 Dheer Singh Kalwaniya *** UR *** 4030 *** OBC-1126
  5350 *** 1024640 Aathira R *** UR *** 4031
  5351 *** 1016296 Sarvade Kaustubh Vijay *** UR *** 4032 *** OBC-1127
  5352 *** 1049660 Shiping Jain *** UR *** 4033
  5353 *** 1021736 Shet Sudhir Mangaldas *** UR *** 4034 *** OBC-1128
  5354 *** 1026907 Ghule Nitin Machhindra *** UR *** 4035 *** OBC-1129
  5355 *** 1000097 Aanchal Teotia *** UR *** 4036
  5356 *** 1001787 Gaurav Wadgaonkar *** UR *** 4037
  5357 *** 1028115 Praveen Kumar Khot *** UR *** 4038 *** OBC-1130
  5358 *** 1008635 Vinita Udaykumar Brahmbhatt *** UR *** 4039 *** OBC-1131
  5359 *** 1051536 Seema Agarwal *** UR *** 4040
  5360 *** 1046564 Ashwini Gaurav *** UR *** 4041
  5361 *** 1012232 Sachin Jain *** UR *** 4042
  5362 *** 1010560 Partha Sarathi Choudhury *** UR *** 4043
  5363 *** 1050222 Patel Janki Dashrathbhai *** UR *** 4044
  5364 *** 1049857 Chaudhari Vineet Vijay *** UR *** 4045
  5365 *** 1042146 Naveen Kumar Srivastava *** UR *** 4046
  5366 *** 1007065 Mayank Jadon *** UR *** 4047
  5367 *** 1000361 Kamendra K Singh *** UR *** 4048
  5368 *** 1012315 Ashish Kumar Gupta *** UR *** 4049 *** OBC-1132
  5369 *** 1025212 Deshmukh Prashant Sadashiv *** UR *** 4050
  5370 *** 1037640 Sangolkar Rahul Ramhari *** UR *** 4051 *** OBC-1133
  5371 *** 1013536 Khandagale Archana Arun *** UR *** 4052 *** OBC-1134
  5372 *** 1018824 Nidhi Khandelwal *** UR *** 4053
  5373 *** 1044073 Shenbagaram K *** UR *** 4054
  5374 *** 1006724 Shraddha *** UR *** 4055 *** OBC-1135
  5375 *** 1046646 Asish Banerjee *** UR *** 4056
  5376 *** 1007971 Sandeep H S *** UR *** 4435 *** PH-4
  5377 *** 1048106 Rekha Sirvi *** UR *** 4466 *** OBC-1256 *** PH-5
  5378 *** 1009176 Ajit B Janagond *** UR *** 4484 *** PH-6
  5379 *** 1019674 Sojitra Mehul Chandubhai *** UR *** 4682 *** PH-7
  5380 *** 1003936 Shekhar Puri *** UR *** 5604 *** PH-8
  5381 *** 1029221 Shwetha S *** UR *** 6245 *** PH-9
  5382 *** 1044897 Hemalatha C R *** UR *** 6489 *** OBC-1858 *** PH-10
  5383 *** 1017473 Jasoliya Kuldip Ramjibhai *** UR *** 6566 *** PH-11
  5384 *** 1029154 Bhaskar M V *** UR *** 7782 *** PH-12
  5385 *** 1027013 S Thanigainathan *** UR *** 7927 *** OBC-2314 ***
  5386 *** 1023143 Niharika Ranjan Lal *** UR *** 8053 *** OBC-2359 *** PH-14
  5387 *** 1037551 Naveen Kumar *** UR *** 8168 *** PH-15
  5388 *** 1041611 Patel Bhaveshkumar Ranchhodbha *** UR *** 8349 *** PH-16
  5389 *** 1040113 Shakeel Ahamad Khan *** UR *** 8751 *** PH-17
  5390 *** 1049543 Raveendra R *** UR *** 9392 *** PH-18
  5391 *** 1008750 Subodh Kumar Singh *** UR *** 10452 *** PH-19
  5392 *** 1020847 M Jayalakshmi *** UR *** 10585 *** OBC-3151 *** PH-20
  5393 *** 1008360 Siddhanagouda Malibiradar *** UR *** 10666 *** PH-21
  5394 *** 1002089 Renjitha S Rajan *** UR *** 11309 ***
  5395 *** 1029139 Naveen K G *** UR *** 11350 *** OBC-3393 *** PH-23
  5396 *** 1036261 Ajay Kumar Keshari *** UR *** 12324 *** OBC-3718 *** PH-24
  5397 *** 1040738 Anjani Kumar Shukla *** UR *** 12566 *** PH-25
  5398 *** 1023669 Raj Kumar J *** UR *** 13195 *** OBC-4005 *** PH-26
  5399 *** 1026810 Preminder Jit Singh *** UR *** 13314 *** OBC-4047 *** PH-27
  5400 *** 1027246 Niranjan Kumar Singh *** UR *** 13835 *** PH-28
  5401 *** 1043824 Chintan Bhavsar *** UR *** 14034 *** PH-29
  5402 *** 1037575 Ranachha Ram *** UR *** 14049 *** OBC-4300 *** PH-30
  5403 *** 1029995 Nikunja Kumar Dash *** UR *** 14050 *** PH-31
  5404 *** 1002717 Parveen Kumar *** UR *** 14209 *** PH-32
  5405 *** 1046836 Ashwani Kumar Vyas *** UR *** 14393 *** PH-33
  5406 *** 1025712 Abhishek Kumar *** UR *** 14460 *** PH-34
  5407 *** 1027041 Suresh M *** UR *** 14522 *** OBC-4456 *** PH-35
  5408 *** 1006143 Surana Trupti Vijay *** UR *** 14569 *** PH-36
  5409 *** 1032095 Ranjit Singh *** UR *** 14630 *** OBC-4484 *** PH-37
 9. teeth

  teeth Guest

  aipg dental 2010

  this is my question to anees,serious aipge member....sir can u pls tell me how the key answers to aipg dental are taken.i am asking this cos one of my friend had attempted maximum questions and when crosschecked with standard ref books most of it was correct .my friend was getting a score of 155 to 160,,,but surprisingly wen the results were out its showed my friend has not even qualified......my friend is badly broken...pls reply ..i ll be waiting...thank u ...
 10. teeth

  teeth Guest

  aipg dental 2010

  this is my question to anees,serious aipge member....sir can u pls tell me how the key answers to aipg dental are taken.i am asking this cos one of my friend had attempted maximum questions and when crosschecked with standard ref books most of it was correct .my friend was getting a score of 155 to 160,,,but surprisingly wen the results were out its showed my friend has not even qualified......my friend is badly broken...pls reply ..i ll be waiting...thank u ...
 11. Guest

  Guest Guest

  AIPGE - JAN 2010 ----> RANKS (CATEGORY WISE)


  RANK NAME *** *** Category ***
  1 *** 1046911 Dhanwale Shrikant Shivajirao *** Category *** SC ***
  1 *** 1062096 Monika Khangwal *** Category *** SC ***
  2 *** 1009348 Awnish Kumar *** Category *** SC ***
  2 *** 1060162 Vikas Sarowa *** Category *** SC ***
  3 *** 1038861 Gaydhankar Sandip Mohan *** Category *** SC ***
  3 *** 1067749 Sunita Daiya *** Category *** SC ***
  4 *** 1045875 Nikunjkumar Maheshbhai Banker *** Category *** SC ***
  4 *** 1060109 Radhika Babulal Chauada *** Category *** SC ***
  5 *** 1048638 Jitendra Balesa *** Category *** SC ***
  5 *** 1063770 Suresh D *** Category *** SC ***
  6 *** 1016103 Susha C *** Category *** SC ***
  6 *** 1068470 M Ramesh *** Category *** SC ***
  7 *** 1030836 Nidhi Singh *** Category *** SC ***
  7 *** 1063353 Chandrikapure Sumanti Mahadeo *** Category *** SC ***
  8 *** 1011568 Rajkumar R *** Category *** SC ***
  8 *** 1068076 Laishram Bijaya Devi *** Category *** SC ***
  9 *** 1026992 Divyaveer Smita Subhash *** Category *** SC ***
  9 *** 1063213 Sunny Panthi *** Category *** SC ***
  10 *** 1051672 Arjun Kumar *** Category *** SC ***
  10 *** 1061190 Kadam Nilesh Suryakant *** Category *** SC ***
  11 *** 1023088 Sandip Ray *** Category *** SC ***
  11 *** 1064611 Neha Singh *** Category *** SC ***
  12 *** 1046002 Raja Raajan K *** Category *** SC ***
  12 *** 1060515 Renu Devi *** Category *** SC ***
  13 *** 1002054 Kamble Dipak Yashavant *** Category *** SC ***
  13 *** 1066836 Deepak Passi *** Category *** SC ***
  14 *** 1040420 Guru T Arun *** Category *** SC ***
  14 *** 1062563 Sunil Kumar *** Category *** SC ***
  15 *** 1041974 Ramya R *** Category *** SC ***
  15 *** 1062507 Kamble Amol Hari *** Category *** SC ***
  16 *** 1048254 Rakhi Kumari *** Category *** SC ***
  16 *** 1060561 Lokesh Patel *** Category *** SC ***
  17 *** 1026966 Kamalasekaran D *** Category *** SC ***
  17 *** 1064553 Mule Bipin Yashwant *** Category *** SC ***
  18 *** 1025508 Sreenivas S *** Category *** SC ***
  18 *** 1068176 Ujagare Yashwant Tulshiram *** Category *** SC ***
  19 *** 1033706 Abhishek Kumar Sambharia *** Category *** SC ***
  19 *** 1060680 Vikrant Sainia *** Category *** SC ***
  20 *** 1021649 Rathod Vasantkumar Jethabhai *** Category *** SC ***
  20 *** 1063064 Abhishek Singh *** Category *** SC ***
  21 *** 1034722 Rohan Halder *** Category *** SC ***
  21 *** 1064910 Sanjay Kumar *** Category *** SC ***
  22 *** 1010105 Jagjeet Singh *** Category *** SC ***
  22 *** 1063423 Gajbhiye Namrata Yashwant *** Category *** SC ***
  23 *** 1041069 Anjani Mehra *** Category *** SC ***
  23 *** 1061214 Nagrale Amol Vijay *** Category *** SC ***
  24 *** 1015694 Prabhu Dayal Verma *** Category *** SC ***
  24 *** 1060398 Rupakar Pratik Vinay *** Category *** SC ***
  25 *** 1028974 Kiran N *** Category *** SC ***
  25 *** 1066514 Pimpale Gaurao Mallikarjunappa *** Category *** SC ***
  26 *** 1005502 Anamika Arya *** Category *** SC ***
  26 *** 1065455 Parmar Mayurkumar Dinkarbhai *** Category *** SC ***
  27 *** 1015068 Deepapriya S *** Category *** SC ***
  27 *** 1066554 Deepak Pandiar *** Category *** SC ***
  28 *** 1004522 Meenalosini K *** Category *** SC ***
  28 *** 1064920 Shailendra Kumar *** Category *** SC ***
  29 *** 1019879 Dinesh Babu K B *** Category *** SC ***
  29 *** 1065771 Heeralal Chokotiya *** Category *** SC ***
  30 *** 1009809 Vinod Kumar *** Category *** SC ***
  30 *** 1065674 Agrima Singh *** Category *** SC ***
  31 *** 1030894 Shonali Chandra *** Category *** SC ***
  31 *** 1060305 Divya Kashyap *** Category *** SC ***
  32 *** 1030869 Nisha M S *** Category *** SC ***
  32 *** 1066373 Richhawal Anil Prakash *** Category *** SC ***
  33 *** 1035265 Anjana Gopi *** Category *** SC ***
  34 *** 1015108 Kirankumar *** Category *** SC ***
  35 *** 1045672 Ahire Kiran Babulal *** Category *** SC ***
  36 *** 1002186 Chidanand Chavan *** Category *** SC ***
  37 *** 1019582 Arindam Mondal *** Category *** SC ***
  38 *** 1048166 Parmar Gaurav Rajendrakumar *** Category *** SC ***
  39 *** 1035652 Pawan Kumar Barolia *** Category *** SC ***
  40 *** 1023020 Avik Sarkar *** Category *** SC ***
  41 *** 1010985 Sunita Rai *** Category *** SC ***
  42 *** 1000131 Pabiyasree J *** Category *** SC ***
  43 *** 1031249 Bhawna Hingonia *** Category *** SC ***
  44 *** 1013644 Deepak Kumar Tanwar *** Category *** SC ***
  45 *** 1010361 Kadam Manasi Ravindra *** Category *** SC ***
  46 *** 1007512 Agawane Karuna Dilip *** Category *** SC ***
  47 *** 1026579 Sandeep Kumar Bairwa *** Category *** SC ***
  48 *** 1047656 Abhijit Ari *** Category *** SC ***
  49 *** 1004500 Parmar Sanjay Yogeshbhai *** Category *** SC ***
  50 *** 1013429 Gavhale Sandeep Vitthal *** Category *** SC ***
  51 *** 1000059 Pritam Das *** Category *** SC ***
  52 *** 1003989 Kavita Khoiwal *** Category *** SC ***
  53 *** 1037285 Swetaben Sevantilal Parmar *** Category *** SC ***
  54 *** 1048627 Thiyageswaran J *** Category *** SC ***
  55 *** 1000117 Bandsode Rahul Khanderay *** Category *** SC ***
  56 *** 1051057 Saraswata Das *** Category *** SC ***
  57 *** 1036818 Kavya M *** Category *** SC ***
  58 *** 1033181 Arul Prakash Pandian J *** Category *** SC ***
  59 *** 1020013 Moon Parag Parmeshwar *** Category *** SC ***
  60 *** 1019718 Naveen Kumar Cs *** Category *** SC ***
  61 *** 1033887 Sandesh S Bobade *** Category *** SC ***
  62 *** 1043409 Surendra Paliwal *** Category *** SC ***
  63 *** 1037316 Rajagembeeran V *** Category *** SC ***
  64 *** 1039079 Samson *** Category *** SC ***
  65 *** 1027205 Sunil Samarwal *** Category *** SC ***
  66 *** 1004108 Arun Dohare *** Category *** SC ***
  67 *** 1017035 Humane Dhammdeep Rahul *** Category *** SC ***
  68 *** 1036404 Tambe Anil Siddharth *** Category *** SC ***
  69 *** 1002135 Aditya Prasad Panda *** Category *** SC ***
  70 *** 1050627 Soumyadeep Biswas *** Category *** SC ***
  71 *** 1001219 Anamika *** Category *** SC ***
  72 *** 1005460 Rajib Mondal *** Category *** SC ***
  73 *** 1020103 Shakthi K J S *** Category *** SC ***
  74 *** 1008768 Charusmita Chaudhary *** Category *** SC ***
  75 *** 1014052 Parmar Ankitkumar Baldevbhai *** Category *** SC ***
  76 *** 1047429 Debashish Baidya *** Category *** SC ***
  77 *** 1028837 Deepamangalam M *** Category *** SC ***
  78 *** 1028184 Dhanagopal M *** Category *** SC ***
  79 *** 1012067 Deore Pawan Shivaji *** Category *** SC ***
  80 *** 1040384 Harita *** Category *** SC ***
  81 *** 1034847 Sujay Kumar E *** Category *** SC ***
  82 *** 1040292 Kamlesh Kumar *** Category *** SC ***
  83 *** 1025613 Suman N V *** Category *** SC ***
  84 *** 1013519 Divya Gorur K *** Category *** SC ***
  85 *** 1050221 Sunita Namdev *** Category *** SC ***
  86 *** 1028535 Divya Rani D C *** Category *** SC ***
  87 *** 1048675 Hema G R *** Category *** SC ***
  88 *** 1003592 Aglave Nisha Ranjeet *** Category *** SC ***
  89 *** 1000143 Prashanth B *** Category *** SC ***
  90 *** 1018552 Somshukla Ray *** Category *** SC ***
  91 *** 1045938 Kadam Maithili Dinendra *** Category *** SC ***
  92 *** 1001558 Suganthi T *** Category *** SC ***
  93 *** 1050508 Satheesh Kumar M *** Category *** SC ***
  94 *** 1011031 Asit Kumar Mandal *** Category *** SC ***
  95 *** 1024316 Pushkaran J *** Category *** SC ***
  96 *** 1035870 Divya Selvaraju *** Category *** SC ***
  97 *** 1026533 Shejal Amit Hanmant *** Category *** SC ***
  [snip] *** 1011733 Saritha M *** Category *** SC ***
  99 *** 1030063 Manish Bharti *** Category *** SC ***
  100 *** 1024611 Mandve Priyanka Shivkumar *** Category *** SC ***
  101 *** 1028087 Shalini S R *** Category *** SC ***
  102 *** 1042382 Bhailume Prajakta Vijay *** Category *** SC ***
  103 *** 1041730 Sunil S *** Category *** SC ***
  104 *** 1003232 Vivek Jaswal *** Category *** SC ***
  105 *** 1029286 Ingale Nilesh Suryakant *** Category *** SC ***
  106 *** 1024178 Kamble Aniket Namdev *** Category *** SC ***
  107 *** 1049895 Krishna Pada Sardar *** Category *** SC ***
  108 *** 1037672 Pawar Vinay Balasaheb *** Category *** SC ***
  109 *** 1027731 Bijayalakshmi Jena *** Category *** SC ***
  110 *** 1015645 Milind Devidas Changole *** Category *** SC ***
  111 *** 1035874 Santhosh A C *** Category *** SC ***
  112 *** 1050755 Suptotthitaa Naskar *** Category *** SC ***
  113 *** 1006958 Prabhakar M *** Category *** SC ***
  114 *** 1036523 Kiran R *** Category *** SC ***
  115 *** 1048940 Swati Mandal *** Category *** SC ***
  116 *** 1018365 Indumathi C *** Category *** SC ***
  117 *** 1006838 Ruchika *** Category *** SC ***
  118 *** 1045777 Manoj P G *** Category *** SC ***
  119 *** 1007244 Nikalje Rajkumar Gautam *** Category *** SC ***
  120 *** 1011569 Anirudha Jadhav *** Category *** SC ***
  121 *** 1003362 Priyanka Hans *** Category *** SC ***
  122 *** 1026254 Shinde Priyanka Arun *** Category *** SC ***
  123 *** 1009052 Rathod Bhavesh Dinesh *** Category *** SC ***
  124 *** 1030778 Sonawane Anurag Ashok *** Category *** SC ***
  125 *** 1043017 Gaurav Maurya *** Category *** SC ***
  126 *** 1016664 Arun Kumar G *** Category *** SC ***
  128 *** 1022260 Pol Shashikant Anil *** Category *** SC ***
  129 *** 1039190 Molugan M *** Category *** SC ***
  130 *** 1039307 Priyank Maheshbhai Banker *** Category *** SC ***
  131 *** 1003706 Madan Lal *** Category *** SC ***
  132 *** 1033689 Sarala S *** Category *** SC ***
  133 *** 1038172 Santosh Kumar Verma *** Category *** SC ***
  134 *** 1024412 Debadatta Hajari *** Category *** SC ***
  135 *** 1040290 Makwana Veeral Manoj *** Category *** SC ***
  136 *** 1008929 Pawar Shalaka Shashikant *** Category *** SC ***
  137 *** 1004880 Rahul *** Category *** SC ***
  138 *** 1001217 Ramteke Chaitanya Ashok *** Category *** SC ***
  139 *** 1041336 Ponraj M *** Category *** SC ***
  140 *** 1040161 Pratheesh Rajendran *** Category *** SC ***
  141 *** 1020128 Shefali Bawaria *** Category *** SC ***
  142 *** 1038817 Vatkar Arvind Janardhan *** Category *** SC ***
  143 *** 1043657 Sameer Wooly *** Category *** SC ***
  144 *** 1024676 Preethi P V *** Category *** SC ***
  145 *** 1038646 Deepashree G *** Category *** SC ***
  146 *** 1037409 Nithya Priyadharshini S *** Category *** SC ***
  147 *** 1049968 Chand Kishore *** Category *** SC ***
  148 *** 1018136 Jaskaran Singh *** Category *** SC ***
  149 *** 1022011 Thejaswi S G *** Category *** SC ***
  150 *** 1019916 Chinmay Halder *** Category *** SC ***
  151 *** 1039489 Nithya Priyadharsini S *** Category *** SC ***
  153 *** 1029196 Amrita Mandal *** Category *** SC ***
  154 *** 1023191 Vikas Attar *** Category *** SC ***
  155 *** 1013864 Prabhuswamy K M *** Category *** SC ***
  156 *** 1024888 Sanghmitra Gudge *** Category *** SC ***
  157 *** 1005244 Amitesh Nagarwal *** Category *** SC ***
  158 *** 1020622 Hemant Ramesh Chaugule *** Category *** SC ***
  159 *** 1017315 Jadhav Vinayak Laxman *** Category *** SC ***
  160 *** 1016575 Dhara Singh *** Category *** SC ***
  161 *** 1044403 Hemalatha G *** Category *** SC ***
  162 *** 1004020 Prativa Biswas *** Category *** SC ***
  163 *** 1004257 Ramteke Balwant Tanba *** Category *** SC ***
  164 *** 1047989 Nandini Malleshappa Hadalagi *** Category *** SC ***
  165 *** 1017660 Raybhan Raju Vaman *** Category *** SC ***
  166 *** 1038306 Manoj Kumar P *** Category *** SC ***
  167 *** 1022437 Parghane Rahul Vithalrao *** Category *** SC ***
  168 *** 1030300 Rangari Gaurav Manikrao *** Category *** SC ***
  169 *** 1018280 Waghmare Dnyaneshwar Rohidas *** Category *** SC ***
  170 *** 1000338 Malathi V K *** Category *** SC ***
  171 *** 1017107 Ganvir Rohan Hemraj *** Category *** SC ***
  172 *** 1043345 Pradip Biswas *** Category *** SC ***
  173 *** 1039654 Shashidhara M *** Category *** SC ***
  174 *** 1027871 Souvik Roy *** Category *** SC ***
  175 *** 1045481 Anupama M P *** Category *** SC ***
  176 *** 1043503 Harsh Tak *** Category *** SC ***
  177 *** 1035992 Subrata Mondal *** Category *** SC ***
  178 *** 1026645 Swapna R *** Category *** SC ***
  179 *** 1035059 Dabhade Rachana Anand *** Category *** SC ***
  180 *** 1010511 Vijay K *** Category *** SC ***
  181 *** 1027348 Aishwaryajagan *** Category *** SC ***
  182 *** 1004858 Deepa Santhosh *** Category *** SC ***
  183 *** 1006361 Abhishek Verma *** Category *** SC ***
  184 *** 1044281 Manas Kumar Saha *** Category *** SC ***
  185 *** 1051922 Bikash Chandra Mondal *** Category *** SC ***
  186 *** 1010817 Asish Mondal *** Category *** SC ***
  187 *** 1030487 Gouthama Buddha C *** Category *** SC ***
  188 *** 1041505 Laveena C P *** Category *** SC ***
  189 *** 1014883 Sushovan Saha *** Category *** SC ***
  190 *** 1021987 Amar V Naik *** Category *** SC ***
  191 *** 1004496 Aravindh T *** Category *** SC ***
  192 *** 1011149 Pawan Kumar Malviya *** Category *** SC ***
  193 *** 1030994 Shamkuwar Vrukshal Tukaram *** Category *** SC ***
  194 *** 1029164 Pandit Sachin Sitaram *** Category *** SC ***
  195 *** 1025473 Vijayadevi S *** Category *** SC ***
  196 *** 1030177 Amin Tarkik Kalidas *** Category *** SC ***
  197 *** 1039245 Jayshree P Wakpanjar *** Category *** SC ***
  198 *** 1026045 Dinabandhu Sahis *** Category *** SC ***
  199 *** 1038715 Rebika *** Category *** SC ***
  200 *** 1011815 Ajay Kaushal *** Category *** SC ***
  201 *** 1005801 Bhitkar Harshal Narendra *** Category *** SC ***
  202 *** 1023944 Maruti D Pujeri *** Category *** SC ***
  203 *** 1013669 Kirankumar G *** Category *** SC ***
  204 *** 1028868 Gajendra Kumar Verma *** Category *** SC ***
  205 *** 1032450 Eshwarappa P *** Category *** SC ***
  206 *** 1048764 Hire Akshay Panjabrao *** Category *** SC ***
  207 *** 1013919 Sumit Sukaldas Kamble *** Category *** SC ***
  208 *** 1008668 Anil Kumar *** Category *** SC ***
  209 *** 1020121 Naganath K *** Category *** SC ***
  210 *** 1012497 Aradhana T R *** Category *** SC ***
  211 *** 1031838 Kamble Priti Bhimrao *** Category *** SC ***
  212 *** 1044625 Reeta Kanaujiya *** Category *** SC ***
  213 *** 1043107 Debashis Das *** Category *** SC ***
  214 *** 1044601 K Devi *** Category *** SC ***
  215 *** 1029477 Pon Senthil Kumar S *** Category *** SC ***
  216 *** 1046839 Abarna Muthulakshmi M *** Category *** SC ***
  217 *** 1001832 Uttam Kumar Pandit *** Category *** SC ***
  218 *** 1009907 G M Vidyanandhini *** Category *** SC ***
  219 *** 1024727 Manik Mondal *** Category *** SC ***
  220 *** 1051347 Makeshwar Snehal Rajdatta *** Category *** SC ***
  221 *** 1030765 Somkuwar Anand Suresh *** Category *** SC ***
  222 *** 1010829 Revanta Saha *** Category *** SC ***
  223 *** 1006737 Arindam Bag *** Category *** SC ***
  224 *** 1052065 Vilas V Honnakatti *** Category *** SC ***
  225 *** 1026447 Vinoth Kannan V *** Category *** SC ***
  226 *** 1024155 Baviskar Shilpa Chandrakant *** Category *** SC ***
  227 *** 1004908 Sangeeta Kumari Bharti *** Category *** SC ***
  228 *** 1012993 M Pramod Kumar *** Category *** SC ***
  229 *** 1049016 Sanjana S M *** Category *** SC ***
  230 *** 1004265 Swetha S *** Category *** SC ***
  231 *** 1026802 Sunil S *** Category *** SC ***
  232 *** 1038825 Chandra Sekhar Patro *** Category *** SC ***
  233 *** 1009903 Bidhan Ch Mandal *** Category *** SC ***
  234 *** 1032430 Suresh Babu T V *** Category *** SC ***
  235 *** 1019647 Lipsa Priyadarshini *** Category *** SC ***
  236 *** 1035375 Vinarkar Sushant Sonu *** Category *** SC ***
  237 *** 1047650 Ananthalakshmi I *** Category *** SC ***
  238 *** 1026623 Whatkar Rahul Suhas *** Category *** SC ***
  239 *** 1007451 Banswal Lalit Prakash *** Category *** SC ***
  240 *** 1025137 Satya Narayan Behera *** Category *** SC ***
  241 *** 1047723 Vishal Shyamkumar Rathod *** Category *** SC ***
  242 *** 1021462 Ramya A *** Category *** SC ***
  243 *** 1044977 Samendra Kumar Karkhur *** Category *** SC ***
  244 *** 1033814 Rahul R Kurane *** Category *** SC ***
  245 *** 1036894 Gujaria Hetal Mohanlal *** Category *** SC ***
  246 *** 1034195 Jadav Sunilkumar Natavarlal *** Category *** SC ***
  247 *** 1039402 Parveen Kumar *** Category *** SC ***
  248 *** 1002327 Shri Devi *** Category *** SC ***
  249 *** 1008344 Manjunatha P *** Category *** SC ***
  250 *** 1039103 Aboli Sevakdas Dahat *** Category *** SC ***
  251 *** 1005368 Shrikant S Wankhade *** Category *** SC ***
  252 *** 1027267 Ashesh Kumar Sarkar *** Category *** SC ***
  253 *** 1044155 Devikar Shyam Tulshidas *** Category *** SC ***
  254 *** 1034839 Divekar Sagar Kailash *** Category *** SC ***
  255 *** 1013754 Anupama Behera *** Category *** SC ***
  256 *** 1017606 Sunil Kumar *** Category *** SC ***
  257 *** 1044144 Banik Mahesh Manindranath *** Category *** SC ***
  258 *** 1027748 Shashidhara Naik C *** Category *** SC ***
  259 *** 1030485 Divya D *** Category *** SC ***
  260 *** 1013083 Kalaivani M *** Category *** SC ***
  261 *** 1040599 Santha Lakshmi A *** Category *** SC ***
  262 *** 1045605 Jitendra Kumar *** Category *** SC ***
  263 *** 1015748 Amit Relhan *** Category *** SC ***
  264 *** 1027927 Priyanka Gautam *** Category *** SC ***
  265 *** 1025343 Ragul B *** Category *** SC ***
  266 *** 1048473 Nayan Moni Biswas *** Category *** SC ***
  267 *** 1005133 Shankari P *** Category *** SC ***
  268 *** 1028965 Swetha Rajan V *** Category *** SC ***
  269 *** 1035014 Paramita Roy *** Category *** SC ***
  270 *** 1009280 Kamble Veenita Vijay *** Category *** SC ***
  271 *** 1037362 Prabheesh V K *** Category *** SC ***
  272 *** 1031669 Anuprita Ashok Bobade *** Category *** SC ***
  273 *** 1047333 Karthigayeni R *** Category *** SC ***
  274 *** 1041866 G Chandrashekar Naik *** Category *** SC ***
  275 *** 1039974 Sheo Shankar *** Category *** SC ***
  276 *** 1041744 Priya A Vaasanthi *** Category *** SC ***
  277 *** 1043859 Mane Sonali Shivaji *** Category *** SC ***
  278 *** 1044532 Sireesh V *** Category *** SC ***
  279 *** 1029596 B Menaka *** Category *** SC ***
  280 *** 1020052 Thenmozhi P *** Category *** SC ***
  281 *** 1030952 Wasnik Sneha Kishor *** Category *** SC ***
  282 *** 1026884 Girisha C N *** Category *** SC ***
  283 *** 1004931 Ashok Kumar *** Category *** SC ***
  284 *** 1034535 Sunil Kumar *** Category *** SC ***
  285 *** 1048299 Pradeep Kumar Malik *** Category *** SC ***
  286 *** 1023298 Arthi V *** Category *** SC ***
  287 *** 1017874 Latha Y S *** Category *** SC ***
  288 *** 1047588 Rathod Jyoti Kishorkumar *** Category *** SC ***
  289 *** 1028633 Prakash A *** Category *** SC ***
  290 *** 1041031 Jadhav Anil Babanrao *** Category *** SC ***
  291 *** 1008471 Girish Vasant Gaikwad *** Category *** SC ***
  292 *** 1009196 Santoshkumar *** Category *** SC ***
  293 *** 1002649 Tamilarasi D *** Category *** SC ***
  294 *** 1038352 Charan Singh Jilowa *** Category *** SC ***
  295 *** 1028810 Nitin Prakashchandra Palse *** Category *** SC ***
  296 *** 1019138 Sankar Kr Roy *** Category *** SC ***
  297 *** 1037806 Amar Gautam *** Category *** SC ***
  298 *** 1019341 Kanineeka Das *** Category *** SC ***
  299 *** 1013593 Mukesh Chand Bairwa *** Category *** SC ***
  300 *** 1032001 T Parvathi *** Category *** SC ***
  301 *** 1002282 Rajesh Chopra *** Category *** SC ***
  302 *** 1031438 Prakash Hindurao Kurane *** Category *** SC ***
  303 *** 1022749 Sanjib Das *** Category *** SC ***
  304 *** 1043020 Bandi Joshiraj *** Category *** SC ***
  305 *** 1027476 Rashmi Motiram Bhamare *** Category *** SC ***
  306 *** 1030157 Vimal Raj R *** Category *** SC ***
  307 *** 1014197 Bambole Sandip Khushal *** Category *** SC ***
  308 *** 1016293 Jadhav Jayashree Ramesh *** Category *** SC ***
  309 *** 1025696 Ashok Kumar Rawat *** Category *** SC ***
  310 *** 1018259 Sony Sohanee *** Category *** SC ***
  311 *** 1034640 Swaroop K Raj *** Category *** SC ***
  312 *** 1003137 Sumit Kumar Sarkar *** Category *** SC ***
  313 *** 1024469 Vishnuvarthan S *** Category *** SC ***
  314 *** 1012569 Khushboo Bairwa *** Category *** SC ***
  315 *** 1048598 Kalyan Kumar *** Category *** SC ***
  316 *** 1008195 Bhavani V K *** Category *** SC ***
  317 *** 1038322 Kadam Sonali Chandrakant *** Category *** SC ***
  318 *** 1036474 Vanita Bhaskar *** Category *** SC ***
  319 *** 1037877 Raghunandana S *** Category *** SC ***
  320 *** 1036540 Shridevi Shirurappa Bisanalli *** Category *** SC ***
  321 *** 1035201 Jagadish D Nayak *** Category *** SC ***
  322 *** 1025062 Souvonik Mandal *** Category *** SC ***
  323 *** 1035163 Chandrika S *** Category *** SC ***
  324 *** 1034883 Jigneshkumar B Rajvanshi *** Category *** SC ***
  325 *** 1029997 Swati Sunil Narnaware *** Category *** SC ***
  326 *** 1016424 Arijit Singha *** Category *** SC ***
  327 *** 1052298 Shibananda Mallick *** Category *** SC ***
  328 *** 1040587 Priyanka Singh *** Category *** SC ***
  329 *** 1005487 Namita Bhardwaj *** Category *** SC ***
  330 *** 1024274 Tirtha Pratim Purkait *** Category *** SC ***
  331 *** 1019499 Sandip Bipinbhai Sonara *** Category *** SC ***
  332 *** 1052117 Sumeet Kainth *** Category *** SC ***
  333 *** 1019619 Sanjay Kumar Paswan *** Category *** SC ***
  334 *** 1013168 Gaikwad Ankush Vikas *** Category *** SC ***
  335 *** 1036646 Bobade Rajesh Ramdas *** Category *** SC ***
  336 *** 1006058 Abirami P *** Category *** SC ***
  337 *** 1003470 Sonone Nitin Vinaykumar *** Category *** SC ***
  338 *** 1029678 Elayavendhan K *** Category *** SC ***
  339 *** 1015188 Rashmi G *** Category *** SC ***
  340 *** 1001872 Amit Sehrawat *** Category *** SC ***
  341 *** 1022641 Motghare Priyal Krishna *** Category *** SC ***
  342 *** 1004980 Shinde Sandeep Ashok *** Category *** SC ***
  343 *** 1012343 Harini B *** Category *** SC ***
  344 *** 1044903 Debarati Biswas *** Category *** SC ***
  345 *** 1008616 Venugopal B L *** Category *** SC ***
  346 *** 1012948 Santu Mondal *** Category *** SC ***
  347 *** 1009122 Shalini S *** Category *** SC ***
  348 *** 1014529 Dhanalakshmi M *** Category *** SC ***
  349 *** 1036955 Vikram Rangrao Wagh *** Category *** SC ***
  350 *** 1020648 Devendra Kumar Mokhria *** Category *** SC ***
  351 *** 1016119 Neha Kanojia *** Category *** SC ***
  352 *** 1050748 Uttam Kumar Mondal *** Category *** SC ***
  353 *** 1012612 Subash Chandra Behera *** Category *** SC ***
  354 *** 1011354 Raxith S R *** Category *** SC ***
  355 *** 1003815 S Chitra *** Category *** SC ***
  356 *** 1051224 Gangurde Pramod Karbhari *** Category *** SC ***
  357 *** 1031060 Kolanchiappan V *** Category *** SC ***
  358 *** 1031562 Youmash V P *** Category *** SC ***
  359 *** 1030385 Pavala Kannan V *** Category *** SC ***
  360 *** 1042530 Shivcharan Navriya *** Category *** SC ***
  361 *** 1034298 Arpita *** Category *** SC ***
  362 *** 1029217 Akhil Mohandas *** Category *** SC ***
  363 *** 1011072 Nishant Shiv *** Category *** SC ***
  364 *** 1043341 Deepthi Mangesh G R *** Category *** SC ***
  365 *** 1043592 Yashaswini K *** Category *** SC ***
  366 *** 1012523 Sabari Sridhar O T *** Category *** SC ***
  367 *** 1046103 Sumit Kumar Kulhare *** Category *** SC ***
  368 *** 1027328 Souvik Kumar Das *** Category *** SC ***
  369 *** 1033051 Senthil Kumar K *** Category *** SC ***
  370 *** 1037757 Rajwant Kaur *** Category *** SC ***
  371 *** 1007120 Ramu Das *** Category *** SC ***
  372 *** 1043479 Sonone Shital Govindrao *** Category *** SC ***
  373 *** 1040999 Sonkar Manojkumar Dullaram *** Category *** SC ***
  374 *** 1042635 Kamalakannan T *** Category *** SC ***
  375 *** 1044779 Amrita Roy *** Category *** SC ***
  376 *** 1046307 V Aruna Kumari *** Category *** SC ***
  377 *** 1026961 Bhandare Priyanka Goverdhan *** Category *** SC ***
  378 *** 1027445 Rajaguru P *** Category *** SC ***
  379 *** 1044778 Nishu Raj *** Category *** SC ***
  380 *** 1033484 Sumir Kumar *** Category *** SC ***
  381 *** 1024192 Aravind P Raman *** Category *** SC ***
  382 *** 1035168 Rajaselvam M R K *** Category *** SC ***
  383 *** 1010358 Reshma Vasant Waghmare *** Category *** SC ***
  384 *** 1026196 Shalini *** Category *** SC ***
  385 *** 1041171 Subrata Das *** Category *** SC ***
  386 *** 1035267 Dwaipayan Saha *** Category *** SC ***
  387 *** 1014431 Geeta Ahirwar *** Category *** SC ***
  388 *** 1001213 Usha D *** Category *** SC ***
  389 *** 1031296 Arounkumar N *** Category *** SC ***
  390 *** 1027554 Jyothi Rani Savla *** Category *** SC ***
  391 *** 1048688 Hridya Bhaskar S *** Category *** SC ***
  392 *** 1045177 Kamal Preet *** Category *** SC ***
  393 *** 1030375 Gargy Mondal *** Category *** SC ***
  394 *** 1017834 Babita *** Category *** SC ***
  395 *** 1015162 Amit Prakash *** Category *** SC ***
  396 *** 1002281 Manisha *** Category *** SC ***
  397 *** 1037981 Harsha Prakash B G *** Category *** SC ***
  398 *** 1017656 Nandish Kumar K C *** Category *** SC ***
  399 *** 1010144 Kore Sonali Shirish *** Category *** SC ***
  400 *** 1015413 Kamal Das *** Category *** SC ***
  401 *** 1040166 Mahendra Ramlal Kamble *** Category *** SC ***
  402 *** 1011228 Kapil Dev Arya *** Category *** SC ***
  403 *** 1051386 Amit Sinha *** Category *** SC ***
  404 *** 1043745 Sarvakar Chetan Nareshchandra *** Category *** SC ***
  405 *** 1003298 Manoj P *** Category *** SC ***
  406 *** 1022496 Gunasekaran M *** Category *** SC ***
  407 *** 1047075 K Vinoth Kumar *** Category *** SC ***
  408 *** 1010858 Nagaraju A S *** Category *** SC ***
  409 *** 1049386 Gyan Bhushan Raman *** Category *** SC ***
  410 *** 1017973 Kuldeep Kumar *** Category *** SC ***
  411 *** 1015759 Subhash Chandra *** Category *** SC ***
  412 *** 1039223 Manoj Kumar Verma *** Category *** SC ***
  413 *** 1038134 Reshmi Das *** Category *** SC ***
  414 *** 1035595 Santanu Bar *** Category *** SC ***
  415 *** 1031412 Rashmi Kishore *** Category *** SC ***
  416 *** 1016613 Vinod K *** Category *** SC ***
  417 *** 1046032 Dibyendu Das *** Category *** SC ***
  418 *** 1040795 Manamita Mandal *** Category *** SC ***
  419 *** 1028738 Rathod Bhupendrakumar K *** Category *** SC ***
  420 *** 1042890 Chanchal *** Category *** SC ***
  421 *** 1004085 Shamkuwar Ambrish Tukaram *** Category *** SC ***
  422 *** 1036449 Hingole Anand Narayan *** Category *** SC ***
  423 *** 1013027 Meshram Vinay Maniklal *** Category *** SC ***
  424 *** 1042606 Tarak Chandra Halder *** Category *** SC ***
  425 *** 1000271 Diwan Vinod Ramanlal *** Category *** SC ***
  426 *** 1029735 Ashok Kumar Anand *** Category *** SC ***
  427 *** 1050355 Saugato Biswas *** Category *** SC ***
  428 *** 1032185 Dhiraj Barman *** Category *** SC ***
  429 *** 1004569 Prathiba A *** Category *** SC ***
  430 *** 1036850 Mukesh Bagari *** Category *** SC ***
  431 *** 1049480 Sunitha R *** Category *** SC ***
  432 *** 1038517 C Prashanth *** Category *** SC ***
  433 *** 1031661 Ramteke Mamta Sukhdeo *** Category *** SC ***
  434 *** 1009803 Dhrubajyati Saha *** Category *** SC ***
  435 *** 1007068 Arun Kumar D *** Category *** SC ***
  436 *** 1036988 Sandeep Kumar Prajapati *** Category *** SC ***
  437 *** 1001633 Arthi P *** Category *** SC ***
  438 *** 1011015 Chavan Babasaheb Dada *** Category *** SC ***
  439 *** 1036896 Gohil Darshan Maheshkumar *** Category *** SC ***
  440 *** 1040812 Harsimran Kaur *** Category *** SC ***
  441 *** 1047543 Rajesh Kumar *** Category *** SC ***
  442 *** 1046350 Ranjit P *** Category *** SC ***
  443 *** 1035663 G Shyam Kumar *** Category *** SC ***
  444 *** 1035439 Dhanke Prashant Shrirang *** Category *** SC ***
  445 *** 1042422 Bharath Kumar K *** Category *** SC ***
  446 *** 1016941 Bhatkar Rohini Prakash *** Category *** SC ***
  447 *** 1042391 Abhishek Malviya *** Category *** SC ***
  448 *** 1024470 Kashide Rahul Bhimrao *** Category *** SC ***
  449 *** 1051354 Manoj Tanwar *** Category *** SC ***
  450 *** 1003263 Madhushree Naik *** Category *** SC ***
  451 *** 1002379 Kavita Rani *** Category *** SC ***
  452 *** 1049757 Kaveri *** Category *** SC ***
  453 *** 1024120 Parmar Alpeshkumar J *** Category *** SC ***
  454 *** 1014028 Shweta Arjun Jagtap *** Category *** SC ***
  455 *** 1036604 Sanjeev R T *** Category *** SC ***
  456 *** 1038387 Sandeep Y Chinnapur *** Category *** SC ***
  457 *** 1011485 Anbu Lenin K *** Category *** SC ***
  458 *** 1027430 Khedkar Kiran Babarao *** Category *** SC ***
  459 *** 1042726 Prasenjit Barman *** Category *** SC ***
  460 *** 1032648 Prasad Byrav D S *** Category *** SC ***
  461 *** 1050423 Kadam Trupti Ashok *** Category *** SC ***
  462 *** 1020874 Harish K M *** Category *** SC ***
  463 *** 1002081 Deshraj Chawla *** Category *** SC ***
  464 *** 1009670 Vijay Kannan S *** Category *** SC ***
  465 *** 1026154 Archana G *** Category *** SC ***
  466 *** 1045263 Dibyendu Saha *** Category *** SC ***
  467 *** 1025655 Madhushalini *** Category *** SC ***
  468 *** 1029882 Aabha Divya *** Category *** SC ***
  469 *** 1033845 Divya S S *** Category *** SC ***
  470 *** 1016018 Ashok Kumar Sangwaiya *** Category *** SC ***
  471 *** 1036157 Sawatkar Gitesh Upendra *** Category *** SC ***
  472 *** 1019849 Bhuvan Samhotra *** Category *** SC ***
  473 *** 1006880 Ajay Jurangal *** Category *** SC ***
  474 *** 1022866 Surjeet Kumar *** Category *** SC ***
  475 *** 1006067 Shrikant Channadasar *** Category *** SC ***
  476 *** 1050006 Pampa Roy *** Category *** SC ***
  477 *** 1008590 Mujawar Vasim Javed *** Category *** SC ***
  478 *** 1049458 Prashant B *** Category *** SC ***
  479 *** 1034651 Arnab Mondal *** Category *** SC ***
  480 *** 1050076 Kamal Kishore Chitara *** Category *** SC ***
  481 *** 1036998 Mainkar Pratiksha Chandrakant *** Category *** SC ***
  482 *** 1031730 Ramesh Kumar Bharti *** Category *** SC ***
  483 *** 1046931 Asmita *** Category *** SC ***
  484 *** 1051645 Vattaparampil Divya Damodaran *** Category *** SC ***
  485 *** 1051211 Ramteke Swati Vinayak *** Category *** SC ***
  486 *** 1005960 N Sravanthi *** Category *** SC ***
  487 *** 1001747 Manishkumar P Khobragade *** Category *** SC ***
  488 *** 1023939 Parmar Himanshu Nathabhai *** Category *** SC ***
  489 *** 1007640 Kamble Sham Prabhakar *** Category *** SC ***
  490 *** 1037139 Kamble Tejas Arun *** Category *** SC ***
  491 *** 1030392 Vijendra Madhukarrao Jondhale *** Category *** SC ***
  492 *** 1029452 Kadam Swati Ramchandra *** Category *** SC ***
  493 *** 1012610 Shakti Pad Das *** Category *** SC ***
  494 *** 1023946 Rinky Langan *** Category *** SC ***
  495 *** 1043035 Aman Deepak *** Category *** SC ***
  496 *** 1043983 Sanchita Roy *** Category *** SC ***
  497 *** 1019081 Prasanta Kumar Behera *** Category *** SC ***
  498 *** 1050621 Bansod Ganesh Babarao *** Category *** SC ***
  499 *** 1017271 Sandip Swarup Mandal *** Category *** SC ***
  500 *** 1013502 Kamlendra Kishor *** Category *** SC ***
  501 *** 1045750 Bhatkar Deelip Pandit *** Category *** SC ***
  502 *** 1005175 Katkar Dipak Nimbaji *** Category *** SC ***
  503 *** 1038053 Sunilkumar M *** Category *** SC ***
  504 *** 1028937 Suma D *** Category *** SC ***
  505 *** 1014657 Shailendra Ranjan *** Category *** SC ***
  506 *** 1040800 Ankur Singh *** Category *** SC ***
  507 *** 1049177 Anupama V T *** Category *** SC ***
  508 *** 1014252 Anand A *** Category *** SC ***
  509 *** 1003579 Ashok K *** Category *** SC ***
  510 *** 1026477 Amit Ranjan *** Category *** SC ***
  511 *** 1047375 Deba Prasad Dhibar *** Category *** SC ***
  512 *** 1042525 Kamble Trupti Sampatrao *** Category *** SC ***
  513 *** 1023940 Waghmare Anand Shivaji *** Category *** SC ***
  515 *** 1001477 Surekha G *** Category *** SC ***
  516 *** 1009576 Sanjay T Naik *** Category *** SC ***
  517 *** 1049936 K N Srilakshmi *** Category *** SC ***
  518 *** 1051784 Paramita Pandit *** Category *** SC ***
  519 *** 1037005 Devendra Kumar Prajapati *** Category *** SC ***
  520 *** 1005304 Tamal Kumar Mandal *** Category *** SC ***
  521 *** 1029794 Mandeep Tomar *** Category *** SC ***
  522 *** 1006302 Shubhanti Kumari *** Category *** SC ***
  523 *** 1027166 Priyanka Kumari *** Category *** SC ***
  524 *** 1022871 Suryawanshi Nitin Vishwanath *** Category *** SC ***
  525 *** 1031955 Surabhi K S *** Category *** SC ***
  526 *** 1040836 Arnav Chandel *** Category *** SC ***
  527 *** 1031009 Krishnendu Biswas *** Category *** SC ***
  528 *** 1028579 Prasanta Kumar Roy *** Category *** SC ***
  529 *** 1008525 Menander M *** Category *** SC ***
  530 *** 1041673 Manoj Kumar *** Category *** SC ***
  531 *** 1019842 Shibsankar Barman *** Category *** SC ***
  532 *** 1047842 Meera Haridas *** Category *** SC ***
  533 *** 1043666 Borhade Rahul Keshav *** Category *** SC ***
  534 *** 1026507 Kamble Vinay Chandrakant *** Category *** SC ***
  535 *** 1033765 Jogdand Mohini Sopanrao *** Category *** SC ***
  536 *** 1009956 Natarajan P *** Category *** SC ***
  537 *** 1031693 Chetan Singh *** Category *** SC ***
  538 *** 1031334 Shweta Azad *** Category *** SC ***
  539 *** 1049689 Debabrata Kumar *** Category *** SC ***
  540 *** 1019282 Niswade Neha Abhimanyu *** Category *** SC ***
  541 *** 1046229 Kavimozhy Ilakkiya P *** Category *** SC ***
  542 *** 1031829 Mane Deepali Maruti *** Category *** SC ***
  543 *** 1050789 Pavan N Murdeshwar *** Category *** SC ***
  544 *** 1019003 Pradeep Kumar L *** Category *** SC ***
  545 *** 1008617 Parul Mrigpuri *** Category *** SC ***
  546 *** 1026467 Bawankar Tushar Jayprakash *** Category *** SC ***
  547 *** 1024121 Satpute Kishor Karbhari *** Category *** SC ***
  548 *** 1006967 Daigavane Mayoor Madanrao *** Category *** SC ***
  549 *** 1033067 Prasanna Kumar Samal *** Category *** SC ***
  550 *** 1041008 Kamble Shripad Shivajirao *** Category *** SC ***
  551 *** 1048804 Chandrashekhar Gendle *** Category *** SC ***
  552 *** 1017918 Waghmare Sapna *** Category *** SC ***
  553 *** 1046013 Kasirajan G *** Category *** SC ***
  554 *** 1022251 Rashmi L *** Category *** SC ***
  555 *** 1023782 Veena *** Category *** SC ***
  556 *** 1029127 Praveenkumar *** Category *** SC ***
  557 *** 1051135 S Naveena Sri *** Category *** SC ***
  558 *** 1006256 Gunjan *** Category *** SC ***
  559 *** 1025061 Prasanta Kumar Das *** Category *** SC ***
  560 *** 1042663 Arunima Vijay *** Category *** SC ***
  561 *** 1046620 Khonde Isha Prakash *** Category *** SC ***
  562 *** 1029887 Vikas Mandhar *** Category *** SC ***
  563 *** 1036155 Veena Ishwar Pawar *** Category *** SC ***
  564 *** 1049271 Madan Raj M *** Category *** SC ***
  565 *** 1051093 Wahule Suhas Devidasrao *** Category *** SC ***
  566 *** 1044662 Arunan T *** Category *** SC ***
  567 *** 1032553 Sunil Kumar Mehra *** Category *** SC ***
  568 *** 1034111 Pravin Rustumrao Borde *** Category *** SC ***
  569 *** 1037578 Bhavya K *** Category *** SC ***
  570 *** 1001584 Waghamare Swagat Subhash *** Category *** SC ***
  571 *** 1015709 Nikam Supriya Chango *** Category *** SC ***
  572 *** 1034553 Aswathy P Sivaram *** Category *** SC ***
  573 *** 1016485 Sanjeev Kansotiya *** Category *** SC ***
  574 *** 1019539 Ajay Kumar *** Category *** SC ***
  575 *** 1006565 Madhumita Mondal *** Category *** SC ***
  576 *** 1011831 Vaddi Suman Babu *** Category *** SC ***
  577 *** 1041559 Arvind Kumar Anand *** Category *** SC ***
  578 *** 1004862 Thorat Santosh Dashrath *** Category *** SC ***
  579 *** 1030037 Biswajit Mondal *** Category *** SC ***
  580 *** 1004801 Pradeepkumar *** Category *** SC ***
  581 *** 1045503 G Lakshmi *** Category *** SC ***
  582 *** 1042454 Harish G Bagewadi *** Category *** SC ***
  583 *** 1011596 Sowmyashree *** Category *** SC ***
  584 *** 1025018 Sonawane Vaishali Kashinath *** Category *** SC ***
  585 *** 1041249 Patil Roshni Dayal *** Category *** SC ***
  586 *** 1025093 Subashini P *** Category *** SC ***
  587 *** 1051591 Partha Pratim Saha *** Category *** SC ***
  588 *** 1007947 Tushar Kumar *** Category *** SC ***
  589 *** 1039354 Sushma Kumari *** Category *** SC ***
  590 *** 1051247 Bheda Geeta Lagarbhai *** Category *** SC ***
  591 *** 1030393 Soumi Mallick *** Category *** SC ***
  592 *** 1033219 Karuppiah Pandi A *** Category *** SC ***
  593 *** 1012539 Mousheli Biswas *** Category *** SC ***
  594 *** 1050612 Monoranjan Sow *** Category *** SC ***
  595 *** 1016933 Jyotiranjan Mallick *** Category *** SC ***
  596 *** 1009847 Amrish T T *** Category *** SC ***
  597 *** 1023447 Gohil Sanjay Dilip *** Category *** SC ***
  598 *** 1011265 Chirag S P *** Category *** SC ***
  599 *** 1041390 D Kavitha *** Category *** SC ***
  600 *** 1048156 Satnam Singh *** Category *** SC ***
  601 *** 1042759 Bharat Chandra Barma *** Category *** SC ***
  602 *** 1009426 Sachin Gadpal *** Category *** SC ***
  603 *** 1002050 Rajasekaran G *** Category *** SC ***
  604 *** 1040049 Nivenitha D *** Category *** SC ***
  605 *** 1033114 Rajesh S *** Category *** SC ***
  606 *** 1034936 Vijaya Kumar *** Category *** SC ***
  607 *** 1022234 Paramesh S *** Category *** SC ***
  608 *** 1034467 Sunil Kumar Raskaran *** Category *** SC ***
  609 *** 1029896 Sandip Kumar Mondal *** Category *** SC ***
  610 *** 1010375 Sarbani Satvia *** Category *** SC ***
  611 *** 1019207 Priyadharisini J *** Category *** SC ***
  612 *** 1050576 Sankalp C Aavarti *** Category *** SC ***
  613 *** 1030308 Bhuvneshwar Kumar *** Category *** SC ***
  614 *** 1001357 Sonawane Hemant Ramesh *** Category *** SC ***
  615 *** 1040135 Chandrashekara B G *** Category *** SC ***
  616 *** 1018532 Ratnaprabha Maji *** Category *** SC ***
  617 *** 1040014 R Ramya *** Category *** SC ***
  618 *** 1045046 Shinde Ganesh Jalinder *** Category *** SC ***
  619 *** 1044666 Sneha Kakoty *** Category *** SC ***
  620 *** 1031382 Shendge Haresh Balu *** Category *** SC ***
  621 *** 1019478 Anita Rani *** Category *** SC ***
  622 *** 1021701 Ramesh Kumar *** Category *** SC ***
  623 *** 1044516 Jadhav Shamsundar Annasaheb *** Category *** SC ***
  624 *** 1046951 Garima Kajla *** Category *** SC ***
  625 *** 1052360 Kalaranjani S *** Category *** SC ***
  626 *** 1008702 Arup Kumar Basu *** Category *** SC ***
  627 *** 1019325 Aher Poornima Janardhan *** Category *** SC ***
  628 *** 1014733 Arun Viswanath *** Category *** SC ***
  629 *** 1041180 Arun Kanti Muhury *** Category *** SC ***
  630 *** 1002485 Gaurav Sanjay *** Category *** SC ***
  631 *** 1029617 Nandedkar Kiran Uttamrao *** Category *** SC ***
  632 *** 1034358 Asmita Das *** Category *** SC ***
  633 *** 1037177 Shanmuganathan K *** Category *** SC ***
  634 *** 1049433 Mandeep Kaur *** Category *** SC ***
  635 *** 1030513 Praveen Kumar Nelavala *** Category *** SC ***
  636 *** 1050978 Vanitha V *** Category *** SC ***
  637 *** 1004481 Prashant Nirmal *** Category *** SC ***
  638 *** 1036255 Manish Chinia *** Category *** SC ***
  639 *** 1047191 Jitupam Baishya *** Category *** SC ***
  640 *** 1011657 Neha Kumari *** Category *** SC ***
  641 *** 1009888 Vinothan J S *** Category *** SC ***
  642 *** 1017325 Umesh Rajak *** Category *** SC ***
  643 *** 1047913 Manish Chaudhry *** Category *** SC ***
  644 *** 1028706 Jithin Lal M *** Category *** SC ***
  645 *** 1045962 Subhas Barai *** Category *** SC ***
  646 *** 1026708 Saumyaranjan Mallick *** Category *** SC ***
  647 *** 1032365 Maya *** Category *** SC ***
  648 *** 1016583 Shobana B *** Category *** SC ***
  649 *** 1049843 Sathish A *** Category *** SC ***
  650 *** 1006784 Nagare Pooja Sudhakar *** Category *** SC ***
  651 *** 1031462 Raghavendra *** Category *** SC ***
  652 *** 1041097 Parinita Ranjit *** Category *** SC ***
  653 *** 1005957 Naveen Tanwar *** Category *** SC ***
  654 *** 1019867 Vairavasundaram *** Category *** SC ***
  655 *** 1032184 Sushil G *** Category *** SC ***
  656 *** 1004416 Shabnam A P *** Category *** SC ***
  657 *** 1046119 Sanjaya Kumar Behera *** Category *** SC ***
  658 *** 1020123 Shilpabai N *** Category *** SC ***
  659 *** 1027379 Gaikwad Priyanka Hemant *** Category *** SC ***
  660 *** 1019000 Vimaladithan R *** Category *** SC ***
  661 *** 1035176 Shalini Jaluthria *** Category *** SC ***
  662 *** 1000915 Bansod Priyanka Naresh *** Category *** SC ***
  663 *** 1018999 Khade Archana Laxman *** Category *** SC ***
  664 *** 1042331 Annaraj K *** Category *** SC ***
  665 *** 1007945 Shital Shankarrao Kharat *** Category *** SC ***
  666 *** 1010598 Lopamudra Majhi *** Category *** SC ***
  667 *** 1006847 Poonam Rani *** Category *** SC ***
  668 *** 1014636 Rathod Mukesh Nathabhai *** Category *** SC ***
  669 *** 1008135 Anil Kumar Malik *** Category *** SC ***
  670 *** 1039662 Bhavna *** Category *** SC ***
  671 *** 1035977 Daya Shanker *** Category *** SC ***
  672 *** 1024623 Vinodh Kumar J *** Category *** SC ***
  673 *** 1051812 Sonale Rocky Rameshrao *** Category *** SC ***
  674 *** 1023017 Ashok Kumar Pannu *** Category *** SC ***
  675 *** 1045261 Ashis Mazumdar *** Category *** SC ***
  676 *** 1015886 Sandeep Pradhan *** Category *** SC ***
  677 *** 1043304 Priyanka Rahariya *** Category *** SC ***
  678 *** 1024197 Neeraj Kumar *** Category *** SC ***
  679 *** 1004733 Chayan Paik *** Category *** SC ***
  680 *** 1020270 Ashish Nigam *** Category *** SC ***
  681 *** 1043416 Sandipak Ray *** Category *** SC ***
  682 *** 1029537 Shilpa S Naik *** Category *** SC ***
  683 *** 1012732 Kamla Kant *** Category *** SC ***
  684 *** 1017236 Prashanth Talikoti *** Category *** SC ***
  685 *** 1033048 Mohan *** Category *** SC ***
  686 *** 1027468 Satkar Anand Parmeshwar *** Category *** SC ***
  687 *** 1007908 Wakchaure Santosh Uttam *** Category *** SC ***
  688 *** 1023656 Sonawane Alpa Suresh *** Category *** SC ***
  689 *** 1048472 Ambadipudi Lohith *** Category *** SC ***
  690 *** 1003849 Ramavatar Bairwa *** Category *** SC ***
  691 *** 1051171 Dinesh Naik *** Category *** SC ***
  692 *** 1043697 Anusheel P A *** Category *** SC ***
  [snip] *** 1026177 Sunita *** Category *** SC ***
  694 *** 1031746 Robin Bohat *** Category *** SC ***
  695 *** 1008786 Bhaktishree Raha *** Category *** SC ***
  696 *** 1031041 Premalatha V *** Category *** SC ***
  697 *** 1049686 Satya Prakash Regar *** Category *** SC ***
  698 *** 1030030 Sarat Chandra Nag *** Category *** SC ***
  699 *** 1030629 Jitendra Singh *** Category *** SC ***
  700 *** 1012682 Priyanka Wankar *** Category *** SC ***
  701 *** 1014698 Shubhada Yadavrao Bansode *** Category *** SC ***
  702 *** 1019764 Om Parkash *** Category *** SC ***
  703 *** 1041248 Parminder Virdi *** Category *** SC ***
  704 *** 1035904 Punith M *** Category *** SC ***
  705 *** 1051380 Ghodake Nishant Bapu *** Category *** SC ***
  706 *** 1042487 Amit Kumar Bhardwaj *** Category *** SC ***
  707 *** 1003791 Komaldeep Kaur *** Category *** SC ***
  708 *** 1002470 Sarkate Ankur Yeduba *** Category *** SC ***
  709 *** 1000792 Manjunath T *** Category *** SC ***
  710 *** 1003159 Resmi Chandra A P *** Category *** SC ***
  711 *** 1011432 Prakash Kumar Nath *** Category *** SC ***
  712 *** 1020640 Wankhedkar Harshad Ravindra *** Category *** SC ***
  713 *** 1009961 Deepthi K Prabhakaran *** Category *** SC ***
  714 *** 1044981 Navneet Chaudhary *** Category *** SC ***
  715 *** 1038188 Champa Kumari *** Category *** SC ***
  716 *** 1022345 Sikandar Singh *** Category *** SC ***
  717 *** 1013641 Raghavendra A Honnakamble *** Category *** SC ***
  718 *** 1012369 Virendra Roop Solanki *** Category *** SC ***
  719 *** 1046942 Kalpa Jyoti Das *** Category *** SC ***
  720 *** 1042363 Sameer Samar *** Category *** SC ***
  721 *** 1044754 Hem Anand N *** Category *** SC ***
  722 *** 1019883 Walke Shweta Vishnu *** Category *** SC ***
  723 *** 1012261 Praveen Kumar K M *** Category *** SC ***
  724 *** 1046281 Leuva Masum Babulal *** Category *** SC ***
  725 *** 1051809 Aneelraj *** Category *** SC ***
  726 *** 1016726 Parmar Hardik Ramanbhai *** Category *** SC ***
  727 *** 1001843 Chaity Maji *** Category *** SC ***
  728 *** 1010483 Raghava A *** Category *** SC ***
  729 *** 1031666 Dharmaraj B *** Category *** SC ***
  730 *** 1014977 Rashmi Soni *** Category *** SC ***
  731 *** 1028495 Avijit Basak *** Category *** SC ***
  732 *** 1019271 Raut Smita Chandrakumar *** Category *** SC ***
  733 *** 1016922 Lalita Jeenger *** Category *** SC ***
  734 *** 1000389 Kirti Kaim *** Category *** SC ***
  735 *** 1028818 Prashant Kami *** Category *** SC ***
  736 *** 1031867 Jayanta Kumar Das *** Category *** SC ***
  737 *** 1020346 Nandini M *** Category *** SC ***
  738 *** 1004612 Sowmya K *** Category *** SC ***
  739 *** 1005019 Sahana C Vishlavath *** Category *** SC ***
  740 *** 1039163 Vinita Kumari Verma *** Category *** SC ***
  741 *** 1015529 Sanjay Kumar *** Category *** SC ***
  742 *** 1040987 Satya Prakash *** Category *** SC ***
  743 *** 1019670 Rakesh Kumar Paswan *** Category *** SC ***
  744 *** 1002218 Mate Pooja Uttam *** Category *** SC ***
  745 *** 1022940 Leve Sharad Tularam *** Category *** SC ***
  746 *** 1031582 Priyanka Deepak Moon *** Category *** SC ***
  747 *** 1012820 Kanakdhar Shubhada Hemant *** Category *** SC ***
  748 *** 1014918 Supriya S Jamkhandi *** Category *** SC ***
  749 *** 1006656 Richa *** Category *** SC ***
  750 *** 1006078 G Naveen Bharat *** Category *** SC ***
  751 *** 1011577 Dawalwar Swati Ramchandra *** Category *** SC ***
  752 *** 1017679 Sabari Priya E *** Category *** SC ***
  753 *** 1019010 Nitesh Samriya *** Category *** SC ***
  754 *** 1022486 Gaikwad Poonam Vishwasrao *** Category *** SC ***
  755 *** 1051973 Ramesh R *** Category *** SC ***
  756 *** 1000047 Sapneswar Behera *** Category *** SC ***
  757 *** 1012147 Khude Shubhangi Rajendra *** Category *** SC ***
  758 *** 1031552 Maheshwari Viren N *** Category *** SC ***
  759 *** 1044080 Rajeev Kumar *** Category *** SC ***
  760 *** 1003366 Parmar Anjanaben Vinodbhai *** Category *** SC ***
  761 *** 1021842 Sarjare Deoyani Shantilal *** Category *** SC ***
  762 *** 1049779 Kajal Sarkar *** Category *** SC ***
  763 *** 1023153 Khushbu Katarya *** Category *** SC ***
  764 *** 1037444 Jadhav Nilam Shantaram *** Category *** SC ***
  765 *** 1037462 Ananth K *** Category *** SC ***
  766 *** 1026014 Ashu Kayal *** Category *** SC ***
 12. Guest

  Guest Guest

  Rank ----> Name ---> Category  501 *** 1035142 Dipesh Kumar Dhoot *** Category *** UR ***
  502 *** 1032600 Shaila Sankeshwar *** Category *** UR ***
  503 *** 1034528 Roshan Dikshit *** Category *** UR ***
  504 *** 1014219 Mohammed Mansoor Moosa *** Category *** UR ***
  505 *** 1032467 Venkata Vishwanath Reddy Ch *** Category *** UR ***
  506 *** 1030267 Kripesh K *** Category *** UR ***
  507 *** 1012438 Santosh Kumar Dash *** Category *** UR ***
  508 *** 1016508 Saumitra Goyal *** Category *** UR ***
  509 *** 1035425 Niranjanan M Raghavn *** Category *** UR ***
  512 *** 1005813 Ajit Prasad Mishra *** Category *** UR ***
  513 *** 1006875 Tunisha Bhattacharya *** Category *** UR ***
  514 *** 1014961 Sukesh M S *** Category *** UR ***
  515 *** 1001686 Rajarathna T *** Category *** UR ***
  517 *** 1008322 M Valliappan *** Category *** UR ***
  519 *** 1010506 Shruti Jain *** Category *** UR ***
  520 *** 1038063 Santosh Kumar Dey *** Category *** UR ***
  521 *** 1007884 Mohite Ninad Pradip *** Category *** UR ***
  522 *** 1018244 Nanavati Aditya *** Category *** UR ***
  526 *** 1014056 Spoorthy S Shetty *** Category *** UR ***
  527 *** 1044598 Bhavana Koppad *** Category *** UR ***
  529 *** 1048883 Sreenath S Pillai *** Category *** UR ***
  530 *** 1018173 Neethu Mohandas *** Category *** UR ***
  531 *** 1006401 Utkarsh *** Category *** UR ***
  532 *** 1051130 Poonam Kumari *** Category *** UR ***
  533 *** 1002048 Renu Bala *** Category *** UR ***
  534 *** 1051695 Kunal Prafulkumar Dholakia *** Category *** UR ***
  535 *** 1005404 Inamdar Sonali Avinash *** Category *** UR ***
  536 *** 1041356 Naveen T M U *** Category *** UR ***
  537 *** 1030014 Nikhil C Hiremath *** Category *** UR ***
  538 *** 1021164 Shah Arpita Satish *** Category *** UR ***
  540 *** 1005309 Kamath Pooja Prabhakar *** Category *** UR ***
  541 *** 1004662 Patel Bhagyadhan A *** Category *** UR ***
  542 *** 1007388 R Ramachandran *** Category *** UR ***
  543 *** 1049737 Raj Prakash *** Category *** UR ***
  548 *** 1052205 S Ramya *** Category *** UR ***
  549 *** 1012122 Vinod Sharma *** Category *** UR ***
  551 *** 1006864 Bahubali Aski *** Category *** UR ***
  552 *** 1019467 Abhinesh V *** Category *** UR ***
  553 *** 1045858 Saurabh Uppal *** Category *** UR ***
  554 *** 1048774 Naveen Bhardwaj *** Category *** UR ***
  555 *** 1025994 Aditya G Hegde *** Category *** UR ***
  556 *** 1001078 Kolpakwar Kuldip Sureshrao *** Category *** UR ***
  558 *** 1044502 Abhijith B R *** Category *** UR ***
  559 *** 1031621 Amit Bhauwala *** Category *** UR ***
  560 *** 1016362 Shalini Sharma *** Category *** UR ***
  561 *** 1051321 Relwani Prakash Ram *** Category *** UR ***
  563 *** 1032436 Vinay Gupta *** Category *** UR ***
  564 *** 1002433 Binod Kumar Chaudhary *** Category *** UR ***
  565 *** 1007995 Vadiraj Mathad *** Category *** UR ***
  566 *** 1042142 Dipam Jyoti Mallick *** Category *** UR ***
  567 *** 1001574 Tanushree Sandipta Rath *** Category *** UR ***
  568 *** 1043066 Makadia Gautamkumar Sureshbhai *** Category *** UR ***
  569 *** 1005515 Zanwar Saurabh Shyamsunder *** Category *** UR ***
  570 *** 1024011 Rakesh K *** Category *** UR ***
  571 *** 1010915 Yashaswini L S *** Category *** UR ***
  572 *** 1050185 Kanav Kaushal *** Category *** UR ***
  574 *** 1047610 Sarfrazalam Akhtaralam *** Category *** UR ***
  575 *** 1019840 Deepak Kumar *** Category *** UR ***
  576 *** 1003425 Mahima Jhingan *** Category *** UR ***
  579 *** 1003271 Vaghasiya Dharmesh Rameshbhai *** Category *** UR ***
  582 *** 1030031 Nitin Kumar Agrawal *** Category *** UR ***
  583 *** 1003405 Gulabkumar Chhajer P *** Category *** UR ***
  586 *** 1031406 Rahul Bamal *** Category *** UR ***
  588 *** 1013007 Nikhil Kumar Soni *** Category *** UR ***
  589 *** 1020666 Philip Jogesh John *** Category *** UR ***
  590 *** 1023023 Chavan Pravin Dadaso *** Category *** UR ***
  591 *** 1002122 Manil Muhammad *** Category *** UR ***
  593 *** 1027510 Rathod Raghuraj Jamsangbhai *** Category *** UR ***
  594 *** 1043199 Arijit Bhowmik *** Category *** UR ***
  595 *** 1027611 Rajendra A *** Category *** UR ***
  597 *** 1019319 Jegan Murugan R *** Category *** UR ***
  598 *** 1041184 Himadri Choudhury *** Category *** UR ***
  599 *** 1033084 Pavel Barman *** Category *** UR ***
  600 *** 1043531 Bhawana Tiwary *** Category *** UR ***
  601 *** 1018712 Madivalaswami A Dhavalagimath *** Category *** UR ***
  602 *** 1005227 Ambukeshwar Singh *** Category *** UR ***
  603 *** 1046138 Pradeep B *** Category *** UR ***
  604 *** 1027201 Dilip M R *** Category *** UR ***
  605 *** 1046709 Anju George *** Category *** UR ***
  607 *** 1002460 Sourabh Dutta *** Category *** UR ***
  609 *** 1004110 Rajeev Khandelwal *** Category *** UR ***
  611 *** 1030656 Anuvati Nag *** Category *** UR ***
  612 *** 1050579 Bichkar Vrushali Vilas *** Category *** UR ***
  613 *** 1030414 Badjate Priyanka Mahavir *** Category *** UR ***
  614 *** 1005756 Nivedita Mishra *** Category *** UR ***
  615 *** 1022482 Shylaja M N *** Category *** UR ***
  616 *** 1039935 Dheeraj Dubay *** Category *** UR ***
  617 *** 1039999 Arnab Karmakar *** Category *** UR ***
  618 *** 1020542 Chandrakanta Nayak *** Category *** UR ***
  620 *** 1015194 Bharmal Vahid Shabbirhussain *** Category *** UR ***
  621 *** 1021690 Swati Jain *** Category *** UR ***
  622 *** 1043715 Anirudh S *** Category *** UR ***
  623 *** 1017040 Rachna *** Category *** UR ***
  624 *** 1025500 Ratnaparkhi Gaurav Trimbak *** Category *** UR ***
  625 *** 1014869 Argha Chatterjee *** Category *** UR ***
  627 *** 1029844 Sudipta Roy *** Category *** UR ***
  628 *** 1004697 Ashwini Mohan *** Category *** UR ***
  629 *** 1044150 Ansarsha M *** Category *** UR ***
  631 *** 1018647 Charandeep Singh *** Category *** UR ***
  632 *** 1019511 Prabhat Agrawal *** Category *** UR ***
  633 *** 1001571 Ishad Aggarwal *** Category *** UR ***
  636 *** 1040152 Dhyan Chandra *** Category *** UR ***
  638 *** 1040604 Bhagwat Shraddha Vijay *** Category *** UR ***
  639 *** 1008288 Meenal Gupta *** Category *** UR ***
  640 *** 1020423 Bhana Indu Ghanshyam *** Category *** UR ***
  641 *** 1032684 Md Asghar Ali *** Category *** UR ***
  643 *** 1000887 Anisha Garg *** Category *** UR ***
  647 *** 1047761 Kunal Mahajan *** Category *** UR ***
  648 *** 1002850 Meenakshi V *** Category *** UR ***
  649 *** 1014421 Suyash Tripathi *** Category *** UR ***
  651 *** 1029067 Raksha S K *** Category *** UR ***
  652 *** 1009943 Kiran Bharath V *** Category *** UR ***
  654 *** 1027870 Limeshkumar R Vyas *** Category *** UR ***
  656 *** 1006822 Nidhi Chansauria *** Category *** UR ***
  657 *** 1050044 Makhija Kunal Radhakishan *** Category *** UR ***
  658 *** 1023131 Vandana Balgi *** Category *** UR ***
  659 *** 1037117 Manjunath Goroshi *** Category *** UR ***
  660 *** 1006985 Bafna Akshay Ashok *** Category *** UR ***
  662 *** 1015020 Madhulata Agarwal *** Category *** UR ***
  663 *** 1036367 Kajal Manchanda *** Category *** UR ***
  664 *** 1017339 Rakesh B *** Category *** UR ***
  665 *** 1042444 Ritu Tripathi *** Category *** UR ***
  666 *** 1045622 Richa Chaudhary *** Category *** UR ***
  667 *** 1047821 Mahabal Gauri Dinesh *** Category *** UR ***
  668 *** 1024778 Merlin Moni *** Category *** UR ***
  669 *** 1010960 Chanda *** Category *** UR ***
  670 *** 1002346 Prabhat Narain Sharma *** Category *** UR ***
  672 *** 1006982 Bindu Ameya Rajan *** Category *** UR ***
  673 *** 1019525 Ashwani Kumar Sachdeva *** Category *** UR ***
  674 *** 1018401 Bedmutha Kshitij Ramesh *** Category *** UR ***
  675 *** 1050161 G Shubha *** Category *** UR ***
  677 *** 1023850 Bhave Amruta Atul *** Category *** UR ***
  678 *** 1004803 Deepika Agrawal *** Category *** UR ***
  680 *** 1045022 Shefali Agarwal *** Category *** UR ***
  682 *** 1045723 Sura Jafferhusein Salim *** Category *** UR ***
  683 *** 1034955 Arvind Sahadev Singh *** Category *** UR ***
  684 *** 1030654 Neeraj Arora *** Category *** UR ***
  688 *** 1029378 Sureka Shraddha Pawan *** Category *** UR ***
  689 *** 1027473 Bhargavi K *** Category *** UR ***
  690 *** 1051565 Kaneria Killolkumar Vallabhabh *** Category *** UR ***
  691 *** 1022293 Pragathi A Kamath *** Category *** UR ***
  [snip] *** 1021122 Preetam Kumar *** Category *** UR ***
  694 *** 1004669 Parinaaz Parhar *** Category *** UR ***
  695 *** 1042820 Limbachiya Rimple Jayant *** Category *** UR ***
  697 *** 1013115 Pradipprava Paria *** Category *** UR ***
  699 *** 1020671 Mishra Vishal Rameshchandra *** Category *** UR ***
  700 *** 1001929 Desai Vanashree Shrawan *** Category *** UR ***
  702 *** 1048174 Richa Sharma *** Category *** UR ***
  704 *** 1030273 Shivi Saxena *** Category *** UR ***
  705 *** 1035494 Nishant Jain *** Category *** UR ***
  706 *** 1011618 Ankit Garg *** Category *** UR ***
  707 *** 1021934 Ashwathy Susan Mathew *** Category *** UR ***
  709 *** 1023290 Vipin Kaverappa P T *** Category *** UR ***
  710 *** 1032257 Athish Shetty *** Category *** UR ***
  712 *** 1023509 Barada Prasanna Samal *** Category *** UR ***
  713 *** 1018171 Sunny Garg *** Category *** UR ***
  714 *** 1012203 Reena Mary Abraham *** Category *** UR ***
  715 *** 1028399 Remya E *** Category *** UR ***
  716 *** 1021259 Anupam Singh Baghel *** Category *** UR ***
  717 *** 1032884 Deepika Makkar *** Category *** UR ***
  721 *** 1044749 Shirali Agarwal *** Category *** UR ***
  723 *** 1037118 Priyanka Pavithran *** Category *** UR ***
  724 *** 1015369 Lakhwinder Singh *** Category *** UR ***
  725 *** 1041314 Upama G *** Category *** UR ***
  726 *** 1009887 Srikanth Kulkarni *** Category *** UR ***
  727 *** 1011545 Manish Gupta *** Category *** UR ***
  728 *** 1003458 Dhanesh Vijayan *** Category *** UR ***
  730 *** 1019528 Ankit Gupta *** Category *** UR ***
  731 *** 1031546 Kumar Gaurav *** Category *** UR ***
  732 *** 1000524 Saswata Chatterjee *** Category *** UR ***
  733 *** 1049658 Sandeep Rawat *** Category *** UR ***
  734 *** 1021882 Avtar Singh Clair *** Category *** UR ***
  735 *** 1025478 Soundar Rajan D *** Category *** UR ***
  737 *** 1005602 Kulkarni Manjeet Siddheshwar *** Category *** UR ***
  738 *** 1015372 Mehta Dhruv Pankaj *** Category *** UR ***
  739 *** 1032498 Shenai Prasen Prakash *** Category *** UR ***
  740 *** 1051261 Bharath Kumar Shetty K *** Category *** UR ***
  741 *** 1041792 Nivedita Sharma *** Category *** UR ***
  742 *** 1008019 Rahul Singh *** Category *** UR ***
  743 *** 1017954 Jyotsana Gupta *** Category *** UR ***
  745 *** 1042966 Wahatule Rahul Raosaheb *** Category *** UR ***
  746 *** 1036457 Suraj Sankar *** Category *** UR ***
  747 *** 1033269 Samik Sinha *** Category *** UR ***
  748 *** 1003504 Munish Sharma *** Category *** UR ***
  749 *** 1039718 Keshavarajan G *** Category *** UR ***
  750 *** 1034550 Dhruv Sharma *** Category *** UR ***
  751 *** 1019927 Sreenath R *** Category *** UR ***
  753 *** 1048572 Kaveri Gupta *** Category *** UR ***
  755 *** 1038459 Ashutosh Kumar Karn *** Category *** UR ***
  756 *** 1036980 Sandhya S *** Category *** UR ***
  757 *** 1037696 Akhilesh A *** Category *** UR ***
  758 *** 1034373 Priyamvada Yadav *** Category *** UR ***
  759 *** 1010204 Bhratri Bhushan Yadav *** Category *** UR ***
  760 *** 1005822 Shah Mansi Mukesh *** Category *** UR ***
  763 *** 1016877 Satya Deo Pandey *** Category *** UR ***
  764 *** 1005679 Prasenjit Datta *** Category *** UR ***
  765 *** 1037720 M Jagatjit *** Category *** UR ***
  766 *** 1013663 Ashik Hassan U C *** Category *** UR ***
  769 *** 1017116 Deepali Garg *** Category *** UR ***
  770 *** 1025885 Prateek Behera *** Category *** UR ***
  771 *** 1036020 Arun Mathai Mani *** Category *** UR ***
  772 *** 1007135 Shruthi A H *** Category *** UR ***
  774 *** 1023616 Vignesh Nayak H *** Category *** UR ***
  775 *** 1009384 Sawant Ashwin Shrikant *** Category *** UR ***
  776 *** 1034310 Babalala Kadegaon *** Category *** UR ***
  778 *** 1048579 Shinu Singla *** Category *** UR ***
  780 *** 1000517 Aniruddha Rudra *** Category *** UR ***
  781 *** 1052338 Suchika Gupta *** Category *** UR ***
  782 *** 1042757 Patel Pinakin Sureshbhai *** Category *** UR ***
  783 *** 1025654 Shiju T K *** Category *** UR ***
  784 *** 1039083 Pingat Amit Yellojirao *** Category *** UR ***
  787 *** 1000173 Rekha Bansal *** Category *** UR ***
  789 *** 1021763 S Sanjitha *** Category *** UR ***
  790 *** 1016238 Surbhi Gupta *** Category *** UR ***
  791 *** 1035307 Nasar Abdali *** Category *** UR ***
  792 *** 1035173 Mudita Dhingra *** Category *** UR ***
  793 *** 1050826 Rahul Kumar *** Category *** UR ***
  794 *** 1023097 Swagat Mahapatra *** Category *** UR ***
  795 *** 1031480 Shivakumar Varakanahalli *** Category *** UR ***
  796 *** 1018972 Deshpande Pooja Rajeev *** Category *** UR ***
  797 *** 1000765 Dilip Pandey *** Category *** UR ***
  800 *** 1019314 Pandit Gargee Milind *** Category *** UR ***
  801 *** 1001804 Akber Ali Bohra *** Category *** UR ***
  802 *** 1010654 Navile Aditya Murali *** Category *** UR ***
  803 *** 1006758 Niharika Aggarwal *** Category *** UR ***
  805 *** 1017664 Jane George P *** Category *** UR ***
  806 *** 1006348 Shruti Kate *** Category *** UR ***
  807 *** 1032163 Rohit Bhowmick *** Category *** UR ***
  808 *** 1031859 Harsh Karan Gupta *** Category *** UR ***
  809 *** 1012394 Bitoti Chattopadhyay *** Category *** UR ***
  810 *** 1037494 Gada Jugal Velji *** Category *** UR ***
  812 *** 1028338 Anup Paliwal *** Category *** UR ***
  813 *** 1021201 Mori Kuldeepsinh Dansangbhai *** Category *** UR ***
  816 *** 1021823 Kataria Pritam Sureshchandra *** Category *** UR ***
  817 *** 1008918 Parekh Sonali Sunil *** Category *** UR ***
  818 *** 1011731 Deshpande Apurv Ashokrao *** Category *** UR ***
  819 *** 1015289 Sujith Thampy *** Category *** UR ***
  820 *** 1025385 Narendra N S *** Category *** UR ***
  821 *** 1044864 Veerendra *** Category *** UR ***
  822 *** 1047314 Angshumitra Bandyopadhyay *** Category *** UR ***
  823 *** 1052365 Anand Shukla *** Category *** UR ***
  824 *** 1013907 Delhiwala Kushal Shaunakbhai *** Category *** UR ***
  826 *** 1040230 Suryakant Purohit *** Category *** UR ***
  827 *** 1005297 Nitin Kumar Singh *** Category *** UR ***
  828 *** 1031935 Ravindra Kumar Gupta *** Category *** UR ***
  829 *** 1043744 Daivesh Pankaj Shah *** Category *** UR ***
  830 *** 1039258 Raghav Shrotriya *** Category *** UR ***
  833 *** 1024416 Atri Chatterjee *** Category *** UR ***
  835 *** 1012589 Priti Khemka *** Category *** UR ***
  836 *** 1001859 Bhagabat Nayak *** Category *** UR ***
  837 *** 1039035 Sijith Radhakrishnan *** Category *** UR ***
  838 *** 1039049 Mallanagoud Patil *** Category *** UR ***
  839 *** 1049332 Praveen Prabhakar Wali *** Category *** UR ***
  840 *** 1042481 Priya B *** Category *** UR ***
  841 *** 1007934 Ujjwal Maheshwari *** Category *** UR ***
  842 *** 1031639 Shikha Madan *** Category *** UR ***
  843 *** 1020577 Wakhare Pavan Shripati *** Category *** UR ***
  845 *** 1001541 Mohul Dutta *** Category *** UR ***
  847 *** 1039129 Karthikeyan G *** Category *** UR ***
  849 *** 1010809 Sandheep Janardhanan *** Category *** UR ***
  850 *** 1031856 Lomte Nilesh Keshavrao *** Category *** UR ***
  851 *** 1033599 Adarsh A D *** Category *** UR ***
  852 *** 1012199 Vijayant Kumar *** Category *** UR ***
  853 *** 1043540 Sweta Kumari Jain *** Category *** UR ***
  855 *** 1024572 Ramkumar V *** Category *** UR ***
  858 *** 1009298 Shiv Akshat *** Category *** UR ***
  859 *** 1015839 Harsh Dhar *** Category *** UR ***
  860 *** 1044869 Shalini Chauhan *** Category *** UR ***
  861 *** 1012933 Sankalp Mohan *** Category *** UR ***
  863 *** 1027096 Pritish Chandra Patra *** Category *** UR ***
  864 *** 1049901 Tarkeswar Aich *** Category *** UR ***
  866 *** 1032290 Ankita Maheswari *** Category *** UR ***
  867 *** 1035513 Ramandeep Kaur *** Category *** UR ***
  868 *** 1008673 Kulkarni Rahul Suhas *** Category *** UR ***
  869 *** 1048785 Richa Singh *** Category *** UR ***
  872 *** 1027144 Subhransu Sekhar Pattnaik *** Category *** UR ***
  874 *** 1010868 Mahesh Kulkarni *** Category *** UR ***
  875 *** 1004989 Kikani Alpeshkumar Jayantilal *** Category *** UR ***
  876 *** 1042638 Aishwarya Krishnamurthy *** Category *** UR ***
  877 *** 1012206 Anshu Kumar Agrawal *** Category *** UR ***
  878 *** 1041420 Gokula Priya K *** Category *** UR ***
  880 *** 1034761 Pragati Sisodia *** Category *** UR ***
  881 *** 1038371 Babar Yashavant Ganpatrao *** Category *** UR ***
  882 *** 1031013 Ajay Kumar Vashishtha *** Category *** UR ***
  883 *** 1043873 Kokila J *** Category *** UR ***
  884 *** 1005399 Raghavendra Bhat *** Category *** UR ***
  885 *** 1037740 Ramakrishna *** Category *** UR ***
  886 *** 1026001 Supriya Goyal *** Category *** UR ***
  887 *** 1051464 Sananda Pati *** Category *** UR ***
  888 *** 1015121 Vadi Chintan Gokalbhai *** Category *** UR ***
  889 *** 1041343 Shikha Jain *** Category *** UR ***
  890 *** 1023373 Dayashankar Parauha *** Category *** UR ***
  891 *** 1014540 Sukhjeet Singh *** Category *** UR ***
  892 *** 1044982 Abhishek Arya *** Category *** UR ***
  893 *** 1004072 Gurkirat Kaur Gill *** Category *** UR ***
  894 *** 1002232 Lobo Aneesha Kenneth *** Category *** UR ***
  895 *** 1043003 Zanwar Shankar Shyam *** Category *** UR ***
  896 *** 1049020 Kush Kumar Bhagat *** Category *** UR ***
  898 *** 1009955 Jare Mahesh Annasaheb *** Category *** UR ***
  899 *** 1036200 Suhas M K *** Category *** UR ***
  900 *** 1028693 Prashanth G *** Category *** UR ***
  901 *** 1013281 Patel Nihar Anilkumar *** Category *** UR ***
  903 *** 1027311 Monika Singla *** Category *** UR ***
  904 *** 1008205 Sridutt B S *** Category *** UR ***
  905 *** 1045830 Dudhat Asthaben Vinubhai *** Category *** UR ***
  906 *** 1014644 Priyanka Jain *** Category *** UR ***
  907 *** 1025699 Nidhi Jain *** Category *** UR ***
  908 *** 1012096 Nitish *** Category *** UR ***
  911 *** 1039230 Savita K *** Category *** UR ***
  912 *** 1029733 Mrinal Chandra Bhattacharyya *** Category *** UR ***
  913 *** 1024140 Mishal Bhushan Ravindra *** Category *** UR ***
  914 *** 1014504 Sandesh Madi S *** Category *** UR ***
  916 *** 1016009 Rajeev Kant Pandey *** Category *** UR ***
  918 *** 1022470 Shashank Jindal *** Category *** UR ***
  919 *** 1051557 Deshpande Rahul Bharat *** Category *** UR ***
  920 *** 1020075 Chetan M *** Category *** UR ***
  921 *** 1037112 Ankit Gupta *** Category *** UR ***
  924 *** 1049962 Nagarjun B R *** Category *** UR ***
  925 *** 1040958 Patel Hardik Baldevbhai *** Category *** UR ***
  926 *** 1011449 Aishwarya Krishnan Unni *** Category *** UR ***
  927 *** 1011571 Monika Kumari *** Category *** UR ***
  928 *** 1016493 Savita Chahal *** Category *** UR ***
  929 *** 1014203 Jeesemon Jose *** Category *** UR ***
  931 *** 1040283 Kutbuddin Akbary *** Category *** UR ***
  932 *** 1013386 Shah Ahtisham *** Category *** UR ***
  933 *** 1016560 Subhrajit Lahiri *** Category *** UR ***
  934 *** 1020664 Amit Jain *** Category *** UR ***
  936 *** 1009182 Imteyaz Ahmad *** Category *** UR ***
  938 *** 1049462 Vijay Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  939 *** 1000501 P Naveen *** Category *** UR ***
  940 *** 1038691 Jayaraj S P *** Category *** UR ***
  941 *** 1009364 Durgesh Kumar *** Category *** UR ***
  942 *** 1049813 Megha Sharma *** Category *** UR ***
  943 *** 1003835 Purohit Mandar Deepak *** Category *** UR ***
  944 *** 1043644 R Vaasanthi *** Category *** UR ***
  946 *** 1047803 Rajnish Kumar *** Category *** UR ***
  947 *** 1030761 Gaurav Tripathi *** Category *** UR ***
  948 *** 1020623 Chandan Kumar Bisoyi *** Category *** UR ***
  950 *** 1035836 Guru Police Patel *** Category *** UR ***
  951 *** 1008299 Amrutha Bindu B N *** Category *** UR ***
  952 *** 1004674 Soni Vishal Champak *** Category *** UR ***
  953 *** 1011412 Jhulana Kumar Jena *** Category *** UR ***
  955 *** 1030648 Guneet Awal *** Category *** UR ***
  956 *** 1023915 Karthik S M *** Category *** UR ***
  957 *** 1045236 Partha Bhattacharyya *** Category *** UR ***
  959 *** 1014235 Varun Bhardwaj *** Category *** UR ***
  960 *** 1001777 Tapas Kumar Singh *** Category *** UR ***
  961 *** 1024500 Aditi Agrawal *** Category *** UR ***
  962 *** 1027164 Smriti Bansal *** Category *** UR ***
  963 *** 1035522 Sredharan M *** Category *** UR ***
  964 *** 1043455 Manish Sharma *** Category *** UR ***
  966 *** 1017092 Tarun Raina Ramman *** Category *** UR ***
  967 *** 1035218 Potdar Saurabh Arvind *** Category *** UR ***
  970 *** 1045051 Praveen Jhanwar *** Category *** UR ***
  972 *** 1020094 Deepak Singh *** Category *** UR ***
  974 *** 1022231 Deepak Agrawal *** Category *** UR ***
  975 *** 1038345 Anjali Madan *** Category *** UR ***
  976 *** 1018834 Sandhya Sundararajan *** Category *** UR ***
  977 *** 1031223 Bharat Sukhija *** Category *** UR ***
  979 *** 1028657 Gyan Ranjan Kumar *** Category *** UR ***
  980 *** 1027251 Rakesh Jindal *** Category *** UR ***
  981 *** 1033094 Shouvik Bag *** Category *** UR ***
  982 *** 1041541 Jaideep Khare *** Category *** UR ***
  983 *** 1050552 Sushant Wattal *** Category *** UR ***
  984 *** 1045513 Kushagra Gaurav *** Category *** UR ***
  985 *** 1026825 Kalaskar Preetam Baban *** Category *** UR ***
  990 *** 1014113 Sabyasachi Das *** Category *** UR ***
  991 *** 1005705 Mahesh Goyal *** Category *** UR ***
  992 *** 1013376 Sanat Ramchandra Bhatkar *** Category *** UR ***
  993 *** 1019392 Sandipan Chakraborty *** Category *** UR ***
  994 *** 1007717 Patwardhan Ketaki Pradeep *** Category *** UR ***
  995 *** 1011142 Desai Hardik Deepak *** Category *** UR ***
  996 *** 1049401 Shalini Butola *** Category *** UR ***
  997 *** 1032242 Anant Dinesh *** Category *** UR ***
  998 *** 1000051 Chaudhari Amit Lumdas *** Category *** UR ***
  999 *** 1022289 Hemal Grover *** Category *** UR ***
 13. Guest

  Guest Guest

  RANK --> NAME ---> Category


  1001 *** 1004582 Rakesh Kumar G *** Category *** UR ***
  1003 *** 1022091 Lins Paul *** Category *** UR ***
  1004 *** 1007742 Kulkarni Prathamesh Deepak *** Category *** UR ***
  1007 *** 1009307 Vinay M Dipali *** Category *** UR ***
  1008 *** 1046863 Mukesh Kumar Agrawal *** Category *** UR ***
  1009 *** 1022050 Jimmy Narayan *** Category *** UR ***
  1010 *** 1007683 Geeti Khullar *** Category *** UR ***
  1011 *** 1009689 Anjani *** Category *** UR ***
  1012 *** 1032681 Aparna Tiwari *** Category *** UR ***
  1013 *** 1033515 Nisha Menon V B *** Category *** UR ***
  1014 *** 1031326 Shagufta Anjum *** Category *** UR ***
  1016 *** 1052189 Kawale Sagar Sanjayrao *** Category *** UR ***
  1017 *** 1035662 Vanya Chugh *** Category *** UR ***
  1018 *** 1013726 Manjari Dwivedi *** Category *** UR ***
  1019 *** 1049067 Moses Arunsingh S *** Category *** UR ***
  1020 *** 1044692 Shuchi Lakhanpal *** Category *** UR ***
  1021 *** 1018439 Desai Saumil Ashvinkumar *** Category *** UR ***
  1022 *** 1032109 Puneet Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  1024 *** 1021466 Praveen Nayak K *** Category *** UR ***
  1025 *** 1030678 Aarati Ravindra Kulkarni *** Category *** UR ***
  1027 *** 1018039 Kadam Nikhil Dhananjay *** Category *** UR ***
  1028 *** 1002617 Viraj V Nevrekar *** Category *** UR ***
  1030 *** 1015135 Reetesh Bansal *** Category *** UR ***
  1031 *** 1023894 Kumari Namita *** Category *** UR ***
  1033 *** 1015995 Sushma V *** Category *** UR ***
  1034 *** 1009458 Khushboo Gupta *** Category *** UR ***
  1035 *** 1046045 Bala Murali V K *** Category *** UR ***
  1036 *** 1025549 K Bharadhwaj *** Category *** UR ***
  1037 *** 1016381 Sivaranchani L *** Category *** UR ***
  1038 *** 1008406 Ashwini Kumar Sahu *** Category *** UR ***
  1039 *** 1007467 Sumit Bhatnagar *** Category *** UR ***
  1040 *** 1048241 Shravan Singh *** Category *** UR ***
  1041 *** 1049217 Chetan Kumar H B *** Category *** UR ***
  1042 *** 1017078 Taher H Chharchhodawala *** Category *** UR ***
  1043 *** 1008458 P Guruprasad *** Category *** UR ***
  1045 *** 1014136 Shubhratha S Hegde *** Category *** UR ***
  1046 *** 1024688 Vipin V *** Category *** UR ***
  1047 *** 1010439 Srishti *** Category *** UR ***
  1049 *** 1007782 Manju Kedarnath *** Category *** UR ***
  1050 *** 1015084 N Ganesh *** Category *** UR ***
  1051 *** 1030442 Shannon Francesca Fernandes *** Category *** UR ***
  1053 *** 1048743 Samar Rahman *** Category *** UR ***
  1055 *** 1049090 Anoop John *** Category *** UR ***
  1056 *** 1029423 Shreshtha Ghosh *** Category *** UR ***
  1057 *** 1040246 Aurobinda Das *** Category *** UR ***
  1059 *** 1044783 Saniya Goel *** Category *** UR ***
  1062 *** 1027238 Mallar Mukherjee *** Category *** UR ***
  1063 *** 1033938 Renu Mishra *** Category *** UR ***
  1064 *** 1048505 Neeraj Kumar Teotia *** Category *** UR ***
  1065 *** 1027747 Shah Rachana Rajnikant *** Category *** UR ***
  1066 *** 1011269 Sushil Kumar Jindal *** Category *** UR ***
  1067 *** 1004334 Shanker Deep Sondhi *** Category *** UR ***
  1070 *** 1018301 Manjri Garg *** Category *** UR ***
  1071 *** 1018517 Akshat Sharma *** Category *** UR ***
  1072 *** 1001063 Surya B Pillai *** Category *** UR ***
  1073 *** 1026952 Harshal Shah *** Category *** UR ***
  1076 *** 1004543 Vijith Pillai V G *** Category *** UR ***
  1078 *** 1044716 Parul Singh *** Category *** UR ***
  1080 *** 1018779 Shambhawi *** Category *** UR ***
  1082 *** 1009058 Arunkumar Ullegaddi *** Category *** UR ***
  1084 *** 1049145 Ayyar Pallavi Venkitachalam *** Category *** UR ***
  1086 *** 1019735 Rajesh Reddu *** Category *** UR ***
  1087 *** 1014619 Vishnu Kurpad *** Category *** UR ***
  1088 *** 1010925 Anand Ebin Thomas *** Category *** UR ***
  1089 *** 1048308 Gaurav Tripathi *** Category *** UR ***
  1090 *** 1004489 Preethi S *** Category *** UR ***
  1091 *** 1006699 Aravinda K N *** Category *** UR ***
  1092 *** 1027985 Paruthikunnan M Samir *** Category *** UR ***
  1093 *** 1050017 Bavya R *** Category *** UR ***
  1095 *** 1045356 Abhinav Sharma *** Category *** UR ***
  1097 *** 1050844 Ashwini Camath *** Category *** UR ***
  1098 *** 1046010 Joshi Akash Madhusudan *** Category *** UR ***
  1099 *** 1009758 Kshitij Agarwal *** Category *** UR ***
  1100 *** 1047900 Bhavuk Garg *** Category *** UR ***
  1101 *** 1029325 Shankaragouda B H *** Category *** UR ***
  1102 *** 1050149 Sahil Batra *** Category *** UR ***
  1103 *** 1032308 Sharath P Sanganagoudar *** Category *** UR ***
  1104 *** 1039488 Manish Kumar *** Category *** UR ***
  1106 *** 1004112 Sumit Kapoor *** Category *** UR ***
  1107 *** 1001959 Aparna Ravi *** Category *** UR ***
  1109 *** 1051833 Aakhil Ravoof *** Category *** UR ***
  1110 *** 1041453 Soumitra Das *** Category *** UR ***
  1111 *** 1032717 Parishwanath Patil *** Category *** UR ***
  1113 *** 1030992 Deepika C *** Category *** UR ***
  1114 *** 1016640 Teny Kurian *** Category *** UR ***
  1115 *** 1005709 Poornakala S *** Category *** UR ***
  1116 *** 1040007 Indira Banerjee *** Category *** UR ***
  1118 *** 1017736 Faeez Mohamad Ali *** Category *** UR ***
  1119 *** 1030468 Abhinandan H B *** Category *** UR ***
  1120 *** 1033172 Daga Sudarshan Omprakash *** Category *** UR ***
  1121 *** 1050580 Tamhankar Ashwin Sunil *** Category *** UR ***
  1122 *** 1009107 Anu Rajee Krishnan *** Category *** UR ***
  1123 *** 1032694 Jadhav Varsha Vishnu *** Category *** UR ***
  1126 *** 1008763 Jayanti Kashyap *** Category *** UR ***
  1128 *** 1036575 Jenu Rose Jose E *** Category *** UR ***
  1130 *** 1010840 Parijat Ram Tripathi *** Category *** UR ***
  1131 *** 1042364 Poornima M *** Category *** UR ***
  1132 *** 1022033 Khushboo Bagdi *** Category *** UR ***
  1133 *** 1037715 Renu Vinayak Savant *** Category *** UR ***
  1138 *** 1007968 Shoeb Kaiser *** Category *** UR ***
  1139 *** 1049575 Anshu Sharma *** Category *** UR ***
  1140 *** 1025846 Arjun Srinivas Nayak Manel *** Category *** UR ***
  1141 *** 1025592 Kaushik Sarma *** Category *** UR ***
  1144 *** 1043877 Ghuge Manish Vijay *** Category *** UR ***
  1145 *** 1005012 Anirban De *** Category *** UR ***
  1146 *** 1047482 Ashish Gupta *** Category *** UR ***
  1147 *** 1010303 Lalith Narayan *** Category *** UR ***
  1148 *** 1027106 Latika *** Category *** UR ***
  1151 *** 1002734 Chakurkar Vipul Vasantrao *** Category *** UR ***
  1152 *** 1029368 Parikh Shruti Hitesh *** Category *** UR ***
  1153 *** 1048516 Bhowmick Suvorit Subhas *** Category *** UR ***
  1155 *** 1044911 Chavan Santosh Maruti *** Category *** UR ***
  1156 *** 1043163 Ritesh Kumar Sinha *** Category *** UR ***
  1158 *** 1039688 Irfan Hussain Khan *** Category *** UR ***
  1161 *** 1029654 Vikesh Kumar *** Category *** UR ***
  1162 *** 1039253 Varun K *** Category *** UR ***
  1163 *** 1045651 Saurabh Kumar *** Category *** UR ***
  1164 *** 1009647 Nitish Kumar Ranjan *** Category *** UR ***
  1167 *** 1034673 Supriya Batta *** Category *** UR ***
  1168 *** 1004404 Aarti Kumar *** Category *** UR ***
  1169 *** 1052170 Charu Paruthi *** Category *** UR ***
  1170 *** 1022821 Selvakumar B *** Category *** UR ***
  1171 *** 1040311 Lipsa Mishra *** Category *** UR ***
  1173 *** 1031275 Vikas Purohit *** Category *** UR ***
  1174 *** 1024104 Prasant Dev Aravind *** Category *** UR ***
  1175 *** 1010212 Baljeet Kaur *** Category *** UR ***
  1176 *** 1021051 Ivy Sandhu *** Category *** UR ***
  1177 *** 1006446 Satyam Rajvanshi *** Category *** UR ***
  1178 *** 1007573 Ravindra Singh Pawar *** Category *** UR ***
  1182 *** 1000122 Manish Kumar Mishra *** Category *** UR ***
  1184 *** 1006538 Naman Gupta *** Category *** UR ***
  1186 *** 1022653 Sumanta Kumar Bera *** Category *** UR ***
  1187 *** 1007844 Barkha Maheshwari *** Category *** UR ***
  1188 *** 1011557 Kumar Parminder Singh J Singh *** Category *** UR ***
  1190 *** 1007414 Shwetha K M *** Category *** UR ***
  1191 *** 1014904 Swati Mehta *** Category *** UR ***
  1192 *** 1015658 Nidhi Sharma *** Category *** UR ***
  1194 *** 1008354 Sampat Dash *** Category *** UR ***
  1196 *** 1031057 Gandhi Giriraj Nitin *** Category *** UR ***
  1197 *** 1050150 Shah Ankitkumar Sanatkumar *** Category *** UR ***
  1198 *** 1006116 Bhende Amruta Dilip *** Category *** UR ***
  1199 *** 1012793 Rekha Thomas *** Category *** UR ***
  1201 *** 1022548 Manu Prasad A *** Category *** UR ***
  1202 *** 1027076 Jain Akshita Jitendra *** Category *** UR ***
  1203 *** 1050836 Neha Goyal *** Category *** UR ***
  1204 *** 1018161 Piyush Ojha *** Category *** UR ***
  1205 *** 1025292 Prem Narayanan *** Category *** UR ***
  1206 *** 1026729 Navin David Palayoor *** Category *** UR ***
  1207 *** 1045025 Tanu Gera *** Category *** UR ***
  1209 *** 1018290 Nishchitha N *** Category *** UR ***
  1211 *** 1047063 Debmalya Bhattacharyya *** Category *** UR ***
  1214 *** 1029306 Tushar Ranjan Dalei *** Category *** UR ***
  1215 *** 1030704 Nishu Agarwal *** Category *** UR ***
  1216 *** 1043295 Baranitharan M *** Category *** UR ***
  1217 *** 1049211 Animesh Jain *** Category *** UR ***
  1218 *** 1049684 Dhanani Gautam Pravinbhai *** Category *** UR ***
  1222 *** 1051636 Vijaykumar Bhavi *** Category *** UR ***
  1225 *** 1020636 Subhadeep Bose *** Category *** UR ***
  1226 *** 1026016 Kanika Goel *** Category *** UR ***
  1230 *** 1035821 Shilpi Agarwal *** Category *** UR ***
  1231 *** 1003932 Soumya Kanti Dutta *** Category *** UR ***
  1233 *** 1011710 Anant Maheshkumar Agrawal *** Category *** UR ***
  1234 *** 1022867 Ambuj Tripathi *** Category *** UR ***
  1236 *** 1047846 Bhawan Deep Garg *** Category *** UR ***
  1237 *** 1011595 Abhishek Kumar Verma *** Category *** UR ***
  1238 *** 1011779 Bharani Bellam *** Category *** UR ***
  1239 *** 1042688 Mudit Kumar Agarwal *** Category *** UR ***
  1240 *** 1047405 Jyothipriya Jyothindrakumar *** Category *** UR ***
  1241 *** 1011273 Mankul Goyal *** Category *** UR ***
  1242 *** 1020190 Vandita *** Category *** UR ***
  1244 *** 1039973 Shashwat Saxena *** Category *** UR ***
  1245 *** 1004901 Aravind R M *** Category *** UR ***
  1248 *** 1008044 Deepa Talreja *** Category *** UR ***
  1249 *** 1020882 Pawar Manoj Dinkar *** Category *** UR ***
  1252 *** 1024982 Chinchawade Vijaya Balasaheb *** Category *** UR ***
  1253 *** 1017913 Parekh Harsh Yogeshkumar *** Category *** UR ***
  1254 *** 1013911 Veeraraja B Sathenahalli *** Category *** UR ***
  1255 *** 1030372 Aakanksha Rathore *** Category *** UR ***
  1256 *** 1041985 Goel Nupur Ashok *** Category *** UR ***
  1257 *** 1003167 Ritu Agarwal *** Category *** UR ***
  1258 *** 1049293 Yasha Upendra *** Category *** UR ***
  1259 *** 1003641 Sumit Sharma *** Category *** UR ***
  1260 *** 1023022 Chetna Sinha *** Category *** UR ***
  1261 *** 1001916 Charusmita Agrawal *** Category *** UR ***
  1262 *** 1006429 Pooja Sharma *** Category *** UR ***
  1266 *** 1019019 Pragateshnu Das *** Category *** UR ***
  1267 *** 1022451 Amit D Joshi *** Category *** UR ***
  1268 *** 1029489 Oza Pranav Ashvinkumar *** Category *** UR ***
  1269 *** 1026585 Murali Krishnan M *** Category *** UR ***
  1270 *** 1040118 Gayathri G *** Category *** UR ***
  1271 *** 1010862 Sudharsan S B *** Category *** UR ***
  1273 *** 1039023 Suchi Rani Gupta *** Category *** UR ***
  1274 *** 1042818 Manasa Acharya *** Category *** UR ***
  1275 *** 1049095 Yeshwanth R *** Category *** UR ***
  1276 *** 1000674 Nishi Kant Verma *** Category *** UR ***
  1278 *** 1046076 Sonal Singh *** Category *** UR ***
  1279 *** 1029181 Shweta Goyal *** Category *** UR ***
  1280 *** 1011262 Charu Pratap *** Category *** UR ***
  1281 *** 1046221 Sujata S Alawani *** Category *** UR ***
  1282 *** 1013579 Sakshi Agarwal *** Category *** UR ***
  1283 *** 1038536 Sourabh Sharma *** Category *** UR ***
  1284 *** 1001910 Ashwin Kulkarni *** Category *** UR ***
  1285 *** 1010905 Gourab Ranjan Tripathy *** Category *** UR ***
  1287 *** 1043659 Sherin Mary John *** Category *** UR ***
  1288 *** 1011903 Prabhakar Kumar Thakur *** Category *** UR ***
  1290 *** 1032423 Dhawan Sumeet Rajendra *** Category *** UR ***
  1291 *** 1024376 Sanjeev Kumar *** Category *** UR ***
  1292 *** 1006811 Kumar Jayant *** Category *** UR ***
  1293 *** 1011717 Shyamal Kumar *** Category *** UR ***
  1294 *** 1025997 Valbhani Amit Bhishamlal *** Category *** UR ***
  1295 *** 1028242 Teena C Bannihatti *** Category *** UR ***
  1296 *** 1032207 Sonal Kalia *** Category *** UR ***
  1297 *** 1002469 Sharath Babu N M *** Category *** UR ***
  1301 *** 1014124 Mahesh Kumar Gupta *** Category *** UR ***
  1303 *** 1022212 Shailendra Sompura *** Category *** UR ***
  1304 *** 1004643 Sayyed Mohammad Kumail *** Category *** UR ***
  1305 *** 1036929 Natesh Prabu R *** Category *** UR ***
  1306 *** 1026697 Seetha Lakshmy S *** Category *** UR ***
  1307 *** 1047863 Srikant Sharma *** Category *** UR ***
  1308 *** 1050916 Jain Joy *** Category *** UR ***
  1310 *** 1034246 Sivakumaran *** Category *** UR ***
  1312 *** 1039949 Vikas Sharma *** Category *** UR ***
  1313 *** 1015015 Devyani Misra *** Category *** UR ***
  1314 *** 1030754 Damani Pooja Pankajkumar *** Category *** UR ***
  1315 *** 1048908 Pinanky Vasant Jadhav *** Category *** UR ***
  1318 *** 1021027 Aditi Mittal *** Category *** UR ***
  1319 *** 1012663 Sujal Kumar Shetty *** Category *** UR ***
  1320 *** 1002112 Bohra Hussain Jakiyuddin *** Category *** UR ***
  1321 *** 1037028 Santosh Kumar *** Category *** UR ***
  1322 *** 1017075 Shashikant Gupta *** Category *** UR ***
  1323 *** 1031305 Kadam Ranjit Chandrasen *** Category *** UR ***
  1324 *** 1027410 Bandita Dash *** Category *** UR ***
  1325 *** 1046185 Subhashini K R *** Category *** UR ***
  1326 *** 1022480 Mahajan Sameer Ashok *** Category *** UR ***
  1327 *** 1029700 Abhishek Aggarwal *** Category *** UR ***
  1329 *** 1006734 Aditi Arora *** Category *** UR ***
  1330 *** 1036700 Ravichandra Karkal *** Category *** UR ***
  1331 *** 1022709 Sandeep Sharma *** Category *** UR ***
  1332 *** 1028002 Karthik N Sasalu *** Category *** UR ***
  1333 *** 1030203 Santosh Kumar Agrawal *** Category *** UR ***
  1335 *** 1017387 Sanjay Vyas *** Category *** UR ***
  1337 *** 1047476 Gaurav Saha *** Category *** UR ***
  1338 *** 1016164 Neha Agarwal *** Category *** UR ***
  1340 *** 1035430 Malu Naveen Gopikishan *** Category *** UR ***
  1342 *** 1026122 Tity P *** Category *** UR ***
  1343 *** 1033677 Pankhuri Gautam *** Category *** UR ***
  1344 *** 1038251 Vijayant Govinda *** Category *** UR ***
  1345 *** 1035242 Devi Prasad Dash *** Category *** UR ***
  1346 *** 1027303 Sanna Adappa *** Category *** UR ***
  1347 *** 1041778 Awanish Kumar *** Category *** UR ***
  1348 *** 1011536 Page Nivedita Dilip *** Category *** UR ***
  1349 *** 1001549 Karnavat Chandresh Omprakash *** Category *** UR ***
  1351 *** 1045230 Mitesh Bedi *** Category *** UR ***
  1352 *** 1015967 Priyanka Sharma *** Category *** UR ***
  1353 *** 1029308 Kartik Sridhar *** Category *** UR ***
  1354 *** 1032111 Anant Kumar Singh *** Category *** UR ***
  1355 *** 1037311 Yatish B *** Category *** UR ***
  1360 *** 1015698 Nirjhar Raj Rakesh *** Category *** UR ***
  1361 *** 1025455 Shubham Joshi *** Category *** UR ***
  1362 *** 1001252 Pawan Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  1363 *** 1018731 Vetri Nallathambi R *** Category *** UR ***
  1364 *** 1022943 Kapil Goel *** Category *** UR ***
  1365 *** 1005517 Faran Naim *** Category *** UR ***
  1367 *** 1047274 Varun Rajan *** Category *** UR ***
  1368 *** 1020884 Jayesh Sharma *** Category *** UR ***
  1369 *** 1020540 Pragya Surolia *** Category *** UR ***
  1370 *** 1025223 Rani Yogidas *** Category *** UR ***
  1371 *** 1042241 Krishnakumar K *** Category *** UR ***
  1372 *** 1047479 Sankalecha Tushar Hiralal *** Category *** UR ***
  1374 *** 1035145 Sumiti Bansal *** Category *** UR ***
  1375 *** 1016678 Swati Agrawal *** Category *** UR ***
  1376 *** 1016586 Kusum S *** Category *** UR ***
  1377 *** 1015750 Deepak Kumar *** Category *** UR ***
  1378 *** 1008858 Sarath Menon R *** Category *** UR ***
  1379 *** 1023182 Somnath Choudhury *** Category *** UR ***
  1381 *** 1019425 Vasanth Karthik R *** Category *** UR ***
  1382 *** 1032754 Isha Bansal *** Category *** UR ***
  1384 *** 1023631 Kataria Khushboo Jayanti *** Category *** UR ***
  1386 *** 1047766 Agrawal Saurabh Ramesh *** Category *** UR ***
  1387 *** 1008390 Suvrat Arya *** Category *** UR ***
  1388 *** 1035066 Chaugule Sonal Sudhir *** Category *** UR ***
  1389 *** 1015368 Vishnu R S *** Category *** UR ***
  1391 *** 1040881 Samir Ranjan Khanra *** Category *** UR ***
  1392 *** 1006640 Shah Pushkar Pradip *** Category *** UR ***
  1393 *** 1025638 Jamal Akhtar Shahabuddin Azmi *** Category *** UR ***
  1394 *** 1024119 Gupta Sachin Sharadchand *** Category *** UR ***
  1395 *** 1024968 Bikas Kumar Sahoo *** Category *** UR ***
  1396 *** 1029837 Rashmi Vohra *** Category *** UR ***
  1397 *** 1015600 Amrita Samal *** Category *** UR ***
  1398 *** 1031255 Nithya R *** Category *** UR ***
  1399 *** 1037373 Nidhi Agarwal *** Category *** UR ***
  1400 *** 1027933 Manish Tiwari *** Category *** UR ***
  1402 *** 1016237 Rashmi Sriram *** Category *** UR ***
  1403 *** 1016738 Neha Berry *** Category *** UR ***
  1404 *** 1005158 Raval Pratik Kamleshbhai *** Category *** UR ***
  1406 *** 1007721 Chitra S *** Category *** UR ***
  1408 *** 1028065 Anusree Gangopadhyay *** Category *** UR ***
  1410 *** 1031200 Pratiksha Singh *** Category *** UR ***
  1411 *** 1043261 Nithyananda J *** Category *** UR ***
  1412 *** 1017295 Subhankar Mukherjee *** Category *** UR ***
  1413 *** 1025123 Mohit Jindal *** Category *** UR ***
  1414 *** 1043400 Annie Sheeba J *** Category *** UR ***
  1415 *** 1016884 Bheemsain Tekkalaki *** Category *** UR ***
  1417 *** 1005554 Tarang Jain *** Category *** UR ***
  1418 *** 1051450 V Bharath *** Category *** UR ***
  1420 *** 1037783 Rajnish Hariprasad Tiwari *** Category *** UR ***
  1422 *** 1027415 Senthil Kumar S *** Category *** UR ***
  1423 *** 1013696 Prachi Benara *** Category *** UR ***
  1425 *** 1029275 Saswat Kumar Dandpat *** Category *** UR ***
  1427 *** 1034133 Anusha S *** Category *** UR ***
  1428 *** 1040864 Mohit Kumar Arora *** Category *** UR ***
  1429 *** 1041072 Praveen Shukla *** Category *** UR ***
  1430 *** 1007709 Rashmi Patil *** Category *** UR ***
  1431 *** 1004183 Yogambal M *** Category *** UR ***
  1432 *** 1044351 Manish Sharma *** Category *** UR ***
  1433 *** 1020824 Rohit Kumar C *** Category *** UR ***
  1434 *** 1037051 Garg Manasi Dhananjay *** Category *** UR ***
  1435 *** 1051055 Kandarp Nath Saxena *** Category *** UR ***
  1437 *** 1024384 Anuja Elisa George *** Category *** UR ***
  1438 *** 1024331 Rohit <-snip-> *** Category *** UR ***
  1439 *** 1000967 Indu K *** Category *** UR ***
  1440 *** 1047876 Kamana R Bhandari *** Category *** UR ***
  1441 *** 1033468 Sahil Arora *** Category *** UR ***
  1442 *** 1007815 Suketu Pradeepbhai Dave *** Category *** UR ***
  1443 *** 1031662 Mayank Tripathi *** Category *** UR ***
  1444 *** 1042646 Vibha Mehta *** Category *** UR ***
  1445 *** 1039960 Aekta Shah *** Category *** UR ***
  1446 *** 1005991 Mansi Arora *** Category *** UR ***
  1448 *** 1024967 Arundathi N *** Category *** UR ***
  1449 *** 1045508 Vandana Thawani *** Category *** UR ***
  1450 *** 1043443 Tulika Rai *** Category *** UR ***
  1451 *** 1019698 Piyush Agarwala *** Category *** UR ***
  1453 *** 1034702 Subhendu Datta *** Category *** UR ***
  1455 *** 1023337 Neeti Kumari *** Category *** UR ***
  1456 *** 1048874 Nirupama Parwanda *** Category *** UR ***
  1457 *** 1006972 Jagdish K *** Category *** UR ***
  1458 *** 1050613 Vignesh S *** Category *** UR ***
  1462 *** 1031698 Jaiprakash Kewlani *** Category *** UR ***
  1464 *** 1013151 Tejaswini Gudibande *** Category *** UR ***
  1465 *** 1027623 Sweety Sinha *** Category *** UR ***
  1466 *** 1036089 Jasmin Kaur *** Category *** UR ***
  1467 *** 1011084 Kanje Abhijeet Basveshwar *** Category *** UR ***
  1468 *** 1052064 Madhuri Jaitley *** Category *** UR ***
  1469 *** 1016528 Ashutosh Shankhdhar *** Category *** UR ***
  1470 *** 1050457 Yeole Ujwal Vitthal *** Category *** UR ***
  1471 *** 1031292 Kirti *** Category *** UR ***
  1472 *** 1000485 Pawar Prashant Suresh *** Category *** UR ***
  1473 *** 1031493 Rohann A Bokdawala *** Category *** UR ***
  1475 *** 1026638 Shyam Gupta *** Category *** UR ***
  1476 *** 1028454 Chandrashekar B Huded *** Category *** UR ***
  1477 *** 1003256 Mudiganty S P Srikanth *** Category *** UR ***
  1478 *** 1017409 Jenam Pankaj Mehta *** Category *** UR ***
  1479 *** 1031418 Rajeev Kumar Jha *** Category *** UR ***
  1481 *** 1007632 Sachin Bansal *** Category *** UR ***
  1482 *** 1031962 Anoop K R *** Category *** UR ***
  1483 *** 1041441 Kanchi Khurana *** Category *** UR ***
  1484 *** 1011859 George K John *** Category *** UR ***
  1485 *** 1049573 Nibedita Moharana *** Category *** UR ***
  1487 *** 1019703 Faiz Ahmed Khan *** Category *** UR ***
  1488 *** 1027992 Meenakshee Goyal *** Category *** UR ***
  1489 *** 1024539 Sangeeta Kakoti *** Category *** UR ***
  1490 *** 1011394 Thakur Vishal Vishnu *** Category *** UR ***
  1493 *** 1027342 Annie Sandhya Kurian *** Category *** UR ***
  1494 *** 1022139 Dhanya Hariharan *** Category *** UR ***
  1495 *** 1024263 Ghawate Shashank Sudamrao *** Category *** UR ***
  1496 *** 1019310 Pallawkar Seema Muzaffar *** Category *** UR ***
  1498 *** 1034293 Mehta Khyati Nitin *** Category *** UR ***
  1499 *** 1005206 Asit Kumar Pati *** Category *** UR ***
  1500 *** 1048730 Aparna Namboothiri *** Category *** UR ***
 14. Guest

  Guest Guest

  Rank ----> Name -----> Category


  1502 *** 1046833 Shaon Mitra *** Category *** UR ***
  1503 *** 1027482 Charu Pathak *** Category *** UR ***
  1504 *** 1045013 Divya Shukla *** Category *** UR ***
  1506 *** 1028669 Setu Rathod *** Category *** UR ***
  1507 *** 1008259 Pawar Sheshrao Balwantrao *** Category *** UR ***
  1508 *** 1024186 Varsha C R *** Category *** UR ***
  1509 *** 1014958 Trivedi Surbhi Chetan *** Category *** UR ***
  1511 *** 1039967 Neha Jinsiwale *** Category *** UR ***
  1512 *** 1029365 Asheesh Sinha *** Category *** UR ***
  1513 *** 1049747 Ashutosh Pancholi *** Category *** UR ***
  1514 *** 1044535 Sumariya Brijesh Jayantilal *** Category *** UR ***
  1516 *** 1014673 Muhammad Uwais Ashraf *** Category *** UR ***
  1517 *** 1015421 Nagawade Ashwini Keshavrao *** Category *** UR ***
  1518 *** 1015477 Chitrangada *** Category *** UR ***
  1519 *** 1040710 Vikas Singhal *** Category *** UR ***
  1521 *** 1001187 Pankaj Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  1522 *** 1011365 Sarabarni Biswas *** Category *** UR ***
  1523 *** 1016814 Subhraprakash Pramanik *** Category *** UR ***
  1524 *** 1032451 Saad Abdul Rahman T Ahmad *** Category *** UR ***
  1525 *** 1015541 Divya Sharma *** Category *** UR ***
  1526 *** 1025080 Veerappa Patil *** Category *** UR ***
  1528 *** 1018879 Sarbesh Tiwari *** Category *** UR ***
  1529 *** 1001116 Sayantani Mukherjee *** Category *** UR ***
  1530 *** 1028506 Sunil Pawar *** Category *** UR ***
  1532 *** 1051111 Manisha Desai *** Category *** UR ***
  1533 *** 1033152 Patel Riteshkumar Baldevbhai *** Category *** UR ***
  1534 *** 1045342 Shalini Virani *** Category *** UR ***
  1538 *** 1008028 Donna Mirium Vinodh *** Category *** UR ***
  1540 *** 1034774 Chandarana Uttam Hasmukhbhai *** Category *** UR ***
  1541 *** 1023710 Rakesh Sarkar *** Category *** UR ***
  1542 *** 1030821 Gawde Suchita Rajanikant *** Category *** UR ***
  1544 *** 1002579 Bhavir Nayneshbhai Pandya *** Category *** UR ***
  1545 *** 1017201 Sunil Kumar Samal *** Category *** UR ***
  1546 *** 1043184 Soumya Dash *** Category *** UR ***
  1547 *** 1009249 Dhananjay Kumar *** Category *** UR ***
  1549 *** 1005413 Yadav Amol Manchak *** Category *** UR ***
  1551 *** 1023489 Khodani Mitali Jawahar *** Category *** UR ***
  1552 *** 1004285 Patel Parulben Babubhai *** Category *** UR ***
  1553 *** 1017000 C K Ramya *** Category *** UR ***
  1554 *** 1048056 Naveen *** Category *** UR ***
  1557 *** 1026733 Vanani Vishal Ghanshyambhai *** Category *** UR ***
  1558 *** 1005770 Chalwade Rahul Subhashrao *** Category *** UR ***
  1559 *** 1034278 Mona Choudhary *** Category *** UR ***
  1560 *** 1012014 Correia Sabina Sebastian *** Category *** UR ***
  1561 *** 1022395 Anshu Shekhar *** Category *** UR ***
  1563 *** 1014524 Bhavya S Rao *** Category *** UR ***
  1564 *** 1002674 Ashima Sarkhel *** Category *** UR ***
  1565 *** 1046976 Gautam Lahiri *** Category *** UR ***
  1566 *** 1009717 Dashatwar Parag Digambar *** Category *** UR ***
  1567 *** 1018676 Patil Aditya Dattakumar *** Category *** UR ***
  1568 *** 1012617 Sendhil Rajan *** Category *** UR ***
  1569 *** 1044082 Karthikeyan Y R *** Category *** UR ***
  1570 *** 1044222 Sebastian Marylyne V *** Category *** UR ***
  1571 *** 1019484 Saurabh Jain *** Category *** UR ***
  1572 *** 1020911 Aasma Umrani *** Category *** UR ***
  1573 *** 1051913 Ranjit Devidas Rangnekar *** Category *** UR ***
  1575 *** 1051265 Priyanka Sharma *** Category *** UR ***
  1576 *** 1019888 Patel Nikunj V *** Category *** UR ***
  1578 *** 1035808 Shilapi Gupta *** Category *** UR ***
  1580 *** 1005967 Himanshu Gupta *** Category *** UR ***
  1583 *** 1016244 Vivek Singhal *** Category *** UR ***
  1586 *** 1017054 Nimboor Vikram *** Category *** UR ***
  1587 *** 1013834 Thiriloga Sundary M *** Category *** UR ***
  1589 *** 1016649 Muley Sushant Dilip *** Category *** UR ***
  1590 *** 1009926 Lakhani Siddharth Vinod *** Category *** UR ***
  1592 *** 1018035 Shilpa N *** Category *** UR ***
  1593 *** 1007086 Sikha Jajodia *** Category *** UR ***
  1594 *** 1039039 Tejaswini Basavannaya Hiremath *** Category *** UR ***
  1595 *** 1016406 Jeff Redleene S *** Category *** UR ***
  1596 *** 1004465 Rashmi *** Category *** UR ***
  1597 *** 1024876 Pande Nikhil Sanjeev *** Category *** UR ***
  1598 *** 1014406 Niloy Banerjee *** Category *** UR ***
  1600 *** 1035932 Tanima Shukla *** Category *** UR ***
  1601 *** 1045747 Kalamkar Shailesh Nilkanth *** Category *** UR ***
  1602 *** 1035318 Shilpi Chauhan *** Category *** UR ***
  1603 *** 1019783 Gokhale Rahul Vivek *** Category *** UR ***
  1604 *** 1011379 Ghag Suraj Atmaram *** Category *** UR ***
  1606 *** 1029982 Paresh Kulkarni *** Category *** UR ***
  1608 *** 1033848 Shiwali Ojha *** Category *** UR ***
  1611 *** 1008154 Arvind G *** Category *** UR ***
  1613 *** 1044115 Rahul Sharma *** Category *** UR ***
  1614 *** 1007129 G Zakir Hussain *** Category *** UR ***
  1615 *** 1002503 Neha Bhadauria *** Category *** UR ***
  1616 *** 1037078 Selin Abraham *** Category *** UR ***
  1618 *** 1024485 Pranjal Pandey *** Category *** UR ***
  1620 *** 1036569 Dalton Jebaraj K *** Category *** UR ***
  1621 *** 1038611 Vishnuvardhan B R *** Category *** UR ***
  1622 *** 1044959 Gopal Singh Rajpurohit *** Category *** UR ***
  1623 *** 1018989 Kapadia Disha Gaurang *** Category *** UR ***
  1624 *** 1024997 Abhishek Jaysukhbhai Savalia *** Category *** UR ***
  1626 *** 1021081 Sridevi Beriwal *** Category *** UR ***
  1627 *** 1047205 Pranay R Kapur *** Category *** UR ***
  1628 *** 1013418 Aniketh Venkataram *** Category *** UR ***
  1629 *** 1007349 Someshubhra Dattaroy *** Category *** UR ***
  1630 *** 1016101 Zafar Kamal Anjum *** Category *** UR ***
  1632 *** 1046050 Gohel Swati Yashvantbhai *** Category *** UR ***
  1633 *** 1041011 Patel Maulinkumar Anilbhai *** Category *** UR ***
  1635 *** 1026850 Patel Rishi Vasantbhai *** Category *** UR ***
  1638 *** 1051620 M Swetha *** Category *** UR ***
  1639 *** 1047746 Priyadarshini C *** Category *** UR ***
  1640 *** 1030039 Preethi S Shetty *** Category *** UR ***
  1642 *** 1012773 Shachi Srivastava *** Category *** UR ***
  1643 *** 1001296 Deepak Srivastav *** Category *** UR ***
  1645 *** 1000085 Kante Katha Amol *** Category *** UR ***
  1646 *** 1008064 Murthy S *** Category *** UR ***
  1648 *** 1041663 Vishal Vohra *** Category *** UR ***
  1649 *** 1031565 Yukteshwar Mishra *** Category *** UR ***
  1650 *** 1017414 Subhasmita Mohanty *** Category *** UR ***
  1652 *** 1018402 Bhagya Ranjan Jena *** Category *** UR ***
  1653 *** 1037541 Himanshu Gupta *** Category *** UR ***
  1655 *** 1032329 P L Kashyap *** Category *** UR ***
  1656 *** 1009505 Praveen P *** Category *** UR ***
  1657 *** 1028799 Aritra Mukherji *** Category *** UR ***
  1658 *** 1031244 Navneet *** Category *** UR ***
  1659 *** 1008453 Irshad Ali H *** Category *** UR ***
  1662 *** 1002842 Ritu Vyas *** Category *** UR ***
  1663 *** 1042560 Satyaprakash Ray Choudhury *** Category *** UR ***
  1664 *** 1040960 Singh Aparna Rajnath *** Category *** UR ***
  1668 *** 1032731 Ashish Rai *** Category *** UR ***
  1670 *** 1005605 Billa Gauri Vinod *** Category *** UR ***
  1671 *** 1051029 Shalini A *** Category *** UR ***
  1673 *** 1011539 Aditya Bhaskar *** Category *** UR ***
  1674 *** 1012587 Vishal Batra *** Category *** UR ***
  1675 *** 1043175 Ketaki Harit *** Category *** UR ***
  1676 *** 1008632 Saurabh Kataria *** Category *** UR ***
  1678 *** 1045176 Shanthi V *** Category *** UR ***
  1679 *** 1050245 Amrita *** Category *** UR ***
  1680 *** 1026087 Geena Susan George *** Category *** UR ***
  1681 *** 1046919 K Felix Jebasingh *** Category *** UR ***
  1682 *** 1041900 Anand Kumar *** Category *** UR ***
  1683 *** 1036195 Sayantan Banerjee *** Category *** UR ***
  1685 *** 1000447 Ram Madhavan *** Category *** UR ***
  1688 *** 1047779 Prasanth V R *** Category *** UR ***
  1691 *** 1049824 Nishint Gupta *** Category *** UR ***
  1692 *** 1035028 Neeraj Kumar *** Category *** UR ***
  1693 *** 1024296 Ayan Mukhopadhyay *** Category *** UR ***
  1695 *** 1011455 Shrish Nalin *** Category *** UR ***
  1697 *** 1021187 Samiran Samui *** Category *** UR ***
  1698 *** 1016758 Sreeganesh K *** Category *** UR ***
  1699 *** 1047026 Bansod Aniket Girish *** Category *** UR ***
  1700 *** 1012287 Ajay Kumar *** Category *** UR ***
  1703 *** 1039204 Arya Chandran S *** Category *** UR ***
  1704 *** 1027672 B Uma *** Category *** UR ***
  1706 *** 1017950 Bhalsing Shweta Asaram *** Category *** UR ***
  1710 *** 1018940 Adarsh G *** Category *** UR ***
  1712 *** 1023291 Paithankar Sheetal Sham *** Category *** UR ***
  1713 *** 1011245 Arjun S *** Category *** UR ***
  1714 *** 1029564 Anuradha Mishra *** Category *** UR ***
  1715 *** 1028525 Kotwal Nupura Keshav *** Category *** UR ***
  1716 *** 1049109 Manu Varma M K *** Category *** UR ***
  1717 *** 1018157 Madhu D *** Category *** UR ***
  1718 *** 1014775 Anirban Dasgupta *** Category *** UR ***
  1719 *** 1007949 Shalini Gajanan Hegde *** Category *** UR ***
  1720 *** 1014542 Anshuman Raheja *** Category *** UR ***
  1722 *** 1003895 Kankrej Priti Dattatraya *** Category *** UR ***
  1724 *** 1027350 Desai Akshay Uttam *** Category *** UR ***
  1725 *** 1011698 Sarv Priya *** Category *** UR ***
  1726 *** 1028698 Mayank Gupta *** Category *** UR ***
  1728 *** 1005958 Sawant Ambreen Bashirahmed *** Category *** UR ***
  1732 *** 1051705 Anup Paul Varkey *** Category *** UR ***
  1733 *** 1010919 Anisha *** Category *** UR ***
  1735 *** 1032355 Surya Malik *** Category *** UR ***
  1737 *** 1043326 Prachi Jain *** Category *** UR ***
  1738 *** 1024520 Nisarg D Dharaiya *** Category *** UR ***
  1739 *** 1022787 Somnath S Raghuvanshi *** Category *** UR ***
  1740 *** 1021092 Pathak Rahul Padmakar *** Category *** UR ***
  1741 *** 1007234 Sundeep V K *** Category *** UR ***
  1743 *** 1036768 Shivi Jain *** Category *** UR ***
  1744 *** 1044241 Sana Afroz *** Category *** UR ***
  1746 *** 1046964 Vipul Kant Keshari *** Category *** UR ***
  1747 *** 1007155 Nandini Goswami *** Category *** UR ***
  1748 *** 1012809 Kuldeep Shetty *** Category *** UR ***
  1750 *** 1007889 Bindu K Venugopal *** Category *** UR ***
  1753 *** 1049999 Vijayeta Gupta *** Category *** UR ***
  1754 *** 1039010 Runu Sharma *** Category *** UR ***
  1755 *** 1035927 Ferdinant J *** Category *** UR ***
  1757 *** 1037683 Om Prakash Atal *** Category *** UR ***
  1758 *** 1016708 Mulavekar Ashish Avinash *** Category *** UR ***
  1759 *** 1024464 Neetika Virender Sahai *** Category *** UR ***
  1760 *** 1044375 Saif Zil Kibriya *** Category *** UR ***
  1761 *** 1046724 Harinder Yant *** Category *** UR ***
  1762 *** 1037006 Rushikesh R Deshpande *** Category *** UR ***
  1763 *** 1028313 Niyati Jain *** Category *** UR ***
  1764 *** 1008687 Dharanya M *** Category *** UR ***
  1765 *** 1004846 Amit Jagtiani *** Category *** UR ***
  1766 *** 1041588 Nitika Goel *** Category *** UR ***
  1767 *** 1013706 Gautam Dutta *** Category *** UR ***
  1769 *** 1006420 Sheuli Pal *** Category *** UR ***
  1771 *** 1008843 Suryarao Prashant Dwarkanath *** Category *** UR ***
  1772 *** 1001028 Grandhi Mythri *** Category *** UR ***
  1773 *** 1035970 Patil Jaideep Kishore *** Category *** UR ***
  1774 *** 1044799 Satyajit Rath *** Category *** UR ***
  1775 *** 1036000 Pragnashree Mukhopadhyay *** Category *** UR ***
  1776 *** 1031369 Aashith S *** Category *** UR ***
  1777 *** 1028055 Hunny Narula *** Category *** UR ***
  1778 *** 1034393 Vivek Agarwal *** Category *** UR ***
  1779 *** 1007219 Sonia Chawla *** Category *** UR ***
  1780 *** 1006535 Ambreen Liyakat *** Category *** UR ***
  1783 *** 1022444 Nivedhyaa S *** Category *** UR ***
  1784 *** 1012961 Jolene Alokkan *** Category *** UR ***
  1785 *** 1045826 Singh Shishir Shekhar *** Category *** UR ***
  1786 *** 1025203 Bindu George *** Category *** UR ***
  1788 *** 1035314 Gopi Nath Dubey *** Category *** UR ***
  1789 *** 1030528 Pritam Das *** Category *** UR ***
  1793 *** 1041385 Zambre Sourabh Mukund *** Category *** UR ***
  1794 *** 1000733 Patel Sandipkumar Narayanbhai *** Category *** UR ***
  1797 *** 1004135 Shubhangi F Deshmukh *** Category *** UR ***
  1798 *** 1048724 Sunitha H B *** Category *** UR ***
  1799 *** 1049844 Rahul Bajaj *** Category *** UR ***
  1800 *** 1012697 Lakshmeesh Dev *** Category *** UR ***
  1802 *** 1021080 Ajay N *** Category *** UR ***
  1803 *** 1003372 Jaya Rai *** Category *** UR ***
  1805 *** 1039357 Kapil Khandelwal *** Category *** UR ***
  1807 *** 1009705 Subhadarsini Choudhury *** Category *** UR ***
  1808 *** 1010288 Rajul Abhishek *** Category *** UR ***
  1809 *** 1024639 Manish Garg *** Category *** UR ***
  1813 *** 1001893 Sonali Gupta *** Category *** UR ***
  1814 *** 1000287 Vaibhav Jain *** Category *** UR ***
  1816 *** 1026272 Bhumika Bansal *** Category *** UR ***
  1817 *** 1046274 Shah Nirzari Mahesh *** Category *** UR ***
  1818 *** 1023726 Ravinandana Gowda H V *** Category *** UR ***
  1820 *** 1001383 Sivasai Krishnaprasad K *** Category *** UR ***
  1822 *** 1023871 Souvik Paul *** Category *** UR ***
  1823 *** 1036451 Shweta Jindal *** Category *** UR ***
  1827 *** 1022188 Shagun Gupta *** Category *** UR ***
  1828 *** 1037256 Asifa Majeed *** Category *** UR ***
  1831 *** 1033098 Devasthali Gayatri Ganesh *** Category *** UR ***
  1833 *** 1025511 Saurabh Nagar *** Category *** UR ***
  1834 *** 1000941 Alvin Jose P *** Category *** UR ***
  1835 *** 1007954 Harikrishnan B *** Category *** UR ***
  1840 *** 1020802 Shiv Ram Krishna Dubey *** Category *** UR ***
  1841 *** 1051462 Olympia Rudra *** Category *** UR ***
  1843 *** 1013226 Lalit Kumar *** Category *** UR ***
  1844 *** 1018681 Blessy Jacob *** Category *** UR ***
  1845 *** 1031063 Swati Chaudhary *** Category *** UR ***
  1846 *** 1039074 Nitin Sharma *** Category *** UR ***
  1848 *** 1031070 Sriharsha K *** Category *** UR ***
  1849 *** 1049098 Ankur Bansal *** Category *** UR ***
  1850 *** 1012075 Dhivya B *** Category *** UR ***
  1851 *** 1043656 Pratibha Lambodari *** Category *** UR ***
  1852 *** 1000424 Sujit Kumar Tripathy *** Category *** UR ***
  1853 *** 1012658 Thakker Vishal Dhirenbhai *** Category *** UR ***
  1854 *** 1020359 Manjunath B Govindagoudar *** Category *** UR ***
  1855 *** 1000374 Narang Devendra Kumar Raja U *** Category *** UR ***
  1856 *** 1049302 Mohhamad Wasik Pathan *** Category *** UR ***
  1859 *** 1015080 Gaurav Nayak *** Category *** UR ***
  1861 *** 1018547 Njanappilly Winny Vijayan *** Category *** UR ***
  1863 *** 1033399 Anchal Thakur *** Category *** UR ***
  1864 *** 1017015 Agarwal Sandeep Shribhagwan *** Category *** UR ***
  1868 *** 1043103 Astha Jain *** Category *** UR ***
  1869 *** 1052146 Pranshu Agrawal *** Category *** UR ***
  1872 *** 1017707 Deepshikha Palit *** Category *** UR ***
  1873 *** 1009352 Vinod Kumar *** Category *** UR ***
  1876 *** 1050518 Gajera Dhara Amrutlal *** Category *** UR ***
  1878 *** 1033271 Navneet Kumar Srivastva *** Category *** UR ***
  1879 *** 1013262 Hitesh Kumar Mangal *** Category *** UR ***
  1880 *** 1010177 Deepak Prasad Agrahari *** Category *** UR ***
  1881 *** 1052585 Amisha Jain *** Category *** UR ***
  1882 *** 1040499 Sushma B *** Category *** UR ***
  1883 *** 1042637 Dev Prashant Vinayak *** Category *** UR ***
  1884 *** 1012166 Anand Tiwari *** Category *** UR ***
  1885 *** 1002412 Rajendra Bansal *** Category *** UR ***
  1886 *** 1038602 Singh Shuchi *** Category *** UR ***
  1889 *** 1048034 Soujanya K *** Category *** UR ***
  1890 *** 1045438 Shamsh Tabrez Alam *** Category *** UR ***
  1893 *** 1013100 Alok Kumar Mantri *** Category *** UR ***
  1894 *** 1044321 Saurabh Agrawal *** Category *** UR ***
  1895 *** 1038198 Janaki Krithika C *** Category *** UR ***
  1896 *** 1031615 Ritwika Kaushik *** Category *** UR ***
  1897 *** 1028179 Deepthi N S *** Category *** UR ***
  1898 *** 1033155 Himanshu Jain *** Category *** UR ***
  1901 *** 1042600 Swapnendu Misra *** Category *** UR ***
  1902 *** 1041247 Bhusan Chaki *** Category *** UR ***
  1904 *** 1049701 Deokar Kunal Khanderao *** Category *** UR ***
  1906 *** 1001906 Anjana Menon *** Category *** UR ***
  1907 *** 1026863 Ekawali Gupta *** Category *** UR ***
  1908 *** 1001354 Kamaldeep Kaur *** Category *** UR ***
  1909 *** 1027177 Pranita Kondibarao Solanke *** Category *** UR ***
  1910 *** 1017710 Navale Pooja Prakash *** Category *** UR ***
  1911 *** 1011300 Jyoti Gupta *** Category *** UR ***
  1912 *** 1008526 Debabrata Nandi *** Category *** UR ***
  1913 *** 1025907 Snober Yousuf *** Category *** UR ***
  1914 *** 1011582 Gaurav Goyal *** Category *** UR ***
  1915 *** 1031348 Sushil Kumar Singhal *** Category *** UR ***
  1916 *** 1030628 Arihant Jain *** Category *** UR ***
  1918 *** 1029442 Belnekar Rahul Eknath *** Category *** UR ***
  1919 *** 1047628 Athavale Vrushali Deepak *** Category *** UR ***
  1920 *** 1048904 Abhinav Thakral *** Category *** UR ***
  1922 *** 1006054 Prashant Kumbhaj *** Category *** UR ***
  1923 *** 1025830 Priyanka Gupta *** Category *** UR ***
  1924 *** 1004804 Mehak Garg *** Category *** UR ***
  1926 *** 1019356 Ankit Bhargava *** Category *** UR ***
  1929 *** 1000259 Sagarbhai Atulkumar Gandhi *** Category *** UR ***
  1931 *** 1019656 Ganeshbabu N *** Category *** UR ***
  1933 *** 1049292 Bhoopendra Singh *** Category *** UR ***
  1934 *** 1038113 Shashikiran K B *** Category *** UR ***
  1935 *** 1015924 Samik Pramanik *** Category *** UR ***
  1936 *** 1022507 Krishna Bhardwaj *** Category *** UR ***
  1937 *** 1026395 Swatishree Nayak *** Category *** UR ***
  1939 *** 1046028 Ujwal Kumar *** Category *** UR ***
  1940 *** 1052049 Akanksha Rawat *** Category *** UR ***
  1941 *** 1041816 Mona Vijayaran *** Category *** UR ***
  1942 *** 1023838 S Shane Meraj *** Category *** UR ***
  1943 *** 1030947 Khanvilkar Akshata Atmaram *** Category *** UR ***
  1944 *** 1004286 Pallavi Kamath P *** Category *** UR ***
  1945 *** 1031771 Anu Priya *** Category *** UR ***
  1946 *** 1042517 Anu Ramesh *** Category *** UR ***
  1947 *** 1023364 Surbhi Chanana *** Category *** UR ***
  1948 *** 1011187 Daljeet Singh Ranawat *** Category *** UR ***
  1949 *** 1035202 Praveen A *** Category *** UR ***
  1951 *** 1007397 Ridhi Gulati *** Category *** UR ***
  1952 *** 1050558 Vikas Illur *** Category *** UR ***
  1953 *** 1033753 S Ashwini *** Category *** UR ***
  1955 *** 1047800 Sindhu Sapru *** Category *** UR ***
  1956 *** 1002001 Naveen Kumar *** Category *** UR ***
  1957 *** 1017541 Tarush *** Category *** UR ***
  1958 *** 1028777 Anju Sussanna Thomas *** Category *** UR ***
  1960 *** 1048707 Shalini Grace J *** Category *** UR ***
  1961 *** 1039713 Suchi Gupta *** Category *** UR ***
  1962 *** 1036410 Vikash Lakhotia *** Category *** UR ***
  1963 *** 1045947 Bobby Varghese *** Category *** UR ***
  1966 *** 1002998 Shweta Goyal *** Category *** UR ***
  1967 *** 1025764 Saurabh Gaur *** Category *** UR ***
  1968 *** 1008176 Shivaraj Budihal *** Category *** UR ***
  1969 *** 1045093 Bhavneet Kaur *** Category *** UR ***
  1970 *** 1048125 Sourabh Aggarwal *** Category *** UR ***
  1971 *** 1037887 Shreyas Ramamurthy *** Category *** UR ***
  1972 *** 1029875 Ambika Mundhara *** Category *** UR ***
  1973 *** 1033993 Amit Kumar Gupta *** Category *** UR ***
  1975 *** 1049189 Atul Kumar Shukla *** Category *** UR ***
  1976 *** 1043265 Ratnesh Ranjan *** Category *** UR ***
  1977 *** 1043560 Suraj Yeshwant Rane *** Category *** UR ***
  1979 *** 1049143 Swati Srivastava *** Category *** UR ***
  1981 *** 1026273 Priyanka Sinha *** Category *** UR ***
  1983 *** 1051856 Ranjana S Ranade *** Category *** UR ***
  1984 *** 1049436 Ridhi Arya *** Category *** UR ***
  1985 *** 1013763 Bappaditya Sarkar *** Category *** UR ***
  1986 *** 1015827 Abhijit Kundu *** Category *** UR ***
  1989 *** 1026070 Dnyanada Shivaji Rao Shinde *** Category *** UR ***
  1990 *** 1016430 Kokila N *** Category *** UR ***
  1991 *** 1015680 Anindya Anuradha *** Category *** UR ***
  1992 *** 1001867 Nilotpal Deka *** Category *** UR ***
  1995 *** 1007300 Vishukumara B *** Category *** UR ***
  1996 *** 1022485 Sachin Bansal *** Category *** UR ***
  1999 *** 1012250 Santosh N H *** Category *** UR ***
  2000 *** 1011622 Devdutta Nayak *** Category *** UR ***
  2002 *** 1041754 Debabrata Saha *** Category *** UR ***
  2004 *** 1020265 Shirley Christabel Lewis *** Category *** UR ***
  2005 *** 1003927 Shruti Ghate *** Category *** UR ***
  2006 *** 1022777 Singh Rakeshranjan *** Category *** UR ***
  2007 *** 1040868 Shalini Agrawal *** Category *** UR ***
  2009 *** 1047825 Nayan Gupta *** Category *** UR ***
  2011 *** 1044485 Jeedigunta Rajesh *** Category *** UR ***
  2012 *** 1014929 Laxmiprasad Dash *** Category *** UR ***
  2013 *** 1021029 Ashwani Bansal *** Category *** UR ***
  2014 *** 1047658 K Aruna Ramani *** Category *** UR ***
  2015 *** 1014382 Banya Das *** Category *** UR ***
  2016 *** 1007190 Nikhil S V *** Category *** UR ***
  2017 *** 1012382 Rao Mridula Venkatesh *** Category *** UR ***
  2018 *** 1035605 Jomon Joy *** Category *** UR ***
  2019 *** 1028665 Aditya Mantry *** Category *** UR ***
  2020 *** 1031435 Ved Bhaskar *** Category *** UR ***
  2024 *** 1010467 Krishan Kant Agarwal *** Category *** UR ***
  2025 *** 1033109 Charu Lata Bansal *** Category *** UR ***
  2026 *** 1000530 Gandhoke Charandeep Singh *** Category *** UR ***
  2027 *** 1022990 Anurag Satpathy *** Category *** UR ***
  2029 *** 1018921 Patel Alapkumar Kanubhai *** Category *** UR ***
  2030 *** 1000628 Gokhale Vinayak Shrikrishna *** Category *** UR ***
  2031 *** 1019829 Lalit Kumar Kejriwal *** Category *** UR ***
  2032 *** 1035908 Tuteja Sanesh Vijay *** Category *** UR ***
  2033 *** 1036304 Akash Vilas Dhuru *** Category *** UR ***
  2034 *** 1023520 Neha Kapoor *** Category *** UR ***
  2035 *** 1051723 Patel Jignesh Labhubhai *** Category *** UR ***
  2037 *** 1037752 Rakesh Kumar B *** Category *** UR ***
  2039 *** 1025854 Sharmistha Chakravarty *** Category *** UR ***
  2040 *** 1047081 Devawrat Ramdas Buche *** Category *** UR ***
  2041 *** 1047132 Varshney Gaurav Chandrapal *** Category *** UR ***
  2042 *** 1031466 Manisha Rasheed *** Category *** UR ***
  2044 *** 1037386 Sanjiv L *** Category *** UR ***
  2045 *** 1026382 Savitri V *** Category *** UR ***
  2046 *** 1004693 Esha Pai *** Category *** UR ***
  2047 *** 1044820 Rohan Gopikishan Jaju *** Category *** UR ***
  2048 *** 1047501 Manoj Agrawal *** Category *** UR ***
  2049 *** 1031714 Shikha Bansal *** Category *** UR ***
  2051 *** 1035327 Amit Singla *** Category *** UR ***
  2052 *** 1048866 Saurabh Singh *** Category *** UR ***
  2054 *** 1006586 Mohanraj S N *** Category *** UR ***
  2055 *** 1043949 Pratik Jayant Kumar Lakhtaria *** Category *** UR ***
  2056 *** 1042059 Dhananjaya Panda *** Category *** UR ***
  2058 *** 1040237 Patil Salil Sudheer *** Category *** UR ***
  2059 *** 1004203 Patel Nayan Arvindbhai *** Category *** UR ***
  2060 *** 1002364 Priyanka Sharma *** Category *** UR ***
  2061 *** 1009944 Shubhra Jain *** Category *** UR ***
  2062 *** 1028241 Aneesha Thomas *** Category *** UR ***
  2063 *** 1029646 Umesh Kumar Mittal *** Category *** UR ***
  2064 *** 1052105 Rabindra Nath Dey *** Category *** UR ***
  2066 *** 1031243 Vijayakumara *** Category *** UR ***
  2069 *** 1023993 Sreeram P *** Category *** UR ***
  2070 *** 1041931 Krittika Palchoudhury *** Category *** UR ***
  2072 *** 1005450 Arijit Pal *** Category *** UR ***
  2073 *** 1003586 Godhani Nikunj Ramnikbhai *** Category *** UR ***
  2074 *** 1029279 Chandra Prakash Sharma *** Category *** UR ***
  2076 *** 1042155 Debajyoti Chatterjee *** Category *** UR ***
  2077 *** 1013597 Patil Uttam Gopal *** Category *** UR ***
  2079 *** 1021817 Thakare Sayali Bhalchandra *** Category *** UR ***
  2080 *** 1007872 Jeetendar Paryani *** Category *** UR ***
  2082 *** 1002111 Rashmi Raginee *** Category *** UR ***
  2083 *** 1010694 Indranil Biswas *** Category *** UR ***
  2085 *** 1025619 Jayalakshmi Jayaprakash *** Category *** UR ***
  2086 *** 1036051 Abhinav Gupta *** Category *** UR ***
  2087 *** 1027558 Chetan B Bhat *** Category *** UR ***
  2088 *** 1046755 Maksane Nitin Tarachand *** Category *** UR ***
  2089 *** 1032063 Rupesh Gupta *** Category *** UR ***
  2090 *** 1007542 K Vidhya Sagar *** Category *** UR ***
  2094 *** 1052120 Karthika S *** Category *** UR ***
  2095 *** 1052614 Mahadar Nikhil Ajit *** Category *** UR ***
  2096 *** 1008022 Priyank Yadav *** Category *** UR ***
  2097 *** 1044752 Jainy Joseph Emmatty *** Category *** UR ***
  2098 *** 1026750 Saurabh Agarwal *** Category *** UR ***
  2099 *** 1025596 Rajesh Agarwal *** Category *** UR ***
  2100 *** 1000191 Ekta Maheshchandra Patel *** Category *** UR ***
  2101 *** 1033448 Sweety V Patel *** Category *** UR ***
  2103 *** 1032715 Chetan Dsa *** Category *** UR ***
  2104 *** 1012449 Sneha Hemantkumar Thakur *** Category *** UR ***
  2105 *** 1044405 Nitu Mishra *** Category *** UR ***
  2106 *** 1011114 Sharma Hitesh Ramavtar *** Category *** UR ***
  2107 *** 1029521 Philip K Thomas *** Category *** UR ***
  2108 *** 1051976 Parikh Jay Ajaybhai *** Category *** UR ***
  2109 *** 1004105 Mustafa Singapurwala *** Category *** UR ***
  2110 *** 1003893 Vikas Singh *** Category *** UR ***
  2111 *** 1024940 Ranjan Raj Pandey *** Category *** UR ***
  2112 *** 1052191 Jyoti Ojha *** Category *** UR ***
  2113 *** 1051847 Jyothish George *** Category *** UR ***
  2114 *** 1018892 Nilesh Guru *** Category *** UR ***
  2115 *** 1027321 Arindam Mukherjee *** Category *** UR ***
  2116 *** 1002727 Shinde Ashokkumar Manohar *** Category *** UR ***
  2117 *** 1005391 Prakriti Goswami *** Category *** UR ***
  2118 *** 1022393 Pradeep R *** Category *** UR ***
  2120 *** 1011803 Saurabh Mittal *** Category *** UR ***
  2121 *** 1041986 Amitava Layek *** Category *** UR ***
  2124 *** 1031394 Rama Rani K *** Category *** UR ***
  2125 *** 1035646 Santani Ravi Vijay *** Category *** UR ***
  2126 *** 1028975 Divyanshu Goyal *** Category *** UR ***
  2127 *** 1003118 Dhritiman Chakrabarti *** Category *** UR ***
  2128 *** 1050003 Monica Gupta *** Category *** UR ***
  2129 *** 1040116 Amit Kumar Airun *** Category *** UR ***
  2130 *** 1051281 Gopal Das C M *** Category *** UR ***
  2131 *** 1022514 Satarupa Mukherjee *** Category *** UR ***
  2132 *** 1037170 Nittala Rigved *** Category *** UR ***
  2133 *** 1050498 Deepak Goni *** Category *** UR ***
  2135 *** 1010499 Aditi Chandrashekhar Acharya *** Category *** UR ***
  2136 *** 1027089 Garala Vishalkumar Jivanlal *** Category *** UR ***
  2139 *** 1010538 Tamojit Chaudhuri *** Category *** UR ***
  2140 *** 1017548 Sumedha Gargy *** Category *** UR ***
  2143 *** 1027048 Arora Siddarth Shravankumar *** Category *** UR ***
  2145 *** 1034201 Rashmi Ranjan Dash *** Category *** UR ***
  2146 *** 1032763 Umasankar P *** Category *** UR ***
  2147 *** 1048361 Preethika Shetty *** Category *** UR ***
  2148 *** 1031990 Neelesh Chandra Pandey *** Category *** UR ***
  2149 *** 1001374 Manju Sharma *** Category *** UR ***
  2150 *** 1043162 Swati Gupta *** Category *** UR ***
  2151 *** 1001319 Lavanya N R *** Category *** UR ***
  2152 *** 1039335 Neha Singh *** Category *** UR ***
  2153 *** 1021100 John George T *** Category *** UR ***
  2155 *** 1009349 Ankita Pant *** Category *** UR ***
  2156 *** 1002055 Suja A *** Category *** UR ***
  2158 *** 1047008 Deepika Gupta *** Category *** UR ***
  2159 *** 1027093 Deepak Agarwal *** Category *** UR ***
  2161 *** 1038335 Deepti P *** Category *** UR ***
  2162 *** 1031568 Vanjari Vinayak Sandeep *** Category *** UR ***
  2163 *** 1038865 Manu Shankar Sharma *** Category *** UR ***
  2164 *** 1018452 Arindam Sadhukhan *** Category *** UR ***
  2165 *** 1036434 Abhimanyu Bhattacharya *** Category *** UR ***
  2166 *** 1001309 Aayush Mittal *** Category *** UR ***
  2168 *** 1041154 Kanishka Chowdhury *** Category *** UR ***
  2169 *** 1041719 Ritesh Garg *** Category *** UR ***
  2172 *** 1019607 M Lopamudra *** Category *** UR ***
  2173 *** 1023053 Mrinmoy Mitra *** Category *** UR ***
  2177 *** 1001180 Deepti B S *** Category *** UR ***
  2178 *** 1048267 Jasodhara Chaudhuri *** Category *** UR ***
  2179 *** 1031909 Aparna M J *** Category *** UR ***
  2181 *** 1028074 Kiran A Honnannavar *** Category *** UR ***
  2182 *** 1008378 Srinidhi Ms *** Category *** UR ***
  2183 *** 1016327 Anshu Agarwal *** Category *** UR ***
  2185 *** 1025595 Vakta Rohan Kiritbhai *** Category *** UR ***
  2186 *** 1035504 Manas Kumar Goswami *** Category *** UR ***
  2187 *** 1026981 Mayank Sharma *** Category *** UR ***
  2189 *** 1014923 Bhosale Anant Tanajirao *** Category *** UR ***
  2190 *** 1005172 Vinay Kumar Badri *** Category *** UR ***
  2193 *** 1004604 Saraf Gayatri Pradeep *** Category *** UR ***
  2195 *** 1042134 Ashwini Gaddikeri *** Category *** UR ***
  2196 *** 1009139 Anusua Banerjee *** Category *** UR ***
  2197 *** 1026523 Patkar Salil Vijay *** Category *** UR ***
  2198 *** 1050153 Thakkar Karan Bharat *** Category *** UR ***
  2200 *** 1013613 Senthil Vel Rajan R *** Category *** UR ***
  2202 *** 1017354 Naveen S *** Category *** UR ***
  2205 *** 1019700 Abhay Kumar Singh *** Category *** UR ***
  2207 *** 1020348 Jagtap Rukmaji Prakash *** Category *** UR ***
  2208 *** 1050788 Saurabh Kumar Jain *** Category *** UR ***
  2209 *** 1027588 Seshaderi Sekhar Chaterjee *** Category *** UR ***
  2210 *** 1006632 Avradip Santra *** Category *** UR ***
  2211 *** 1001708 Purvi Mathur *** Category *** UR ***
  2212 *** 1021907 Prakash C Bharamagoudar *** Category *** UR ***
  2214 *** 1042290 Shivraj Goyal *** Category *** UR ***
  2216 *** 1013715 Arnab Kumar Koley *** Category *** UR ***
  2218 *** 1020952 Shivali Sehgal *** Category *** UR ***
  2219 *** 1052343 Satyajeet Kumar Singh *** Category *** UR ***
  2220 *** 1021332 Singh Rahul Laxmishankar *** Category *** UR ***
  2221 *** 1048565 Mohammad F Rahman Shoeb *** Category *** UR ***
  2222 *** 1027837 Akanksha Gupta *** Category *** UR ***
  2223 *** 1034081 Agarwal Aniruddha Kishandutt *** Category *** UR ***
  2224 *** 1035810 Naveen Kumar Singh *** Category *** UR ***
  2225 *** 1028098 Swarup Paul *** Category *** UR ***
  2226 *** 1024468 Gulnaz Nadri *** Category *** UR ***
  2227 *** 1000017 Biji Joseph *** Category *** UR ***
  2229 *** 1046971 Jyoti Sharma *** Category *** UR ***
  2230 *** 1019713 Singh Nitu Narendra *** Category *** UR ***
  2232 *** 1015654 Abhishek A Zanwar *** Category *** UR ***
  2233 *** 1017290 Payal Garg *** Category *** UR ***
  2234 *** 1011800 Nirupama Kumari *** Category *** UR ***
  2235 *** 1003800 Lipsa Ray *** Category *** UR ***
  2236 *** 1044480 Arunima Mahanta *** Category *** UR ***
  2239 *** 1018882 Aditya Sharma *** Category *** UR ***
  2240 *** 1004994 Vivek Rayadurg *** Category *** UR ***
  2244 *** 1016771 Rajarshi Guha Thakurta *** Category *** UR ***
  2246 *** 1041302 Vishal Gupta *** Category *** UR ***
  2247 *** 1011138 Somnath Mukherjee *** Category *** UR ***
  2248 *** 1005891 Prerana Agarwal *** Category *** UR ***
  2249 *** 1006168 Gazala Yasmin Mozahir Hussain *** Category *** UR ***
  2250 *** 1025628 Vinita Ujjwal *** Category *** UR ***
  2251 *** 1040075 Pawar Surekha Laxmanrao *** Category *** UR ***
  2252 *** 1002651 Sheena Kalia *** Category *** UR ***
  2254 *** 1046997 Mala Anna John *** Category *** UR ***
  2255 *** 1001640 Gaurav Pandey *** Category *** UR ***
  2256 *** 1020058 Debajyoti Sur *** Category *** UR ***
  2257 *** 1011889 Harsh Nimaiyar *** Category *** UR ***
  2259 *** 1019844 Gautham Pai P *** Category *** UR ***
  2260 *** 1010811 Divya Srivastava *** Category *** UR ***
  2261 *** 1009868 Hem Chandra Pandey *** Category *** UR ***
  2262 *** 1011001 Ashwarya Nupur *** Category *** UR ***
  2263 *** 1046290 J Denny Clarin *** Category *** UR ***
  2264 *** 1017574 Nitin Pandey *** Category *** UR ***
  2265 *** 1048678 Hajekul Alam *** Category *** UR ***
  2266 *** 1013403 Haria Viral Navnit *** Category *** UR ***
  2267 *** 1020130 Merin Jose *** Category *** UR ***
  2268 *** 1020864 Jadhav Sandip Dadasaheb *** Category *** UR ***
  2269 *** 1000621 Bandhul Tiwari *** Category *** UR ***
  2270 *** 1047960 Kaushik Nisha Nandkishoresingh *** Category *** UR ***
  2271 *** 1032086 Nimish Jain *** Category *** UR ***
  2274 *** 1033708 Kalpana Sharma *** Category *** UR ***
  2276 *** 1027578 Saurabh Bansal *** Category *** UR ***
  2277 *** 1029745 Prasanth S R *** Category *** UR ***
  2278 *** 1038667 Joshi Renuka Shrikant *** Category *** UR ***
  2279 *** 1004519 Neha Bijlani *** Category *** UR ***
  2280 *** 1014675 Kaushik Hazra *** Category *** UR ***
  2282 *** 1043825 Meenal Aggarwal *** Category *** UR ***
  2285 *** 1034728 Nitu Mallik *** Category *** UR ***
  2287 *** 1034118 Sumit Gahlawat *** Category *** UR ***
  2288 *** 1044563 Suraj Kumar Jain *** Category *** UR ***
  2289 *** 1031004 Sumit Mukherjee *** Category *** UR ***
  2291 *** 1017163 Charu Agarwal *** Category *** UR ***
  2292 *** 1005363 Pande Prasad Mukund *** Category *** UR ***
  2293 *** 1008011 Rajesh Rawal *** Category *** UR ***
  2294 *** 1041590 Bambharoliya Praful Ramnikbhai *** Category *** UR ***
  2295 *** 1032102 Manish Kumar *** Category *** UR ***
  2296 *** 1043597 Subbaiah Rm *** Category *** UR ***
  2297 *** 1004309 K Karthik Prasad *** Category *** UR ***
  2298 *** 1005349 Manish Jakhar *** Category *** UR ***
  2299 *** 1017144 Udayan Das *** Category *** UR ***
  2300 *** 1000550 Bhoop Kishor Pathak *** Category *** UR ***
  2301 *** 1042672 Bharti Sharma *** Category *** UR ***
  2302 *** 1046067 Priyanka Harisinghani *** Category *** UR ***
  2304 *** 1044282 Govindraj B *** Category *** UR ***
  2305 *** 1045479 Ashwini C *** Category *** UR ***
  2306 *** 1013209 Vigneswara Srinivasan S V *** Category *** UR ***
  2307 *** 1031751 Samarth S Chittargi *** Category *** UR ***
  2308 *** 1018315 Deepak Kumar Singla *** Category *** UR ***
  2309 *** 1037741 Patel Mehulkumar Kantilal *** Category *** UR ***
  2310 *** 1048784 Shipra Singh *** Category *** UR ***
  2311 *** 1012101 Biswamit Bhattacharya *** Category *** UR ***
  2313 *** 1047149 Swasti Shubham *** Category *** UR ***
  2314 *** 1031138 Anandi Pachaury *** Category *** UR ***
  2315 *** 1044389 Rahul Mittal *** Category *** UR ***
  2316 *** 1035377 Rajeev Ranjan *** Category *** UR ***
  2317 *** 1012708 Richa Bhardwaj *** Category *** UR ***
  2321 *** 1019903 Annie Jain *** Category *** UR ***
  2322 *** 1038317 Eesha Maiodna *** Category *** UR ***
  2324 *** 1012729 Rahul Arora *** Category *** UR ***
  2325 *** 1042917 Praveen Babu R *** Category *** UR ***
  2326 *** 1037469 Patel Chirag Mangaldas *** Category *** UR ***
  2327 *** 1008505 Sougato Kumar Sarkar *** Category *** UR ***
  2328 *** 1049849 Rashmi Das *** Category *** UR ***
  2329 *** 1035239 Manpreet Singh Banga *** Category *** UR ***
  2331 *** 1016286 Chaitali *** Category *** UR ***
  2332 *** 1040578 Dipti Rout *** Category *** UR ***
  2333 *** 1005243 Pawan Kumar Jain *** Category *** UR ***
  2334 *** 1037155 Puja Kumari *** Category *** UR ***
  2335 *** 1015454 Sarvesh Gupta *** Category *** UR ***
  2336 *** 1048892 Mary Varghese *** Category *** UR ***
  2337 *** 1012578 Vikram Vinayak Koundanya *** Category *** UR ***
  2338 *** 1014106 Punjabi Mayur Pramod *** Category *** UR ***
  2339 *** 1007151 Jyoti Ranjan Swain *** Category *** UR ***
  2341 *** 1046465 Unnati Asthana *** Category *** UR ***
  2342 *** 1001582 Sudivya Sharma *** Category *** UR ***
  2343 *** 1037566 Anirban Ghoshal *** Category *** UR ***
  2345 *** 1030190 Aniketa Sharma *** Category *** UR ***
  2347 *** 1049220 Mahalingeshwara Bhat K P *** Category *** UR ***
  2348 *** 1050140 Roshin Reeba Joseph *** Category *** UR ***
  2349 *** 1015330 Lokesh Goyal *** Category *** UR ***
  2350 *** 1034898 Priyanka K Vora *** Category *** UR ***
  2353 *** 1009416 Debashree Priyadarshini *** Category *** UR ***
  2355 *** 1047872 Minu S *** Category *** UR ***
  2356 *** 1028088 Ritu Nagpal *** Category *** UR ***
  2357 *** 1021770 Rajiv E N *** Category *** UR ***
  2358 *** 1012670 Dibya Lochan Praharaj *** Category *** UR ***
  2359 *** 1030889 Shephali Jain *** Category *** UR ***
  2360 *** 1003797 Vivekanand Sharma *** Category *** UR ***
  2362 *** 1013285 Gourav Balana *** Category *** UR ***
  2363 *** 1027310 Manish Kumar Garg *** Category *** UR ***
  2364 *** 1042642 Chaitanya Sharad Deshmukh *** Category *** UR ***
  2365 *** 1016797 Santosh Kumar Jena *** Category *** UR ***
  2367 *** 1003740 Manish Kumar Gupta *** Category *** UR ***
  2368 *** 1022559 Abhinav Yeshwant Deshpande *** Category *** UR ***
  2370 *** 1036415 Bhavsar Kaushal Mahendra *** Category *** UR ***
  2372 *** 1017644 Jameela Shujauddin *** Category *** UR ***
  2374 *** 1016028 Syamsundar M *** Category *** UR ***
  2376 *** 1034242 Maru Sneha Raghavji *** Category *** UR ***
  2377 *** 1004193 Monica Roy *** Category *** UR ***
  2379 *** 1017041 Dhavalkumar Natvarlal Modi *** Category *** UR ***
  2382 *** 1037831 Sabuj Pal *** Category *** UR ***
  2386 *** 1052237 Ranjan Kumar Tiwari *** Category *** UR ***
  2388 *** 1037943 Smiti Jain *** Category *** UR ***
  2389 *** 1046968 Ankita Bhateja *** Category *** UR ***
  2390 *** 1037268 Sudhakar Pandey *** Category *** UR ***
  2391 *** 1024947 Chandra Bhushan Pandey *** Category *** UR ***
  2393 *** 1019159 Saajan Ignatius Pius *** Category *** UR ***
  2394 *** 1030997 Tahir Ali Khan *** Category *** UR ***
  2397 *** 1001371 Ayusman Satapathy *** Category *** UR ***
  2398 *** 1039833 Shiteez Agrawal *** Category *** UR ***
  2400 *** 1005501 Veeraraghavan K *** Category *** UR ***
  2402 *** 1021376 Aastha Chauhan *** Category *** UR ***
  2403 *** 1005378 Sudha *** Category *** UR ***
  2405 *** 1038397 Prashant Kumar Mishra *** Category *** UR ***
  2406 *** 1021613 Fouziya Parveen J *** Category *** UR ***
  2408 *** 1044753 Sreekant A *** Category *** UR ***
  2409 *** 1020394 Leelakrishnakumar M *** Category *** UR ***
  2410 *** 1002085 Priyadharshini P *** Category *** UR ***
  2411 *** 1040978 Suresh *** Category *** UR ***
  2413 *** 1023731 Sanjeev Kumar *** Category *** UR ***
  2414 *** 1041999 Iyer Nithya Ramaswamy *** Category *** UR ***
  2415 *** 1033839 Suraj Narasimhan A *** Category *** UR ***
  2417 *** 1028694 Vikas Kumar Mishra *** Category *** UR ***
  2419 *** 1006434 Amit Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  2420 *** 1004405 Mayank Kumar *** Category *** UR ***
  2423 *** 1033112 Manav Acarwal *** Category *** UR ***
  2424 *** 1007274 Varsha Kiron *** Category *** UR ***
  2425 *** 1001914 Mistry Kunal Arvindbhai *** Category *** UR ***
  2426 *** 1050770 Rakesh Sharma *** Category *** UR ***
  2427 *** 1025310 Monika Gupta *** Category *** UR ***
  2429 *** 1025908 Abhinav Sengar *** Category *** UR ***
  2430 *** 1000133 Srinidhi Ravi *** Category *** UR ***
  2434 *** 1043072 Puja Prativa Samantaray *** Category *** UR ***
  2435 *** 1045480 Jyothi Merin Johnson *** Category *** UR ***
  2436 *** 1000942 Mohd Iqbal *** Category *** UR ***
  2437 *** 1042024 Saqib Ahmad Khan *** Category *** UR ***
  2438 *** 1000843 Goudar Manjunath V *** Category *** UR ***
  2439 *** 1045526 Gandhi Rutul Ramesh *** Category *** UR ***
  2440 *** 1018738 Meenakshi Choubey *** Category *** UR ***
  2441 *** 1026924 Sangeeta Bawankure *** Category *** UR ***
  2442 *** 1028426 Vikas Sharma *** Category *** UR ***
  2443 *** 1045343 Mayank Poddar *** Category *** UR ***
  2444 *** 1003786 Band Rahul Mohanrao *** Category *** UR ***
  2445 *** 1031584 Manoj Kumar Khandelwal *** Category *** UR ***
  2447 *** 1020398 Kunj domiciled Saraswat *** Category *** UR ***
  2448 *** 1031512 Vivek Pahuja *** Category *** UR ***
  2449 *** 1030774 Mhetre Bhushan Bhagwan *** Category *** UR ***
  2450 *** 1012761 Vikas Chaudhary *** Category *** UR ***
  2455 *** 1018710 Praveen Shambhu *** Category *** UR ***
  2456 *** 1049493 Supriya P S *** Category *** UR ***
  2457 *** 1033903 Davra Dharmeshkumar Bhimjibhai *** Category *** UR ***
  2459 *** 1029251 Arpan Choudhary *** Category *** UR ***
  2460 *** 1001140 Bagrecha Mahavir Satishchand *** Category *** UR ***
  2462 *** 1006768 Tirthajit Maitra *** Category *** UR ***
  2466 *** 1050993 Patel Rutul Pravinbhai *** Category *** UR ***
  2467 *** 1042128 Neha Jain *** Category *** UR ***
  2468 *** 1047130 Amit Kumar *** Category *** UR ***
  2469 *** 1040243 Chaitanya Prabhu K *** Category *** UR ***
  2470 *** 1002722 Siddhartha Bhattacharya *** Category *** UR ***
  2471 *** 1030775 Nabanita Ghosh *** Category *** UR ***
  2472 *** 1052356 Abhilash B *** Category *** UR ***
  2473 *** 1013796 Anirban Ghosh *** Category *** UR ***
  2475 *** 1012360 Basantani Ashish Satish *** Category *** UR ***
  2477 *** 1007359 Kaushik Saha *** Category *** UR ***
  2478 *** 1034658 Anurag Kumar Tiwari *** Category *** UR ***
  2479 *** 1019943 Sarita Bishnoi *** Category *** UR ***
  2481 *** 1048993 Tiwarai Dinesh K Hiramani *** Category *** UR ***
  2484 *** 1030003 Sibasish Patro *** Category *** UR ***
  2486 *** 1031476 Anjana C Pillai *** Category *** UR ***
  2487 *** 1029016 Tibrewal Abhishek Omprakash *** Category *** UR ***
  2488 *** 1022989 Ullas V A *** Category *** UR ***
  2489 *** 1048097 Swati Agrawal *** Category *** UR ***
  2490 *** 1039329 Upendra Bhardwaj *** Category *** UR ***
  2491 *** 1005526 Abhishek Onkar *** Category *** UR ***
  2492 *** 1014261 Kausik Bhar *** Category *** UR ***
  2493 *** 1001934 Sharath Mallikarjuna Patel *** Category *** UR ***
  2494 *** 1044690 Meenal Kapoor *** Category *** UR ***
  2496 *** 1049877 Harsha Hs *** Category *** UR ***
  2497 *** 1050562 Deepa B V *** Category *** UR ***
  2498 *** 1024439 Donna Mathew *** Category *** UR ***
  2499 *** 1004145 Vishal Gupta *** Category *** UR ***
  2500 *** 1017439 Shetty Sujeet Manmatha *** Category *** UR ***
 15. Guest

  Guest Guest

  RANK ---> NAME---------> Category  2501 *** 1014166 Manisha Jain *** Category *** UR ***
  2502 *** 1051962 Shridevi Metgud *** Category *** UR ***
  2504 *** 1022651 Joshi Anup Jagdish *** Category *** UR ***
  2505 *** 1005314 Sujata Priyadarshini *** Category *** UR ***
  2506 *** 1021919 Anshita Arora *** Category *** UR ***
  2508 *** 1017335 Shruti Jain *** Category *** UR ***
  2509 *** 1032346 Md Quamar Zubair *** Category *** UR ***
  2510 *** 1023556 Patil Shital Vishnu *** Category *** UR ***
  2511 *** 1041215 Nishant Bansal *** Category *** UR ***
  2512 *** 1014571 Ketki Jog *** Category *** UR ***
  2513 *** 1032512 Arnab Bhattacharya *** Category *** UR ***
  2514 *** 1000770 Kripa Elizabeth Cherian *** Category *** UR ***
  2516 *** 1008153 Shweta Khandelwal *** Category *** UR ***
  2517 *** 1032151 Arsh Gupta *** Category *** UR ***
  2518 *** 1009783 Mamta *** Category *** UR ***
  2519 *** 1003962 Aditya Bhat *** Category *** UR ***
  2521 *** 1051726 Afroz Shahana Mehboob Khan *** Category *** UR ***
  2522 *** 1015902 Gur Aziz Singh Sidhu *** Category *** UR ***
  2523 *** 1006313 Priyanka Gupta *** Category *** UR ***
  2524 *** 1046793 Anantha Krishna M A *** Category *** UR ***
  2525 *** 1045623 Ankur Singhal *** Category *** UR ***
  2526 *** 1008714 Mayank Yadav *** Category *** UR ***
  2527 *** 1005908 Gori Jayesh Jayantilal *** Category *** UR ***
  2528 *** 1046788 Sayak Roy *** Category *** UR ***
  2529 *** 1006983 Manish Pandey *** Category *** UR ***
  2530 *** 1004705 Anasua Ganguly *** Category *** UR ***
  2531 *** 1047672 Lagnajita Paria *** Category *** UR ***
  2532 *** 1021543 Kamayani Shukla *** Category *** UR ***
  2533 *** 1044518 Arnab Maity *** Category *** UR ***
  2534 *** 1037150 Sabuj Ghana Mukhopadhyay *** Category *** UR ***
  2536 *** 1032471 Shalini Singh *** Category *** UR ***
  2537 *** 1036518 Prerana Kumari *** Category *** UR ***
  2538 *** 1008213 Lekshmy R Kurup *** Category *** UR ***
  2539 *** 1027450 Anu Sindhu *** Category *** UR ***
  2541 *** 1036107 Athira Sekhar J *** Category *** UR ***
  2544 *** 1009039 Nabhajit Mallik *** Category *** UR ***
  2545 *** 1031655 Begum Barkha *** Category *** UR ***
  2546 *** 1052217 Sai Kulkarni *** Category *** UR ***
  2548 *** 1040375 Nandini *** Category *** UR ***
  2549 *** 1017274 Kirthi Koka *** Category *** UR ***
  2551 *** 1015859 Sumit Sharma *** Category *** UR ***
  2552 *** 1041138 Vishal Kirti Jain *** Category *** UR ***
  2553 *** 1030673 Girish B K *** Category *** UR ***
  2554 *** 1002088 Meenakshi Tyagi *** Category *** UR ***
  2555 *** 1030585 Hemendra Singh *** Category *** UR ***
  2556 *** 1029833 Nitesh Arora *** Category *** UR ***
  2557 *** 1019588 Ritendra Bhansali *** Category *** UR ***
  2559 *** 1015223 Sojitra Ashishkumar Popatbhai *** Category *** UR ***
  2560 *** 1022397 Mohd Faizan *** Category *** UR ***
  2562 *** 1034790 Ankit Kaushik *** Category *** UR ***
  2563 *** 1004115 Ankit Gupta *** Category *** UR ***
  2564 *** 1018334 Ravi Sureshbhai Patel *** Category *** UR ***
  2565 *** 1002261 Jagtiani Sagar Suresh *** Category *** UR ***
  2567 *** 1022902 Kallol Bhadra *** Category *** UR ***
  2568 *** 1026261 Arun Varghese *** Category *** UR ***
  2569 *** 1023855 Prithviraj Singh *** Category *** UR ***
  2570 *** 1043709 Raghu Prakash *** Category *** UR ***
  2571 *** 1027732 Ankit Syal *** Category *** UR ***
  2573 *** 1004184 Hitesh Kumar *** Category *** UR ***
  2576 *** 1007067 Smita Anand *** Category *** UR ***
  2577 *** 1042054 Ninith P N *** Category *** UR ***
  2578 *** 1012847 Chaudhari Harish K *** Category *** UR ***
  2579 *** 1027735 Ranganatha Praveen C S *** Category *** UR ***
  2580 *** 1021556 Shalini Sharma *** Category *** UR ***
  2581 *** 1006694 Ashoka Priyadarsi Jena *** Category *** UR ***
  2582 *** 1014305 Raghavendra Beshaj N *** Category *** UR ***
  2583 *** 1019231 Nutan Raj *** Category *** UR ***
  2585 *** 1001395 Amit Kumar *** Category *** UR ***
  2586 *** 1015865 Gurcharan Singh *** Category *** UR ***
  2588 *** 1023675 Sonali Susmita Nayak *** Category *** UR ***
  2589 *** 1049425 Ganpule Sushrut Mohan *** Category *** UR ***
  2590 *** 1022947 Soumya Paik *** Category *** UR ***
  2591 *** 1049588 Lokendra Gupta *** Category *** UR ***
  2592 *** 1028465 Kothari Umang Bhupendra *** Category *** UR ***
  2593 *** 1021564 Pallavi Bansal *** Category *** UR ***
  2594 *** 1025078 Sandeep Arora *** Category *** UR ***
  2595 *** 1029135 Akash Kumar Singh *** Category *** UR ***
  2598 *** 1023896 Godbole Chaitanya Achyut *** Category *** UR ***
  2600 *** 1046230 Arjun Singh Shekhawat *** Category *** UR ***
  2601 *** 1015057 Rachita Pravalina *** Category *** UR ***
  2602 *** 1016847 Arun Jacob W *** Category *** UR ***
  2603 *** 1036660 Deepak Goyal *** Category *** UR ***
  2606 *** 1032706 Shah Yash Kishore *** Category *** UR ***
  2608 *** 1026779 Prashant Kumar *** Category *** UR ***
  2609 *** 1032274 Rahul Raveendran *** Category *** UR ***
  2611 *** 1050767 Mayank Saxena *** Category *** UR ***
  2612 *** 1006273 Suneesh K *** Category *** UR ***
  2613 *** 1013604 Sapna Yadav *** Category *** UR ***
  2615 *** 1023741 Sorathiya Prashant Chhaganbhai *** Category *** UR ***
  2616 *** 1038252 Patil Sumeru Bhimrao *** Category *** UR ***
  2618 *** 1028653 Matheen Jaffer Farman R *** Category *** UR ***
  2619 *** 1008620 Baldeep Kaur Mann *** Category *** UR ***
  2620 *** 1000741 Chandana Kumari *** Category *** UR ***
  2621 *** 1035080 Jain Abhishek Prakashbhai *** Category *** UR ***
  2622 *** 1012490 Shenoy Apeksha Ashok *** Category *** UR ***
  2623 *** 1050260 Shrutee Ladha *** Category *** UR ***
  2624 *** 1012399 Heena Goyal *** Category *** UR ***
  2625 *** 1046640 Shilpa Sood *** Category *** UR ***
  2627 *** 1043202 Mahadevan Vaidyanathan *** Category *** UR ***
  2628 *** 1027102 Manju N *** Category *** UR ***
  2629 *** 1049023 Prajeesh John *** Category *** UR ***
  2630 *** 1046700 Dheeraj Vaishnav *** Category *** UR ***
  2632 *** 1011292 Tushar Jain *** Category *** UR ***
  2633 *** 1045601 Rajani Anil Kanaiyalal *** Category *** UR ***
  2634 *** 1046161 Aashim Ahuja *** Category *** UR ***
  2635 *** 1044892 Leuvenya G *** Category *** UR ***
  2637 *** 1046080 Vijay Krishnan V *** Category *** UR ***
  2638 *** 1052574 Babita Singh *** Category *** UR ***
  2639 *** 1037031 Kausik Mandal *** Category *** UR ***
  2640 *** 1043753 Ruchi Priya *** Category *** UR ***
  2641 *** 1001156 Vinin N V *** Category *** UR ***
  2642 *** 1037341 Deepti Yadav *** Category *** UR ***
  2643 *** 1025565 Jagtap Namdeo Sakharam *** Category *** UR ***
  2645 *** 1003376 Santhosh V *** Category *** UR ***
  2649 *** 1044668 Pankaj Mangal *** Category *** UR ***
  2650 *** 1026732 Sneha Sunil Dhariwal *** Category *** UR ***
  2651 *** 1041911 Maske Anil Baburao *** Category *** UR ***
  2652 *** 1032413 Bankar Sanket Subhash *** Category *** UR ***
  2653 *** 1025777 Shruti Kandoi *** Category *** UR ***
  2654 *** 1010161 Robin Gupta *** Category *** UR ***
  2655 *** 1052516 Jasani Namrata Dhananjay *** Category *** UR ***
  2656 *** 1002030 Santhosh G *** Category *** UR ***
  2658 *** 1009546 Mukul Agarwal *** Category *** UR ***
  2659 *** 1035654 Umesh Kumar Singh *** Category *** UR ***
  2663 *** 1028985 Preeti Pansari *** Category *** UR ***
  2664 *** 1008689 Palkar Ranjeet Sahebrao *** Category *** UR ***
  2665 *** 1026550 Shilpa Singal *** Category *** UR ***
  2666 *** 1043331 Rabindra Nath Chatterjee *** Category *** UR ***
  2667 *** 1035838 Manjari *** Category *** UR ***
  2671 *** 1011088 Kunal Choudhary *** Category *** UR ***
  2672 *** 1002660 Dembla Mallika Kamlesh *** Category *** UR ***
  2673 *** 1032789 Mahim Saran *** Category *** UR ***
  2676 *** 1038829 Mallya Mrinal Kishor *** Category *** UR ***
  2677 *** 1002749 Abadhesh Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  2678 *** 1017671 Abhinav Aggarwal *** Category *** UR ***
  2679 *** 1019880 Divya Gupta *** Category *** UR ***
  2683 *** 1005742 Sulagna Bhattacharjee *** Category *** UR ***
  2685 *** 1005213 Dharm Singh *** Category *** UR ***
  2686 *** 1029462 Pallavi Mishra *** Category *** UR ***
  2687 *** 1040037 Pooja Jain *** Category *** UR ***
  2688 *** 1002297 Priyanka Kumari *** Category *** UR ***
  2690 *** 1047776 Uma Rathi *** Category *** UR ***
  2691 *** 1014710 Tariq Jameel *** Category *** UR ***
  2694 *** 1051168 Daisy Karan *** Category *** UR ***
  2695 *** 1029648 Shah Ankitbhai Atulbhai *** Category *** UR ***
  2696 *** 1032916 Rajeeva Ranjan *** Category *** UR ***
  2697 *** 1006977 Manoj Goyal *** Category *** UR ***
  2698 *** 1020287 Chinmaya Kumar Panda *** Category *** UR ***
  2699 *** 1033137 Subhro Mitra *** Category *** UR ***
  2701 *** 1027828 Nikita Nair *** Category *** UR ***
  2702 *** 1006515 Vivek Sukumar *** Category *** UR ***
  2704 *** 1038186 Shahzad Alam *** Category *** UR ***
  2705 *** 1005327 Laxmi Kant Sharma *** Category *** UR ***
  2706 *** 1039805 Neha Godara *** Category *** UR ***
  2708 *** 1020273 Pawan Khandelwal *** Category *** UR ***
  2710 *** 1013061 Varghese Thomas *** Category *** UR ***
  2711 *** 1025453 Manish Pandey *** Category *** UR ***
  2712 *** 1021301 Agrawal Shaileshkumar R *** Category *** UR ***
  2713 *** 1041099 Mita Eunice Sarkar *** Category *** UR ***
  2716 *** 1045687 Radhika D *** Category *** UR ***
  2717 *** 1022858 Ankita Pandey *** Category *** UR ***
  2718 *** 1039919 J Ritchie Sharon Solomon *** Category *** UR ***
  2720 *** 1029358 Abhishek Kulkarni *** Category *** UR ***
  2721 *** 1048359 Patikl Abhinandan Chandrakant *** Category *** UR ***
  2722 *** 1032501 Aruna Das *** Category *** UR ***
  2723 *** 1014131 Esha Jafa *** Category *** UR ***
  2725 *** 1041912 Syed Tausif Ahmed *** Category *** UR ***
  2726 *** 1031415 Siddartha C R *** Category *** UR ***
  2728 *** 1050712 Hirapara Pushpendra Harilal *** Category *** UR ***
  2729 *** 1042358 Alankrita Aishwarya *** Category *** UR ***
  2732 *** 1008156 Arpit Agrawal *** Category *** UR ***
  2733 *** 1024057 Jayesh G Kamat *** Category *** UR ***
  2736 *** 1022734 Vivek Sharma *** Category *** UR ***
  2737 *** 1037929 Rukhshad M Mehta *** Category *** UR ***
  2739 *** 1037471 Nathalia Elizabeth Chacko *** Category *** UR ***
  2740 *** 1003089 Anowar Ali Mallick *** Category *** UR ***
  2742 *** 1002118 Sumit Mehta *** Category *** UR ***
  2743 *** 1001712 Kushal Gupta *** Category *** UR ***
  2745 *** 1000685 Sneh Kumar *** Category *** UR ***
  2746 *** 1003473 Thaker Rohit Anilbhai *** Category *** UR ***
  2747 *** 1001610 Siddharth Yadav *** Category *** UR ***
  2749 *** 1049120 Prabhat Kumar *** Category *** UR ***
  2750 *** 1030036 Supriya Dhar *** Category *** UR ***
  2752 *** 1042832 Kriti Pandey *** Category *** UR ***
  2754 *** 1007989 Abhilipsa Acharya *** Category *** UR ***
  2755 *** 1020205 Pokharna Ankit Ashok *** Category *** UR ***
  2756 *** 1012631 Satyapal Satiya *** Category *** UR ***
  2758 *** 1023236 Krishna Varadraj Agarkhed *** Category *** UR ***
  2759 *** 1013069 Md Murshed Alam *** Category *** UR ***
  2760 *** 1025808 Sudhesna Mohapatra *** Category *** UR ***
  2761 *** 1000632 Suruchi *** Category *** UR ***
  2762 *** 1049256 Naresh Kumar Rajpurohit *** Category *** UR ***
  2763 *** 1024513 Kumari Reena Singh *** Category *** UR ***
  2764 *** 1041224 Bodhisattva Bose *** Category *** UR ***
  2765 *** 1002545 Vidya Muraleedharan *** Category *** UR ***
  2766 *** 1031643 Prajeesh M Nambiar *** Category *** UR ***
  2768 *** 1016287 Sonika Holani *** Category *** UR ***
  2769 *** 1023356 Soumyendu Ghosh *** Category *** UR ***
  2770 *** 1042021 Dibyajyoti Karmakar *** Category *** UR ***
  2772 *** 1046598 Meenakshi Sundaram A *** Category *** UR ***
  2774 *** 1016729 Mukkirwar Yashashri Omprakash *** Category *** UR ***
  2775 *** 1022552 Tamewar Avinash Ramrao *** Category *** UR ***
  2778 *** 1021145 Sanjul Dandona *** Category *** UR ***
  2779 *** 1044674 Debasis Mishra *** Category *** UR ***
  2780 *** 1047487 Mubarkunnisa M Abbas Tonse *** Category *** UR ***
  2781 *** 1008715 Ramandeep Kaur *** Category *** UR ***
  2785 *** 1009138 Subhojit Das *** Category *** UR ***
  2786 *** 1048306 Taruna Singh *** Category *** UR ***
  2787 *** 1015090 Alok Kumar Pandey *** Category *** UR ***
  2788 *** 1025465 Devi Singh Dhankhar *** Category *** UR ***
  2789 *** 1011748 Bhojani Jatin Amrutlal *** Category *** UR ***
  2790 *** 1037024 Vikash Gupta *** Category *** UR ***
  2791 *** 1016138 Pooja *** Category *** UR ***
  2792 *** 1014887 Karthik Surendran *** Category *** UR ***
  2794 *** 1005416 Manveen Kaur Bhussar *** Category *** UR ***
  2795 *** 1010063 Ritika Singh *** Category *** UR ***
  2798 *** 1014914 Alok Tripathi *** Category *** UR ***
  2799 *** 1002927 Kapasi Sabera Shabbir *** Category *** UR ***
  2800 *** 1004560 Jain Anjali Naresh *** Category *** UR ***
  2801 *** 1044201 Niladri Roy *** Category *** UR ***
  2802 *** 1040151 Shekhar Babu *** Category *** UR ***
  2803 *** 1040723 Amit Agrawal *** Category *** UR ***
  2804 *** 1036238 Sandeep P K *** Category *** UR ***
  2805 *** 1046808 Nitin Ahuja *** Category *** UR ***
  2806 *** 1019856 Jayaprakash K *** Category *** UR ***
  2807 *** 1030075 Deeksha Bindal *** Category *** UR ***
  2808 *** 1031820 Manish Joseph Mathew *** Category *** UR ***
  2809 *** 1016711 Qazi Kavsar Hadiya Abdul Aleem *** Category *** UR ***
  2810 *** 1003869 Gautham Shetty *** Category *** UR ***
  2811 *** 1022761 Nikhil Nair *** Category *** UR ***
  2812 *** 1017343 Ashish Saxena *** Category *** UR ***
  2813 *** 1024541 V Rama *** Category *** UR ***
  2814 *** 1020349 Harnoor Bajwa *** Category *** UR ***
  2815 *** 1006528 Dhabalia Nimit Bharat *** Category *** UR ***
  2816 *** 1008711 Sulekha Saxena *** Category *** UR ***
  2817 *** 1015474 Rashmi Ravindra Shalagar *** Category *** UR ***
  2818 *** 1047270 Pratik Suresh Tibdewal *** Category *** UR ***
  2819 *** 1032431 Swati Kapoor *** Category *** UR ***
  2820 *** 1018848 Jamaluddin *** Category *** UR ***
  2822 *** 1015580 Dushyant Upadhyay *** Category *** UR ***
  2823 *** 1036890 Shilpa *** Category *** UR ***
  2824 *** 1027017 Sanjay Pankaj Deshpande *** Category *** UR ***
  2826 *** 1001136 Tapdiya Rita Balaprasad *** Category *** UR ***
  2827 *** 1029829 Md Hasan Iqbal *** Category *** UR ***
  2828 *** 1036433 Anu Alex *** Category *** UR ***
  2829 *** 1025231 Pooja Srivastava *** Category *** UR ***
  2832 *** 1022908 Mukhilesh R *** Category *** UR ***
  2833 *** 1050583 Tarun Sharma *** Category *** UR ***
  2835 *** 1043845 Ashish Kumar *** Category *** UR ***
  2837 *** 1041227 Monika Saini *** Category *** UR ***
  2838 *** 1038381 Seema Kumari *** Category *** UR ***
  2839 *** 1000566 Latika Phogat *** Category *** UR ***
  2840 *** 1032836 Bansal Ashank Rajkumar *** Category *** UR ***
  2841 *** 1021677 Mundada Ashishkumar B *** Category *** UR ***
  2843 *** 1022157 Swarnima Gupta *** Category *** UR ***
  2845 *** 1015131 Maya Mathur *** Category *** UR ***
  2846 *** 1019139 Mahesh Chandra Tripathi *** Category *** UR ***
  2847 *** 1011086 Imran Pathan *** Category *** UR ***
  2849 *** 1031892 Prashob Mohan *** Category *** UR ***
  2850 *** 1012972 Rohit Bharti *** Category *** UR ***
  2852 *** 1037391 Shailesh Suresh Chhajed *** Category *** UR ***
  2854 *** 1000555 Sahil Goel *** Category *** UR ***
  2855 *** 1012252 Patel Rushik Bhupendrabhai *** Category *** UR ***
  2858 *** 1012576 Mallika Jain *** Category *** UR ***
  2860 *** 1035895 Ismailkhan M *** Category *** UR ***
  2861 *** 1012448 Gupta Prasheelkumar P *** Category *** UR ***
  2862 *** 1049805 Srinidhi M *** Category *** UR ***
  2864 *** 1013259 Kaustuv Das Biswas *** Category *** UR ***
  2866 *** 1046725 Sachin Kumar Jain *** Category *** UR ***
  2867 *** 1051813 Jagdeep Jain *** Category *** UR ***
  2868 *** 1034192 Arathi Choudhary *** Category *** UR ***
  2871 *** 1025024 Lathiya Rameshkumar T *** Category *** UR ***
  2872 *** 1047350 Adithya Udupa K *** Category *** UR ***
  2873 *** 1007998 Nandish B *** Category *** UR ***
  2875 *** 1009084 Varun Kumar Aggarwal *** Category *** UR ***
  2877 *** 1046280 Manisha Dadhich *** Category *** UR ***
  2878 *** 1020715 Govind Singh Rajawat *** Category *** UR ***
  2879 *** 1028914 Pednekar Greesha Suresh *** Category *** UR ***
  2882 *** 1017670 Jogdand Anuradha Kalyan *** Category *** UR ***
  2883 *** 1033386 Akriti Khare *** Category *** UR ***
  2884 *** 1003748 Abhishek Gupta *** Category *** UR ***
  2885 *** 1029487 Priyanker Mondal *** Category *** UR ***
  2886 *** 1019717 Bhavsar Suketu Rajnikant *** Category *** UR ***
  2887 *** 1043982 Aditya Pratap Singh Sengar *** Category *** UR ***
  2888 *** 1041503 Kulkarni Advait Prakash *** Category *** UR ***
  2889 *** 1026594 Ravikumar Bellubbi *** Category *** UR ***
  2890 *** 1009347 Hima Mathews P *** Category *** UR ***
  2895 *** 1037382 Neha Gupta *** Category *** UR ***
  2897 *** 1010573 Pratima Kumari *** Category *** UR ***
  2898 *** 1049728 Chandra Shekhar Pandey *** Category *** UR ***
  2899 *** 1027370 Gunjan Varshney *** Category *** UR ***
  2901 *** 1012037 Soubhagya Ranjan Tripathy *** Category *** UR ***
  2902 *** 1046004 Krishanu Banik *** Category *** UR ***
  2903 *** 1015160 Rajan Palui *** Category *** UR ***
  2906 *** 1004236 Rohit Prasad *** Category *** UR ***
  2907 *** 1030897 Durgesh Kumar Tripathi *** Category *** UR ***
  2909 *** 1044466 Naveen Kumar Ailawadi *** Category *** UR ***
  2911 *** 1014641 Mohit Goyal *** Category *** UR ***
  2912 *** 1048298 Deepti *** Category *** UR ***
  2913 *** 1026064 Sukhtej Sahni *** Category *** UR ***
  2914 *** 1031186 Vineeth Dineshan *** Category *** UR ***
  2916 *** 1009153 Parmekar Mahadev A Suviraj V *** Category *** UR ***
  2918 *** 1002342 Rahevar Aniruddhsinh P *** Category *** UR ***
  2920 *** 1040968 Saptarshi Mukherjee *** Category *** UR ***
  2921 *** 1001352 Balagopal Kurup S *** Category *** UR ***
  2922 *** 1040258 Debasish Ghosh *** Category *** UR ***
  2923 *** 1001864 Raghavendra L *** Category *** UR ***
  2924 *** 1016628 Hari Krishnan K N *** Category *** UR ***
  2925 *** 1031323 Sandip Kumar Barik *** Category *** UR ***
  2927 *** 1044272 Souvik Barman *** Category *** UR ***
  2929 *** 1016833 Nisanth Rajan *** Category *** UR ***
  2930 *** 1041725 Sunil N *** Category *** UR ***
  2931 *** 1005046 Mohammad Kashif *** Category *** UR ***
  2932 *** 1038729 Mandavia Divyesh Rasiklal *** Category *** UR ***
  2933 *** 1006813 Diptirekha Satapathy *** Category *** UR ***
  2934 *** 1034600 John Varghese Thoppil *** Category *** UR ***
  2935 *** 1034122 Vidhya Annapoorni C S *** Category *** UR ***
  2937 *** 1035685 Shomes Mozumder *** Category *** UR ***
  2939 *** 1037032 Ganesh Kini K *** Category *** UR ***
  2941 *** 1034932 Asif Siddiqui *** Category *** UR ***
  2942 *** 1042101 Nimish Danial *** Category *** UR ***
  2944 *** 1025560 Sandeep Pradhan *** Category *** UR ***
  2950 *** 1003355 Shirale Satyajeet Pandurang *** Category *** UR ***
  2952 *** 1017113 Dipankar Pal *** Category *** UR ***
  2954 *** 1037649 Pitamber Behuria *** Category *** UR ***
  2956 *** 1023837 Dipanjan Majumder *** Category *** UR ***
  2957 *** 1030676 Subrata Kumar Sahu *** Category *** UR ***
  2958 *** 1025598 Navdeep Singh *** Category *** UR ***
  2959 *** 1009853 Zanwar Gajanan Jaiprakash *** Category *** UR ***
  2960 *** 1004398 Apoorv Goel *** Category *** UR ***
  2962 *** 1011501 Wagh Pooja Arun *** Category *** UR ***
  2963 *** 1049346 Arpan Kumar Dey *** Category *** UR ***
  2964 *** 1032403 Sabale Umesh Suresh *** Category *** UR ***
  2965 *** 1029787 Vachan S Hukkeri *** Category *** UR ***
  2968 *** 1049502 Ravi Garg *** Category *** UR ***
  2969 *** 1051915 Kumar Rohit *** Category *** UR ***
  2970 *** 1050394 Avishek Bagchi *** Category *** UR ***
  2972 *** 1002394 Vineet Mishra *** Category *** UR ***
  2974 *** 1039160 Seema Kumari K *** Category *** UR ***
  2976 *** 1047337 Deshmukh Chaitali Venkatrao *** Category *** UR ***
  2977 *** 1027617 Aroosh T P *** Category *** UR ***
  2978 *** 1033497 Ravi Kerur *** Category *** UR ***
  2979 *** 1028514 Joneetha Jones *** Category *** UR ***
  2981 *** 1025783 Shriram Vaidya *** Category *** UR ***
  2982 *** 1027633 Shalu Priyanka Sunil *** Category *** UR ***
  2983 *** 1022476 Akhil Pratap Singh *** Category *** UR ***
  2984 *** 1001448 Tripti Kaur *** Category *** UR ***
  2985 *** 1048720 Arora Himanshu Rajendrakumar *** Category *** UR ***
  2986 *** 1052615 Vargheseanu Thomas *** Category *** UR ***
  2989 *** 1046668 Arun Pandey *** Category *** UR ***
  2990 *** 1016247 Deepika Mishra *** Category *** UR ***
  2991 *** 1007966 Shaikh Mohd Ilyas Mohd Mustafa *** Category *** UR ***
  2992 *** 1027726 Shynu R *** Category *** UR ***
  2994 *** 1037722 Pangam Harshada Vijay *** Category *** UR ***
  2995 *** 1044352 Agrawal Gaurav Nandkishore *** Category *** UR ***
  2996 *** 1009365 Vijay Kumar Agarwal *** Category *** UR ***
  2997 *** 1000580 Megha Sharma *** Category *** UR ***
  2999 *** 1047770 Ankita Srivastava *** Category *** UR ***
  3001 *** 1025664 Pooja Tiwari *** Category *** UR ***
  3002 *** 1010603 Rakesh Kumar Gupta *** Category *** UR ***
  3004 *** 1047938 Ananta Gupta *** Category *** UR ***
  3005 *** 1006591 Pooja Aneja *** Category *** UR ***
  3007 *** 1008106 Nimmy Jose *** Category *** UR ***
  3009 *** 1035679 Dileep Kumar Singh Rathor *** Category *** UR ***
  3010 *** 1017545 Maheshwari Dheeraj Arun *** Category *** UR ***
  3011 *** 1000433 Supriya Ulhas Patil *** Category *** UR ***
  3012 *** 1037035 Desai Alpesh Rameshbhai *** Category *** UR ***
  3013 *** 1018250 Joshi Dhaiirya Dilip *** Category *** UR ***
  3014 *** 1033905 Govind Singh *** Category *** UR ***
  3015 *** 1039042 Dalave Kalyan Tulshiram *** Category *** UR ***
  3016 *** 1028629 Rajesh M G *** Category *** UR ***
  3017 *** 1001566 Sonia Hasija *** Category *** UR ***
  3018 *** 1031347 Anupam Patra *** Category *** UR ***
  3019 *** 1027822 Mane Akhil Sarjerao *** Category *** UR ***
  3020 *** 1026356 Kamlesh Kumar *** Category *** UR ***
  3021 *** 1022520 Shikha Garg *** Category *** UR ***
  3022 *** 1015626 Neha Rani *** Category *** UR ***
  3023 *** 1038148 Surjyaprakash S Choudhaury *** Category *** UR ***
  3025 *** 1044743 Nasir Equbal Nizami *** Category *** UR ***
  3026 *** 1007775 Amit Sharma *** Category *** UR ***
  3028 *** 1017514 Yatendra Kumar Gupta *** Category *** UR ***
  3029 *** 1009143 Zandz Bously *** Category *** UR ***
  3030 *** 1046660 M Anilkumar *** Category *** UR ***
  3031 *** 1008328 Deepak Kumar Garg *** Category *** UR ***
  3032 *** 1040642 Merina Mandal *** Category *** UR ***
  3033 *** 1008168 Rohit Kumar *** Category *** UR ***
  3034 *** 1011606 Kadhao Avishkar Vishnuji *** Category *** UR ***
  3035 *** 1009062 Raghu C *** Category *** UR ***
  3036 *** 1023274 Debasish Chatterjee *** Category *** UR ***
  3037 *** 1002982 Koushik Pramanik *** Category *** UR ***
  3038 *** 1001745 Bhawna Arora *** Category *** UR ***
  3039 *** 1013086 Pralay Shankar Ghosh *** Category *** UR ***
  3040 *** 1009862 Sowmya Raja *** Category *** UR ***
  3043 *** 1047979 Poulomi Biswas *** Category *** UR ***
  3044 *** 1029989 Mahavir Kumar Tadaiya *** Category *** UR ***
  3045 *** 1037725 Goldendeep Singh *** Category *** UR ***
  3046 *** 1039857 Shah Bhavin Pradipbhai *** Category *** UR ***
  3047 *** 1008470 Mahalangikar Raman Ashok *** Category *** UR ***
  3048 *** 1006896 Ravish Kumar Chhabra *** Category *** UR ***
  3050 *** 1040456 Prasadini Guru *** Category *** UR ***
  3051 *** 1025013 Safikul Haque *** Category *** UR ***
  3052 *** 1004970 Arindam Basu *** Category *** UR ***
  3054 *** 1012219 Amit Kumar *** Category *** UR ***
  3055 *** 1040815 John K Thomas *** Category *** UR ***
  3057 *** 1030378 Sumantra Sarathi Banerjee *** Category *** UR ***
  3059 *** 1049289 Deepti *** Category *** UR ***
  3062 *** 1018855 Sweta Sheth *** Category *** UR ***
  3063 *** 1026722 Khare Shweta S *** Category *** UR ***
  3065 *** 1004940 Suryaprakash Mishra *** Category *** UR ***
  3066 *** 1005609 Leenu Gupta *** Category *** UR ***
  3067 *** 1028448 Tejas N Kulkarni *** Category *** UR ***
  3068 *** 1047612 Chandni Kansal *** Category *** UR ***
  3069 *** 1025577 Rachana Narayan Bagrodia *** Category *** UR ***
  3070 *** 1015083 Bagdia Sukhant Suresh *** Category *** UR ***
  3071 *** 1009097 Somjit Chatterjee *** Category *** UR ***
  3072 *** 1039483 Nafisa Parveen *** Category *** UR ***
  3073 *** 1014741 Manjari Bhuwan *** Category *** UR ***
  3074 *** 1033792 Archana Jha *** Category *** UR ***
  3075 *** 1004668 Pankaj Shivhare *** Category *** UR ***
  3076 *** 1048914 Shanti Vijay Mishra *** Category *** UR ***
  3077 *** 1035032 Arpit Porwal *** Category *** UR ***
  3078 *** 1034245 Chithra Revi *** Category *** UR ***
  3081 *** 1048917 Suja Ann Ranji *** Category *** UR ***
  3082 *** 1046300 Jain Amit Bhurmal *** Category *** UR ***
  3083 *** 1045309 Sumit Kumar *** Category *** UR ***
  3084 *** 1021154 Manjunatha L *** Category *** UR ***
  3087 *** 1047620 Vikas Kumar *** Category *** UR ***
  3088 *** 1015151 Aswini L *** Category *** UR ***
  3089 *** 1013478 Ram Prasad Saha *** Category *** UR ***
  3090 *** 1012945 Firoz P A *** Category *** UR ***
  3091 *** 1025350 Priyanka Sehgal *** Category *** UR ***
  3092 *** 1031855 Iyer Aparna Sundaresan *** Category *** UR ***
  3094 *** 1040248 Amandeep Kaur *** Category *** UR ***
  3095 *** 1049773 Sangam Singh *** Category *** UR ***
  3096 *** 1007863 Pooja Tyagi *** Category *** UR ***
  3097 *** 1017189 Vignesh Kumar S *** Category *** UR ***
  3098 *** 1033357 Jain Sachin Ramesh *** Category *** UR ***
  3099 *** 1031436 Md Hedayatullah *** Category *** UR ***
  3101 *** 1012550 Sumeet Pathania *** Category *** UR ***
  3102 *** 1006953 Kaushik Manna *** Category *** UR ***
  3103 *** 1008558 Parvesh Batra *** Category *** UR ***
  3104 *** 1033086 Archana Lakshman *** Category *** UR ***
  3105 *** 1018757 D Souza Enrica Christine *** Category *** UR ***
  3106 *** 1025436 Monika Shukla *** Category *** UR ***
  3107 *** 1037451 Ashish Tyagi *** Category *** UR ***
  3109 *** 1010951 Namrata S Urs *** Category *** UR ***
  3110 *** 1035877 Suvarna P Reddy *** Category *** UR ***
  3111 *** 1028227 Sheenam Sharma *** Category *** UR ***
  3112 *** 1032475 Ratan Sarkar *** Category *** UR ***
  3113 *** 1029053 Shreosee Roy *** Category *** UR ***
  3117 *** 1031437 Gaurav Agrawal *** Category *** UR ***
  3118 *** 1011939 Nikhil Govil *** Category *** UR ***
  3119 *** 1009895 Umang Agarwal *** Category *** UR ***
  3120 *** 1019029 Vidit Gupta *** Category *** UR ***
  3123 *** 1037182 Kumar Prashant *** Category *** UR ***
  3126 *** 1034592 Govind Narayan Sharma *** Category *** UR ***
  3127 *** 1052579 Shikha Soni *** Category *** UR ***
  3128 *** 1013148 Shah Dhaval Maheshbhai *** Category *** UR ***
  3129 *** 1047317 Pipalia Harshad Kalyanji *** Category *** UR ***
  3130 *** 1005433 Bindumadhav Yendigeri *** Category *** UR ***
  3131 *** 1018437 Ved Prakash Pandey *** Category *** UR ***
  3132 *** 1014145 Khot Balaso Hanama *** Category *** UR ***
  3134 *** 1051543 Arihant Jain *** Category *** UR ***
  3135 *** 1003562 Padmavathy V *** Category *** UR ***
  3136 *** 1051052 Jadeja Neville Mahendra *** Category *** UR ***
  3138 *** 1015453 Surya Kumar Bera *** Category *** UR ***
  3139 *** 1038055 Sudipta Ghosh *** Category *** UR ***
  3140 *** 1021308 Rohit Keshari *** Category *** UR ***
  3141 *** 1038722 Kunal Kumar Singh *** Category *** UR ***
  3143 *** 1016062 Pavithra P Rao *** Category *** UR ***
  3144 *** 1017678 Adarsh C *** Category *** UR ***
  3145 *** 1002736 Ankur Setia *** Category *** UR ***
  3148 *** 1009472 Deepika Agarwal *** Category *** UR ***
  3149 *** 1047730 Neelkamal *** Category *** UR ***
  3150 *** 1004607 Roopa Agrawal *** Category *** UR ***
  3154 *** 1007576 Neetu Shree *** Category *** UR ***
  3156 *** 1043808 Chandra Shekar M *** Category *** UR ***
  3158 *** 1019285 Saurabh Bhandge *** Category *** UR ***
  3159 *** 1045324 Sourav Das *** Category *** UR ***
  3160 *** 1046379 Ritwik Ganguli *** Category *** UR ***
  3161 *** 1008988 Ashish Tomar *** Category *** UR ***
  3167 *** 1051490 Kulkarni Sridhar Rameshbabu *** Category *** UR ***
  3168 *** 1015351 Shilpa Prabhu *** Category *** UR ***
  3169 *** 1038297 Nachankar Ankita Anil *** Category *** UR ***
  3170 *** 1051545 Priyanka Bagai *** Category *** UR ***
  3171 *** 1038090 Debasish Panda *** Category *** UR ***
  3174 *** 1043297 Dhananjay Saxena *** Category *** UR ***
  3175 *** 1015315 Suman S *** Category *** UR ***
  3176 *** 1000715 Pamnani Dirgha Harilal *** Category *** UR ***
  3177 *** 1048799 Kulkarni Swapnil Satish *** Category *** UR ***
  3179 *** 1007038 Lini Ann Jose *** Category *** UR ***
  3180 *** 1033620 Indranil Das *** Category *** UR ***
  3181 *** 1035564 Arun M G *** Category *** UR ***
  3185 *** 1020308 Gopesh Panwar *** Category *** UR ***
  3187 *** 1041878 Thripthi Rai K *** Category *** UR ***
  3188 *** 1031858 Manjari Mittal *** Category *** UR ***
  3189 *** 1047302 Jain Kalpesh Prakashchandra *** Category *** UR ***
  3191 *** 1014701 Goswami Pratibha Ramesh *** Category *** UR ***
  3192 *** 1015291 Urvi A Shah *** Category *** UR ***
  3193 *** 1047387 Rajarshi Bhadra *** Category *** UR ***
  3194 *** 1017750 Sandhya S *** Category *** UR ***
  3195 *** 1011441 Balasubramanian S *** Category *** UR ***
  3197 *** 1043451 Manali Sinharay *** Category *** UR ***
  3200 *** 1026911 Chaitanya Namdeo *** Category *** UR ***
  3202 *** 1005138 Dhope Sheetal Janardan *** Category *** UR ***
  3203 *** 1040713 Shanu Agrawal *** Category *** UR ***
  3204 *** 1012194 Praneet Kahlon *** Category *** UR ***
  3205 *** 1012156 Sen Bhavika Madan Mohan *** Category *** UR ***
  3208 *** 1002332 Nidhi Rani Gupta *** Category *** UR ***
  3209 *** 1036798 Saiyyad Riyaz Anwar *** Category *** UR ***
  3210 *** 1021800 Ramsunder Sharma *** Category *** UR ***
  3211 *** 1031884 Shaikh Minhaj Sadique *** Category *** UR ***
  3213 *** 1009510 Mohit Vashisth *** Category *** UR ***
  3214 *** 1026543 Ashima Jain *** Category *** UR ***
  3215 *** 1026546 Vijeta Khandelwal *** Category *** UR ***
  3216 *** 1006248 Sharad Kumar Mishra *** Category *** UR ***
  3218 *** 1024348 Swaminathan V *** Category *** UR ***
  3225 *** 1015535 Pallavi Ravindra Baliga *** Category *** UR ***
  3227 *** 1029626 Paul J Alapatt *** Category *** UR ***
  3228 *** 1006238 Deshmukh Vikrant Vaijanath *** Category *** UR ***
  3229 *** 1036408 Gupta Adit Ajay *** Category *** UR ***
  3231 *** 1047835 Neha Agarwal *** Category *** UR ***
  3232 *** 1011945 Gourishankar Reddy M *** Category *** UR ***
  3235 *** 1033510 Shah Dipam Janak *** Category *** UR ***
  3236 *** 1033460 Shweta Anand *** Category *** UR ***
  3237 *** 1032268 Seema Surana *** Category *** UR ***
  3239 *** 1024696 Poonam Gupta *** Category *** UR ***
  3241 *** 1011169 Tirthankar Gayen *** Category *** UR ***
  3243 *** 1031289 Aravind Kumar *** Category *** UR ***
  3244 *** 1048811 Sumit Pal Singh Chawla *** Category *** UR ***
  3245 *** 1019121 Ashish Kumar Khetan *** Category *** UR ***
  3246 *** 1029999 Sidhant Singh *** Category *** UR ***
  3247 *** 1051201 Singh Rohini Vivekanand *** Category *** UR ***
  3249 *** 1005180 Supari Divya *** Category *** UR ***
  3250 *** 1012151 Anto George *** Category *** UR ***
  3251 *** 1006860 Sara Elizebeth Thomas *** Category *** UR ***
  3253 *** 1045680 Kislaya Rakesh *** Category *** UR ***
  3254 *** 1052174 Binny Dua *** Category *** UR ***
  3255 *** 1015686 Shivanagouda *** Category *** UR ***
  3257 *** 1020145 Kunal Krishna *** Category *** UR ***
  3259 *** 1032304 Harish Prasad Br *** Category *** UR ***
  3260 *** 1038021 Sougata Mahanty *** Category *** UR ***
  3261 *** 1012868 Chandrashekhar Channappanavar *** Category *** UR ***
  3264 *** 1021827 Chaudhari Prachi Sanjay *** Category *** UR ***
  3265 *** 1015446 Arvind Thakuriya *** Category *** UR ***
  3267 *** 1024221 Suhas P *** Category *** UR ***
  3268 *** 1002562 Harisuthan T *** Category *** UR ***
  3271 *** 1010693 Charu Jora *** Category *** UR ***
  3272 *** 1035136 Vipin Gupta *** Category *** UR ***
  3273 *** 1006793 Reena Kumari Sharma *** Category *** UR ***
  3274 *** 1007756 Biswaranjan Nayak *** Category *** UR ***
  3275 *** 1025512 Arun Kumar Kedia *** Category *** UR ***
  3276 *** 1031333 Subhash Chandra Jha *** Category *** UR ***
  3279 *** 1042546 Nagendra A V *** Category *** UR ***
  3284 *** 1034929 Sananda Koley *** Category *** UR ***
  3285 *** 1011097 Ankit Bansal *** Category *** UR ***
  3286 *** 1051032 Asha Ranjan *** Category *** UR ***
  3287 *** 1045530 Shagun Sachdeva *** Category *** UR ***
  3288 *** 1050939 Amit Goyal *** Category *** UR ***
  3291 *** 1042776 Vidya Narayan *** Category *** UR ***
  3292 *** 1017957 Gaurav Sharma *** Category *** UR ***
  3293 *** 1034855 Varun Kumar *** Category *** UR ***
  3294 *** 1042306 Kirti Ranjan Mohanty *** Category *** UR ***
  3296 *** 1024555 Mahantesh S Mudakanagoudar *** Category *** UR ***
  3297 *** 1011417 Deepti Vishwanathan *** Category *** UR ***
  3298 *** 1018273 Dipak Gupta *** Category *** UR ***
  3299 *** 1004290 Atreyi Chakraborty *** Category *** UR ***
  3303 *** 1025085 Farah Shirin Khan *** Category *** UR ***
  3304 *** 1047139 Lavanya Bt *** Category *** UR ***
  3305 *** 1028616 Nimmi A Jose *** Category *** UR ***
  3308 *** 1004872 Sujita Achyutanand Panickar *** Category *** UR ***
  3309 *** 1050543 Meenakshi Lallar *** Category *** UR ***
  3310 *** 1027274 Aditya Kumar Pathak *** Category *** UR ***
  3312 *** 1023071 K Ravi Rao *** Category *** UR ***
  3313 *** 1005203 Sumanta Chatterjee *** Category *** UR ***
  3314 *** 1005456 Kakade Vikram Shivaji *** Category *** UR ***
  3317 *** 1042596 Anjul Agarwal *** Category *** UR ***
  3319 *** 1043177 Rashmi Prasannan *** Category *** UR ***
  3320 *** 1006427 Nripesh Sadasukhi *** Category *** UR ***
  3321 *** 1040946 Bharath Kumar Bhat *** Category *** UR ***
  3322 *** 1039775 Shah Pathik Kirtikumar *** Category *** UR ***
  3324 *** 1040610 Arvind Kumar Misra *** Category *** UR ***
  3325 *** 1024538 Nandini Thakur *** Category *** UR ***
  3326 *** 1020881 Souraw Singh Parmar *** Category *** UR ***
  3327 *** 1047883 Saumya Singh *** Category *** UR ***
  3328 *** 1042613 Subhadeep Mondal *** Category *** UR ***
  3329 *** 1018753 Jayaprakash J *** Category *** UR ***
  3332 *** 1051149 Gauri Arun Shingate *** Category *** UR ***
  3335 *** 1038983 Swetabh Purohit *** Category *** UR ***
  3336 *** 1022605 Dsouza Kevin Geoffrey *** Category *** UR ***
  3338 *** 1041306 Shivaraj T N *** Category *** UR ***
  3339 *** 1038607 Dembla Tina Shivkumar *** Category *** UR ***
  3340 *** 1046973 Amit Singla *** Category *** UR ***
  3342 *** 1022452 Nida Mustufa Siddiquee *** Category *** UR ***
  3343 *** 1028797 Pabitra Roy *** Category *** UR ***
  3344 *** 1023762 Divya Srivastava *** Category *** UR ***
  3347 *** 1023851 Kumari Mitu *** Category *** UR ***
  3348 *** 1040870 Ravi Kant *** Category *** UR ***
  3350 *** 1023779 Krishnendu Halder *** Category *** UR ***
  3352 *** 1001975 Jillawar Nikhil Jayprakash *** Category *** UR ***
  3353 *** 1050819 Kailas Mirche *** Category *** UR ***
  3355 *** 1048898 Gerald Johnson *** Category *** UR ***
  3358 *** 1003314 Vishal Bhandari *** Category *** UR ***
  3359 *** 1027718 Shah Viral Subhashchandra *** Category *** UR ***
  3360 *** 1000756 Prabhpreet Kaur *** Category *** UR ***
  3364 *** 1013953 Roumi Ghosh *** Category *** UR ***
  3365 *** 1015441 Ron Johny *** Category *** UR ***
  3367 *** 1012000 Vandana Agrawal *** Category *** UR ***
  3368 *** 1031379 Rakesh S Nair *** Category *** UR ***
  3370 *** 1013621 Rajesh Gantayat *** Category *** UR ***
  3371 *** 1015111 Gajanan *** Category *** UR ***
  3374 *** 1027377 Tarun Kumar Jain *** Category *** UR ***
  3375 *** 1009629 Roshan *** Category *** UR ***
  3376 *** 1032356 Rode Supriya Ramchandra *** Category *** UR ***
  3377 *** 1021093 Tanawade Prasad Kashinath *** Category *** UR ***
  3378 *** 1028306 Aditi Dewan *** Category *** UR ***
  3380 *** 1034124 Karthick V *** Category *** UR ***
  3381 *** 1034975 Sushil Ojha *** Category *** UR ***
  3382 *** 1044242 Vidhya S *** Category *** UR ***
  3383 *** 1040882 Siddharth L *** Category *** UR ***
  3384 *** 1034071 Rajeev Kumar Nishad *** Category *** UR ***
  3386 *** 1018854 Neetu Paliwal *** Category *** UR ***
  3387 *** 1048402 Kapil *** Category *** UR ***
  3388 *** 1044836 Ramesh Patil *** Category *** UR ***
  3392 *** 1001409 Nirbhaibir Singh *** Category *** UR ***
  3394 *** 1012901 Satasia Nirav Bhikhalal *** Category *** UR ***
  3395 *** 1015823 Dalasaniya Vimalkumar Babulal *** Category *** UR ***
  3396 *** 1010400 Reema Jain *** Category *** UR ***
  3397 *** 1031272 Sahana S *** Category *** UR ***
  3398 *** 1016035 Patil Bhushan Subhash *** Category *** UR ***
  3399 *** 1004748 Lavkush *** Category *** UR ***
  3400 *** 1016858 Gaurav Gambhir *** Category *** UR ***
  3401 *** 1033621 Somnath Roy *** Category *** UR ***
  3402 *** 1041691 Gauravgoel *** Category *** UR ***
  3403 *** 1036861 Pathade Sharad Balu *** Category *** UR ***
  3404 *** 1026989 Praveen Kumar Thakur *** Category *** UR ***
  3405 *** 1032193 Vaidya Yashkumar Vijaybhai *** Category *** UR ***
  3407 *** 1036395 Deeksha Elwadhi *** Category *** UR ***
  3408 *** 1046534 Namita Pandey *** Category *** UR ***
  3409 *** 1024573 Revathy V *** Category *** UR ***
  3411 *** 1015563 Rabade Nikhil Rajendra *** Category *** UR ***
  3412 *** 1036211 Modi Malav Anand *** Category *** UR ***
  3413 *** 1043369 Kumari Sweta *** Category *** UR ***
  3415 *** 1017374 Monika Jain *** Category *** UR ***
  3417 *** 1049729 Lalit Kiran Saini *** Category *** UR ***
  3419 *** 1037260 Ashwini Rani M *** Category *** UR ***
  3420 *** 1018997 Arjun Bijali *** Category *** UR ***
  3423 *** 1034650 K Padmavathi *** Category *** UR ***
  3426 *** 1001380 Mahesh V Kattimani *** Category *** UR ***
  3428 *** 1014899 Debasis Pradhan *** Category *** UR ***
  3429 *** 1002150 Patil Amruta Ashok *** Category *** UR ***
  3430 *** 1003977 Shruthi H S *** Category *** UR ***
  3431 *** 1049643 Bapat Aarati Anil *** Category *** UR ***
  3432 *** 1018733 Maneesh Kumar Singh *** Category *** UR ***
  3434 *** 1025546 Sanjay Chugh *** Category *** UR ***
  3435 *** 1032632 Urmi Sanyal *** Category *** UR ***
  3436 *** 1027060 Swati Sharma *** Category *** UR ***
  3439 *** 1019565 Angshuman Jana *** Category *** UR ***
  3442 *** 1045884 Salunkhe Rajakiran Arjun *** Category *** UR ***
  3444 *** 1013671 Siddharth Vashistha *** Category *** UR ***
  3445 *** 1035809 Sonal Mundra *** Category *** UR ***
  3448 *** 1023321 Parekh Shivam Bipin *** Category *** UR ***
  3450 *** 1045736 Sathe Anuja Anand *** Category *** UR ***
  3451 *** 1049704 Pradeep Kumar Thapa *** Category *** UR ***
  3452 *** 1014854 Prasenjit Baliarsingh *** Category *** UR ***
  3454 *** 1014343 Swati Gupta *** Category *** UR ***
  3456 *** 1000997 Shivanand Pujar *** Category *** UR ***
  3459 *** 1003526 Trivedi Chinmay Kiritkumar *** Category *** UR ***
  3460 *** 1013098 Gouri Mukherjee Mukhopadhyay *** Category *** UR ***
  3462 *** 1018209 Sarah Grace Priyadarshini *** Category *** UR ***
  3464 *** 1038143 Arghya Dutta *** Category *** UR ***
  3465 *** 1025509 Krishnan V *** Category *** UR ***
  3466 *** 1004585 Neethu Jacob *** Category *** UR ***
  3467 *** 1024741 Aradhana Gupta *** Category *** UR ***
  3468 *** 1001036 Raman Piplani *** Category *** UR ***
  3469 *** 1037336 Dipankar Bera *** Category *** UR ***
  3470 *** 1011563 K Anupama *** Category *** UR ***
  3471 *** 1022661 Navneet Agarwal *** Category *** UR ***
  3472 *** 1041055 Priyabrata Das *** Category *** UR ***
  3473 *** 1023118 Monika Vijayvargiya *** Category *** UR ***
  3474 *** 1030881 Sonam Karan *** Category *** UR ***
  3475 *** 1031191 Krishnadas Somasekharan Nair *** Category *** UR ***
  3476 *** 1030682 Abhijeet *** Category *** UR ***
  3477 *** 1037009 Mohita Singal *** Category *** UR ***
  3478 *** 1017178 Bijith E V *** Category *** UR ***
  3480 *** 1050667 Amruta Anil Pandit *** Category *** UR ***
  3481 *** 1048058 Anupam Das *** Category *** UR ***
  3482 *** 1020693 Jimmy Pathak *** Category *** UR ***
  3483 *** 1012997 Anju Baranwal *** Category *** UR ***
  3484 *** 1026630 Patil Vishal Ganpati *** Category *** UR ***
  3485 *** 1007327 Chitaranjan Mishra *** Category *** UR ***
  3486 *** 1001361 Anamika Tiwari *** Category *** UR ***
  3487 *** 1029710 Teesta Banerjee *** Category *** UR ***
  3488 *** 1039484 Pankaj Kanwar *** Category *** UR ***
  3491 *** 1035817 Joshi Nisarg Dipakbhai *** Category *** UR ***
  3493 *** 1014242 Tanuja *** Category *** UR ***
  3494 *** 1019847 Aroonima Misra *** Category *** UR ***
  3495 *** 1000732 Divya Bhagchandani *** Category *** UR ***
  3496 *** 1034175 Soudamini Narayan Nayak *** Category *** UR ***
  3497 *** 1049613 Mumtaz Ali Khan *** Category *** UR ***
  3498 *** 1012888 Wadhwani Manish Rajkumar *** Category *** UR ***
  3499 *** 1050943 Naveen Goyal *** Category *** UR ***
  3501 *** 1000427 Amit Srivastava *** Category *** UR ***
  3502 *** 1037888 Charles Bronson S *** Category *** UR ***
  3503 *** 1013212 Ramesh Gobarbhai Padariya *** Category *** UR ***
  3504 *** 1052265 Sandeep S Donagaon *** Category *** UR ***
  3505 *** 1051164 Md Izhar Ali *** Category *** UR ***
  3510 *** 1035484 Saroj Choudhary *** Category *** UR ***
  3512 *** 1036814 Bhavar Tushar Dattatraya *** Category *** UR ***
  3513 *** 1014547 Mukesh Chawla *** Category *** UR ***
  3514 *** 1026259 Bahekar Anurag Deepak *** Category *** UR ***
  3516 *** 1018566 Atul Kumar Singh *** Category *** UR ***
  3518 *** 1046769 Sujash Chakraborty *** Category *** UR ***
  3519 *** 1049474 Rabiul Alam *** Category *** UR ***
  3520 *** 1038097 Lubaina Bahar *** Category *** UR ***
  3524 *** 1007670 Girisha K Nadumane *** Category *** UR ***
  3527 *** 1039183 Jag Mohan *** Category *** UR ***
  3528 *** 1035875 Ayandip Nandi *** Category *** UR ***
  3531 *** 1014353 Amitesh Kumar Pandey *** Category *** UR ***
  3532 *** 1022299 Vidhya Manohar *** Category *** UR ***
  3534 *** 1019313 Mona Lisa *** Category *** UR ***
  3535 *** 1044729 Shah Priyanka Ashok *** Category *** UR ***
  3536 *** 1041861 Barange Deviram Munna *** Category *** UR ***
  3538 *** 1034463 Shweta Agarwal *** Category *** UR ***
  3542 *** 1028508 Kunal Raj *** Category *** UR ***
  3543 *** 1000387 S Lakshmi *** Category *** UR ***
  3544 *** 1004478 Dogiwal Mahendra Bhagwanram *** Category *** UR ***
  3546 *** 1041388 Sudarshan *** Category *** UR ***
  3547 *** 1037964 Pradeepa R *** Category *** UR ***
  3549 *** 1007904 Ekta Tyagi *** Category *** UR ***
  3550 *** 1038071 Pawan Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  3551 *** 1041877 Shilpa N *** Category *** UR ***
  3552 *** 1038763 Prateek Upadhyay *** Category *** UR ***
  3553 *** 1004895 Anu Prasad G *** Category *** UR ***
  3554 *** 1040351 Kulkarni Shraddha Shripad *** Category *** UR ***
  3555 *** 1050805 Jeevraj Singh Rajawat *** Category *** UR ***
  3556 *** 1009592 Solanki Krunal Chandrakant *** Category *** UR ***
  3557 *** 1049341 Deepak Gupta *** Category *** UR ***
  3559 *** 1002857 Adhithyan R *** Category *** UR ***
  3560 *** 1015732 Shah Yash Bharat *** Category *** UR ***
  3562 *** 1014257 Shah Shreya Bharat *** Category *** UR ***
  3563 *** 1037754 Gupta Shweta Om Prakash *** Category *** UR ***
  3564 *** 1026759 Kayal Vizhi N *** Category *** UR ***
  3565 *** 1008569 Md Mazhar Alam *** Category *** UR ***
  3566 *** 1036361 Ramya S *** Category *** UR ***
  3569 *** 1049328 Ganesh Vishnudas Ingale *** Category *** UR ***
  3573 *** 1034483 Mohd Shoaib Khan *** Category *** UR ***
  3574 *** 1043816 Ranade Rahul Subhash *** Category *** UR ***
  3575 *** 1008030 Shah Kinjal Rajesh *** Category *** UR ***
  3576 *** 1006146 S Madhu *** Category *** UR ***
  3577 *** 1036372 Vikram Singh Rathore *** Category *** UR ***
  3578 *** 1026181 Kapil Sankar M *** Category *** UR ***
  3579 *** 1034705 Ankit Gaba *** Category *** UR ***
  3580 *** 1038942 Vanya Jaitly *** Category *** UR ***
  3581 *** 1050992 Anchal Gupta *** Category *** UR ***
  3582 *** 1039648 Mamta Setia *** Category *** UR ***
  3583 *** 1040315 Ramani Narendra Rameshbhai *** Category *** UR ***
  3585 *** 1009713 Hema Chaudhary *** Category *** UR ***
  3586 *** 1002103 Nikhil Gupta *** Category *** UR ***
  3588 *** 1028874 Vijay Jagadishbhai Jethava *** Category *** UR ***
  3589 *** 1018528 Shubhra Singh *** Category *** UR ***
  3592 *** 1000478 Ruchi Nagpal *** Category *** UR ***
  3593 *** 1040096 Vikas Joshi *** Category *** UR ***
  3594 *** 1026660 Arun Babu Joseph *** Category *** UR ***
  3595 *** 1041373 Devdeep Mukherjee *** Category *** UR ***
  3596 *** 1039732 Tejas Chandrakant Thakkar *** Category *** UR ***
  3597 *** 1011592 Pooja Shashidharan *** Category *** UR ***
  3599 *** 1009719 Deepshikha Kriplani *** Category *** UR ***
  3601 *** 1028918 Nithya T *** Category *** UR ***
  3602 *** 1014964 Thakkar Mayur Deepak *** Category *** UR ***
  3604 *** 1018455 Bhatnagar Abhinav Sudhirkumar *** Category *** UR ***
  3605 *** 1000639 Aditi Gupta *** Category *** UR ***
  3606 *** 1052361 Garima Sharma *** Category *** UR ***
  3607 *** 1035132 Anshu Singh *** Category *** UR ***
  3609 *** 1031263 Gunjan Agrawal *** Category *** UR ***
  3610 *** 1005625 Shah Kunal Chandrakant *** Category *** UR ***
  3611 *** 1044816 Kundalia Kaushal Nareshkumar *** Category *** UR ***
  3612 *** 1048271 S G Shyam Lakshman *** Category *** UR ***
  3613 *** 1035476 Rohini *** Category *** UR ***
  3614 *** 1001963 Debajyoti Mandal *** Category *** UR ***
  3615 *** 1036535 Ashok Kumar Bishnoi *** Category *** UR ***
  3617 *** 1017326 Dipesh Kumar Batra *** Category *** UR ***
  3619 *** 1046257 Ganesh Prasad Kamath K *** Category *** UR ***
  3620 *** 1048232 Annamalai O *** Category *** UR ***
  3621 *** 1031120 Sheth Vishal Pankajkumar *** Category *** UR ***
  3622 *** 1040531 Medha Das *** Category *** UR ***
  3623 *** 1029818 Shakun Chaudhary *** Category *** UR ***
  3625 *** 1041400 Banreet Bagri *** Category *** UR ***
  3626 *** 1037668 Luna Mishra *** Category *** UR ***
  3629 *** 1014280 Abhishek Banerjee *** Category *** UR ***
  3632 *** 1010154 Pranshuta Sharma *** Category *** UR ***
 16. Guest

  Guest Guest

  Rank----> NAME-----------> Category

  3601 *** 1028918 Nithya T *** Category *** UR ***
  3602 *** 1014964 Thakkar Mayur Deepak *** Category *** UR ***
  3604 *** 1018455 Bhatnagar Abhinav Sudhirkumar *** Category *** UR ***
  3605 *** 1000639 Aditi Gupta *** Category *** UR ***
  3606 *** 1052361 Garima Sharma *** Category *** UR ***
  3607 *** 1035132 Anshu Singh *** Category *** UR ***
  3609 *** 1031263 Gunjan Agrawal *** Category *** UR ***
  3610 *** 1005625 Shah Kunal Chandrakant *** Category *** UR ***
  3611 *** 1044816 Kundalia Kaushal Nareshkumar *** Category *** UR ***
  3612 *** 1048271 S G Shyam Lakshman *** Category *** UR ***
  3613 *** 1035476 Rohini *** Category *** UR ***
  3614 *** 1001963 Debajyoti Mandal *** Category *** UR ***
  3615 *** 1036535 Ashok Kumar Bishnoi *** Category *** UR ***
  3617 *** 1017326 Dipesh Kumar Batra *** Category *** UR ***
  3619 *** 1046257 Ganesh Prasad Kamath K *** Category *** UR ***
  3620 *** 1048232 Annamalai O *** Category *** UR ***
  3621 *** 1031120 Sheth Vishal Pankajkumar *** Category *** UR ***
  3622 *** 1040531 Medha Das *** Category *** UR ***
  3623 *** 1029818 Shakun Chaudhary *** Category *** UR ***
  3625 *** 1041400 Banreet Bagri *** Category *** UR ***
  3626 *** 1037668 Luna Mishra *** Category *** UR ***
  3629 *** 1014280 Abhishek Banerjee *** Category *** UR ***
  3632 *** 1010154 Pranshuta Sharma *** Category *** UR ***
  3633 *** 1013568 Narwade Sayalee Suryabhan *** Category *** UR ***
  3634 *** 1011274 Sushama Saroj *** Category *** UR ***
  3635 *** 1039501 Poonam Kumari *** Category *** UR ***
  3636 *** 1048414 Gujar Neeraj Vilas *** Category *** UR ***
  3639 *** 1021866 Shikha Bansal *** Category *** UR ***
  3641 *** 1030347 Ashish Sharma *** Category *** UR ***
  3642 *** 1028408 Kamtalwar Nagendra Vishwanth *** Category *** UR ***
  3645 *** 1021435 K Suman *** Category *** UR ***
  3647 *** 1045260 Gandhi Niraj Bharat *** Category *** UR ***
  3649 *** 1012768 Vidya Sagar V *** Category *** UR ***
  3650 *** 1022856 Vivek Kumar *** Category *** UR ***
  3652 *** 1033863 Swapna Helen John *** Category *** UR ***
  3653 *** 1034622 R C Prathap Mohan *** Category *** UR ***
  3654 *** 1024505 Ambresh *** Category *** UR ***
  3656 *** 1010149 Patel Jayesh Amrutlal *** Category *** UR ***
  3657 *** 1034958 Shailendra Kumar Gupta *** Category *** UR ***
  3659 *** 1036669 Shuchismita *** Category *** UR ***
  3660 *** 1012144 Neelesh Nema *** Category *** UR ***
  3663 *** 1000415 Chandrika R Doddihal *** Category *** UR ***
  3664 *** 1006704 Dhiraj Daga *** Category *** UR ***
  3665 *** 1050725 Amit Bhambri *** Category *** UR ***
  3666 *** 1025278 Sudhakar Jena *** Category *** UR ***
  3667 *** 1030548 Patel Shaileshkumar *** Category *** UR ***
  3668 *** 1019338 Khushboo Jain *** Category *** UR ***
  3669 *** 1043120 Nitin Sethi *** Category *** UR ***
  3670 *** 1027324 Pradip Sarkar *** Category *** UR ***
  3671 *** 1013095 Veda Senthil Velan *** Category *** UR ***
  3672 *** 1038212 Muley Kapil Dilip *** Category *** UR ***
  3673 *** 1045095 Adarsh Kumar Shetty A B *** Category *** UR ***
  3675 *** 1027171 Vineet Goel *** Category *** UR ***
  3676 *** 1008465 Khushbu Jindal *** Category *** UR ***
  3678 *** 1019171 Anuradha Patil *** Category *** UR ***
  3679 *** 1040728 Parul Kansal *** Category *** UR ***
  3680 *** 1025922 Khatuja Jeetendra Ashok *** Category *** UR ***
  3681 *** 1045809 Chandan Kumar Mishra *** Category *** UR ***
  3682 *** 1006571 Suman Agrawal *** Category *** UR ***
  3683 *** 1010854 Patel Ravi Bhikhabhai *** Category *** UR ***
  3684 *** 1028197 Makwana Rinkuben Dhirubhai *** Category *** UR ***
  3685 *** 1004215 Syed Iftikhar Ali *** Category *** UR ***
  3686 *** 1011106 Diveenia D *** Category *** UR ***
  3687 *** 1006343 Jose Thomas *** Category *** UR ***
  3691 *** 1034937 Pandey Snehavardhan R *** Category *** UR ***
  3693 *** 1007910 Omveer Singh Chouhan *** Category *** UR ***
  3694 *** 1010539 Kadam Prasad Kalyanrao *** Category *** UR ***
  3695 *** 1001612 Raju Thakur *** Category *** UR ***
  3696 *** 1035640 Abhinav Verma *** Category *** UR ***
  3697 *** 1012646 Saurabh Jain *** Category *** UR ***
  3698 *** 1008596 Kishore Kumar *** Category *** UR ***
  3699 *** 1038908 Remya A *** Category *** UR ***
  3700 *** 1024351 Manish Pandey *** Category *** UR ***
  3702 *** 1009749 Shetty Namrata Yajendra *** Category *** UR ***
  3703 *** 1035761 Jobanputra Neha Arvind *** Category *** UR ***
  3706 *** 1031119 Syed Naiyer Ali *** Category *** UR ***
  3707 *** 1021764 Sourabha Kumar Patro *** Category *** UR ***
  3708 *** 1034475 Rahul Yadav *** Category *** UR ***
  3710 *** 1011990 Suhani Vrajlalbhai Patel *** Category *** UR ***
  3711 *** 1046422 Manika Saluja *** Category *** UR ***
  3713 *** 1046784 Jaydeep Nandi *** Category *** UR ***
  3714 *** 1004127 Surabhi *** Category *** UR ***
  3715 *** 1003202 Mahendra Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  3716 *** 1021102 Manjul Mishra *** Category *** UR ***
  3719 *** 1048327 Saroj Dinesh Rameshkumar *** Category *** UR ***
  3720 *** 1009192 Amita Sekhar Padhy *** Category *** UR ***
  3721 *** 1044168 Sharad Kumar Mishra *** Category *** UR ***
  3723 *** 1014018 Zachariah T Zachariah *** Category *** UR ***
  3724 *** 1027494 S Naveen *** Category *** UR ***
  3726 *** 1000729 Syed Kaleemur Rahman *** Category *** UR ***
  3729 *** 1005490 Divyang Mukeshkumar Shah *** Category *** UR ***
  3731 *** 1025242 Deshpande Rinku Vishram *** Category *** UR ***
  3732 *** 1011754 Nisha Pariyarath *** Category *** UR ***
  3733 *** 1020840 Diana Elizabeth James *** Category *** UR ***
  3734 *** 1052231 Sanjay Kumar *** Category *** UR ***
  3736 *** 1039890 Rajeev Lohokare *** Category *** UR ***
  3737 *** 1027331 Narmadha S *** Category *** UR ***
  3739 *** 1049828 Amitava Addy *** Category *** UR ***
  3740 *** 1017089 Amit Narang *** Category *** UR ***
  3743 *** 1038431 Kuldeep Srivastava *** Category *** UR ***
  3744 *** 1014528 Shveta Dhadwal *** Category *** UR ***
  3745 *** 1040858 S Sathish *** Category *** UR ***
  3746 *** 1046494 Debasish Patro *** Category *** UR ***
  3747 *** 1015644 D R Sivakumar *** Category *** UR ***
  3748 *** 1030937 Nalinikanta Panda *** Category *** UR ***
  3749 *** 1014285 Vijay Kumar Bhargava *** Category *** UR ***
  3750 *** 1008757 Akhilesh Pahade *** Category *** UR ***
  3752 *** 1016936 Jain Raina Subhash *** Category *** UR ***
  3755 *** 1042234 Anoop Sharma *** Category *** UR ***
  3756 *** 1042437 Swati Kalra *** Category *** UR ***
  3758 *** 1034823 Purna Chandra Kar *** Category *** UR ***
  3759 *** 1033417 Habib Md Reazaul Karim *** Category *** UR ***
  3760 *** 1028597 Sujit Kumar Jena *** Category *** UR ***
  3762 *** 1026185 Sharon Koorse *** Category *** UR ***
  3767 *** 1041915 Varun Singh Dhull *** Category *** UR ***
  3768 *** 1032865 Urvi Kapoor *** Category *** UR ***
  3769 *** 1023107 Rajiv Mukherjee *** Category *** UR ***
  3770 *** 1050507 Kulshrestha Kartik *** Category *** UR ***
  3771 *** 1014747 Shailza *** Category *** UR ***
  3772 *** 1038979 Pawar Anand Vilas *** Category *** UR ***
  3774 *** 1034239 Vandana Goyal *** Category *** UR ***
  3775 *** 1024359 Nidhi Agarwal *** Category *** UR ***
  3778 *** 1031281 Pawar Arjun Apparao *** Category *** UR ***
  3779 *** 1020810 Patil Ajay Vishwamberrao *** Category *** UR ***
  3780 *** 1045912 J Madhumitha *** Category *** UR ***
  3781 *** 1007901 Kalyan Sarma *** Category *** UR ***
  3782 *** 1020974 Sanjay *** Category *** UR ***
  3785 *** 1007693 Vijay Vishnu Prasad N *** Category *** UR ***
  3786 *** 1000691 Sankalia Dushyant Mansukhlal *** Category *** UR ***
  3787 *** 1039613 Anju Viswanath *** Category *** UR ***
  3788 *** 1036031 Tanvi Raj *** Category *** UR ***
  3790 *** 1042795 Ankit Soni *** Category *** UR ***
  3792 *** 1023429 Vivek Mathew *** Category *** UR ***
  3793 *** 1005794 Meha Pareek *** Category *** UR ***
  3794 *** 1025787 Swetha Mary *** Category *** UR ***
  3795 *** 1013048 Waghela Rajendra Mohanlal *** Category *** UR ***
  3798 *** 1003278 Vinod U *** Category *** UR ***
  3799 *** 1039099 Anusha Priyanka *** Category *** UR ***
  3800 *** 1019454 Prachi Agrawal *** Category *** UR ***
  3802 *** 1007273 Ritu Agarwal *** Category *** UR ***
  3803 *** 1003002 Khan Mohd Aizaz Abdul Azim *** Category *** UR ***
  3807 *** 1034095 Joshi Shreyas Sanjay *** Category *** UR ***
  3808 *** 1003502 Nrushing Charan Dash *** Category *** UR ***
  3809 *** 1001461 Ankita *** Category *** UR ***
  3810 *** 1022639 Aman Goyal *** Category *** UR ***
  3813 *** 1038652 Kirankumar Meti *** Category *** UR ***
  3814 *** 1038737 Chanchlani Karan Kartar *** Category *** UR ***
  3815 *** 1036597 Purohit Gajanan Radheshyam *** Category *** UR ***
  3816 *** 1035672 Manjoosha *** Category *** UR ***
  3817 *** 1007063 Md Salim Mallick *** Category *** UR ***
  3818 *** 1023607 Manu Mathew *** Category *** UR ***
  3819 *** 1040277 Sidhartha Kalra *** Category *** UR ***
  3820 *** 1036054 Tavishi Srivastava *** Category *** UR ***
  3821 *** 1049390 Arpita Dash *** Category *** UR ***
  3822 *** 1001034 Rohit Kumar Gupta *** Category *** UR ***
  3824 *** 1026242 Avani Vivekanand Deosthale *** Category *** UR ***
  3825 *** 1000124 Jom Jacob Nellissery *** Category *** UR ***
  3826 *** 1015603 Ann Mary *** Category *** UR ***
  3827 *** 1037921 Gurleen Sikka *** Category *** UR ***
  3828 *** 1015558 Anant Kumar Rathi *** Category *** UR ***
  3830 *** 1014680 Raajul Jain *** Category *** UR ***
  3831 *** 1038959 Prabhat Kumar *** Category *** UR ***
  3832 *** 1042939 Rajasekhar N *** Category *** UR ***
  3835 *** 1008606 Monika Thakur *** Category *** UR ***
  3836 *** 1005556 Chandana A *** Category *** UR ***
  3837 *** 1035765 Madhuvan H S *** Category *** UR ***
  3838 *** 1027682 Paida Sanjaykumar Shantilal *** Category *** UR ***
  3839 *** 1051196 Ashutosh Kapoor *** Category *** UR ***
  3840 *** 1048264 Noor Fatima *** Category *** UR ***
  3842 *** 1049258 Ashwin Rao *** Category *** UR ***
  3846 *** 1011437 Deepti Rander *** Category *** UR ***
  3848 *** 1018821 Ankit Agarwal *** Category *** UR ***
  3849 *** 1046612 Sunipa Ghosh *** Category *** UR ***
  3850 *** 1031919 Ravi Prakash Bharadwaj *** Category *** UR ***
  3851 *** 1047841 Avijit Debnath *** Category *** UR ***
  3853 *** 1029688 Deepak Srichand Mulchandani *** Category *** UR ***
  3854 *** 1021444 Ruhi Srivastava *** Category *** UR ***
  3856 *** 1023327 Shubhi Dubey *** Category *** UR ***
  3857 *** 1041255 Sofia Ali Kazmi *** Category *** UR ***
  3860 *** 1042039 Gorde Vaibhao Narayan *** Category *** UR ***
  3863 *** 1014021 Vandana Mohapatra *** Category *** UR ***
  3864 *** 1037761 Marattil Kathie Cyriac *** Category *** UR ***
  3865 *** 1045967 Jibak Bhattacharya *** Category *** UR ***
  3866 *** 1020569 Ayaz Ahmad *** Category *** UR ***
  3867 *** 1011101 Mukesh Shukla *** Category *** UR ***
  3868 *** 1029685 Khushbu Loharuka *** Category *** UR ***
  3869 *** 1023297 Sheejith K P *** Category *** UR ***
  3870 *** 1005912 Naveen Khubchandani *** Category *** UR ***
  3871 *** 1017358 Ashwani Grover *** Category *** UR ***
  3872 *** 1041084 Kriti Arora *** Category *** UR ***
  3873 *** 1000742 Dhumure Kapil Sangappa *** Category *** UR ***
  3876 *** 1011266 Mukesh Kumar Agrawal *** Category *** UR ***
  3877 *** 1043568 Arpita Saha *** Category *** UR ***
  3879 *** 1004548 Varad Vardhan Bisen *** Category *** UR ***
  3880 *** 1045697 Gupta Priyanka Omprakash *** Category *** UR ***
  3881 *** 1000767 Baghadia Samir Shauketali *** Category *** UR ***
  3883 *** 1043053 Vivek Kumar Mishra *** Category *** UR ***
  3884 *** 1011718 Niraj Shenoy K *** Category *** UR ***
  3885 *** 1008780 Ajith Kumar Pillai *** Category *** UR ***
  3886 *** 1034067 Deepti Agarwal *** Category *** UR ***
  3887 *** 1016810 Sunny Uttamani *** Category *** UR ***
  3892 *** 1011930 Heena Dobhal *** Category *** UR ***
  3894 *** 1000311 Gaurav Muktesh *** Category *** UR ***
  3895 *** 1005917 Shashank Singh *** Category *** UR ***
  3896 *** 1036264 Arun Antony *** Category *** UR ***
  3897 *** 1015630 Himanab Jyoti Das *** Category *** UR ***
  3898 *** 1023240 Abhishek Pareek *** Category *** UR ***
  3899 *** 1011608 Saurabh Samdariya *** Category *** UR ***
  3901 *** 1042378 Bhagwat Abhishek Arun *** Category *** UR ***
  3902 *** 1037066 Padmani Shaileshkumar Ukabhai *** Category *** UR ***
  3903 *** 1041035 Ravi Ranjan *** Category *** UR ***
  3904 *** 1037768 Simi Kurian *** Category *** UR ***
  3905 *** 1050988 Vinod Bishnoi *** Category *** UR ***
  3907 *** 1051697 H S Shankar Ram *** Category *** UR ***
  3908 *** 1026213 Prasanta Kumar Dash *** Category *** UR ***
  3909 *** 1012191 Rohit Kumar *** Category *** UR ***
  3910 *** 1028991 Bhimani Divyangkumar Keshavlal *** Category *** UR ***
  3911 *** 1031852 Suraj *** Category *** UR ***
  3912 *** 1022980 Roopika Berry *** Category *** UR ***
  3913 *** 1049501 Shree Mishra *** Category *** UR ***
  3915 *** 1023735 Ajay Sharma *** Category *** UR ***
  3916 *** 1001962 K Vindhiya *** Category *** UR ***
  3917 *** 1002547 Swati Goel *** Category *** UR ***
  3918 *** 1011118 Bidisha Biswas *** Category *** UR ***
  3919 *** 1051030 Sumona Bose *** Category *** UR ***
  3921 *** 1013353 Varsha Sharma *** Category *** UR ***
  3922 *** 1023145 Pargaonkar Raghav Pramod *** Category *** UR ***
  3923 *** 1022596 Purnendu Dutta *** Category *** UR ***
  3924 *** 1034649 Tejaswi M *** Category *** UR ***
  3925 *** 1010343 Varsha Bharti *** Category *** UR ***
  3926 *** 1036704 Deshmukh Varun Prashantbhai *** Category *** UR ***
  3927 *** 1029040 Caroline Sheryl Kuruvilla *** Category *** UR ***
  3930 *** 1042617 Ashish Pareek *** Category *** UR ***
  3933 *** 1041483 Debasmita Majhi *** Category *** UR ***
  3937 *** 1045379 Menka Verma *** Category *** UR ***
  3939 *** 1042235 Archana Sharma *** Category *** UR ***
  3940 *** 1041203 Gujaran Rashmi Dayanand *** Category *** UR ***
  3944 *** 1021598 Shraddha Dilip Rastogi *** Category *** UR ***
  3945 *** 1006518 Soni Ravi Mukundkumar *** Category *** UR ***
  3946 *** 1007479 Subhadip Maiti *** Category *** UR ***
  3947 *** 1049624 Satyavarat Verma *** Category *** UR ***
  3948 *** 1037864 Bebincy D S *** Category *** UR ***
  3951 *** 1045478 Pragyat Thakur *** Category *** UR ***
  3953 *** 1002167 Tejaswini K *** Category *** UR ***
  3954 *** 1051027 Shweta Gupta *** Category *** UR ***
  3956 *** 1009497 Avadhesh Tiwary *** Category *** UR ***
  3957 *** 1010618 Pankaj Awasthi *** Category *** UR ***
  3959 *** 1008319 Rekha Rani *** Category *** UR ***
  3960 *** 1041509 Sagarika Mahapatro *** Category *** UR ***
  3961 *** 1027262 Makawana Kaushikkumar K *** Category *** UR ***
  3962 *** 1032358 Reetadyuti Mukhopadhyay *** Category *** UR ***
  3963 *** 1040133 Prakash Kumar Mishra *** Category *** UR ***
  3967 *** 1051305 Saurav Dey *** Category *** UR ***
  3969 *** 1038265 Naval Asija *** Category *** UR ***
  3970 *** 1004635 Swapnil Puranik *** Category *** UR ***
  3972 *** 1022587 Sushma Dhulkhed *** Category *** UR ***
  3973 *** 1039173 Deeksha Kapoor *** Category *** UR ***
  3975 *** 1039865 Somya Saxena *** Category *** UR ***
  3976 *** 1016081 Changani Mohit Vallabhbhai *** Category *** UR ***
  3977 *** 1034047 Jain Tarunkumar Prakash *** Category *** UR ***
  3978 *** 1030033 Shweta Pal *** Category *** UR ***
  3979 *** 1032692 Abhinav Jain *** Category *** UR ***
  3980 *** 1018285 Sudeep Khera *** Category *** UR ***
  3981 *** 1013388 Ambar Bhatnagar *** Category *** UR ***
  3983 *** 1036207 Manoj *** Category *** UR ***
  3985 *** 1048760 Ravindra Kumar *** Category *** UR ***
  3986 *** 1000326 Mansi Sharma *** Category *** UR ***
  3989 *** 1049232 Nikhil C S *** Category *** UR ***
  3990 *** 1043667 Himanshu Jain *** Category *** UR ***
  3992 *** 1033455 Sonal Verma *** Category *** UR ***
  3993 *** 1040508 Deepak Kumar Sharma *** Category *** UR ***
  3995 *** 1031898 Praveen Kumar N S *** Category *** UR ***
  3996 *** 1004005 Abdul Naim Ostagar *** Category *** UR ***
  3999 *** 1000343 Mohit Agrawal *** Category *** UR ***
  4000 *** 1019563 Shibaji Basu *** Category *** UR ***
  4002 *** 1020454 Shakya Majumder *** Category *** UR ***
  4003 *** 1046876 Anumoy Mukherjee *** Category *** UR ***
  4004 *** 1002106 Rashmi Vaid *** Category *** UR ***
  4005 *** 1040304 Kulkarni Kavita Ravindra *** Category *** UR ***
  4007 *** 1006830 Susanta Kumar Pujahari *** Category *** UR ***
  4008 *** 1018102 Kannadkar Manasi Dileep *** Category *** UR ***
  4009 *** 1037198 Virwar Kumar Jha *** Category *** UR ***
  4011 *** 1015359 Sharanayya *** Category *** UR ***
  4013 *** 1038868 Poojary Sushma Sadashiva *** Category *** UR ***
  4014 *** 1001304 Kaustubh Ajit Sawant *** Category *** UR ***
  4015 *** 1045302 Priyanka *** Category *** UR ***
  4016 *** 1031339 Sanmath Shetty K *** Category *** UR ***
  4017 *** 1050168 Binita Kumari *** Category *** UR ***
  4018 *** 1041771 Sarika Pandey *** Category *** UR ***
  4020 *** 1041826 Ashwini S *** Category *** UR ***
  4021 *** 1008437 Anshul Agarwal *** Category *** UR ***
  4022 *** 1033275 Asma Arif Hussain *** Category *** UR ***
  4023 *** 1051054 Abhishek Ghosh *** Category *** UR ***
  4027 *** 1044159 Ashwini *** Category *** UR ***
  4031 *** 1024640 Aathira R *** Category *** UR ***
  4033 *** 1049660 Shiping Jain *** Category *** UR ***
  4036 *** 1000097 Aanchal Teotia *** Category *** UR ***
  4037 *** 1001787 Gaurav Wadgaonkar *** Category *** UR ***
  4040 *** 1051536 Seema Agarwal *** Category *** UR ***
  4041 *** 1046564 Ashwini Gaurav *** Category *** UR ***
  4042 *** 1012232 Sachin Jain *** Category *** UR ***
  4043 *** 1010560 Partha Sarathi Choudhury *** Category *** UR ***
  4044 *** 1050222 Patel Janki Dashrathbhai *** Category *** UR ***
  4045 *** 1049857 Chaudhari Vineet Vijay *** Category *** UR ***
  4046 *** 1042146 Naveen Kumar Srivastava *** Category *** UR ***
  4047 *** 1007065 Mayank Jadon *** Category *** UR ***
  4048 *** 1000361 Kamendra K Singh *** Category *** UR ***
  4050 *** 1025212 Deshmukh Prashant Sadashiv *** Category *** UR ***
  4053 *** 1018824 Nidhi Khandelwal *** Category *** UR ***
  4054 *** 1044073 Shenbagaram K *** Category *** UR ***
  4056 *** 1046646 Asish Banerjee *** Category *** UR ***
 17. Guest

  Guest Guest

  RANK -----> NAME ------------> Category --> OBC  1 *** 1004453 Bhagya S *** Category *** UR *** OBC-1
  2 *** 1060918 Arul A L Chellappa *** Category *** UR *** OBC-1
  6 *** 1064966 Suresh Kumar S *** Category *** UR *** OBC-2
  7 *** 1064994 Surendar M N *** Category *** UR *** OBC-3
  16 *** 1011867 Inpharasun S A *** Category *** UR *** OBC-2
  18 *** 1042309 Vijayakumar C *** Category *** UR *** OBC-3
  24 *** 1066203 Karthikeyan S *** Category *** UR *** OBC-4
  25 *** 1061894 Chandan Gupta *** Category *** UR *** OBC-5
  25 *** 1010860 Pankaj Sarkar *** Category *** UR *** OBC-4
  27 *** 1039959 Ashitha S *** Category *** UR *** OBC-5
  30 *** 1015207 Avinash V *** Category *** UR *** OBC-6
  31 *** 1003058 Ashok Mithra K V *** Category *** UR *** OBC-7
  33 *** 1060450 Vijaykumar N M *** Category *** UR *** OBC-6
  36 *** 1036267 Neetika Gupta *** Category *** UR *** OBC-8
  39 *** 1036710 Suchana Kushavha *** Category *** UR *** OBC-9
  43 *** 1062211 Simranjeet Kaur *** Category *** UR *** OBC-7
  45 *** 1068724 Arun V R *** Category *** UR *** OBC-8
  48 *** 1004411 Pradeep Choudhary *** Category *** UR *** OBC-10
  50 *** 1065895 Shalini Sinha *** Category *** UR *** OBC-9
  54 *** 1062593 Kapil Jhajharia *** Category *** UR *** OBC-10
  59 *** 1018963 Jagadeesh A *** Category *** UR *** OBC-11
  64 *** 1007443 Shabir Mohammed K R *** Category *** UR *** OBC-12
  65 *** 1063730 Amit Shivrayan *** Category *** UR *** OBC-11
  65 *** 1009264 Shruthi Purushotham *** Category *** UR *** OBC-13
  68 *** 1016057 Bakare Vishal Nandkishor *** Category *** UR *** OBC-14
  72 *** 1061807 Jasvir Singh *** Category *** UR *** OBC-12
  78 *** 1043871 Lavanya M *** Category *** UR *** OBC-15
  80 *** 1062137 Amarjit Yanglem *** Category *** UR *** OBC-13
  81 *** 1029062 T Abiramalatha *** Category *** UR *** OBC-16
  83 *** 1038404 Mansoor Ali J *** Category *** UR *** OBC-17
  84 *** 1061571 Jeyasingh S *** Category *** UR *** OBC-14
  89 *** 1065734 Rajiv Pal *** Category *** UR *** OBC-15
  91 *** 1065887 Jadhav Varsha Sukhdeo *** Category *** UR *** OBC-16
  91 *** 1025342 Vedika Anilkumar Bhat *** Category *** UR *** OBC-18
  93 *** 1066720 Monika Kamboj *** Category *** UR *** OBC-17
  93 *** 1051521 Balaji S *** Category *** UR *** OBC-19
  99 *** 1065123 Vengatesh Kumar J *** Category *** UR *** OBC-18
  99 *** 1010039 Samir Rana *** Category *** UR *** OBC-20
  100 *** 1068722 Sukhwant Singh Yadav *** Category *** UR *** OBC-19
  101 *** 1000552 Shahna S Fathima *** Category *** UR *** OBC-21
  106 *** 1061957 Renu Gupta *** Category *** UR *** OBC-20
  109 *** 1066738 Lata S Mushannavar *** Category *** UR *** OBC-21
  109 *** 1023781 Venkateshwaran K N *** Category *** UR *** OBC-22
  113 *** 1015870 D Balaji *** Category *** UR *** OBC-23 PH-22
  114 *** 1063684 Tikekar Sachin Sudam *** Category *** UR *** OBC-22
  114 *** 1028278 Sitaram Barath *** Category *** UR *** OBC-24
  115 *** 1015545 Harish K *** Category *** UR *** OBC-25
  116 *** 1006921 Asif N Iqbal *** Category *** UR *** OBC-26
  117 *** 1061812 Sabha Sheik *** Category *** UR *** OBC-23
  118 *** 1002999 Thomas Xavier Paulsingh J S *** Category *** UR *** OBC-27
  119 *** 1007843 B Karthikeyan *** Category *** UR *** OBC-28
  121 *** 1038454 Saranya J *** Category *** UR *** OBC-29
  122 *** 1064299 Sugirtharaj G *** Category *** UR *** OBC-24
  127 *** 1000295 Chahal Jagdish Uttam *** Category *** UR *** OBC-30
  129 *** 1051835 Bayaskar Tushar Govardhan *** Category *** UR *** OBC-31
  132 *** 1005628 Sunil Kumar Dhaka *** Category *** UR *** OBC-32
  133 *** 1060870 Neeraj Kumar *** Category *** UR *** OBC-25
  140 *** 1062912 Vipul Kumar Sharma *** Category *** UR *** OBC-26
  144 *** 1022712 Prasad Laxman Rao *** Category *** UR *** OBC-33
  145 *** 1046452 R Arun *** Category *** UR *** OBC-34
  147 *** 1004504 Rajnand Kumar *** Category *** UR *** OBC-35
  148 *** 1034343 Packia Agnes Vimalan A *** Category *** UR *** OBC-36
  149 *** 1039166 Anil V *** Category *** UR *** OBC-37
  152 *** 1018624 Anusha Buchade *** Category *** UR *** OBC-38
  153 *** 1061124 Md Iqbal Shamsi *** Category *** UR *** OBC-27
  153 *** 1042885 Sujan Singh *** Category *** UR *** OBC-39
  154 *** 1014443 Ravishankar P M *** Category *** UR *** OBC-40
  155 *** 1065038 Priyanka Mall *** Category *** UR *** OBC-28
  162 *** 1030322 Bonde Apurva Ashok *** Category *** UR *** OBC-42
  163 *** 1004576 Gadekar Chetan Ganapatrao *** Category *** UR *** OBC-43
  169 *** 1025022 Ankit Kumar Sahu *** Category *** UR *** OBC-44
  170 *** 1006034 Arunesh Kumar *** Category *** UR *** OBC-45
  172 *** 1039174 Pudhiavan A *** Category *** UR *** OBC-46
  173 *** 1002309 Harshad Suresh Sonawane *** Category *** UR *** OBC-47
  174 *** 1008496 Bhagwat Mahesh Rajaram *** Category *** UR *** OBC-48
  187 *** 1033808 Chaudhari Leena Manohar *** Category *** UR *** OBC-49
  191 *** 1040439 Nalini B Wagmode *** Category *** UR *** OBC-50
  201 *** 1035117 Saranyadevi B *** Category *** UR *** OBC-51
  202 *** 1000974 Anand P *** Category *** UR *** OBC-52
  215 *** 1047478 R Senthil Murugan *** Category *** UR *** OBC-53
  216 *** 1017526 Ramasubramanian N S *** Category *** UR *** OBC-54
  219 *** 1008399 Saranya R *** Category *** UR *** OBC-55
  224 *** 1002119 Harish K *** Category *** UR *** OBC-56
  225 *** 1006266 Parthasarathy E A *** Category *** UR *** OBC-57
  239 *** 1044284 Ravanane R *** Category *** UR *** OBC-58
  240 *** 1023093 Susanta Kumar Badatya *** Category *** UR *** OBC-59
  247 *** 1002431 Adelene Teena Manuel *** Category *** UR *** OBC-60
  249 *** 1032159 Patil Aashish Shivaji *** Category *** UR *** OBC-61
  255 *** 1031049 P Usha *** Category *** UR *** OBC-62
  260 *** 1037129 Ravindrapal *** Category *** UR *** OBC-63
  263 *** 1041741 Vijay Shekar P *** Category *** UR *** OBC-64
  266 *** 1000016 Madeshwaran M *** Category *** UR *** OBC-65
  272 *** 1009141 Sushma Veeranna Sajjan *** Category *** UR *** OBC-66
  276 *** 1014003 Narayanaswamy Y N *** Category *** UR *** OBC-67
  277 *** 1035339 Gauthamen R *** Category *** UR *** OBC-736
  278 *** 1025172 Vikas Kumar *** Category *** UR *** OBC-68
  283 *** 1023534 Manupratap N *** Category *** UR *** OBC-69
  289 *** 1010347 Sowri Rajan Govindaraj R *** Category *** UR *** OBC-70
  290 *** 1021590 More Asmita Bhikan *** Category *** UR *** OBC-71
  294 *** 1005971 Sundeep S *** Category *** UR *** OBC-72
  297 *** 1034049 Manoj Kumar *** Category *** UR *** OBC-73
  301 *** 1006990 Arun Gr *** Category *** UR *** OBC-74
  304 *** 1013774 Rajeev Kumar P *** Category *** UR *** OBC-75
  308 *** 1030875 Gayathri S *** Category *** UR *** OBC-76
  313 *** 1011768 Geethanjali A *** Category *** UR *** OBC-77
  320 *** 1006022 Sandeep Kumar *** Category *** UR *** OBC-78
  321 *** 1043376 Raghavendra N *** Category *** UR *** OBC-79
  331 *** 1014654 Aswin P *** Category *** UR *** OBC-80
  333 *** 1039077 Papri Sarkar *** Category *** UR *** OBC-81
  336 *** 1050418 Akhilesh Kumar *** Category *** UR *** OBC-82
  338 *** 1028150 Barani Velan S *** Category *** UR *** OBC-83
  340 *** 1022510 Jadhav Swapnil Narayan *** Category *** UR *** OBC-84
  341 *** 1006269 Sakthivel R *** Category *** UR *** OBC-85
  343 *** 1025602 Akude Vishal Vilas *** Category *** UR *** OBC-86
  348 *** 1045220 Sugitha D R S *** Category *** UR *** OBC-87
  349 *** 1016047 Mate Swapnil Dhondibhau *** Category *** UR *** OBC-88
  351 *** 1039481 Prasanth T S *** Category *** UR *** OBC-89
  352 *** 1009195 Dinesh C *** Category *** UR *** OBC-90
  364 *** 1032094 Sudhakar P *** Category *** UR *** OBC-91
  366 *** 1024124 Sampat Singh Jhala *** Category *** UR *** OBC-92
  367 *** 1036005 Radhika Nair K *** Category *** UR *** OBC-93
  368 *** 1043988 Vinay Rathore *** Category *** UR *** OBC-94
  377 *** 1002097 Nishanth J H *** Category *** UR *** OBC-95
  379 *** 1032490 Anish K A *** Category *** UR *** OBC-96
  380 *** 1020713 Tauseef Akhtar Asif Akhtar *** Category *** UR *** OBC-97
  383 *** 1002053 Nagarajan V *** Category *** UR *** OBC-[snip]
  384 *** 1008315 Vickram Vignesh R *** Category *** UR *** OBC-99
  388 *** 1021530 Shyama Choudhary *** Category *** UR *** OBC-100
  390 *** 1040387 Lokhande Poonam Nivrutti *** Category *** UR *** OBC-101
  391 *** 1031677 Hema Singh *** Category *** UR *** OBC-102
  393 *** 1006457 Shivanshu Singh *** Category *** UR *** OBC-103
  401 *** 1017446 Deepti Verma *** Category *** UR *** OBC-104
  406 *** 1001282 Anny Antony *** Category *** UR *** OBC-105
  408 *** 1017675 Prashanth Dhanraj *** Category *** UR *** OBC-106
  414 *** 1040430 Altaf Miyasahab Shaikh *** Category *** UR *** OBC-107
  416 *** 1025411 Rajnesh Kumar Chakrawarty *** Category *** UR *** OBC-108
  424 *** 1012130 Kanimozhi P *** Category *** UR *** OBC-109
  425 *** 1014830 Pankaj Kumar *** Category *** UR *** OBC-110
  429 *** 1040831 Padmapriya B *** Category *** UR *** OBC-111
  431 *** 1018198 Bhute Vishnu Haribhau *** Category *** UR *** OBC-112
  437 *** 1025111 Mahajan Devendra Shankarrao *** Category *** UR *** OBC-113
  443 *** 1017036 Karthikeyan C *** Category *** UR *** OBC-114
  457 *** 1038900 Jithin T K *** Category *** UR *** OBC-115
  460 *** 1035433 Gayathri N *** Category *** UR *** OBC-116
  465 *** 1051341 Prahlad Dhakar *** Category *** UR *** OBC-117
  466 *** 1005522 Sunil J *** Category *** UR *** OBC-118
  472 *** 1040933 Vijay P *** Category *** UR *** OBC-119
  487 *** 1030514 Shanoj K C *** Category *** UR *** OBC-120
  490 *** 1042275 R Jhansi *** Category *** UR *** OBC-121
  492 *** 1012313 Ayaz Ahmed *** Category *** UR *** OBC-122
  494 *** 1049868 Kailash Kumar Goyal *** Category *** UR *** OBC-123
  496 *** 1031278 Rakesh Kumar Verma *** Category *** UR *** OBC-124
  498 *** 1012367 Deepak Saini *** Category *** UR *** OBC-125
  499 *** 1034114 Divya Babu B *** Category *** UR *** OBC-126
  510 *** 1012375 Moogambigai K *** Category *** UR *** OBC-127
  511 *** 1032074 Neetu *** Category *** UR *** OBC-128
  516 *** 1020950 Vertika Verma *** Category *** UR *** OBC-129
  518 *** 1041736 Niyaz Ahmed Janvekar *** Category *** UR *** OBC-130
  523 *** 1019926 Chhotu Singh *** Category *** UR *** OBC-131
  524 *** 1002954 Rahul Tulshidas Jankar *** Category *** UR *** OBC-132
  525 *** 1018472 Shamim S *** Category *** UR *** OBC-133
  528 *** 1010430 Dharshan C *** Category *** UR *** OBC-134
  539 *** 1027479 Sasirekha S *** Category *** UR *** OBC-135
  544 *** 1021876 Gulhane Rohini Rajendra *** Category *** UR *** OBC-136
  545 *** 1050048 Periyasamy *** Category *** UR *** OBC-137
  546 *** 1036380 Patil Jayesh Bhagvat *** Category *** UR *** OBC-138
  547 *** 1000322 Gurav Prachi Rajan *** Category *** UR *** OBC-139
  550 *** 1021190 Shankar Bhoja Chopade *** Category *** UR *** OBC-140
  557 *** 1022737 Manju Kumari *** Category *** UR *** OBC-141
  562 *** 1024627 Snija B *** Category *** UR *** OBC-142
  573 *** 1026056 Vijayanand R Lokhande *** Category *** UR *** OBC-143
  577 *** 1027490 Susanta Meher *** Category *** UR *** OBC-144
  578 *** 1050691 Tailor Anandkumar Sureshbhai *** Category *** UR *** OBC-145
  580 *** 1046744 Nishanth Dev *** Category *** UR *** OBC-146
  581 *** 1009856 Senthilrajan A *** Category *** UR *** OBC-147
  584 *** 1022937 Arockiaa Philo Aarthy J *** Category *** UR *** OBC-148
  585 *** 1028920 Idhaya Chandran N *** Category *** UR *** OBC-149
  587 *** 1007979 Rajasekar N *** Category *** UR *** OBC-150
  592 *** 1023586 Aarthi M *** Category *** UR *** OBC-151
  596 *** 1003151 Nasirhusein Khudawant *** Category *** UR *** OBC-152
  606 *** 1015786 Priyanka Bhadana *** Category *** UR *** OBC-153
  608 *** 1007838 Musna P J *** Category *** UR *** OBC-154
  610 *** 1043069 Sreeram B *** Category *** UR *** OBC-155
  619 *** 1051361 Prashantha Y N *** Category *** UR *** OBC-156
  626 *** 1028117 Chaitra A *** Category *** UR *** OBC-157
  630 *** 1039887 Sisira M *** Category *** UR *** OBC-158
  634 *** 1036482 Neha Pansari *** Category *** UR *** OBC-159
  635 *** 1034667 Korade Milind Bhausaheb *** Category *** UR *** OBC-160
  637 *** 1011898 Aditya Patel *** Category *** UR *** OBC-161
  642 *** 1027598 Avinash C K *** Category *** UR *** OBC-162
  644 *** 1014847 Dipu T S *** Category *** UR *** OBC-163
  645 *** 1014055 Mounesh *** Category *** UR *** OBC-164
  646 *** 1016743 Subburaj D *** Category *** UR *** OBC-165
  650 *** 1033170 Vinay Prabhat *** Category *** UR *** OBC-166
  653 *** 1015976 Malokar Dipak Damodar *** Category *** UR *** OBC-167
  655 *** 1044992 Chaudhari Rohini Pramodrao *** Category *** UR *** OBC-168
  661 *** 1021522 Sanjay Kumar H R *** Category *** UR *** OBC-169
  671 *** 1030150 Mamta *** Category *** UR *** OBC-170
  676 *** 1016849 Ravi B *** Category *** UR *** OBC-171
  679 *** 1036234 Jaganathan A P *** Category *** UR *** OBC-172
  681 *** 1014468 Bharath K *** Category *** UR *** OBC-173
  685 *** 1028331 Sudha Gangwar *** Category *** UR *** OBC-174
  686 *** 1042629 G Parthasarathy *** Category *** UR *** OBC-175
  687 *** 1025319 Sunil Kishore *** Category *** UR *** OBC-176
  692 *** 1011788 Richa Choudhary *** Category *** UR *** OBC-177
  696 *** 1037397 Robasowndary *** Category *** UR *** OBC-178
  698 *** 1033600 Sunish Mohan *** Category *** UR *** OBC-179
  701 *** 1045730 Avinash Kumar *** Category *** UR *** OBC-180
  703 *** 1010841 Dhananjaya M S *** Category *** UR *** OBC-181
  708 *** 1029149 Mohammad Abdul Waheed *** Category *** UR *** OBC-182
  711 *** 1007921 Amit Kumar *** Category *** UR *** OBC-183
  718 *** 1044153 Parvathavardhini E *** Category *** UR *** OBC-184
  719 *** 1037299 Pratibha B Patil *** Category *** UR *** OBC-185
  720 *** 1010770 Nazih Ahamed C L *** Category *** UR *** OBC-186
  722 *** 1049976 Belekar Neelam Rewaramji *** Category *** UR *** OBC-187
  729 *** 1001498 Arun Prakash R *** Category *** UR *** OBC-188
  736 *** 1002720 Saju S V *** Category *** UR *** OBC-189
  744 *** 1016234 Arkesh M *** Category *** UR *** OBC-190
  752 *** 1005355 S T Sakthi Suganya *** Category *** UR *** OBC-191
  754 *** 1003732 Padmapriya M *** Category *** UR *** OBC-192
  761 *** 1051488 Juhi Kumari *** Category *** UR *** OBC-193
  762 *** 1042649 Gajanand Yadav *** Category *** UR *** OBC-194
  767 *** 1051619 Abdul Majeed *** Category *** UR *** OBC-195
  768 *** 1050172 Priyanka Soni *** Category *** UR *** OBC-196
  773 *** 1038546 Aendole Deepali Bhagwan *** Category *** UR *** OBC-197
  777 *** 1050422 Jagveer Singh *** Category *** UR *** OBC-198
  779 *** 1043279 Simanchala Dakua *** Category *** UR *** OBC-199
  785 *** 1020041 Ravindra Kumar Jangir *** Category *** UR *** OBC-200
  786 *** 1022014 Badhe Shridhar Kishor *** Category *** UR *** OBC-201
  788 *** 1020203 Eldy Pereira *** Category *** UR *** OBC-202
  798 *** 1050362 Azeem Ahamed *** Category *** UR *** OBC-203
  799 *** 1027315 Breethaa Janani S *** Category *** UR *** OBC-204
  804 *** 1025177 Mohamed Hashim M *** Category *** UR *** OBC-205
  811 *** 1000648 Dayanand Gupta *** Category *** UR *** OBC-206
  815 *** 1017811 Manu R *** Category *** UR *** OBC-207
  823 *** 1029117 Geethanjali E *** Category *** UR *** OBC-208
  825 *** 1040821 Suresh Kumar S *** Category *** UR *** OBC-209
  831 *** 1008816 Dhanya T S *** Category *** UR *** OBC-210
  832 *** 1006222 T R Sajit *** Category *** UR *** OBC-211
  834 *** 1002357 Vairakkani R *** Category *** UR *** OBC-212
  837 *** 1065580 Pramod Sahu *** Category *** UR *** OBC-176
  844 *** 1027971 Parvathy Deth *** Category *** UR *** OBC-213
  846 *** 1023601 Bijaya Kumar Sahoo *** Category *** UR *** OBC-214
  848 *** 1006646 T Sivabalan *** Category *** UR *** OBC-215
  854 *** 1043870 Lokesh N K *** Category *** UR *** OBC-216
  856 *** 1051929 Sudhan N *** Category *** UR *** OBC-217
  857 *** 1039116 Ravi Kumar G *** Category *** UR *** OBC-218
  862 *** 1046886 Danish Hasan Kazmi *** Category *** UR *** OBC-219
  865 *** 1002979 Aswathy G Nath *** Category *** UR *** OBC-220
  870 *** 1044640 Jenu Santhosh J *** Category *** UR *** OBC-221
  871 *** 1004779 Mahendra Singh *** Category *** UR *** OBC-222
  873 *** 1000373 Gopalakrishnan K *** Category *** UR *** OBC-223
  879 *** 1023150 Muralidhara N *** Category *** UR *** OBC-224
  897 *** 1003642 Gunjan Verma *** Category *** UR *** OBC-225
  902 *** 1039936 Siddharth Turkar *** Category *** UR *** OBC-226
  909 *** 1022191 Akshay Kumar Jangir *** Category *** UR *** OBC-227
  910 *** 1012086 Shah Mohd Faisal *** Category *** UR *** OBC-228
  915 *** 1041558 Suresh M *** Category *** UR *** OBC-229
  917 *** 1042852 Sridev M B *** Category *** UR *** OBC-230
  922 *** 1019712 Karthikeyan R *** Category *** UR *** OBC-231
  923 *** 1023835 Amruth K H *** Category *** UR *** OBC-232
  930 *** 1017788 Bubun Kumar Patel *** Category *** UR *** OBC-233
  935 *** 1011495 Hema R *** Category *** UR *** OBC-234
  937 *** 1020299 Nalanda K *** Category *** UR *** OBC-235
  945 *** 1016114 Jangale Kunal Ramesh *** Category *** UR *** OBC-236
  949 *** 1025874 Surya Prakash Gora *** Category *** UR *** OBC-237
  954 *** 1020683 Rakesh *** Category *** UR *** OBC-238
  958 *** 1020470 Jithesh B *** Category *** UR *** OBC-239
  965 *** 1012649 Nitin Narayan Sonune *** Category *** UR *** OBC-240
  968 *** 1046756 Surya Nandan Prasad *** Category *** UR *** OBC-241
  969 *** 1011516 Rituparna Chetia *** Category *** UR *** OBC-242
  971 *** 1031338 Kharche Kishor Dnyandeo *** Category *** UR *** OBC-243
  973 *** 1027075 Balasubramanian M *** Category *** UR *** OBC-244
  978 *** 1037497 Kardile Mayur Prakash *** Category *** UR *** OBC-245
  1002 *** 1021356 Ulhas Sonar *** Category *** UR *** OBC-251
  1005 *** 1005439 Vikash Singh *** Category *** UR *** OBC-252
  1006 *** 1016297 Vimal M *** Category *** UR *** OBC-253
  1015 *** 1032337 Amrut P Savadkar *** Category *** UR *** OBC-254
  1023 *** 1030318 S Devi *** Category *** UR *** OBC-255
  1026 *** 1015264 Karthik N *** Category *** UR *** OBC-256
  1029 *** 1040393 Ranvir Kumar Ravi *** Category *** UR *** OBC-257
  1032 *** 1043610 Harini R *** Category *** UR *** OBC-258
  1044 *** 1030838 Lachuriya Gaurav Bharatlal *** Category *** UR *** OBC-259
  1048 *** 1025184 B E Yathish *** Category *** UR *** OBC-260
  1054 *** 1047265 Rahul Choudhary *** Category *** UR *** OBC-262
  1058 *** 1033027 Srinivas M *** Category *** UR *** OBC-263
  1060 *** 1019461 Dinesh L *** Category *** UR *** OBC-264
  1061 *** 1018387 Shridhar P *** Category *** UR *** OBC-265
  1068 *** 1043159 S Tharageswari *** Category *** UR *** OBC-266
  1069 *** 1040306 Mohammed Niaz A A *** Category *** UR *** OBC-267
  1074 *** 1000107 Dodiya Himanshu Maheshbhai *** Category *** UR *** OBC-268
  1075 *** 1011373 Prabhat Kumar *** Category *** UR *** OBC-269
  1077 *** 1021283 Navneet Kumar Nagar *** Category *** UR *** OBC-270
  1079 *** 1024762 Hardik Rameshbhai Mistry *** Category *** UR *** OBC-271
  1081 *** 1019276 Gharat Amol Gorakhnath *** Category *** UR *** OBC-272
  1083 *** 1037742 Parthasarathy M Pandian *** Category *** UR *** OBC-273
  1085 *** 1031550 Ranjith Kumar M *** Category *** UR *** OBC-274
  1094 *** 1049506 Nishant Sagar *** Category *** UR *** OBC-275
  1096 *** 1051312 Sivakumar M *** Category *** UR *** OBC-276
  1105 *** 1028222 V Sujaritha *** Category *** UR *** OBC-277
  1108 *** 1033119 Neel Kamal *** Category *** UR *** OBC-278
  1112 *** 1021287 Satheesh Balakrishnan *** Category *** UR *** OBC-279
  1117 *** 1037637 Borse Sandip Tarachand *** Category *** UR *** OBC-280
  1124 *** 1018754 Meena Suthar *** Category *** UR *** OBC-281
  1125 *** 1027742 Aruljothi V *** Category *** UR *** OBC-282
  1127 *** 1051618 Nehate Rahul Anil *** Category *** UR *** OBC-283
  1129 *** 1008486 Muthu Kani S *** Category *** UR *** OBC-284
  1134 *** 1007783 Deepak B S *** Category *** UR *** OBC-285
  1135 *** 1049473 Shobhit Shakya *** Category *** UR *** OBC-286
  1136 *** 1009045 Kurkure Rahul Liladhar *** Category *** UR *** OBC-287
  1137 *** 1033120 Anbazhagan P *** Category *** UR *** OBC-288
  1142 *** 1009761 Sarathkala P *** Category *** UR *** OBC-289
  1143 *** 1000680 Lokendra Kumar Yadav *** Category *** UR *** OBC-290
  1149 *** 1002391 Binoy Shankar *** Category *** UR *** OBC-291
  1150 *** 1008431 Devan R *** Category *** UR *** OBC-292
  1154 *** 1012557 Sharath Kumar K L *** Category *** UR *** OBC-293
  1157 *** 1035460 Rathod Rajesh Budhaji *** Category *** UR *** OBC-294
  1158 *** 1068784 Md Waseem Ahmed *** Category *** UR *** PH-2
  1159 *** 1035110 Atul Yadav *** Category *** UR *** OBC-295
  1160 *** 1029616 Dharurkar Pralhad Govind *** Category *** UR *** OBC-296
  1165 *** 1050633 Raju Ram *** Category *** UR *** OBC-297
  1166 *** 1000475 Rakesh A Navale *** Category *** UR *** OBC-298
  1172 *** 1045192 Devendra Ajmera *** Category *** UR *** OBC-299
  1179 *** 1038458 Vaghela Milap Kaushikbhai *** Category *** UR *** OBC-300
  1180 *** 1040967 Katkade Kavita Namdeo *** Category *** UR *** OBC-301
  1181 *** 1011758 Divya Verma *** Category *** UR *** OBC-302
  1183 *** 1024887 Sanjeev Kumar *** Category *** UR *** OBC-303
  1185 *** 1025407 Ramkumar S *** Category *** UR *** OBC-304
  1189 *** 1010602 Rajesh M *** Category *** UR *** OBC-305
  1193 *** 1042997 Deevish Nooji Dinakar *** Category *** UR *** OBC-306
  1195 *** 1031253 Naveen Sagar H M *** Category *** UR *** OBC-307
  1200 *** 1040366 Kadambari Nayak *** Category *** UR *** OBC-308
  1208 *** 1044664 Tailor Himanshu Harshadbhai *** Category *** UR *** OBC-309
  1210 *** 1038324 Ghodke Bhushan Ravindra *** Category *** UR *** OBC-310
  1212 *** 1017074 Anurodh Dadarwal *** Category *** UR *** OBC-311
  1213 *** 1024689 Phuritshabam Iboyaima Singh *** Category *** UR *** OBC-312
  1219 *** 1031749 Birendra Pradhan *** Category *** UR *** OBC-313
  1220 *** 1000692 Naveen R *** Category *** UR *** OBC-314
  1221 *** 1041728 Saleena N *** Category *** UR *** OBC-315
  1223 *** 1052340 Chaudhari Harshal Subhash *** Category *** UR *** OBC-316
  1224 *** 1045668 Chaudhari Sachin Ramesh *** Category *** UR *** OBC-317
  1227 *** 1032153 Sheena Sivanandan *** Category *** UR *** OBC-318
  1228 *** 1008134 Sushil Kumar Choudhary *** Category *** UR *** OBC-319
  1229 *** 1001504 Raj Kumar R *** Category *** UR *** OBC-320
  1232 *** 1036440 Kalpana R *** Category *** UR *** OBC-321
  1235 *** 1013340 Nistane Pruthviraj Prabhakar *** Category *** UR *** OBC-322
  1243 *** 1043413 Prabakaran P *** Category *** UR *** OBC-323
  1246 *** 1048510 Deepak Kumar *** Category *** UR *** OBC-324
  1247 *** 1017461 Verma Ankur *** Category *** UR *** OBC-325
  1250 *** 1014278 Jawalkar Sapana Prabhakar *** Category *** UR *** OBC-326
  1251 *** 1034598 Santhiya G *** Category *** UR *** OBC-327
  1263 *** 1004484 Ravish Ranjan *** Category *** UR *** OBC-328
  1264 *** 1013893 S Arun *** Category *** UR *** OBC-329
  1265 *** 1006550 Mariraj I *** Category *** UR *** OBC-330
  1272 *** 1013518 Gomathy M *** Category *** UR *** OBC-331
  1277 *** 1041738 Manojkumar K *** Category *** UR *** OBC-332
  1286 *** 1046763 Kiran P K *** Category *** UR *** OBC-333
  1289 *** 1019246 Neetu Bhari *** Category *** UR *** OBC-334
  1298 *** 1038617 Patil Abhijit Pradeep *** Category *** UR *** OBC-335
  1299 *** 1007023 Priyanka Verma *** Category *** UR *** OBC-336
  1300 *** 1050512 Sunil Kumar Singh *** Category *** UR *** OBC-337
  1301 *** 1060534 Amitandra Kumar Tripathi *** Category *** UR *** PH-3
  1302 *** 1002004 Tapas Ranjan Behera *** Category *** UR *** OBC-338
  1309 *** 1049914 Vinay A V *** Category *** UR *** OBC-339
  1311 *** 1029743 Shanmuganathan B *** Category *** UR *** OBC-340
  1316 *** 1013967 V Govardhini *** Category *** UR *** OBC-341
  1317 *** 1022696 Wavare Prasad Sambhaji *** Category *** UR *** OBC-342
  1328 *** 1004972 Ashish Kumar Jangir *** Category *** UR *** OBC-343
  1332 *** 1067919 Nitin Kalinath Gorawade *** Category *** UR *** PH-4
  1334 *** 1010041 Srinivasa Kumaran R *** Category *** UR *** OBC-344
  1336 *** 1027751 Nazma N R *** Category *** UR *** OBC-345
  1339 *** 1006544 Mukesh Kumar Yadav *** Category *** UR *** OBC-346
  1341 *** 1036353 Amitabh Suthar *** Category *** UR *** OBC-347
  1350 *** 1023347 Shankargouda Patil *** Category *** UR *** OBC-348
  1356 *** 1032564 Mujeeb Rahman P C *** Category *** UR *** OBC-349
  1357 *** 1049157 Lawrence A J *** Category *** UR *** OBC-350
  1358 *** 1029992 Dinesh K M *** Category *** UR *** OBC-351
  1359 *** 1041617 Maheshkumar *** Category *** UR *** OBC-352
  1366 *** 1016571 Sudheer Kumar Darji *** Category *** UR *** OBC-353
  1373 *** 1035906 Seema Yelburga *** Category *** UR *** OBC-354
  1380 *** 1005639 Mehul Kiritkumar Nayak *** Category *** UR *** OBC-355
  1383 *** 1034746 Nizamuddin Parvez *** Category *** UR *** OBC-356
  1385 *** 1045799 Diya P Albert *** Category *** UR *** OBC-357
  1390 *** 1023331 Shalini Saini *** Category *** UR *** OBC-358
  1401 *** 1036012 Anjula Singh *** Category *** UR *** OBC-359
  1405 *** 1034077 Naushin Aara *** Category *** UR *** OBC-360
  1407 *** 1040253 Vijay Deep *** Category *** UR *** OBC-361
  1409 *** 1024181 Rajeshkannan S *** Category *** UR *** OBC-362
  1416 *** 1032667 Thube Yogesh Sadashiv *** Category *** UR *** OBC-363
  1419 *** 1023108 Sangle Murlidhar Anantrao *** Category *** UR *** OBC-364
  1421 *** 1025829 Mohd Yunus Khilji *** Category *** UR *** OBC-365
  1424 *** 1015790 Kamal Kant Sahu *** Category *** UR *** OBC-366
  1426 *** 1029295 Abinaya R C *** Category *** UR *** OBC-367
  1436 *** 1038114 Rajendra Kumar Choudhary *** Category *** UR *** OBC-368
  1447 *** 1034143 Hemalatha V S *** Category *** UR *** OBC-369
  1452 *** 1009568 Vijay Ganapathy S *** Category *** UR *** OBC-370
  1454 *** 1004599 Arghya Kusum Pal *** Category *** UR *** OBC-371
  1459 *** 1030006 Ashutosh Sharma *** Category *** UR *** OBC-372
  1460 *** 1024882 Jikku V Chandran *** Category *** UR *** OBC-373
  1461 *** 1041155 Thenmozhi N *** Category *** UR *** OBC-374
  1474 *** 1020010 Mohammed Javed Qureshi *** Category *** UR *** OBC-376
  1480 *** 1052269 Sadul Sapun *** Category *** UR *** OBC-377
  1486 *** 1034517 Puja Prakash Mehkarkar *** Category *** UR *** OBC-378
  1491 *** 1023913 Rajesh *** Category *** UR *** OBC-379
  1492 *** 1010257 Dhakate Tushar Arun *** Category *** UR *** OBC-380
  1497 *** 1022120 Shamni K M *** Category *** UR *** OBC-381
  1501 *** 1022879 Nidhi Yadav *** Category *** UR *** OBC-382
  1505 *** 1012532 Sandip Sudhakar Sonawane *** Category *** UR *** OBC-383
  1510 *** 1008808 Ekatpure Harshal Rajan *** Category *** UR *** OBC-384
  1515 *** 1050839 Arun Kumar G C *** Category *** UR *** OBC-385
  1520 *** 1031587 Julpikar Sarkavas *** Category *** UR *** OBC-386
  1527 *** 1044660 Madanagopalan V G *** Category *** UR *** OBC-387
  1535 *** 1002402 Santosh Kumar Maurya *** Category *** UR *** OBC-388
  1536 *** 1015727 Dahale Ganesh Shankar *** Category *** UR *** OBC-389
  1537 *** 1019733 Amrendra Kumar *** Category *** UR *** OBC-390
  1539 *** 1006715 Shweta Narayan *** Category *** UR *** OBC-391
  1543 *** 1008462 Nisha Saral J *** Category *** UR *** OBC-392
  1548 *** 1043749 Arun Prabhu C *** Category *** UR *** OBC-393
  1550 *** 1015677 Mohamed Rafi K *** Category *** UR *** OBC-394
  1555 *** 1045270 Satish Kumar Jyoti *** Category *** UR *** OBC-395
  1556 *** 1051066 Vijayanandh S *** Category *** UR *** OBC-396
  1562 *** 1013682 Nisar K K *** Category *** UR *** OBC-397
  1574 *** 1033406 Yadav Makaresh Mahendra *** Category *** UR *** OBC-398
  1577 *** 1013385 Golhar Ankush Kalyan *** Category *** UR *** OBC-399
  1579 *** 1022791 Bijesh S *** Category *** UR *** OBC-400
  1581 *** 1002555 Ajay Kumar Singh *** Category *** UR *** OBC-401
  1582 *** 1022198 Pradeep L *** Category *** UR *** OBC-402
  1584 *** 1009536 Tamilmani V *** Category *** UR *** OBC-403
  1585 *** 1029288 Nancy Manodoss A *** Category *** UR *** OBC-404
  1588 *** 1044626 Smitha H V *** Category *** UR *** OBC-405
  1591 *** 1008129 Amit Shankar Singh *** Category *** UR *** OBC-406
  1599 *** 1050007 Senthil V *** Category *** UR *** OBC-407
  1605 *** 1029524 Rajsantan K *** Category *** UR *** OBC-408
  1609 *** 1002968 Anurag Baghel *** Category *** UR *** OBC-409
  1610 *** 1005930 Anil Kumari *** Category *** UR *** OBC-410
  1612 *** 1019154 Barath Raj Kumar S *** Category *** UR *** OBC-411
  1617 *** 1035170 Chinju Viswanathan T *** Category *** UR *** OBC-412
  1619 *** 1015094 Rakesh Sharma *** Category *** UR *** OBC-413
  1625 *** 1029926 Amrendra Kumar *** Category *** UR *** OBC-414
  1631 *** 1006659 Saranya N *** Category *** UR *** OBC-415
  1634 *** 1022498 Amilthan K *** Category *** UR *** OBC-416
  1636 *** 1047920 Prasy S *** Category *** UR *** OBC-417
  1637 *** 1043032 Sulthana Dhilras J *** Category *** UR *** OBC-418
  1641 *** 1036583 Suryalakshmi S *** Category *** UR *** OBC-419
  1644 *** 1043167 Nischay R *** Category *** UR *** OBC-420
  1647 *** 1000759 Sibin K S *** Category *** UR *** OBC-421
  1651 *** 1003934 Venkata Subramanian A *** Category *** UR *** OBC-422
  1654 *** 1044317 Sunayana K *** Category *** UR *** OBC-423
  1660 *** 1042564 Priyanka Chaudhary *** Category *** UR *** OBC-424
  1661 *** 1046078 Surabhi Roy *** Category *** UR *** OBC-425
  1665 *** 1030338 Gokul R *** Category *** UR *** OBC-426
  1666 *** 1011899 Sumer Singh *** Category *** UR *** OBC-427
  1667 *** 1035251 Rajeev Kumar Ranjan *** Category *** UR *** OBC-428
  1669 *** 1027792 Jadhav Nitin Manik *** Category *** UR *** OBC-429
  1672 *** 1011147 Ansari Kinaz Salim *** Category *** UR *** OBC-430
  1677 *** 1006253 Prashant Kumar Choudhary *** Category *** UR *** OBC-431
  1684 *** 1031904 Pavan Yadav M V *** Category *** UR *** OBC-432
  1686 *** 1042478 Wadibhasme Vishakha Ashok *** Category *** UR *** OBC-433
  1687 *** 1037440 Prem Singh Jat *** Category *** UR *** OBC-434
  1689 *** 1049741 Lakshmi Narasimman P *** Category *** UR *** OBC-435
  1690 *** 1013980 Deepu C C *** Category *** UR *** OBC-436
  1694 *** 1041027 Tirmale Rakesh Shivaji *** Category *** UR *** OBC-437
  1696 *** 1046027 Dileep P *** Category *** UR *** OBC-438
  1701 *** 1007550 Patil Ashwini Sudhakar *** Category *** UR *** OBC-439
  1702 *** 1031140 Sumit Saini *** Category *** UR *** OBC-440
  1705 *** 1038175 Priyadharshini S *** Category *** UR *** OBC-441
  1707 *** 1041539 Ravi Sankar P *** Category *** UR *** OBC-442
  1708 *** 1004589 Ghule Shubhangi Kashinath *** Category *** UR *** OBC-443
  1709 *** 1046447 Sanjai P V *** Category *** UR *** OBC-444
  1711 *** 1013240 Junaid Ahmad *** Category *** UR *** OBC-445
  1721 *** 1033111 Sujatha R *** Category *** UR *** OBC-446
  1723 *** 1037753 Selvaraj M *** Category *** UR *** OBC-447
  1727 *** 1030400 Amjad Farook Z A *** Category *** UR *** OBC-448
  1729 *** 1014020 Vandana Godara *** Category *** UR *** OBC-449
  1731 *** 1031196 Rajesh *** Category *** UR *** OBC-450
  1734 *** 1047924 Saumya Gupta *** Category *** UR *** OBC-451
  1736 *** 1027367 Sandeep B V *** Category *** UR *** OBC-452
  1742 *** 1024494 Sathya Priya S *** Category *** UR *** OBC-453
  1749 *** 1025134 Kalpana Singh Beniwal *** Category *** UR *** OBC-454
  1751 *** 1044786 Sangeetha B *** Category *** UR *** OBC-455
  1752 *** 1025604 Kathiravan T *** Category *** UR *** OBC-456
  1756 *** 1036052 Kajave Aditya Shankarrao *** Category *** UR *** OBC-457
  1768 *** 1034386 B Subha *** Category *** UR *** OBC-458
  1770 *** 1017083 Harisha N S *** Category *** UR *** OBC-459
  1781 *** 1019626 Divya Kishan *** Category *** UR *** OBC-460
  1782 *** 1040164 Tushar Rambhau Sontakke *** Category *** UR *** OBC-461
  1787 *** 1000187 Kamal Sunder Yadav *** Category *** UR *** OBC-462
  1790 *** 1035351 Tagad Prasad Kisanrao *** Category *** UR *** OBC-463
  1791 *** 1043529 Porkkodi P *** Category *** UR *** OBC-464
  1792 *** 1005075 Pankaj Kumar Porwal *** Category *** UR *** OBC-465
  1795 *** 1045783 Nitin Kumar *** Category *** UR *** OBC-466
  1796 *** 1036769 Om Prakash Narayan Arya *** Category *** UR *** OBC-467
  1801 *** 1025959 Patil Shilpa Arun *** Category *** UR *** OBC-468
  1804 *** 1006004 Shravan Kumar *** Category *** UR *** OBC-469
  1806 *** 1018548 Ramesh H *** Category *** UR *** OBC-470
  1810 *** 1039304 Potdar Nilesh Vishnu *** Category *** UR *** OBC-471
  1811 *** 1008523 Sharmeela S *** Category *** UR *** OBC-472
  1812 *** 1029268 Neha *** Category *** UR *** OBC-473
  1815 *** 1031183 Kalpesh D Hansora *** Category *** UR *** OBC-474
  1819 *** 1050220 Vikrant Sharma *** Category *** UR *** OBC-475
  1821 *** 1052147 Lourembam Sunil Singh *** Category *** UR *** OBC-476
  1824 *** 1028636 Jadhavar Suraj Trimbakrao *** Category *** UR *** OBC-477
  1825 *** 1033322 Ranveer Singh Choudhary *** Category *** UR *** OBC-478
  1826 *** 1029249 Neelam Rajput *** Category *** UR *** OBC-479
  1829 *** 1015038 Naveen Kumar D *** Category *** UR *** OBC-480
  1830 *** 1025999 Amit Kishor *** Category *** UR *** OBC-481
  1832 *** 1050453 Divya Raj R *** Category *** UR *** OBC-482
  1836 *** 1051817 Anandalakshmi R *** Category *** UR *** OBC-483
  1837 *** 1034670 Deepak T H *** Category *** UR *** OBC-484
  1838 *** 1046088 Mahalakshmi K *** Category *** UR *** OBC-485
  1839 *** 1050516 Anbarasan D *** Category *** UR *** OBC-486
  1842 *** 1034216 Deepak Nathu Nawkhare *** Category *** UR *** OBC-487
  1847 *** 1035532 Smrithy Sadanandan *** Category *** UR *** OBC-488
  1857 *** 1045822 Kshama K K *** Category *** UR *** OBC-489
  1858 *** 1007008 Basavaraj S Padara *** Category *** UR *** OBC-490
  1860 *** 1017091 Kumar Abhishek *** Category *** UR *** OBC-491
  1862 *** 1028530 Jitendra Rohilla *** Category *** UR *** OBC-492
  1865 *** 1007760 Ishan Yadav *** Category *** UR *** OBC-493
  1866 *** 1025096 Shikha Shabnam *** Category *** UR *** OBC-494
  1867 *** 1046168 Gopinath P *** Category *** UR *** OBC-495
  1870 *** 1010390 Nishit Ranjan *** Category *** UR *** OBC-496
  1871 *** 1024233 Rahematullah Abdul Qaiyyum *** Category *** UR *** OBC-497
  1874 *** 1036500 C Anandhi *** Category *** UR *** OBC-498
  1875 *** 1050475 Chethan Dev K *** Category *** UR *** OBC-499
  1877 *** 1039670 Babita Devi *** Category *** UR *** OBC-500
  1887 *** 1012326 Sarita Chaudhary *** Category *** UR *** OBC-501
  1888 *** 1032893 Lakshmi M *** Category *** UR *** OBC-502
  1891 *** 1007245 Nadaf Swaleha Nurulla *** Category *** UR *** OBC-503
  1892 *** 1014207 J Stanley Michael *** Category *** UR *** OBC-504
  1894 *** 1063430 Ashwini S Biradar *** Category *** UR *** PH-5
  1899 *** 1040859 Saravanakumar G *** Category *** UR *** OBC-505
  1900 *** 1048846 Saravanan M *** Category *** UR *** OBC-506
  1903 *** 1047667 Anoop U *** Category *** UR *** OBC-507
  1905 *** 1048315 Balajee Yadav *** Category *** UR *** OBC-508
  1917 *** 1015236 Shinde Saiprasad Gangadhar *** Category *** UR *** OBC-509
  1921 *** 1032735 Ranjitha C S *** Category *** UR *** OBC-510
  1927 *** 1045522 Amit Prakash Chandra *** Category *** UR *** OBC-511
  1928 *** 1025641 Gnanendra D M *** Category *** UR *** OBC-512
  1930 *** 1001467 Suman Bhooker *** Category *** UR *** OBC-513
  1932 *** 1047140 Sarode Sachin Ravindra *** Category *** UR *** OBC-514
  1938 *** 1027955 Pratik Anilbhai Topiwala *** Category *** UR *** OBC-515
  1950 *** 1019292 Ingole Advait Diwakar *** Category *** UR *** OBC-516
  1954 *** 1039752 Laljee Karamshibhai Makwana *** Category *** UR *** OBC-517
  1959 *** 1021657 Subha T V *** Category *** UR *** OBC-518
  1964 *** 1033425 Nikunj Pravinkumar Vaidhya *** Category *** UR *** OBC-519
  1965 *** 1048451 Thusharendhu N *** Category *** UR *** OBC-520
  1974 *** 1043210 Sana Zaheer *** Category *** UR *** OBC-521
  1978 *** 1034680 Tamil Muthu M *** Category *** UR *** OBC-522
  1980 *** 1014880 Ashok Kumar T *** Category *** UR *** OBC-523
  1982 *** 1013679 Chiranjit Ghosh *** Category *** UR *** OBC-524
  1987 *** 1020687 Ranjeet Kumar *** Category *** UR *** OBC-525
  1988 *** 1049898 Ashwani Kumar *** Category *** UR *** OBC-526
  1993 *** 1046206 Vidhate Vaishali Babanrao *** Category *** UR *** OBC-527
  1994 *** 1046265 Ashok Kumar Sokhal *** Category *** UR *** OBC-528
  1997 *** 1022850 Menaka Devi M *** Category *** UR *** OBC-529
  1998 *** 1023552 Karthikeyan A *** Category *** UR *** OBC-530
  2001 *** 1028808 Mayilan C *** Category *** UR *** OBC-531
  2003 *** 1045583 Namit Nitharwal *** Category *** UR *** OBC-532
  2008 *** 1018678 Bhushan Chittawadagi *** Category *** UR *** OBC-533
  2010 *** 1010651 Garge Shaileshkumar S *** Category *** UR *** OBC-534
  2021 *** 1001478 Kiran Kumar J *** Category *** UR *** OBC-535
  2022 *** 1033921 Manikandan P *** Category *** UR *** OBC-536
  2023 *** 1024776 Anusha L Jalaludeen *** Category *** UR *** OBC-537
  2028 *** 1038124 Sai Lakshmi P *** Category *** UR *** OBC-538
  2036 *** 1018600 Deepak Kumar *** Category *** UR *** OBC-539
  2038 *** 1021731 Faizal A *** Category *** UR *** OBC-540
  2043 *** 1041529 Shiwani Gupta *** Category *** UR *** OBC-541
  2050 *** 1048431 Ekhande Arvind Gulabrao *** Category *** UR *** OBC-542
  2053 *** 1013607 Vijayakumar R *** Category *** UR *** OBC-543
  2065 *** 1034261 Hameed Arafath A *** Category *** UR *** OBC-544
  2067 *** 1041933 Madhu Yadav *** Category *** UR *** OBC-545
  2068 *** 1007619 Shelke Yogini Pratap *** Category *** UR *** OBC-546
  2071 *** 1012953 Marbate Tushar Tarachand *** Category *** UR *** OBC-547
  2075 *** 1003072 Rasmi Ranjan Sahoo *** Category *** UR *** OBC-548
  2078 *** 1043978 Kavitha Lakshman *** Category *** UR *** OBC-549
  2081 *** 1030370 Soumya V *** Category *** UR *** OBC-550
  2084 *** 1024299 Abhyuday Kumar *** Category *** UR *** OBC-551
  2091 *** 1040726 Thangapprakasam P *** Category *** UR *** OBC-552
  2092 *** 1012679 Alok Mohan Uppar *** Category *** UR *** OBC-553
  2093 *** 1024154 Nithya S *** Category *** UR *** OBC-554
  2102 *** 1027189 Jadav Monaben Jayeshkumar *** Category *** UR *** OBC-555
  2119 *** 1022424 Prabhat Kumar *** Category *** UR *** OBC-556
  2122 *** 1037748 Nashikkar Piyush Suresh *** Category *** UR *** OBC-557
  2123 *** 1020775 Hari Krishna R *** Category *** UR *** OBC-558
  2134 *** 1018204 Muhammad Najih L *** Category *** UR *** OBC-559
  2137 *** 1018648 Anup Ahmed P K *** Category *** UR *** OBC-560
  2138 *** 1020294 Nikam Sujit Shamkant *** Category *** UR *** OBC-561
  2141 *** 1011593 Kamala G R *** Category *** UR *** OBC-562
  2142 *** 1048995 L Bhuvaneshwari *** Category *** UR *** OBC-563
  2144 *** 1036586 Prasoon Kumar *** Category *** UR *** OBC-564
  2154 *** 1015901 Rajesh Kumar Gupta *** Category *** UR *** OBC-565
  2157 *** 1003381 Sonawane Bhushan Shivaji *** Category *** UR *** OBC-566
  2160 *** 1001417 Jeya Shambavi J *** Category *** UR *** OBC-567
  2167 *** 1022215 Venugopal J *** Category *** UR *** OBC-568
  2170 *** 1038337 Suman Kumari *** Category *** UR *** OBC-569
  2171 *** 1040284 Piyush Anand *** Category *** UR *** OBC-570
  2174 *** 1041699 Sachin S Shabadi *** Category *** UR *** OBC-571
  2175 *** 1033680 Thiyagarajan S *** Category *** UR *** OBC-572
  2176 *** 1044819 Amith Sreedharan *** Category *** UR *** OBC-573
  2180 *** 1027496 Santosh Kumar Gupta *** Category *** UR *** OBC-574
  2184 *** 1051807 Juliana Rositta Stephen *** Category *** UR *** OBC-575
  2188 *** 1049752 Yuvarajan S *** Category *** UR *** OBC-576
  2191 *** 1029770 Noopur Jaiswal *** Category *** UR *** OBC-577
  2192 *** 1008167 Nikhil S Bhamare *** Category *** UR *** OBC-578
  2194 *** 1012990 Raut Sambhaji Shivaji *** Category *** UR *** OBC-579
  2199 *** 1005124 Narkhede Rajvilas Anil *** Category *** UR *** OBC-580
  2201 *** 1039150 Raghunadhan P V *** Category *** UR *** OBC-581
  2203 *** 1025856 Nand Kishore Gora *** Category *** UR *** OBC-582
  2204 *** 1027224 Senthil Kumar B *** Category *** UR *** OBC-583
  2206 *** 1035835 Mahaveer Prasad Jat *** Category *** UR *** OBC-584
  2213 *** 1033761 Tamboli Mohammad Areef S *** Category *** UR *** OBC-585
  2215 *** 1048634 Jithin V T *** Category *** UR *** OBC-586
  2217 *** 1041652 Udayamoorthy *** Category *** UR *** OBC-587
  2228 *** 1046960 Sankar Srinivasan P *** Category *** UR *** OBC-588
  2231 *** 1026744 Lalitha S *** Category *** UR *** OBC-589
  2237 *** 1000541 Chamaraja T *** Category *** UR *** OBC-590
  2238 *** 1032186 Bedarkar Ashish Chimnaji *** Category *** UR *** OBC-591
  2241 *** 1000658 Vrushali R Khedkar *** Category *** UR *** OBC-592
  2242 *** 1041386 Kapil Dev *** Category *** UR *** OBC-593
  2243 *** 1043191 Mitesh Behari *** Category *** UR *** OBC-594
  2245 *** 1024338 Anilkumar Ourasang *** Category *** UR *** OBC-595
  2253 *** 1048824 Jaswant Singh *** Category *** UR *** OBC-596
  2258 *** 1051630 Nevin Jose *** Category *** UR *** OBC-597
  2272 *** 1016129 Ankit Soni *** Category *** UR *** OBC-598
  2273 *** 1043124 Keshar Mal *** Category *** UR *** OBC-599
  2275 *** 1011977 Sundar G *** Category *** UR *** OBC-600
  2281 *** 1038304 Ravikant Kumar *** Category *** UR *** OBC-601
  2283 *** 1050378 Revathi P *** Category *** UR *** OBC-602
  2284 *** 1027295 Prashanth M *** Category *** UR *** OBC-603
  2286 *** 1017207 Pathan Abdul Irshad Bashir *** Category *** UR *** OBC-604
  2290 *** 1047602 Renu Joy *** Category *** UR *** OBC-605
  2303 *** 1012485 Jadhav Bhushanrao Bhagawan *** Category *** UR *** OBC-606
  2312 *** 1002879 Vinod Babu E *** Category *** UR *** OBC-607
  2318 *** 1013976 Nutan N M *** Category *** UR *** OBC-608
  2319 *** 1032636 Anandh S M *** Category *** UR *** OBC-609
  2320 *** 1041126 Balan M P *** Category *** UR *** OBC-610
  2323 *** 1027182 Neha Suman *** Category *** UR *** OBC-611
  2330 *** 1043679 Surekha S M *** Category *** UR *** OBC-612
  2340 *** 1011594 Babu Lal Kumawat *** Category *** UR *** OBC-613
  2344 *** 1033408 Arul Jayendra Pradeep V *** Category *** UR *** OBC-614
  2346 *** 1013046 Vinodhkumar K *** Category *** UR *** OBC-615
  2351 *** 1031604 Sunita Lamba *** Category *** UR *** OBC-616
  2352 *** 1049056 Shantha Meena G *** Category *** UR *** OBC-617
  2354 *** 1011338 Devendra Soni *** Category *** UR *** OBC-618
  2361 *** 1038243 Khairnar Anjali Sunil *** Category *** UR *** OBC-619
  2366 *** 1011162 Pradeep Kulal R *** Category *** UR *** OBC-620
  2369 *** 1049396 Ghude Swati Raghunath *** Category *** UR *** OBC-621
  2371 *** 1022699 Santhosh R *** Category *** UR *** OBC-622
  2373 *** 1047915 Mahesh Carpenter *** Category *** UR *** OBC-623
  2375 *** 1009539 Rajarajeswari K *** Category *** UR *** OBC-624
  2378 *** 1006406 Dhanya Sukumaran *** Category *** UR *** OBC-625
  2380 *** 1033951 Rohita Kumari *** Category *** UR *** OBC-626
  2381 *** 1049089 Anjan Kumar Sahoo *** Category *** UR *** OBC-627
  2383 *** 1046802 Vinay Kumar Mahala *** Category *** UR *** OBC-628
  2385 *** 1047513 Tak Gopal Ramdas *** Category *** UR *** OBC-630
  2387 *** 1037644 Prabhash Kulhari *** Category *** UR *** OBC-631
  2392 *** 1023324 Alok Ranjan Sahoo *** Category *** UR *** OBC-632
  2395 *** 1019410 Karthiga A *** Category *** UR *** OBC-633
  2396 *** 1034270 Savitha V *** Category *** UR *** OBC-634
  2399 *** 1001636 Bharathi Bm *** Category *** UR *** OBC-635
  2401 *** 1024915 Suraj B *** Category *** UR *** OBC-636
  2404 *** 1045454 Shailesh Kumar Verma *** Category *** UR *** OBC-637
  2407 *** 1050410 Prashant Kumar Sharma *** Category *** UR *** OBC-638
  2416 *** 1010086 Ranjan Kumar *** Category *** UR *** OBC-639
  2418 *** 1047394 Rakesh Kumar Sihag *** Category *** UR *** OBC-640
  2421 *** 1019960 Patil Amol Vasantrao *** Category *** UR *** OBC-641
  2422 *** 1022517 Gayana S *** Category *** UR *** OBC-642
  2428 *** 1038248 Gayathiri G *** Category *** UR *** OBC-643
  2431 *** 1016219 Susmita Debnath *** Category *** UR *** OBC-644
  2432 *** 1001131 Lokender Yadav *** Category *** UR *** OBC-645
  2433 *** 1027908 Tapan Sarma *** Category *** UR *** OBC-646
  2446 *** 1042237 Zuber Khan *** Category *** UR *** OBC-647
  2451 *** 1023753 Deepak T *** Category *** UR *** OBC-648
  2452 *** 1026456 Parshuram Kumar *** Category *** UR *** OBC-649
  2453 *** 1014156 Pavankumar V Koliwad *** Category *** UR *** OBC-650
  2454 *** 1013064 Archana Jagdish Lokhande *** Category *** UR *** OBC-651
  2458 *** 1020904 Jitendra Saran *** Category *** UR *** OBC-652
  2461 *** 1034087 Sharmila D *** Category *** UR *** OBC-653 PH - 1
  2463 *** 1030051 Dhanya K S *** Category *** UR *** OBC-654
  2464 *** 1019997 Prabhakar V *** Category *** UR *** OBC-655
  2465 *** 1042640 Pradeepkrishna R V *** Category *** UR *** OBC-656
  2474 *** 1022754 Jayachandran Pk *** Category *** UR *** OBC-657
  2476 *** 1032218 Vandana Kumari *** Category *** UR *** OBC-658
  2480 *** 1022073 Varadharajan N *** Category *** UR *** OBC-659
  2482 *** 1043119 Chaudhari Sachin Aujenath *** Category *** UR *** OBC-660
  2483 *** 1041507 Prabhu M S *** Category *** UR *** OBC-661
  2485 *** 1004809 Nabil F *** Category *** UR *** OBC-662
  2495 *** 1020407 Jaikumar G R *** Category *** UR *** OBC-663
  2503 *** 1007532 Keerthika B *** Category *** UR *** OBC-664
  2507 *** 1032993 Gunjal Rajendra Sudamrao *** Category *** UR *** OBC-665
  2515 *** 1047000 Pinki Tak *** Category *** UR *** OBC-666
  2520 *** 1036531 Sudhakaran R *** Category *** UR *** OBC-667
  2535 *** 1038119 Afroz Khan F Airani *** Category *** UR *** OBC-668
  2540 *** 1029107 Fadl H Veerankutty *** Category *** UR *** OBC-669
  2542 *** 1004329 Manoh S *** Category *** UR *** OBC-670
  2543 *** 1012277 Anoop Krishnan K K *** Category *** UR *** OBC-671
  2547 *** 1043352 Manoj Kumar Arya *** Category *** UR *** OBC-672
  2550 *** 1021142 Krishnan A *** Category *** UR *** OBC-673
  2558 *** 1052299 Ranjan Bhattnagar *** Category *** UR *** OBC-674
  2561 *** 1010514 Itishree Verma *** Category *** UR *** OBC-675
  2566 *** 1012566 Hari Prasad *** Category *** UR *** OBC-676
  2572 *** 1042836 Kadrekar Swapneel Prakashrao *** Category *** UR *** OBC-677
  2574 *** 1017642 Rashmi Bala *** Category *** UR *** OBC-678
  2575 *** 1020212 Vikash Kumar *** Category *** UR *** OBC-679
  2584 *** 1045178 Ali M B *** Category *** UR *** OBC-680
  2587 *** 1030724 Sunil Jaiswal *** Category *** UR *** OBC-681
  2596 *** 1034991 Harish Kumar M P *** Category *** UR *** OBC-682
  2597 *** 1021430 Chethan S *** Category *** UR *** OBC-683
  2599 *** 1024799 Mahadevappa *** Category *** UR *** OBC-684
 18. Guest

  Guest Guest

  RANK -----> NAME ------------> Category --> OBC  1 *** 1004453 Bhagya S *** Category *** UR *** OBC-1
  2 *** 1060918 Arul A L Chellappa *** Category *** UR *** OBC-1
  6 *** 1064966 Suresh Kumar S *** Category *** UR *** OBC-2
  7 *** 1064994 Surendar M N *** Category *** UR *** OBC-3
  16 *** 1011867 Inpharasun S A *** Category *** UR *** OBC-2
  18 *** 1042309 Vijayakumar C *** Category *** UR *** OBC-3
  24 *** 1066203 Karthikeyan S *** Category *** UR *** OBC-4
  25 *** 1061894 Chandan Gupta *** Category *** UR *** OBC-5
  25 *** 1010860 Pankaj Sarkar *** Category *** UR *** OBC-4
  27 *** 1039959 Ashitha S *** Category *** UR *** OBC-5
  30 *** 1015207 Avinash V *** Category *** UR *** OBC-6
  31 *** 1003058 Ashok Mithra K V *** Category *** UR *** OBC-7
  33 *** 1060450 Vijaykumar N M *** Category *** UR *** OBC-6
  36 *** 1036267 Neetika Gupta *** Category *** UR *** OBC-8
  39 *** 1036710 Suchana Kushavha *** Category *** UR *** OBC-9
  43 *** 1062211 Simranjeet Kaur *** Category *** UR *** OBC-7
  45 *** 1068724 Arun V R *** Category *** UR *** OBC-8
  48 *** 1004411 Pradeep Choudhary *** Category *** UR *** OBC-10
  50 *** 1065895 Shalini Sinha *** Category *** UR *** OBC-9
  54 *** 1062593 Kapil Jhajharia *** Category *** UR *** OBC-10
  59 *** 1018963 Jagadeesh A *** Category *** UR *** OBC-11
  64 *** 1007443 Shabir Mohammed K R *** Category *** UR *** OBC-12
  65 *** 1063730 Amit Shivrayan *** Category *** UR *** OBC-11
  65 *** 1009264 Shruthi Purushotham *** Category *** UR *** OBC-13
  68 *** 1016057 Bakare Vishal Nandkishor *** Category *** UR *** OBC-14
  72 *** 1061807 Jasvir Singh *** Category *** UR *** OBC-12
  78 *** 1043871 Lavanya M *** Category *** UR *** OBC-15
  80 *** 1062137 Amarjit Yanglem *** Category *** UR *** OBC-13
  81 *** 1029062 T Abiramalatha *** Category *** UR *** OBC-16
  83 *** 1038404 Mansoor Ali J *** Category *** UR *** OBC-17
  84 *** 1061571 Jeyasingh S *** Category *** UR *** OBC-14
  89 *** 1065734 Rajiv Pal *** Category *** UR *** OBC-15
  91 *** 1065887 Jadhav Varsha Sukhdeo *** Category *** UR *** OBC-16
  91 *** 1025342 Vedika Anilkumar Bhat *** Category *** UR *** OBC-18
  93 *** 1066720 Monika Kamboj *** Category *** UR *** OBC-17
  93 *** 1051521 Balaji S *** Category *** UR *** OBC-19
  99 *** 1065123 Vengatesh Kumar J *** Category *** UR *** OBC-18
  99 *** 1010039 Samir Rana *** Category *** UR *** OBC-20
  100 *** 1068722 Sukhwant Singh Yadav *** Category *** UR *** OBC-19
  101 *** 1000552 Shahna S Fathima *** Category *** UR *** OBC-21
  106 *** 1061957 Renu Gupta *** Category *** UR *** OBC-20
  109 *** 1066738 Lata S Mushannavar *** Category *** UR *** OBC-21
  109 *** 1023781 Venkateshwaran K N *** Category *** UR *** OBC-22
  113 *** 1015870 D Balaji *** Category *** UR *** OBC-23 PH-22
  114 *** 1063684 Tikekar Sachin Sudam *** Category *** UR *** OBC-22
  114 *** 1028278 Sitaram Barath *** Category *** UR *** OBC-24
  115 *** 1015545 Harish K *** Category *** UR *** OBC-25
  116 *** 1006921 Asif N Iqbal *** Category *** UR *** OBC-26
  117 *** 1061812 Sabha Sheik *** Category *** UR *** OBC-23
  118 *** 1002999 Thomas Xavier Paulsingh J S *** Category *** UR *** OBC-27
  119 *** 1007843 B Karthikeyan *** Category *** UR *** OBC-28
  121 *** 1038454 Saranya J *** Category *** UR *** OBC-29
  122 *** 1064299 Sugirtharaj G *** Category *** UR *** OBC-24
  127 *** 1000295 Chahal Jagdish Uttam *** Category *** UR *** OBC-30
  129 *** 1051835 Bayaskar Tushar Govardhan *** Category *** UR *** OBC-31
  132 *** 1005628 Sunil Kumar Dhaka *** Category *** UR *** OBC-32
  133 *** 1060870 Neeraj Kumar *** Category *** UR *** OBC-25
  140 *** 1062912 Vipul Kumar Sharma *** Category *** UR *** OBC-26
  144 *** 1022712 Prasad Laxman Rao *** Category *** UR *** OBC-33
  145 *** 1046452 R Arun *** Category *** UR *** OBC-34
  147 *** 1004504 Rajnand Kumar *** Category *** UR *** OBC-35
  148 *** 1034343 Packia Agnes Vimalan A *** Category *** UR *** OBC-36
  149 *** 1039166 Anil V *** Category *** UR *** OBC-37
  152 *** 1018624 Anusha Buchade *** Category *** UR *** OBC-38
  153 *** 1061124 Md Iqbal Shamsi *** Category *** UR *** OBC-27
  153 *** 1042885 Sujan Singh *** Category *** UR *** OBC-39
  154 *** 1014443 Ravishankar P M *** Category *** UR *** OBC-40
  155 *** 1065038 Priyanka Mall *** Category *** UR *** OBC-28
  162 *** 1030322 Bonde Apurva Ashok *** Category *** UR *** OBC-42
  163 *** 1004576 Gadekar Chetan Ganapatrao *** Category *** UR *** OBC-43
  169 *** 1025022 Ankit Kumar Sahu *** Category *** UR *** OBC-44
  170 *** 1006034 Arunesh Kumar *** Category *** UR *** OBC-45
  172 *** 1039174 Pudhiavan A *** Category *** UR *** OBC-46
  173 *** 1002309 Harshad Suresh Sonawane *** Category *** UR *** OBC-47
  174 *** 1008496 Bhagwat Mahesh Rajaram *** Category *** UR *** OBC-48
  187 *** 1033808 Chaudhari Leena Manohar *** Category *** UR *** OBC-49
  191 *** 1040439 Nalini B Wagmode *** Category *** UR *** OBC-50
  201 *** 1035117 Saranyadevi B *** Category *** UR *** OBC-51
  202 *** 1000974 Anand P *** Category *** UR *** OBC-52
  215 *** 1047478 R Senthil Murugan *** Category *** UR *** OBC-53
  216 *** 1017526 Ramasubramanian N S *** Category *** UR *** OBC-54
  219 *** 1008399 Saranya R *** Category *** UR *** OBC-55
  224 *** 1002119 Harish K *** Category *** UR *** OBC-56
  225 *** 1006266 Parthasarathy E A *** Category *** UR *** OBC-57
  239 *** 1044284 Ravanane R *** Category *** UR *** OBC-58
  240 *** 1023093 Susanta Kumar Badatya *** Category *** UR *** OBC-59
  247 *** 1002431 Adelene Teena Manuel *** Category *** UR *** OBC-60
  249 *** 1032159 Patil Aashish Shivaji *** Category *** UR *** OBC-61
  255 *** 1031049 P Usha *** Category *** UR *** OBC-62
  260 *** 1037129 Ravindrapal *** Category *** UR *** OBC-63
  263 *** 1041741 Vijay Shekar P *** Category *** UR *** OBC-64
  266 *** 1000016 Madeshwaran M *** Category *** UR *** OBC-65
  272 *** 1009141 Sushma Veeranna Sajjan *** Category *** UR *** OBC-66
  276 *** 1014003 Narayanaswamy Y N *** Category *** UR *** OBC-67
  277 *** 1035339 Gauthamen R *** Category *** UR *** OBC-736
  278 *** 1025172 Vikas Kumar *** Category *** UR *** OBC-68
  283 *** 1023534 Manupratap N *** Category *** UR *** OBC-69
  289 *** 1010347 Sowri Rajan Govindaraj R *** Category *** UR *** OBC-70
  290 *** 1021590 More Asmita Bhikan *** Category *** UR *** OBC-71
  294 *** 1005971 Sundeep S *** Category *** UR *** OBC-72
  297 *** 1034049 Manoj Kumar *** Category *** UR *** OBC-73
  301 *** 1006990 Arun Gr *** Category *** UR *** OBC-74
  304 *** 1013774 Rajeev Kumar P *** Category *** UR *** OBC-75
  308 *** 1030875 Gayathri S *** Category *** UR *** OBC-76
  313 *** 1011768 Geethanjali A *** Category *** UR *** OBC-77
  320 *** 1006022 Sandeep Kumar *** Category *** UR *** OBC-78
  321 *** 1043376 Raghavendra N *** Category *** UR *** OBC-79
  331 *** 1014654 Aswin P *** Category *** UR *** OBC-80
  333 *** 1039077 Papri Sarkar *** Category *** UR *** OBC-81
  336 *** 1050418 Akhilesh Kumar *** Category *** UR *** OBC-82
  338 *** 1028150 Barani Velan S *** Category *** UR *** OBC-83
  340 *** 1022510 Jadhav Swapnil Narayan *** Category *** UR *** OBC-84
  341 *** 1006269 Sakthivel R *** Category *** UR *** OBC-85
  343 *** 1025602 Akude Vishal Vilas *** Category *** UR *** OBC-86
  348 *** 1045220 Sugitha D R S *** Category *** UR *** OBC-87
  349 *** 1016047 Mate Swapnil Dhondibhau *** Category *** UR *** OBC-88
  351 *** 1039481 Prasanth T S *** Category *** UR *** OBC-89
  352 *** 1009195 Dinesh C *** Category *** UR *** OBC-90
  364 *** 1032094 Sudhakar P *** Category *** UR *** OBC-91
  366 *** 1024124 Sampat Singh Jhala *** Category *** UR *** OBC-92
  367 *** 1036005 Radhika Nair K *** Category *** UR *** OBC-93
  368 *** 1043988 Vinay Rathore *** Category *** UR *** OBC-94
  377 *** 1002097 Nishanth J H *** Category *** UR *** OBC-95
  379 *** 1032490 Anish K A *** Category *** UR *** OBC-96
  380 *** 1020713 Tauseef Akhtar Asif Akhtar *** Category *** UR *** OBC-97
  383 *** 1002053 Nagarajan V *** Category *** UR *** OBC-[snip]
  384 *** 1008315 Vickram Vignesh R *** Category *** UR *** OBC-99
  388 *** 1021530 Shyama Choudhary *** Category *** UR *** OBC-100
  390 *** 1040387 Lokhande Poonam Nivrutti *** Category *** UR *** OBC-101
  391 *** 1031677 Hema Singh *** Category *** UR *** OBC-102
  393 *** 1006457 Shivanshu Singh *** Category *** UR *** OBC-103
  401 *** 1017446 Deepti Verma *** Category *** UR *** OBC-104
  406 *** 1001282 Anny Antony *** Category *** UR *** OBC-105
  408 *** 1017675 Prashanth Dhanraj *** Category *** UR *** OBC-106
  414 *** 1040430 Altaf Miyasahab Shaikh *** Category *** UR *** OBC-107
  416 *** 1025411 Rajnesh Kumar Chakrawarty *** Category *** UR *** OBC-108
  424 *** 1012130 Kanimozhi P *** Category *** UR *** OBC-109
  425 *** 1014830 Pankaj Kumar *** Category *** UR *** OBC-110
  429 *** 1040831 Padmapriya B *** Category *** UR *** OBC-111
  431 *** 1018198 Bhute Vishnu Haribhau *** Category *** UR *** OBC-112
  437 *** 1025111 Mahajan Devendra Shankarrao *** Category *** UR *** OBC-113
  443 *** 1017036 Karthikeyan C *** Category *** UR *** OBC-114
  457 *** 1038900 Jithin T K *** Category *** UR *** OBC-115
  460 *** 1035433 Gayathri N *** Category *** UR *** OBC-116
  465 *** 1051341 Prahlad Dhakar *** Category *** UR *** OBC-117
  466 *** 1005522 Sunil J *** Category *** UR *** OBC-118
  472 *** 1040933 Vijay P *** Category *** UR *** OBC-119
  487 *** 1030514 Shanoj K C *** Category *** UR *** OBC-120
  490 *** 1042275 R Jhansi *** Category *** UR *** OBC-121
  492 *** 1012313 Ayaz Ahmed *** Category *** UR *** OBC-122
  494 *** 1049868 Kailash Kumar Goyal *** Category *** UR *** OBC-123
  496 *** 1031278 Rakesh Kumar Verma *** Category *** UR *** OBC-124
  498 *** 1012367 Deepak Saini *** Category *** UR *** OBC-125
  499 *** 1034114 Divya Babu B *** Category *** UR *** OBC-126
  510 *** 1012375 Moogambigai K *** Category *** UR *** OBC-127
  511 *** 1032074 Neetu *** Category *** UR *** OBC-128
  516 *** 1020950 Vertika Verma *** Category *** UR *** OBC-129
  518 *** 1041736 Niyaz Ahmed Janvekar *** Category *** UR *** OBC-130
  523 *** 1019926 Chhotu Singh *** Category *** UR *** OBC-131
  524 *** 1002954 Rahul Tulshidas Jankar *** Category *** UR *** OBC-132
  525 *** 1018472 Shamim S *** Category *** UR *** OBC-133
  528 *** 1010430 Dharshan C *** Category *** UR *** OBC-134
  539 *** 1027479 Sasirekha S *** Category *** UR *** OBC-135
  544 *** 1021876 Gulhane Rohini Rajendra *** Category *** UR *** OBC-136
  545 *** 1050048 Periyasamy *** Category *** UR *** OBC-137
  546 *** 1036380 Patil Jayesh Bhagvat *** Category *** UR *** OBC-138
  547 *** 1000322 Gurav Prachi Rajan *** Category *** UR *** OBC-139
  550 *** 1021190 Shankar Bhoja Chopade *** Category *** UR *** OBC-140
  557 *** 1022737 Manju Kumari *** Category *** UR *** OBC-141
  562 *** 1024627 Snija B *** Category *** UR *** OBC-142
  573 *** 1026056 Vijayanand R Lokhande *** Category *** UR *** OBC-143
  577 *** 1027490 Susanta Meher *** Category *** UR *** OBC-144
  578 *** 1050691 Tailor Anandkumar Sureshbhai *** Category *** UR *** OBC-145
  580 *** 1046744 Nishanth Dev *** Category *** UR *** OBC-146
  581 *** 1009856 Senthilrajan A *** Category *** UR *** OBC-147
  584 *** 1022937 Arockiaa Philo Aarthy J *** Category *** UR *** OBC-148
  585 *** 1028920 Idhaya Chandran N *** Category *** UR *** OBC-149
  587 *** 1007979 Rajasekar N *** Category *** UR *** OBC-150
  592 *** 1023586 Aarthi M *** Category *** UR *** OBC-151
  596 *** 1003151 Nasirhusein Khudawant *** Category *** UR *** OBC-152
  606 *** 1015786 Priyanka Bhadana *** Category *** UR *** OBC-153
  608 *** 1007838 Musna P J *** Category *** UR *** OBC-154
  610 *** 1043069 Sreeram B *** Category *** UR *** OBC-155
  619 *** 1051361 Prashantha Y N *** Category *** UR *** OBC-156
  626 *** 1028117 Chaitra A *** Category *** UR *** OBC-157
  630 *** 1039887 Sisira M *** Category *** UR *** OBC-158
  634 *** 1036482 Neha Pansari *** Category *** UR *** OBC-159
  635 *** 1034667 Korade Milind Bhausaheb *** Category *** UR *** OBC-160
  637 *** 1011898 Aditya Patel *** Category *** UR *** OBC-161
  642 *** 1027598 Avinash C K *** Category *** UR *** OBC-162
  644 *** 1014847 Dipu T S *** Category *** UR *** OBC-163
  645 *** 1014055 Mounesh *** Category *** UR *** OBC-164
  646 *** 1016743 Subburaj D *** Category *** UR *** OBC-165
  650 *** 1033170 Vinay Prabhat *** Category *** UR *** OBC-166
  653 *** 1015976 Malokar Dipak Damodar *** Category *** UR *** OBC-167
  655 *** 1044992 Chaudhari Rohini Pramodrao *** Category *** UR *** OBC-168
  661 *** 1021522 Sanjay Kumar H R *** Category *** UR *** OBC-169
  671 *** 1030150 Mamta *** Category *** UR *** OBC-170
  676 *** 1016849 Ravi B *** Category *** UR *** OBC-171
  679 *** 1036234 Jaganathan A P *** Category *** UR *** OBC-172
  681 *** 1014468 Bharath K *** Category *** UR *** OBC-173
  685 *** 1028331 Sudha Gangwar *** Category *** UR *** OBC-174
  686 *** 1042629 G Parthasarathy *** Category *** UR *** OBC-175
  687 *** 1025319 Sunil Kishore *** Category *** UR *** OBC-176
  692 *** 1011788 Richa Choudhary *** Category *** UR *** OBC-177
  696 *** 1037397 Robasowndary *** Category *** UR *** OBC-178
  698 *** 1033600 Sunish Mohan *** Category *** UR *** OBC-179
  701 *** 1045730 Avinash Kumar *** Category *** UR *** OBC-180
  703 *** 1010841 Dhananjaya M S *** Category *** UR *** OBC-181
  708 *** 1029149 Mohammad Abdul Waheed *** Category *** UR *** OBC-182
  711 *** 1007921 Amit Kumar *** Category *** UR *** OBC-183
  718 *** 1044153 Parvathavardhini E *** Category *** UR *** OBC-184
  719 *** 1037299 Pratibha B Patil *** Category *** UR *** OBC-185
  720 *** 1010770 Nazih Ahamed C L *** Category *** UR *** OBC-186
  722 *** 1049976 Belekar Neelam Rewaramji *** Category *** UR *** OBC-187
  729 *** 1001498 Arun Prakash R *** Category *** UR *** OBC-188
  736 *** 1002720 Saju S V *** Category *** UR *** OBC-189
  744 *** 1016234 Arkesh M *** Category *** UR *** OBC-190
  752 *** 1005355 S T Sakthi Suganya *** Category *** UR *** OBC-191
  754 *** 1003732 Padmapriya M *** Category *** UR *** OBC-192
  761 *** 1051488 Juhi Kumari *** Category *** UR *** OBC-193
  762 *** 1042649 Gajanand Yadav *** Category *** UR *** OBC-194
  767 *** 1051619 Abdul Majeed *** Category *** UR *** OBC-195
  768 *** 1050172 Priyanka Soni *** Category *** UR *** OBC-196
  773 *** 1038546 Aendole Deepali Bhagwan *** Category *** UR *** OBC-197
  777 *** 1050422 Jagveer Singh *** Category *** UR *** OBC-198
  779 *** 1043279 Simanchala Dakua *** Category *** UR *** OBC-199
  785 *** 1020041 Ravindra Kumar Jangir *** Category *** UR *** OBC-200
  786 *** 1022014 Badhe Shridhar Kishor *** Category *** UR *** OBC-201
  788 *** 1020203 Eldy Pereira *** Category *** UR *** OBC-202
  798 *** 1050362 Azeem Ahamed *** Category *** UR *** OBC-203
  799 *** 1027315 Breethaa Janani S *** Category *** UR *** OBC-204
  804 *** 1025177 Mohamed Hashim M *** Category *** UR *** OBC-205
  811 *** 1000648 Dayanand Gupta *** Category *** UR *** OBC-206
  815 *** 1017811 Manu R *** Category *** UR *** OBC-207
  823 *** 1029117 Geethanjali E *** Category *** UR *** OBC-208
  825 *** 1040821 Suresh Kumar S *** Category *** UR *** OBC-209
  831 *** 1008816 Dhanya T S *** Category *** UR *** OBC-210
  832 *** 1006222 T R Sajit *** Category *** UR *** OBC-211
  834 *** 1002357 Vairakkani R *** Category *** UR *** OBC-212
  837 *** 1065580 Pramod Sahu *** Category *** UR *** OBC-176
  844 *** 1027971 Parvathy Deth *** Category *** UR *** OBC-213
  846 *** 1023601 Bijaya Kumar Sahoo *** Category *** UR *** OBC-214
  848 *** 1006646 T Sivabalan *** Category *** UR *** OBC-215
  854 *** 1043870 Lokesh N K *** Category *** UR *** OBC-216
  856 *** 1051929 Sudhan N *** Category *** UR *** OBC-217
  857 *** 1039116 Ravi Kumar G *** Category *** UR *** OBC-218
  862 *** 1046886 Danish Hasan Kazmi *** Category *** UR *** OBC-219
  865 *** 1002979 Aswathy G Nath *** Category *** UR *** OBC-220
  870 *** 1044640 Jenu Santhosh J *** Category *** UR *** OBC-221
  871 *** 1004779 Mahendra Singh *** Category *** UR *** OBC-222
  873 *** 1000373 Gopalakrishnan K *** Category *** UR *** OBC-223
  879 *** 1023150 Muralidhara N *** Category *** UR *** OBC-224
  897 *** 1003642 Gunjan Verma *** Category *** UR *** OBC-225
  902 *** 1039936 Siddharth Turkar *** Category *** UR *** OBC-226
  909 *** 1022191 Akshay Kumar Jangir *** Category *** UR *** OBC-227
  910 *** 1012086 Shah Mohd Faisal *** Category *** UR *** OBC-228
  915 *** 1041558 Suresh M *** Category *** UR *** OBC-229
  917 *** 1042852 Sridev M B *** Category *** UR *** OBC-230
  922 *** 1019712 Karthikeyan R *** Category *** UR *** OBC-231
  923 *** 1023835 Amruth K H *** Category *** UR *** OBC-232
  930 *** 1017788 Bubun Kumar Patel *** Category *** UR *** OBC-233
  935 *** 1011495 Hema R *** Category *** UR *** OBC-234
  937 *** 1020299 Nalanda K *** Category *** UR *** OBC-235
  945 *** 1016114 Jangale Kunal Ramesh *** Category *** UR *** OBC-236
  949 *** 1025874 Surya Prakash Gora *** Category *** UR *** OBC-237
  954 *** 1020683 Rakesh *** Category *** UR *** OBC-238
  958 *** 1020470 Jithesh B *** Category *** UR *** OBC-239
  965 *** 1012649 Nitin Narayan Sonune *** Category *** UR *** OBC-240
  968 *** 1046756 Surya Nandan Prasad *** Category *** UR *** OBC-241
  969 *** 1011516 Rituparna Chetia *** Category *** UR *** OBC-242
  971 *** 1031338 Kharche Kishor Dnyandeo *** Category *** UR *** OBC-243
  973 *** 1027075 Balasubramanian M *** Category *** UR *** OBC-244
  978 *** 1037497 Kardile Mayur Prakash *** Category *** UR *** OBC-245
  [snip] *** 1030620 Siva Prabu K *** Category *** UR *** OBC-246
  [snip] *** 1010360 Sreevidhya K R *** Category *** UR *** OBC-247
  [snip] *** 1051716 Sangeetha K *** Category *** UR *** OBC-248
  [snip] *** 1049973 Samynathan G *** Category *** UR *** OBC-249
  1000 *** 1004178 Manish Kumar Bhaskar *** Category *** UR *** OBC-250
  1002 *** 1021356 Ulhas Sonar *** Category *** UR *** OBC-251
  1005 *** 1005439 Vikash Singh *** Category *** UR *** OBC-252
  1006 *** 1016297 Vimal M *** Category *** UR *** OBC-253
  1015 *** 1032337 Amrut P Savadkar *** Category *** UR *** OBC-254
  1023 *** 1030318 S Devi *** Category *** UR *** OBC-255
  1026 *** 1015264 Karthik N *** Category *** UR *** OBC-256
  1029 *** 1040393 Ranvir Kumar Ravi *** Category *** UR *** OBC-257
  1032 *** 1043610 Harini R *** Category *** UR *** OBC-258
  1044 *** 1030838 Lachuriya Gaurav Bharatlal *** Category *** UR *** OBC-259
  1048 *** 1025184 B E Yathish *** Category *** UR *** OBC-260
  1054 *** 1047265 Rahul Choudhary *** Category *** UR *** OBC-262
  1058 *** 1033027 Srinivas M *** Category *** UR *** OBC-263
  1060 *** 1019461 Dinesh L *** Category *** UR *** OBC-264
  1061 *** 1018387 Shridhar P *** Category *** UR *** OBC-265
  1068 *** 1043159 S Tharageswari *** Category *** UR *** OBC-266
  1069 *** 1040306 Mohammed Niaz A A *** Category *** UR *** OBC-267
  1074 *** 1000107 Dodiya Himanshu Maheshbhai *** Category *** UR *** OBC-268
  1075 *** 1011373 Prabhat Kumar *** Category *** UR *** OBC-269
  1077 *** 1021283 Navneet Kumar Nagar *** Category *** UR *** OBC-270
  1079 *** 1024762 Hardik Rameshbhai Mistry *** Category *** UR *** OBC-271
  1081 *** 1019276 Gharat Amol Gorakhnath *** Category *** UR *** OBC-272
  1083 *** 1037742 Parthasarathy M Pandian *** Category *** UR *** OBC-273
  1085 *** 1031550 Ranjith Kumar M *** Category *** UR *** OBC-274
  1094 *** 1049506 Nishant Sagar *** Category *** UR *** OBC-275
  1096 *** 1051312 Sivakumar M *** Category *** UR *** OBC-276
  1105 *** 1028222 V Sujaritha *** Category *** UR *** OBC-277
  1108 *** 1033119 Neel Kamal *** Category *** UR *** OBC-278
  1112 *** 1021287 Satheesh Balakrishnan *** Category *** UR *** OBC-279
  1117 *** 1037637 Borse Sandip Tarachand *** Category *** UR *** OBC-280
  1124 *** 1018754 Meena Suthar *** Category *** UR *** OBC-281
  1125 *** 1027742 Aruljothi V *** Category *** UR *** OBC-282
  1127 *** 1051618 Nehate Rahul Anil *** Category *** UR *** OBC-283
  1129 *** 1008486 Muthu Kani S *** Category *** UR *** OBC-284
  1134 *** 1007783 Deepak B S *** Category *** UR *** OBC-285
  1135 *** 1049473 Shobhit Shakya *** Category *** UR *** OBC-286
  1136 *** 1009045 Kurkure Rahul Liladhar *** Category *** UR *** OBC-287
  1137 *** 1033120 Anbazhagan P *** Category *** UR *** OBC-288
  1142 *** 1009761 Sarathkala P *** Category *** UR *** OBC-289
  1143 *** 1000680 Lokendra Kumar Yadav *** Category *** UR *** OBC-290
  1149 *** 1002391 Binoy Shankar *** Category *** UR *** OBC-291
  1150 *** 1008431 Devan R *** Category *** UR *** OBC-292
  1154 *** 1012557 Sharath Kumar K L *** Category *** UR *** OBC-293
  1157 *** 1035460 Rathod Rajesh Budhaji *** Category *** UR *** OBC-294
  1158 *** 1068784 Md Waseem Ahmed *** Category *** UR *** PH-2
  1159 *** 1035110 Atul Yadav *** Category *** UR *** OBC-295
  1160 *** 1029616 Dharurkar Pralhad Govind *** Category *** UR *** OBC-296
  1165 *** 1050633 Raju Ram *** Category *** UR *** OBC-297
  1166 *** 1000475 Rakesh A Navale *** Category *** UR *** OBC-298
  1172 *** 1045192 Devendra Ajmera *** Category *** UR *** OBC-299
  1179 *** 1038458 Vaghela Milap Kaushikbhai *** Category *** UR *** OBC-300
  1180 *** 1040967 Katkade Kavita Namdeo *** Category *** UR *** OBC-301
  1181 *** 1011758 Divya Verma *** Category *** UR *** OBC-302
  1183 *** 1024887 Sanjeev Kumar *** Category *** UR *** OBC-303
  1185 *** 1025407 Ramkumar S *** Category *** UR *** OBC-304
  1189 *** 1010602 Rajesh M *** Category *** UR *** OBC-305
  1193 *** 1042997 Deevish Nooji Dinakar *** Category *** UR *** OBC-306
  1195 *** 1031253 Naveen Sagar H M *** Category *** UR *** OBC-307
  1200 *** 1040366 Kadambari Nayak *** Category *** UR *** OBC-308
  1208 *** 1044664 Tailor Himanshu Harshadbhai *** Category *** UR *** OBC-309
  1210 *** 1038324 Ghodke Bhushan Ravindra *** Category *** UR *** OBC-310
  1212 *** 1017074 Anurodh Dadarwal *** Category *** UR *** OBC-311
  1213 *** 1024689 Phuritshabam Iboyaima Singh *** Category *** UR *** OBC-312
  1219 *** 1031749 Birendra Pradhan *** Category *** UR *** OBC-313
  1220 *** 1000692 Naveen R *** Category *** UR *** OBC-314
  1221 *** 1041728 Saleena N *** Category *** UR *** OBC-315
  1223 *** 1052340 Chaudhari Harshal Subhash *** Category *** UR *** OBC-316
  1224 *** 1045668 Chaudhari Sachin Ramesh *** Category *** UR *** OBC-317
  1227 *** 1032153 Sheena Sivanandan *** Category *** UR *** OBC-318
  1228 *** 1008134 Sushil Kumar Choudhary *** Category *** UR *** OBC-319
  1229 *** 1001504 Raj Kumar R *** Category *** UR *** OBC-320
  1232 *** 1036440 Kalpana R *** Category *** UR *** OBC-321
  1235 *** 1013340 Nistane Pruthviraj Prabhakar *** Category *** UR *** OBC-322
  1243 *** 1043413 Prabakaran P *** Category *** UR *** OBC-323
  1246 *** 1048510 Deepak Kumar *** Category *** UR *** OBC-324
  1247 *** 1017461 Verma Ankur *** Category *** UR *** OBC-325
  1250 *** 1014278 Jawalkar Sapana Prabhakar *** Category *** UR *** OBC-326
  1251 *** 1034598 Santhiya G *** Category *** UR *** OBC-327
  1263 *** 1004484 Ravish Ranjan *** Category *** UR *** OBC-328
  1264 *** 1013893 S Arun *** Category *** UR *** OBC-329
  1265 *** 1006550 Mariraj I *** Category *** UR *** OBC-330
  1272 *** 1013518 Gomathy M *** Category *** UR *** OBC-331
  1277 *** 1041738 Manojkumar K *** Category *** UR *** OBC-332
  1286 *** 1046763 Kiran P K *** Category *** UR *** OBC-333
  1289 *** 1019246 Neetu Bhari *** Category *** UR *** OBC-334
  1298 *** 1038617 Patil Abhijit Pradeep *** Category *** UR *** OBC-335
  1299 *** 1007023 Priyanka Verma *** Category *** UR *** OBC-336
  1300 *** 1050512 Sunil Kumar Singh *** Category *** UR *** OBC-337
  1301 *** 1060534 Amitandra Kumar Tripathi *** Category *** UR *** PH-3
  1302 *** 1002004 Tapas Ranjan Behera *** Category *** UR *** OBC-338
  1309 *** 1049914 Vinay A V *** Category *** UR *** OBC-339
  1311 *** 1029743 Shanmuganathan B *** Category *** UR *** OBC-340
  1316 *** 1013967 V Govardhini *** Category *** UR *** OBC-341
  1317 *** 1022696 Wavare Prasad Sambhaji *** Category *** UR *** OBC-342
  1328 *** 1004972 Ashish Kumar Jangir *** Category *** UR *** OBC-343
  1332 *** 1067919 Nitin Kalinath Gorawade *** Category *** UR *** PH-4
  1334 *** 1010041 Srinivasa Kumaran R *** Category *** UR *** OBC-344
  1336 *** 1027751 Nazma N R *** Category *** UR *** OBC-345
  1339 *** 1006544 Mukesh Kumar Yadav *** Category *** UR *** OBC-346
  1341 *** 1036353 Amitabh Suthar *** Category *** UR *** OBC-347
  1350 *** 1023347 Shankargouda Patil *** Category *** UR *** OBC-348
  1356 *** 1032564 Mujeeb Rahman P C *** Category *** UR *** OBC-349
  1357 *** 1049157 Lawrence A J *** Category *** UR *** OBC-350
  1358 *** 1029992 Dinesh K M *** Category *** UR *** OBC-351
  1359 *** 1041617 Maheshkumar *** Category *** UR *** OBC-352
  1366 *** 1016571 Sudheer Kumar Darji *** Category *** UR *** OBC-353
  1373 *** 1035906 Seema Yelburga *** Category *** UR *** OBC-354
  1380 *** 1005639 Mehul Kiritkumar Nayak *** Category *** UR *** OBC-355
  1383 *** 1034746 Nizamuddin Parvez *** Category *** UR *** OBC-356
  1385 *** 1045799 Diya P Albert *** Category *** UR *** OBC-357
  1390 *** 1023331 Shalini Saini *** Category *** UR *** OBC-358
  1401 *** 1036012 Anjula Singh *** Category *** UR *** OBC-359
  1405 *** 1034077 Naushin Aara *** Category *** UR *** OBC-360
  1407 *** 1040253 Vijay Deep *** Category *** UR *** OBC-361
  1409 *** 1024181 Rajeshkannan S *** Category *** UR *** OBC-362
  1416 *** 1032667 Thube Yogesh Sadashiv *** Category *** UR *** OBC-363
  1419 *** 1023108 Sangle Murlidhar Anantrao *** Category *** UR *** OBC-364
  1421 *** 1025829 Mohd Yunus Khilji *** Category *** UR *** OBC-365
  1424 *** 1015790 Kamal Kant Sahu *** Category *** UR *** OBC-366
  1426 *** 1029295 Abinaya R C *** Category *** UR *** OBC-367
  1436 *** 1038114 Rajendra Kumar Choudhary *** Category *** UR *** OBC-368
  1447 *** 1034143 Hemalatha V S *** Category *** UR *** OBC-369
  1452 *** 1009568 Vijay Ganapathy S *** Category *** UR *** OBC-370
  1454 *** 1004599 Arghya Kusum Pal *** Category *** UR *** OBC-371
  1459 *** 1030006 Ashutosh Sharma *** Category *** UR *** OBC-372
  1460 *** 1024882 Jikku V Chandran *** Category *** UR *** OBC-373
  1461 *** 1041155 Thenmozhi N *** Category *** UR *** OBC-374
  1474 *** 1020010 Mohammed Javed Qureshi *** Category *** UR *** OBC-376
  1480 *** 1052269 Sadul Sapun *** Category *** UR *** OBC-377
  1486 *** 1034517 Puja Prakash Mehkarkar *** Category *** UR *** OBC-378
  1491 *** 1023913 Rajesh *** Category *** UR *** OBC-379
  1492 *** 1010257 Dhakate Tushar Arun *** Category *** UR *** OBC-380
  1497 *** 1022120 Shamni K M *** Category *** UR *** OBC-381
  1501 *** 1022879 Nidhi Yadav *** Category *** UR *** OBC-382
  1505 *** 1012532 Sandip Sudhakar Sonawane *** Category *** UR *** OBC-383
  1510 *** 1008808 Ekatpure Harshal Rajan *** Category *** UR *** OBC-384
  1515 *** 1050839 Arun Kumar G C *** Category *** UR *** OBC-385
  1520 *** 1031587 Julpikar Sarkavas *** Category *** UR *** OBC-386
  1527 *** 1044660 Madanagopalan V G *** Category *** UR *** OBC-387
  1535 *** 1002402 Santosh Kumar Maurya *** Category *** UR *** OBC-388
  1536 *** 1015727 Dahale Ganesh Shankar *** Category *** UR *** OBC-389
  1537 *** 1019733 Amrendra Kumar *** Category *** UR *** OBC-390
  1539 *** 1006715 Shweta Narayan *** Category *** UR *** OBC-391
  1543 *** 1008462 Nisha Saral J *** Category *** UR *** OBC-392
  1548 *** 1043749 Arun Prabhu C *** Category *** UR *** OBC-393
  1550 *** 1015677 Mohamed Rafi K *** Category *** UR *** OBC-394
  1555 *** 1045270 Satish Kumar Jyoti *** Category *** UR *** OBC-395
  1556 *** 1051066 Vijayanandh S *** Category *** UR *** OBC-396
  1562 *** 1013682 Nisar K K *** Category *** UR *** OBC-397
  1574 *** 1033406 Yadav Makaresh Mahendra *** Category *** UR *** OBC-398
  1577 *** 1013385 Golhar Ankush Kalyan *** Category *** UR *** OBC-399
  1579 *** 1022791 Bijesh S *** Category *** UR *** OBC-400
  1581 *** 1002555 Ajay Kumar Singh *** Category *** UR *** OBC-401
  1582 *** 1022198 Pradeep L *** Category *** UR *** OBC-402
  1584 *** 1009536 Tamilmani V *** Category *** UR *** OBC-403
  1585 *** 1029288 Nancy Manodoss A *** Category *** UR *** OBC-404
  1588 *** 1044626 Smitha H V *** Category *** UR *** OBC-405
  1591 *** 1008129 Amit Shankar Singh *** Category *** UR *** OBC-406
  1599 *** 1050007 Senthil V *** Category *** UR *** OBC-407
  1605 *** 1029524 Rajsantan K *** Category *** UR *** OBC-408
  1609 *** 1002968 Anurag Baghel *** Category *** UR *** OBC-409
  1610 *** 1005930 Anil Kumari *** Category *** UR *** OBC-410
  1612 *** 1019154 Barath Raj Kumar S *** Category *** UR *** OBC-411
  1617 *** 1035170 Chinju Viswanathan T *** Category *** UR *** OBC-412
  1619 *** 1015094 Rakesh Sharma *** Category *** UR *** OBC-413
  1625 *** 1029926 Amrendra Kumar *** Category *** UR *** OBC-414
  1631 *** 1006659 Saranya N *** Category *** UR *** OBC-415
  1634 *** 1022498 Amilthan K *** Category *** UR *** OBC-416
  1636 *** 1047920 Prasy S *** Category *** UR *** OBC-417
  1637 *** 1043032 Sulthana Dhilras J *** Category *** UR *** OBC-418
  1641 *** 1036583 Suryalakshmi S *** Category *** UR *** OBC-419
  1644 *** 1043167 Nischay R *** Category *** UR *** OBC-420
  1647 *** 1000759 Sibin K S *** Category *** UR *** OBC-421
  1651 *** 1003934 Venkata Subramanian A *** Category *** UR *** OBC-422
  1654 *** 1044317 Sunayana K *** Category *** UR *** OBC-423
  1660 *** 1042564 Priyanka Chaudhary *** Category *** UR *** OBC-424
  1661 *** 1046078 Surabhi Roy *** Category *** UR *** OBC-425
  1665 *** 1030338 Gokul R *** Category *** UR *** OBC-426
  1666 *** 1011899 Sumer Singh *** Category *** UR *** OBC-427
  1667 *** 1035251 Rajeev Kumar Ranjan *** Category *** UR *** OBC-428
  1669 *** 1027792 Jadhav Nitin Manik *** Category *** UR *** OBC-429
  1672 *** 1011147 Ansari Kinaz Salim *** Category *** UR *** OBC-430
  1677 *** 1006253 Prashant Kumar Choudhary *** Category *** UR *** OBC-431
  1684 *** 1031904 Pavan Yadav M V *** Category *** UR *** OBC-432
  1686 *** 1042478 Wadibhasme Vishakha Ashok *** Category *** UR *** OBC-433
  1687 *** 1037440 Prem Singh Jat *** Category *** UR *** OBC-434
  1689 *** 1049741 Lakshmi Narasimman P *** Category *** UR *** OBC-435
  1690 *** 1013980 Deepu C C *** Category *** UR *** OBC-436
  1694 *** 1041027 Tirmale Rakesh Shivaji *** Category *** UR *** OBC-437
  1696 *** 1046027 Dileep P *** Category *** UR *** OBC-438
  1701 *** 1007550 Patil Ashwini Sudhakar *** Category *** UR *** OBC-439
  1702 *** 1031140 Sumit Saini *** Category *** UR *** OBC-440
  1705 *** 1038175 Priyadharshini S *** Category *** UR *** OBC-441
  1707 *** 1041539 Ravi Sankar P *** Category *** UR *** OBC-442
  1708 *** 1004589 Ghule Shubhangi Kashinath *** Category *** UR *** OBC-443
  1709 *** 1046447 Sanjai P V *** Category *** UR *** OBC-444
  1711 *** 1013240 Junaid Ahmad *** Category *** UR *** OBC-445
  1721 *** 1033111 Sujatha R *** Category *** UR *** OBC-446
  1723 *** 1037753 Selvaraj M *** Category *** UR *** OBC-447
  1727 *** 1030400 Amjad Farook Z A *** Category *** UR *** OBC-448
  1729 *** 1014020 Vandana Godara *** Category *** UR *** OBC-449
  1731 *** 1031196 Rajesh *** Category *** UR *** OBC-450
  1734 *** 1047924 Saumya Gupta *** Category *** UR *** OBC-451
  1736 *** 1027367 Sandeep B V *** Category *** UR *** OBC-452
  1742 *** 1024494 Sathya Priya S *** Category *** UR *** OBC-453
  1749 *** 1025134 Kalpana Singh Beniwal *** Category *** UR *** OBC-454
  1751 *** 1044786 Sangeetha B *** Category *** UR *** OBC-455
  1752 *** 1025604 Kathiravan T *** Category *** UR *** OBC-456
  1756 *** 1036052 Kajave Aditya Shankarrao *** Category *** UR *** OBC-457
  1768 *** 1034386 B Subha *** Category *** UR *** OBC-458
  1770 *** 1017083 Harisha N S *** Category *** UR *** OBC-459
  1781 *** 1019626 Divya Kishan *** Category *** UR *** OBC-460
  1782 *** 1040164 Tushar Rambhau Sontakke *** Category *** UR *** OBC-461
  1787 *** 1000187 Kamal Sunder Yadav *** Category *** UR *** OBC-462
  1790 *** 1035351 Tagad Prasad Kisanrao *** Category *** UR *** OBC-463
  1791 *** 1043529 Porkkodi P *** Category *** UR *** OBC-464
  1792 *** 1005075 Pankaj Kumar Porwal *** Category *** UR *** OBC-465
  1795 *** 1045783 Nitin Kumar *** Category *** UR *** OBC-466
  1796 *** 1036769 Om Prakash Narayan Arya *** Category *** UR *** OBC-467
  1801 *** 1025959 Patil Shilpa Arun *** Category *** UR *** OBC-468
  1804 *** 1006004 Shravan Kumar *** Category *** UR *** OBC-469
  1806 *** 1018548 Ramesh H *** Category *** UR *** OBC-470
  1810 *** 1039304 Potdar Nilesh Vishnu *** Category *** UR *** OBC-471
  1811 *** 1008523 Sharmeela S *** Category *** UR *** OBC-472
  1812 *** 1029268 Neha *** Category *** UR *** OBC-473
  1815 *** 1031183 Kalpesh D Hansora *** Category *** UR *** OBC-474
  1819 *** 1050220 Vikrant Sharma *** Category *** UR *** OBC-475
  1821 *** 1052147 Lourembam Sunil Singh *** Category *** UR *** OBC-476
  1824 *** 1028636 Jadhavar Suraj Trimbakrao *** Category *** UR *** OBC-477
  1825 *** 1033322 Ranveer Singh Choudhary *** Category *** UR *** OBC-478
  1826 *** 1029249 Neelam Rajput *** Category *** UR *** OBC-479
  1829 *** 1015038 Naveen Kumar D *** Category *** UR *** OBC-480
  1830 *** 1025999 Amit Kishor *** Category *** UR *** OBC-481
  1832 *** 1050453 Divya Raj R *** Category *** UR *** OBC-482
  1836 *** 1051817 Anandalakshmi R *** Category *** UR *** OBC-483
  1837 *** 1034670 Deepak T H *** Category *** UR *** OBC-484
  1838 *** 1046088 Mahalakshmi K *** Category *** UR *** OBC-485
  1839 *** 1050516 Anbarasan D *** Category *** UR *** OBC-486
  1842 *** 1034216 Deepak Nathu Nawkhare *** Category *** UR *** OBC-487
  1847 *** 1035532 Smrithy Sadanandan *** Category *** UR *** OBC-488
  1857 *** 1045822 Kshama K K *** Category *** UR *** OBC-489
  1858 *** 1007008 Basavaraj S Padara *** Category *** UR *** OBC-490
  1860 *** 1017091 Kumar Abhishek *** Category *** UR *** OBC-491
  1862 *** 1028530 Jitendra Rohilla *** Category *** UR *** OBC-492
  1865 *** 1007760 Ishan Yadav *** Category *** UR *** OBC-493
  1866 *** 1025096 Shikha Shabnam *** Category *** UR *** OBC-494
  1867 *** 1046168 Gopinath P *** Category *** UR *** OBC-495
  1870 *** 1010390 Nishit Ranjan *** Category *** UR *** OBC-496
  1871 *** 1024233 Rahematullah Abdul Qaiyyum *** Category *** UR *** OBC-497
  1874 *** 1036500 C Anandhi *** Category *** UR *** OBC-498
  1875 *** 1050475 Chethan Dev K *** Category *** UR *** OBC-499
  1877 *** 1039670 Babita Devi *** Category *** UR *** OBC-500
  1887 *** 1012326 Sarita Chaudhary *** Category *** UR *** OBC-501
  1888 *** 1032893 Lakshmi M *** Category *** UR *** OBC-502
  1891 *** 1007245 Nadaf Swaleha Nurulla *** Category *** UR *** OBC-503
  1892 *** 1014207 J Stanley Michael *** Category *** UR *** OBC-504
  1894 *** 1063430 Ashwini S Biradar *** Category *** UR *** PH-5
  1899 *** 1040859 Saravanakumar G *** Category *** UR *** OBC-505
  1900 *** 1048846 Saravanan M *** Category *** UR *** OBC-506
  1903 *** 1047667 Anoop U *** Category *** UR *** OBC-507
  1905 *** 1048315 Balajee Yadav *** Category *** UR *** OBC-508
  1917 *** 1015236 Shinde Saiprasad Gangadhar *** Category *** UR *** OBC-509
  1921 *** 1032735 Ranjitha C S *** Category *** UR *** OBC-510
  1927 *** 1045522 Amit Prakash Chandra *** Category *** UR *** OBC-511
  1928 *** 1025641 Gnanendra D M *** Category *** UR *** OBC-512
  1930 *** 1001467 Suman Bhooker *** Category *** UR *** OBC-513
  1932 *** 1047140 Sarode Sachin Ravindra *** Category *** UR *** OBC-514
  1938 *** 1027955 Pratik Anilbhai Topiwala *** Category *** UR *** OBC-515
  1950 *** 1019292 Ingole Advait Diwakar *** Category *** UR *** OBC-516
  1954 *** 1039752 Laljee Karamshibhai Makwana *** Category *** UR *** OBC-517
  1959 *** 1021657 Subha T V *** Category *** UR *** OBC-518
  1964 *** 1033425 Nikunj Pravinkumar Vaidhya *** Category *** UR *** OBC-519
  1965 *** 1048451 Thusharendhu N *** Category *** UR *** OBC-520
  1974 *** 1043210 Sana Zaheer *** Category *** UR *** OBC-521
  1978 *** 1034680 Tamil Muthu M *** Category *** UR *** OBC-522
  1980 *** 1014880 Ashok Kumar T *** Category *** UR *** OBC-523
  1982 *** 1013679 Chiranjit Ghosh *** Category *** UR *** OBC-524
  1987 *** 1020687 Ranjeet Kumar *** Category *** UR *** OBC-525
  1988 *** 1049898 Ashwani Kumar *** Category *** UR *** OBC-526
  1993 *** 1046206 Vidhate Vaishali Babanrao *** Category *** UR *** OBC-527
  1994 *** 1046265 Ashok Kumar Sokhal *** Category *** UR *** OBC-528
  1997 *** 1022850 Menaka Devi M *** Category *** UR *** OBC-529
  1998 *** 1023552 Karthikeyan A *** Category *** UR *** OBC-530
  2001 *** 1028808 Mayilan C *** Category *** UR *** OBC-531
  2003 *** 1045583 Namit Nitharwal *** Category *** UR *** OBC-532
  2008 *** 1018678 Bhushan Chittawadagi *** Category *** UR *** OBC-533
  2010 *** 1010651 Garge Shaileshkumar S *** Category *** UR *** OBC-534
  2021 *** 1001478 Kiran Kumar J *** Category *** UR *** OBC-535
  2022 *** 1033921 Manikandan P *** Category *** UR *** OBC-536
  2023 *** 1024776 Anusha L Jalaludeen *** Category *** UR *** OBC-537
  2028 *** 1038124 Sai Lakshmi P *** Category *** UR *** OBC-538
  2036 *** 1018600 Deepak Kumar *** Category *** UR *** OBC-539
  2038 *** 1021731 Faizal A *** Category *** UR *** OBC-540
  2043 *** 1041529 Shiwani Gupta *** Category *** UR *** OBC-541
  2050 *** 1048431 Ekhande Arvind Gulabrao *** Category *** UR *** OBC-542
  2053 *** 1013607 Vijayakumar R *** Category *** UR *** OBC-543
  2065 *** 1034261 Hameed Arafath A *** Category *** UR *** OBC-544
  2067 *** 1041933 Madhu Yadav *** Category *** UR *** OBC-545
  2068 *** 1007619 Shelke Yogini Pratap *** Category *** UR *** OBC-546
  2071 *** 1012953 Marbate Tushar Tarachand *** Category *** UR *** OBC-547
  2075 *** 1003072 Rasmi Ranjan Sahoo *** Category *** UR *** OBC-548
  2078 *** 1043978 Kavitha Lakshman *** Category *** UR *** OBC-549
  2081 *** 1030370 Soumya V *** Category *** UR *** OBC-550
  2084 *** 1024299 Abhyuday Kumar *** Category *** UR *** OBC-551
  2091 *** 1040726 Thangapprakasam P *** Category *** UR *** OBC-552
  2092 *** 1012679 Alok Mohan Uppar *** Category *** UR *** OBC-553
  2093 *** 1024154 Nithya S *** Category *** UR *** OBC-554
  2102 *** 1027189 Jadav Monaben Jayeshkumar *** Category *** UR *** OBC-555
  2119 *** 1022424 Prabhat Kumar *** Category *** UR *** OBC-556
  2122 *** 1037748 Nashikkar Piyush Suresh *** Category *** UR *** OBC-557
  2123 *** 1020775 Hari Krishna R *** Category *** UR *** OBC-558
  2134 *** 1018204 Muhammad Najih L *** Category *** UR *** OBC-559
  2137 *** 1018648 Anup Ahmed P K *** Category *** UR *** OBC-560
  2138 *** 1020294 Nikam Sujit Shamkant *** Category *** UR *** OBC-561
  2141 *** 1011593 Kamala G R *** Category *** UR *** OBC-562
  2142 *** 1048995 L Bhuvaneshwari *** Category *** UR *** OBC-563
  2144 *** 1036586 Prasoon Kumar *** Category *** UR *** OBC-564
  2154 *** 1015901 Rajesh Kumar Gupta *** Category *** UR *** OBC-565
  2157 *** 1003381 Sonawane Bhushan Shivaji *** Category *** UR *** OBC-566
  2160 *** 1001417 Jeya Shambavi J *** Category *** UR *** OBC-567
  2167 *** 1022215 Venugopal J *** Category *** UR *** OBC-568
  2170 *** 1038337 Suman Kumari *** Category *** UR *** OBC-569
  2171 *** 1040284 Piyush Anand *** Category *** UR *** OBC-570
  2174 *** 1041699 Sachin S Shabadi *** Category *** UR *** OBC-571
  2175 *** 1033680 Thiyagarajan S *** Category *** UR *** OBC-572
  2176 *** 1044819 Amith Sreedharan *** Category *** UR *** OBC-573
  2180 *** 1027496 Santosh Kumar Gupta *** Category *** UR *** OBC-574
  2184 *** 1051807 Juliana Rositta Stephen *** Category *** UR *** OBC-575
  2188 *** 1049752 Yuvarajan S *** Category *** UR *** OBC-576
  2191 *** 1029770 Noopur Jaiswal *** Category *** UR *** OBC-577
  2192 *** 1008167 Nikhil S Bhamare *** Category *** UR *** OBC-578
  2194 *** 1012990 Raut Sambhaji Shivaji *** Category *** UR *** OBC-579
  2199 *** 1005124 Narkhede Rajvilas Anil *** Category *** UR *** OBC-580
  2201 *** 1039150 Raghunadhan P V *** Category *** UR *** OBC-581
  2203 *** 1025856 Nand Kishore Gora *** Category *** UR *** OBC-582
  2204 *** 1027224 Senthil Kumar B *** Category *** UR *** OBC-583
  2206 *** 1035835 Mahaveer Prasad Jat *** Category *** UR *** OBC-584
  2213 *** 1033761 Tamboli Mohammad Areef S *** Category *** UR *** OBC-585
  2215 *** 1048634 Jithin V T *** Category *** UR *** OBC-586
  2217 *** 1041652 Udayamoorthy *** Category *** UR *** OBC-587
  2228 *** 1046960 Sankar Srinivasan P *** Category *** UR *** OBC-588
  2231 *** 1026744 Lalitha S *** Category *** UR *** OBC-589
  2237 *** 1000541 Chamaraja T *** Category *** UR *** OBC-590
  2238 *** 1032186 Bedarkar Ashish Chimnaji *** Category *** UR *** OBC-591
  2241 *** 1000658 Vrushali R Khedkar *** Category *** UR *** OBC-592
  2242 *** 1041386 Kapil Dev *** Category *** UR *** OBC-593
  2243 *** 1043191 Mitesh Behari *** Category *** UR *** OBC-594
  2245 *** 1024338 Anilkumar Ourasang *** Category *** UR *** OBC-595
  2253 *** 1048824 Jaswant Singh *** Category *** UR *** OBC-596
  2258 *** 1051630 Nevin Jose *** Category *** UR *** OBC-597
  2272 *** 1016129 Ankit Soni *** Category *** UR *** OBC-598
  2273 *** 1043124 Keshar Mal *** Category *** UR *** OBC-599
  2275 *** 1011977 Sundar G *** Category *** UR *** OBC-600
  2281 *** 1038304 Ravikant Kumar *** Category *** UR *** OBC-601
  2283 *** 1050378 Revathi P *** Category *** UR *** OBC-602
  2284 *** 1027295 Prashanth M *** Category *** UR *** OBC-603
  2286 *** 1017207 Pathan Abdul Irshad Bashir *** Category *** UR *** OBC-604
  2290 *** 1047602 Renu Joy *** Category *** UR *** OBC-605
  2303 *** 1012485 Jadhav Bhushanrao Bhagawan *** Category *** UR *** OBC-606
  2312 *** 1002879 Vinod Babu E *** Category *** UR *** OBC-607
  2318 *** 1013976 Nutan N M *** Category *** UR *** OBC-608
  2319 *** 1032636 Anandh S M *** Category *** UR *** OBC-609
  2320 *** 1041126 Balan M P *** Category *** UR *** OBC-610
  2323 *** 1027182 Neha Suman *** Category *** UR *** OBC-611
  2330 *** 1043679 Surekha S M *** Category *** UR *** OBC-612
  2340 *** 1011594 Babu Lal Kumawat *** Category *** UR *** OBC-613
  2344 *** 1033408 Arul Jayendra Pradeep V *** Category *** UR *** OBC-614
  2346 *** 1013046 Vinodhkumar K *** Category *** UR *** OBC-615
  2351 *** 1031604 Sunita Lamba *** Category *** UR *** OBC-616
  2352 *** 1049056 Shantha Meena G *** Category *** UR *** OBC-617
  2354 *** 1011338 Devendra Soni *** Category *** UR *** OBC-618
  2361 *** 1038243 Khairnar Anjali Sunil *** Category *** UR *** OBC-619
  2366 *** 1011162 Pradeep Kulal R *** Category *** UR *** OBC-620
  2369 *** 1049396 Ghude Swati Raghunath *** Category *** UR *** OBC-621
  2371 *** 1022699 Santhosh R *** Category *** UR *** OBC-622
  2373 *** 1047915 Mahesh Carpenter *** Category *** UR *** OBC-623
  2375 *** 1009539 Rajarajeswari K *** Category *** UR *** OBC-624
  2378 *** 1006406 Dhanya Sukumaran *** Category *** UR *** OBC-625
  2380 *** 1033951 Rohita Kumari *** Category *** UR *** OBC-626
  2381 *** 1049089 Anjan Kumar Sahoo *** Category *** UR *** OBC-627
  2383 *** 1046802 Vinay Kumar Mahala *** Category *** UR *** OBC-628
  2385 *** 1047513 Tak Gopal Ramdas *** Category *** UR *** OBC-630
  2387 *** 1037644 Prabhash Kulhari *** Category *** UR *** OBC-631
  2392 *** 1023324 Alok Ranjan Sahoo *** Category *** UR *** OBC-632
  2395 *** 1019410 Karthiga A *** Category *** UR *** OBC-633
  2396 *** 1034270 Savitha V *** Category *** UR *** OBC-634
  2399 *** 1001636 Bharathi Bm *** Category *** UR *** OBC-635
  2401 *** 1024915 Suraj B *** Category *** UR *** OBC-636
  2404 *** 1045454 Shailesh Kumar Verma *** Category *** UR *** OBC-637
  2407 *** 1050410 Prashant Kumar Sharma *** Category *** UR *** OBC-638
  2416 *** 1010086 Ranjan Kumar *** Category *** UR *** OBC-639
  2418 *** 1047394 Rakesh Kumar Sihag *** Category *** UR *** OBC-640
  2421 *** 1019960 Patil Amol Vasantrao *** Category *** UR *** OBC-641
  2422 *** 1022517 Gayana S *** Category *** UR *** OBC-642
  2428 *** 1038248 Gayathiri G *** Category *** UR *** OBC-643
  2431 *** 1016219 Susmita Debnath *** Category *** UR *** OBC-644
  2432 *** 1001131 Lokender Yadav *** Category *** UR *** OBC-645
  2433 *** 1027908 Tapan Sarma *** Category *** UR *** OBC-646
  2446 *** 1042237 Zuber Khan *** Category *** UR *** OBC-647
  2451 *** 1023753 Deepak T *** Category *** UR *** OBC-648
  2452 *** 1026456 Parshuram Kumar *** Category *** UR *** OBC-649
  2453 *** 1014156 Pavankumar V Koliwad *** Category *** UR *** OBC-650
  2454 *** 1013064 Archana Jagdish Lokhande *** Category *** UR *** OBC-651
  2458 *** 1020904 Jitendra Saran *** Category *** UR *** OBC-652
  2461 *** 1034087 Sharmila D *** Category *** UR *** OBC-653 PH - 1
  2463 *** 1030051 Dhanya K S *** Category *** UR *** OBC-654
  2464 *** 1019997 Prabhakar V *** Category *** UR *** OBC-655
  2465 *** 1042640 Pradeepkrishna R V *** Category *** UR *** OBC-656
  2474 *** 1022754 Jayachandran Pk *** Category *** UR *** OBC-657
  2476 *** 1032218 Vandana Kumari *** Category *** UR *** OBC-658
  2480 *** 1022073 Varadharajan N *** Category *** UR *** OBC-659
  2482 *** 1043119 Chaudhari Sachin Aujenath *** Category *** UR *** OBC-660
  2483 *** 1041507 Prabhu M S *** Category *** UR *** OBC-661
  2485 *** 1004809 Nabil F *** Category *** UR *** OBC-662
  2495 *** 1020407 Jaikumar G R *** Category *** UR *** OBC-663
  2503 *** 1007532 Keerthika B *** Category *** UR *** OBC-664
  2507 *** 1032993 Gunjal Rajendra Sudamrao *** Category *** UR *** OBC-665
  2515 *** 1047000 Pinki Tak *** Category *** UR *** OBC-666
  2520 *** 1036531 Sudhakaran R *** Category *** UR *** OBC-667
  2535 *** 1038119 Afroz Khan F Airani *** Category *** UR *** OBC-668
  2540 *** 1029107 Fadl H Veerankutty *** Category *** UR *** OBC-669
  2542 *** 1004329 Manoh S *** Category *** UR *** OBC-670
  2543 *** 1012277 Anoop Krishnan K K *** Category *** UR *** OBC-671
  2547 *** 1043352 Manoj Kumar Arya *** Category *** UR *** OBC-672
  2550 *** 1021142 Krishnan A *** Category *** UR *** OBC-673
  2558 *** 1052299 Ranjan Bhattnagar *** Category *** UR *** OBC-674
  2561 *** 1010514 Itishree Verma *** Category *** UR *** OBC-675
  2566 *** 1012566 Hari Prasad *** Category *** UR *** OBC-676
  2572 *** 1042836 Kadrekar Swapneel Prakashrao *** Category *** UR *** OBC-677
  2574 *** 1017642 Rashmi Bala *** Category *** UR *** OBC-678
  2575 *** 1020212 Vikash Kumar *** Category *** UR *** OBC-679
  2584 *** 1045178 Ali M B *** Category *** UR *** OBC-680
  2587 *** 1030724 Sunil Jaiswal *** Category *** UR *** OBC-681
  2596 *** 1034991 Harish Kumar M P *** Category *** UR *** OBC-682
  2597 *** 1021430 Chethan S *** Category *** UR *** OBC-683
  2599 *** 1024799 Mahadevappa *** Category *** UR *** OBC-684
 19. Guest

  Guest Guest

  Rank --> NAME---------> Category > PH

  829 *** 1025191 Ravinder Kumar *** Category *** SC *** *** PH-1
  4435 *** 1007971 Sandeep H S *** Category *** UR *** *** PH-4
  4466 *** 1048106 Rekha Sirvi *** Category *** UR *** OBC-1256 *** PH-5
  4484 *** 1009176 Ajit B Janagond *** Category *** UR *** *** PH-6
  4682 *** 1019674 Sojitra Mehul Chandubhai *** Category *** UR *** *** PH-7
  5604 *** 1003936 Shekhar Puri *** Category *** UR *** *** PH-8
  6245 *** 1029221 Shwetha S *** Category *** UR *** *** PH-9
  6489 *** 1044897 Hemalatha C R *** Category *** UR *** OBC-1858 *** PH-10
  6566 *** 1017473 Jasoliya Kuldip Ramjibhai *** Category *** UR *** *** PH-11
  7782 *** 1029154 Bhaskar M V *** Category *** UR *** *** PH-12
  7927 *** 1027013 S Thanigainathan *** Category *** UR *** OBC-2314 ***
  8053 *** 1023143 Niharika Ranjan Lal *** Category *** UR *** OBC-2359 *** PH-14
  8168 *** 1037551 Naveen Kumar *** Category *** UR *** *** PH-15
  8349 *** 1041611 Patel Bhaveshkumar Ranchhodbha *** Category *** UR *** *** PH-16
  8751 *** 1040113 Shakeel Ahamad Khan *** Category *** UR *** *** PH-17
  9392 *** 1049543 Raveendra R *** Category *** UR *** *** PH-18
  10452 *** 1008750 Subodh Kumar Singh *** Category *** UR *** *** PH-19
  10585 *** 1020847 M Jayalakshmi *** Category *** UR *** OBC-3151 *** PH-20
  10666 *** 1008360 Siddhanagouda Malibiradar *** Category *** UR *** *** PH-21
  11309 *** 1002089 Renjitha S Rajan *** Category *** UR *** PH-22
  11350 *** 1029139 Naveen K G *** Category *** UR *** OBC-3393 *** PH-23
  12324 *** 1036261 Ajay Kumar Keshari *** Category *** UR *** OBC-3718 *** PH-24
  12566 *** 1040738 Anjani Kumar Shukla *** Category *** UR *** *** PH-25
  13195 *** 1023669 Raj Kumar J *** Category *** UR *** OBC-4005 *** PH-26
  13314 *** 1026810 Preminder Jit Singh *** Category *** UR *** OBC-4047 *** PH-27
  13835 *** 1027246 Niranjan Kumar Singh *** Category *** UR *** *** PH-28
  14034 *** 1043824 Chintan Bhavsar *** Category *** UR *** *** PH-29
  14049 *** 1037575 Ranachha Ram *** Category *** UR *** OBC-4300 *** PH-30
  14050 *** 1029995 Nikunja Kumar Dash *** Category *** UR *** *** PH-31
  14209 *** 1002717 Parveen Kumar *** Category *** UR *** *** PH-32
  14393 *** 1046836 Ashwani Kumar Vyas *** Category *** UR *** *** PH-33
  14460 *** 1025712 Abhishek Kumar *** Category *** UR *** *** PH-34
  14522 *** 1027041 Suresh M *** Category *** UR *** OBC-4456 *** PH-35
  14569 *** 1006143 Surana Trupti Vijay *** Category *** UR *** *** PH-36
  14630 *** 1032095 Ranjit Singh *** Category *** UR *** OBC-4484 *** PH-37 [/list]


  =================================================

  1006684 Result Withheld *
  1012335 Result Withheld *
  1030480 Result Withheld *
  1043994 Result Withheld *
  1052427 Result Withheld *
  1052713 Result Withheld *

  1003765 * Result Withheld
  1012814 Result Withheld
  1027245 Result Withheld
  1027999 Result Withheld
  1031794 Result Withheld
  1034762 Result Withheld
  1047560 Result Withheld
  1051780 Result Withheld
  1052386 * Result Withheld
  1052422 Result Withheld
  1052451 Result Withheld
  1052453 Result Withheld
  1052479 Result Withheld
  1052501 Result Withheld
  1052716 Result Withheld
  1000510 Result Withheld
 20. Guest

  Guest Guest

  no offence..but u seem to have mixed the md/ms ranks with the mds ones..

Share This Page